Moddermeter week 21

Het begint eindelijk op een campagne te lijken en daar mogen we nog anderhalve week van genieten. Is misschien ook wel genoeg, bovendien dient er dan een coalitie om oranje heen gevormd te worden, dus dan komt ’t best goed uit dat de verkiezingen voorbij zijn.

Tot nu toe hebben we relatief weinig ingegrepen in de comments en praktisch alles meegenomen, maar met het verblijf van ‘seven’ op Sargasso, afgelopen zaterdag tussen 20.05 en 03.10 uur is dat verandert. Uit een soort frustratie dat deze moddermeter niet onafhankelijk zou zijn – waar hij volkomen gelijk in heeft, je kunt het beter opgetelde subjectiviteit noemen – gaat hij even een paar uurtjes los. Daarbij veroordeelt hij graag alles in de grootst mogelijke termen, vooral van ‘links’, want Sargassobezoekers ‘besmeuren rechts al genoeg’. We hebben z’n comments natuurlijk gewoon meegenomen, althans voor zover er iets van modder te onderscheiden viel. Daar hij graag -10en geeft, niet in verhouding tot de rest van het publiek, hebben we die gevierendeeld. Tweets maximaal -1 (zoals iedereen al hanteert). Waar hij feitelijke beweringen van politici naar het land van de fabelen verwijst, zonder daarvoor zelf een link naar de ‘echte feiten’ aan te leveren hebben we het niet meegeteld – dan blijft ’t twee meningen tegenover elkaar – evenmin als modder zonder afzender (#49).

Naar ons oordeel – cumulatief subjectief – geeft dit de meest representatieve score van het aangeleverde materiaal.
Meegenomen comments: #2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 28, 30, 35, 36, 58, 60, 61, 62, 63, 67

Hoe werkt de moddermeter? Politieke vergezichten, oprechte complimenten en alles wat u verder wel aanstaat wordt gewaardeerd tussen de 0-10 (groen). Niet onderbouwde stemmingmakerij, misleidende of feitelijk onjuiste uitspraken, het op de man of vrouw spelen, of drogredeneringen, we rekenen het tot modder. Tussen de -10 en de 0. Bij meerdere cijfers nemen we het gemiddelde. De redactie rekent en geeft weer. Heel af en toe mengt ze zich in de becijfering, maar dan altijd met toelichting. Campagnefeiten ouder dan een week worden niet meegenomen, anders blijven we bezig met oude koeien.

De verzamelbak hieronder is weer van u.

  1. 6

    Moet toch even gemeld worden, want ’t is niet dat ze gestopt zijn met Campagnevoeren, maar de Telegraaf ziet de VVD graag groot worden ten koste van het CDA en bedrijft dan zelf maar weer eens politiek. -1 voor de kop en -1 voor de impact.