Foto: copyright ok. Gecheckt 10-02-2022
,

Wie dacht dat het wetenschappelijk onderzoek in Nederland te lijden heeft onder de bezuinigingsdriften van het kabinet-Rutte, kwam dit weekend bedrogen uit. Vier jaar lang onderzocht een team van 25 experts de moord op Willem van Oranje in 1584, voor een itempje in het EO-programma Blauw bloed. Uitkomst: de kogelgaten in de muur van het Prinsenhof zijn echt, maar zijn historische laatste woorden heeft onze Vader des Vaderlands nooit uitgesproken.

Kosten noch moeite werden gespaard om de waarheid voor eens en voor altijd te achterhalen. Nadat na een jaar onderzoek definitief vastgesteld kon worden dat professor Barabas een fictief personage is, struinden de onderzoekers elke rommelmarkt en braderie op het noordelijk halfrond af op zoek naar een radslotpistool, dat in de reguliere handel nergens meer te verkrijgen bleek. Toen dat eenmaal gevonden was, kon de reconstructie beginnen.

Van de 963 opgetrommelde acteurs met een vergelijkbaar spraakgebrek als Willem van Oranje bleek er uiteindelijk geen enkele in staat om voor zijn overlijden de woorden ‘Mijn God, mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk’ hoorbaar voor de lakei uit te spreken. Van de figuranten die de tekst in het Frans moesten uitspreken bezweek een enkeling nog voor het eerste schot was gelost; een van de acteurs met de Nederlandse tekst kwam tot ‘Mijn god, mijn god’, maar niet verder dan dat. De onderzoekers interpreteren deze uitspraak echter als een uiting van pijn, eerder dan een daadwerkelijke aanroeping van de Heer.

Het onderzoek bracht ook aan het licht dat Willem van Oranje naar alle waarschijnlijkheid niet beschikte over blauw bloed. De vraag is dan ook wat de waarde is van de ontdekking dat de kogelgaten in het Prinsenhof te Delft waarschijnlijk authentiek zijn, maar later door mensenhanden vergroot zijn. Is er, nu duidelijk is dat we aan alle kanten belazerd worden in dit verhaal, rekening gehouden met de hypothese dat de kogelgaten überhaupt later zijn aangebracht? Dat Willem op die fatale 10e juli een beroerte kreeg of onfortuinlijk van de trap af lazerde, maar dat zijn aanhangers later een moord met een vuurwapen ensceneerden om hem in 2004 meer kans te laten maken op de titel Grootste Nederlander aller tijden?

Sowieso, waarom forensisch experts laten onderzoeken of iemand 430 jaar geleden ‘Mon Dieu, aie pitié de mon âme, et de ce pauvre peuple’ kan hebben gezegd met drie kogels smeulend in zijn hersenpan? Kan een willekeurig weldenkend mensen niet inzien dat geen enkel levend wezen in de act van het vermoord worden op het idee komt geschiedenis te schrijven met zo’n welluidende oneliner?

Had niet iemand de onderzoekers niet even kunnen influisteren dat we die man godbetert Willem de Zwijger noemen??

Volgende week maakt de EO bekend of Eva in het paradijs een Granny Smith of een Jonagold aangereikt kreeg, of ze het klokhuis wel bij het GFT-afval deed, en hoe groot het vijgenblad van Adam moet zijn geweest om zijn geslacht te bedekken.

Reacties (33)

#1 EKvdB

Als oud-lerares geschiedenis deed het mij ook pijn. Ik heb de kinderen nooit anders verteld dan dat deze woorden waren verzonnen. Dat was niet omdat ik mijn tijd vooruit was, maar omdat dat mij zo was geleerd. Een oude MO-akte geschiedenis was een goede opleiding, en ik word altijd wat triest als ik zie hoe laag de lat tegenwoordig wordt gelegd.

Het voordeel van de Willem-de-Zwijger-documentaire van gisteren was ondertussen wel dat niemand nog kan beweren dat het hoger onderwijs nog het vereiste niveau heeft. Niemand zal nog beweren dat Herman Pleij echt een professor is.

 • Volgende discussie
#1.1 Olav - Reactie op #1

Herman Pleij, heeft die ermee te maken? Tja, dat zegt helaas al genoeg.

De man komt te graag op TV. Ik heb hem ook al verschillende keren zien zitten bij P&W waar hij zich volstrekt belachelijk maakte. Zonder het zelf in de gaten te hebben overigens. Triest geval.

#2 Yevgeny Podorkin

1) Is met het pistool getest op human tissue (de Nederlandse term schiet me zo gauw niet te binnen, maar men gebruikt hiervoor vaak een varken)? En dan met name het gedrag van ronde! kogels die kennelijk via een rechte baan dwars door het lichaam een gat in de muur hebben geslagen. Ronde kogels spatten in scherven uiteen hè…

Dan 2): zoals alle pistolen uit die tijd kan een radslotpistool maar één kogel afvuren. Herladen duurt toch wel een aantal seconden hoor (minimaal 15: met kruit en kogel vullen, haan spannen). Hoe kan dan d(i)e 1ste kogel die Willem van Oranje doorboort een gat in de muur slaan met de 2e kogel er plm. 20 cm náást? WvO heeft dus al die tijd nog in dezelfde positie gestaan?

Want Balthazar moet zijn pistooltje nog met kruit vullen voor het 2e schot. En ondertussen schreeuwt WvO tegen die Balthazar: Mon Dieu etc.etc.…ce pauvre peuple? Onderwijl bloedend als een rund met een gat ter grootte van een tennisbal in je rug (te vergelijken met de uitschotwond van Kennedy’s hoofd). Nou mensen, dit is een duidelijk gevalletje geschiedvervalsing naar wij dachten. 1 schot en fake gaten en v.w.b. de famous last words tegen die Gerards:

“Guttegut, vuile vieze gore pleuris pauper”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Kippfest - Reactie op #2

2) Dude twee pistolen?

#2.2 Bismarck - Reactie op #2.1

Zover ik begrepen had, kwamen er wel degelijk drie kogels uit het ene pistool. Dat kan overigens best met één schot gebeurd zijn. Juist voor de uitvinding van de patroon kon dat, door simpelweg meerdere kogels in de loop te stoppen. Uiteraard ging dat ten koste van nauwkeurigheid en bereik, maar voor gebruik vanaf korte afstand wogen de voordelen (meerdere kogels, dus meer kans op het toebrengen van dodelijk letsel) op tegen de nadelen.

#2.3 Yevgeny Podorkin - Reactie op #2.2

1 pistool kippfest.

3 loden kogels met gewoon buskruit die WvO eerst doorboren en daarna dito gaten in de muur slaan zonder dat het hout van het handvat en loop van gietijzer in ’s Balthazars smoel ontploft…

1584. Tuurlijk bm.

#2.4 Kippfest - Reactie op #2.3

Misschien was het een complot en leeft Willem van Oranje nog altijd ergens in Argentinie! Ik heb Maxima altijd al een carbonkopie van BeTrix gevonden, dus… UH OH. Habsburgse toestanden!!

 • Volgende reactie op #2.3
#2.5 Bismarck - Reactie op #2.3

Die gaten kunnen best later gemaakt zijn (ze waren in ieder geval aanmerkelijk kleiner dan wat je nu ziet, dat wordt al toegegeven). Je weet wel, om toeristen te trekken. Overigens lijkt me de terugslag van drie kogels niet meer dan van één kogel, mits even veel buskruit. Ik begrijp overigens dat één en ander met een gelijkaardig pistool nagedaan is. Dus tenzij daarbij iemand een hand kwijt is geraakt, lijkt het me dat Balthazar inderdaad zijn rechterhand pas verloor tijdens zijn executie.

 • Vorige reactie op #2.3
#3 Olav

a. Ik kijk uit principe nooit naar programma’s van de EO, en al helemáál niet naar “Blauw bloed”. Dat is beter voor mijn gezondheid (bloeddruk).
b. Dat Willempie de bedoelde laatste woorden nooit zo gezegd kan hebben: inderdaad, duh.
c. Willempie was enthousiast oorlogmaker, dus die kogel verdiende hij natuurlijk gewoon.
d. Vanmorgen in OVT ook alweer zo’n verdwaalde geest, ben de naam meteen maar weer vergeten, die vond dat er in Nederland meer standbeelden voor Willempie moeten komen. Wat is dat toch dat mensen menen ons de verering van Willempie aan te moeten praten?

Geschiedenis niet als wetenschap, maar als ideologie. Gadver.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 HPax

De Stichter van ons land zal ons altijd blijven boeien, hoe dan ook. Dat hoort zo.
Van figuren van historisch formaat mag worden geëist dat zij fameuze laatste woorden hebben uitgesproken. Ook dat hoort zo. Het getuigt van een anti-historische geest dit geloof te willen ondermijnen.

Aan deze onvaderlandslievende studie ontbreekt een aspect dat er best bij had gekund: de moordenaar, wie was dat?

Ik heb geleerd dat het een zekere BG was die zich als politiek vluchteling bij de Prins meldde, via de Hofpredikant van de Prins een uitkering kreeg, waarmee hij het wapen kocht waarmee hij de Prins vermoordde.

Een leerzaam verhaal dat je een ‘dėjà su’ gevoel bezorgd. Waar zou dat vandaan komen? Of zou dat verhaal over GB (ook niet) waar zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Olav - Reactie op #4

HPax reageert zoals gebruikelijk weer vanuit de alternatieve realiteit, maar deze is wel erg mooi:

Het getuigt van een anti-historische geest dit geloof te willen ondermijnen.

Het getuigt van een “antihistorische geest” om de geschiedenis gewoon geschiedkundig te benaderen en verzinsels te willen elimineren uit de geschiedschrijving?

#4.2 HPax - Reactie op #4.1

Geschiedenis is primair een Muze ofook een Kunst; zij moet dus punt ėėn het gevoel bevredigen en dat doet zij door de tijd te verzinnen (zin te geven). Dat levert goede of slechte verzinsels op. Of die op iets anders dan zichzelf berusten, is niet te achterhalen, maar dat is ook niet de taak van Clio. Als zij dat toch schijnt te doen, is zij alleen maar weer bezig met iets nieuws verzinnen. Daar moet je doorheen kijken.
Trouwens, het hele leven is een Verzinsel, dus het klopt allemaal.

Tussen haakjes, wat denk je van mijn profiel van BG? Hebben we daar iets aan?

#4.3 Harm - Reactie op #4.2

Schertsfiguur.

 • Volgende reactie op #4.2
#4.4 Olav - Reactie op #4.2

Geschiedenis, of ook wel geschiedkunde, is het op methodische wijze proberen te achterhalen wat er wèrkelijk in het verleden is geschied.

Wat jij beschrijft als geschiedenis is alleen geschiedenis zoals het trekken van horoscopen sterrenkunde is, zoals creationisme biologie en geologie is, zoals homeopatie geneeskunde is. Niet dus.

Ga toch met je wichelroede lopen.

 • Vorige reactie op #4.2
#4.5 EKvdB - Reactie op #4.4

Het probleem is dat de historici aan de universiteit niet door hebben hoeveel terrein ze aan het verliezen zijn. Ze leggen namelijk nooit uit HOE ze hun werk doen; ze presenteren alleen de gereconstrueerde feiten. Zo laten ze de indruk bestaan dat geschiedenis eigenlijk iets is wat iedereen zonder opleiding wel kan. Dan word je als wetenschap niet serieus genomen.

Een groot gevaar zijn letterkundigen die zich bezig houden met een oude taal, zoals Herman Pleij. Hij weet alles over middelnederlands, maar als historicus schiet hij tekort. Zijn bewijs dat de overlegcultuur op de Middeleeuwen teruggaat is bijvoorbeeld dat ze er in Nederland altijd is geweest, maar hij negeert dat je tevens moet aantonen dat ze buiten Nederland niet heeft bestaan.

Classici als Fik Meijer hebben, met dezelfde combinatie van talenkennis en gebrek aan historisch inzicht, de bestudering van de Oudheid op een onvoorstelbaar veel lager peil gebracht. Toen we een Nationaal Historisch Museum kregen, stelde minister Plasterk geen historici aan als directeur, maar twee kunsthistorici.

En bij al die stommiteiten staan de Hermans Pleij dezer wereld … te juichen.

 • Volgende reactie op #4.4
#4.6 mb - Reactie op #4.4

Jeumig, wat zie ik daar nou staan? Reconstructie? Wat er _werkelijk_ gebeurt is?

Geschiedenis construeert. Het is altijd maar een benadering, hoe goed het bronnenmateriaal ook is, zit er altijd interpretatie in onderzoek. En dat is maar goed ook – die bron is nooit voor jou en dat doel gemaakt. We weten nooit werkelijk hoe het was.

Als je nou eens begint met dat inzicht, dan maakt dat de rest van de geschiedenis een veel begrijpelijker vak.

En nee, ik heb geen MO geschiedenis.

 • Vorige reactie op #4.4
#5 Peter

Het onderzoek bracht ook aan het licht dat Willem van Oranje naar alle waarschijnlijkheid niet beschikte over blauw bloed“. Nee, het zal wel gewoon rood zijn geweest. Of bedoelen de onderzoekers misschien toch het erfelijke component? Dat zou leuk zijn. Maar waarschijnlijk mag, voor vergelijken warenonderzoek, het wangslijm van Beatrix niet afgenomen worden.

Zolang dat het geval is: och arm, och arm, heb meelij met haar en met haar godvergeten volk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 L.Brusselman

Leuk geschreven stukje stukje.De lol werd alleen nog maar groter na HPax’s ,vanuit zijn aparte werkelijkheid geschreven,commentaren gelezen te hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 EKvdB

@L.Busselman: Ik ben bang dat de commentaren van HPax niet uit een aparte werkelijkheid voortkomen. Ze staan niet op zichzelf. Dat niet zou zijn te achterhalen of historische reconstructies “op iets anders dan zichzelf berusten”, is een vrij gewone postmoderne mening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 HPax - Reactie op #7

@ 013 EKvdB.

Dank je voor je bijdrage. En inderdaad, mijn commentaren komen niet ‘uit een aparte werkelijkheid’ voort. Dat ze daarnaar worden getraceerd, is de wens van stagnerende geesten die radeloos niet beter weten te doen dan hun vermeende vijand te psychiatriseren.

Wat een gemene, gevaarlijke mensen! En dan te bedenken dat ze zichzelf goed vinden, modern, en beschaafd. En dat luchten met een air van alsof ze wis- en natuurkundigen zijn, terwijl schat ik realiter de meesten van ze nog geen vierkantsvergelijking kunnen oplossen.

Het zijn – denk ik – zo’n beetje de mensen uit Plato’s grot; en je weet niet of je ze mag haten of medelijden met ze moet hebben. Wat zal ik doen? Wat adviseerde Plato?

Nota bene: ik ben het niet met Ford eens. Die sprak: ‘History is bunk’.

 • Volgende reactie op #7
#7.2 Harm - Reactie op #7.1

HPax, ben jij echt? Of ben je alleen maar een mannetje dat is uitgevonden door een komiek om ons allemaal voor de gek te houden? Mocht dat zo zijn

dan benader je af en toe echt het nivo van van Kooten en de Bie.

 • Volgende reactie op #7.1
#7.3 looxcie - Reactie op #7.1

Zoals zo vaak gebruikelijk worden quote’s uit hun context gebruikt. Henry Ford sprak de volgende woorden in een interview met de Chicago Tribune op 25 mei 1916: “History is more or less bunk. It’s tradition. We don’t want tradition. We want to live in the present, and the only history that is worth a tinker’s damn is the history that we make today.” En hij heeft gelijk als het gaat om geschiedenis die is aangepast en gemanipuleerd door politici of geschiedschrijvers met een zekere agenda.
Hij heeft natuurlijk ongelijk als het gaat om het leren van het verleden, om de vergissingen die de mensheid heeft begaan niet in herhaling te laten gaan. Het manipuleren van de geschiedenis is in dit voorbeeld met WvO weer lekker duidelijk, al hoewel speculeren linksom of rechtsom toch geen enkele zin heeft. Er is niets op camera of band vastgelegd (wat toen natuurlijk nog niet bestond, net zo min als een revolver), dus we kunnen gissen wat er precies gebeurd is tot we een ons wegen.

 • Volgende reactie op #7.1
 • Vorige reactie op #7.1
#7.4 L.Brusselman - Reactie op #7.1

Een betere illustratie voor het dualistische wereldbeeld dat Pax aanhangt is er bijna niet te verzinnen.
Ik probeer die vierkantswortel rond te krijgen,tevergeefs overigens.

.

 • Vorige reactie op #7.1
#7.5 HansR - Reactie op #7

HPax als postmodern individu?

Houdt dat in, als jij zegt dat dat een vrij normale mening is (referentie graag), dat we hem dan serieus moeten gaan nemen?

Ik moet wel zeggen, dat de constatering dat hij als postmodernist is te interpreteren wat meer en ander licht op hem laat schijnen. Ik was er nog niet opgekomen. Dank daarvoor @EKvdB

Tevens wil ik constateren, dat zowel HPax als de postmodernisten door HPax’ commentaren alhier, toch niet meer helemaal serieus genomen kunnen worden. Het meest in het oog springende kenmerk van de stroming is het in twijfel trekken van lang gekoesterde begrippen als waarheid en – romantische – authenticiteit (zie wikilink hierboven) wordt dus blijkbaar doorgetrokken tot in het absurde. Meng dat met HPax’ wat katholieke staatsromantiek en de eigen – individuele – werkelijkheid ontstaat.

De persoon HPax krijgt vorm, wordt duidelijk.
Postmodernisme down the drain.

 • Vorige reactie op #7
#8 Taco Zip

Willem wie? Ah, nevermind.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Bismarck - Reactie op #8

Willem van Nassau. Je weet wel, die Duitser.

#9 Sjiek

Willem de Zwijger’s famous last words… Die zei toch nooit wat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 HansR

Leuk stukje overigens over een waanzinnig geldverspillend flauwekul onderzoek.

De verering van WvO heeft mij altijd verbaasd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hans

In het journaal werd iemand hierover geinterviewd die heette Willem van Spanje.:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Inkwith Barubador

Een headshot in close combat is een altijd 1 shot kill en levert 50 extra XP op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 Bismarck - Reactie op #12

En gaat gepaard van een hypothekerstem die “headshot” roept.

#13 Paul Teule

@Iamzero mooi stuk weer…
@26 is het erg als je dit grapje snapt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Henk van S tot S

Dit onderzoek verdient beslist een Ig Nobel Prijs ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie