Mitch Henriquez

OPINIE - Het is maar goed dat ik nog geen kinderbijbel voor mijn dochter heb gekocht, want ik begrijp dat er een kleine revisie van de geschiedenis zit aan te komen, als ik tenminste het OM moet volgen in de zaak tegen de twee agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez.

Zoals u wellicht weet, acht het OM de twee betrokken agenten niet schuldig aan moord, noch aan doodslag, noch aan dood door schuld, noch aan (zware) mishandeling de dood tot gevolg hebbend, maar slechts aan mishandeling, omdat het geweld dat zij bij de veelbesproken aanhouding hebben gebruikt disproportioneel was. Dat disproportionele geweld kan volgens het OM niet aangewezen worden als de oorzaak van Henriquez’ dood, ook al is Henriquez’ dood niet denkbaar zonder die aanhouding.

Het scharnierpunt van deze redenering heeft de naam ‘acuut stress syndroom’ gekregen. Dat is een situatie waarin iemand in dermate grote stress komt te verkeren dat de hoeveelheid stresshormonen die het lichaam aanmaakt, te groot wordt en tot hartritmestoornissen leidt. En daar kun je aan overlijden.

De truc is nu dat het acute stress syndroom zowel veroorzaakt kan zijn door het disproportionele geweld van de agenten als door het hevige verzet van Henriquez zelf. In ieder geval is het optreden van het syndroom geen noodzakelijk gevolg van de toepassing van (disproportioneel) geweld en in dat geval kunnen de agenten niet meer als de veroorzakers van diens dood worden aangewezen.

Ik ga ervan uit dat bij het OM geen sukkels werken en dat bovenstaande redenering in ieder geval in juridische zin wel op de één of andere manier zinnig zal wezen. Maar ik zit toch een beetje in mijn maag met de heilsgeschiedenis, een kleine religieuze identiteitscrisis zeg maar. Want als ik de redenering doortrek, dan is Jezus dus helemaal niet aan het kruis doodgemaakt, maar gewoon overleden aan hartfalen.

 1. 2

  Ik vraag me vooral af of de OM deze standaard ook gaat toepassen op bontkraagjes als die iemand mishandeld hebben die daarna overlijdt. Lijkt me een gevaarlijk precedent.

 2. 3

  Ik neem aan dat de rechter niet mag besluiten dat er toch sprake was van doodslag, dood door schuld, of (zware) mishandeling de dood tot gevolg hebbend,
  als de verdachte niet hiervoor aangeklaagd is.

  Ik weet dat een slachtoffer van het OM vervolging eisen kan als het OM nalatig is (artikel 12-procedure).
  Maar ik vermoed dat een beroep op artikel 12 hier niet lukken zal, omdat het OM zal zeggen dat het de agenten al voor het incident vervolgd heeft.

  Is er een jurist die hierover meer zeggen kan?

 3. 5

  Ik ga er ook van uit dat het in juridische zin wel op de een of andere manier juist zal wezen. De discussie is in de kern dat acute stress syndroom. De deskundigen waren het er al niet unaniem over eens, dus zullen wij als leken het zeker niet eens worden.

  Mijn ondeskundige mening is dat stresshromonen afhankelijk is van ten eerste de persoon zélf en ten tweede de staat waarin deze verkeert.

  De omgang met stress en stresshormonen is te reguleren via beheersing van de emoties. Veel mensen maken hier geen werk van en ontploffen dan ook regelmatig van woede of andere emoties. Hier ligt dus een hoog “eigen schuld, dikke bult” gehalte. Henriquez was 42 jaar oud, de puberteit dus ruimschoots ontstegen en heeft ruim de gelegenheid gehad om zichzelf in emotionele zin te ontwikkelen.

  De staat waarin men verkeert, daar heeft men ook grote invloed op. Zeker als deze staat dronkenschap heet. Kan je niet tegen drank, dan is het raadzaam om daarvan niets of weinig te gebruiken. Ik ga ook rare dingen zeggen of roepen als ik te veel drank op heb. Maar gelukkig weet ik zelfs met drank op dat het raadzaam is om tegen agenten geen rare dingen te roepen. Dat noemt men ook wel een ‘conditionering’. Als je nuchter al gek gaat doen tegen agenten, dan zal het met drank op niet beter zijn. Conditioneringen echter werken ook als je dronken bent. De mens is dus verantwoordelijk voor zijn eigen conditioneringen. (Zelfkennis)

  Tot zover de advocaat van de duivel. Oorzaak en gevolg opereren nooit gescheiden. Leer normaal doen en leer vooral jezelf kennen.

 4. 6

  Ik snap het nog steeds niet helemaal. Er moet dus bewezen worden dat dat acute stressding het gevolg was van het feit dat er iemand aan je nek hangt? Ofzo iets…kan er helemaal niks mee met deze redenatie van het OM. leuk dat we dan eerlijke neutrale rechters hebben in Nederland maar als die niks kunnen doen tegen dit soort ondermijning van fatsoenlijke rechtsvervolging. En dan weet ik nog ook steeds niet waarom de agenten anoniem moeten blijven?

 5. 7

  @6

  Dan heb je wel erg slecht opgelet in deze kwestie. De agenten werden bedreigd door sympathisanten uit het kamp Henriquez. Agenten worden uiteraard vaak bedreigd, dus anonimiteit is meer regel dan uitzondering.

 6. 8

  Als niet kan worden uitgemaakt of de dood van Mitch Henriquez veroorzaakt werd door verwurging of een acuut stress syndroom, dan is een politieagent een stuk gevaarlijker dan een pakje sigaretten. Dat behoeft stickers.

 7. 11

  ook al is Henriquez’ dood niet denkbaar zonder die aanhouding

  Als we deze redenering doortrekken, was Henriquez’ dood ook niet denkbaar zonder dat hij zichzelf in deze omstandigheid had gebracht.

  Agenten moeten de orde handhaven en ultimo is het gebruik van geweld daarbij onvermijdelijk (en wettelijk toegestaan). Een burger die het zo ver laat komen is zelf schuldig. Ik heb met de familie van Mitch weinig medelijden: hadden ze hun kind maar moeten opvoeden als een gezagsgetrouw burger in plaats van als iemand die de gewelddadige confrontatie zoekt.

 8. 12

  @9 Voor een dokter is hartfalen op zichzelf een ongrijpbaar fenomeen. Dus juridisch geen bruikbaar gegeven. De laatste zin van @0 klopt strikt medisch gezien niet.

 9. 15

  @7: Ja maar ik neem aan dat wel vaker aangeklaagden bedreigt worden, bijvoorbeeld zij die voor de rechter voor zedenmisdrijven terecht staan, of moordenaars van populaire politici. Die werden ook bedreigd en die zaten ook niet anoniem in de rechtszaal. Dus als gewoon burger wordt aangeklaagd en voor de rechter komt en bedreigd wordt is dat geen probleem, als een agent voor de rechter komt en bedreigd wordt gelden speciale maatregelen? Ik heb er geen oordeel over vraag het me af of dat de logica is?

 10. 16

  Tsja, Mitch Henriquez was een sukkel die onnodig de politie provoceerde. Maar daarom moest hij nog niet dood. Het lijkt me zelfs de vraag of hij überhaupt aangehouden en gearresteerd moest worden (waarvoor? Belediging van een ambtenaar in functie? Verstoring van de openbare orde? Of ‘wapenbezit’)

  Qua causaliteit doet het me denken aan het eierschedel/pantoffelarrest. Een man gooit in een huiselijke ruzie een pantoffel naar het hoofd van zijn vrouw. Die krijgt een bloeding boven het oor, een paar uur later is ze dood, ze had namelijk een zeer dunne schedel. Dat komt voor bij ongeveer 1 op de 2000 mensen. De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat de zeldzame afwijking van het slachtoffer er niet aan in de weg stond dat in het algemeen te voorzien was dat bepaald gedrag tot zwaar lichamelijk letsel zou kunnen leiden.

  Dat laatste lijkt me ook het geval bij Mitch Henriquez en het acuut stress syndroom, met dien verstande dat hij een stuk meer naar zijn hoofd kreeg dan een pantoffel, en dat het acuut stress syndroom een stuk vaker voorkomt, zeker bij arrestaties waarbij geweld gebruikt wordt. De agenten kunnen zich niet vrijpleiten omdat ze niet wisten dat Henriquez door geweld (disproportioneel geweld, daarbij!) en een aandoening om het leven kon komen.

  De crux van de zaak is of het handelen van de agenten tot (de uiting van) het acuut stress syndroom zorgden, of juist het verzet van Henriquez. Hoewel ik me het theoretisch dilemma voor kan stellen, lijkt het me in de praktijk nogal simpel: zonder aanhouding is er geen verzet tot aanhouding. Daar komt nog bij dat door de arrestatie Mitch Henriquez van zijn vrijheid werd beroofd (dat is wat een arrestatie is). Een plicht vanuit de politie om na de vrijheidsberoving zorg te dragen voor zijn gezondheid (aangezien de gearresteerde dit niet meer mag), lijkt me impliciet. En die plicht begint niet in de cel, of in het busje, maar bij het begin van de aanhouding. Dat is dus inclusief de opwekking van het acuut stress syndroom. Toen dat syndroom zich uitte, was de vrijheid van Henriquez al beroofd.

  De hele zaak staat bol van allerlei fouten. Ik zie er geen kwaadaardigheid in, wat andere mensen wel zien. Waarom werd Henriquez aangehouden? Voor wapenbezit? Dan had hij gefouilleerd moeten worden, de agenten wisten dondersgoed dat dat niet het geval was. Als dat zo is, dan kan de hele aanhouding onrechtmatig zijn geweest (al laat ik de mogelijkheid open voor andere strafbare feiten door Henriquez: verstoring van de openbare orde, belediging van een ambtenaar in dienst). Het in het busje slepen, het vervoer naar de cel, ook al was duidelijk dat een dokter moest kijken. De te late reanimatie. De weifelende aandrang om te vervolgen, de slechte kwaliteit van beelden, waarvan de betere beelden later plots opduiken.

  Of ze ‘genoeg zijn gestraft’ kan ik niet zeggen. Maar hun handelen hebben -op zijn minst- bijgedragen bij de dood van een mens, en misschien zelfs dat tot gevolg gehad. Dat is niet niks.

 11. 17

  @15

  Agenten hebben beroepsmatig een identiteit-bescherming. Niet vergelijkbaar met een gewoon burger dus. Dat is omdat zij beroepsmatig met allerlei querulanten in aanraking komen. Denk ook aan demonstranten of duistere motorclubjes. Zedendelinquenten zijn ook populair als object voor bedreiging. In opsluiting hebben zij soms ook bescherming. Verder zijn zij zelf oorzakelijk aan het bedreigen i.t.t. agenten. Ook de hier desbetreffende agenten hebben hun eventuele overtreding begaan tijdens het uitoefenen van hun beroep. Het beroep van politie agent brengt nu eenmaal sneller een (al dan niet discutabele) wetsovertreding voort dan een receptionist.

  @14

  Het zou wel fijn zijn als je de zaken niet door elkaar haalt. Ik neem tenminste aan dat je niet bedoelt dat de desbetreffende agenten hun wapen moeten richten op de nabestaanden van Henriquez.

 12. 18

  Iedereen voelt wel aan z’n water dat het Openbaar Ministerie zich hier in juridische bochten wringt om de agenten vrijuit te kunnen laten gaan voor de verantwoordelijkheid voor de dood van Henriquez.

  Want laten we wel wezen: in welk ander vergelijkbaar geval zou het OM zo redeneren?

  Stel dat drie uitsmijters na een woordenwisseling een klant in het uitgaansleven hadden verwurgd, met hartfalen en de dood ten gevolg: zou het OM dan niet terecht redeneren dat zij hadden moeten kunnen weten dat hun handelingen tot de dood van de klant zouden kunnen leiden?

  Het is voor iedereen zichtbaar dat het OM de politiemensen hier uit de wind houdt. En dat is schadelijk voor het vertrouwen in de rechtsstaat, temeer omdat de politie er al een handje van heeft de regels op te rekken of die zelfs te negeren (het wordt toch gedekt door superieuren, en in laatste instantie dus door het OM).

  Hoog tijd voor Kamervragen en een aanscherping van de regels en beleidslijnen, zowel bij politie als bij OM. Maar met een rechtse meerderheid zit dat er uiteraard niet in. De mensen op de stoelen van belang (en hun achterban) denken namelijk dat hén dit niet zal overkomen, en dat de politie zoveel mogelijk de vrije hand moet hebben om hen te beschermen tegen straatschuimers als Mitch Henriquez, snapt u.

  En dat er dan af en toe eentje het loodje legt, ach nou ja, dat nemen we dan maar op de koop toe.

 13. 19

  @16

  Als ik jouw redenering volg dan hoeven agenten nooit meer iemand aan te houden. Een aanhouding kan altijd tot stress en het acute stress syndroom leiden. Voor de zekerheid iedere verdachte maar laten lopen.

  Het is voor iedere burger zaak om mee te werken als deze staande wordt gehouden. Geen grapjes maken en een welwillende houding tonen. En vooral ook niet antwoorden op vragen welke niet gesteld worden. Of zaken bekennen die je niet gedaan hebt. Een zakelijke houding t.o.v politie lijkt mij de beste houding. Iedereen mag er anders over denken, maar dan kan het slecht met je aflopen. Hetgeen de agenten natuurlijk niet per definitie vrij pleit.

 14. 20

  @3

  Als ik het goed heb wordt in de oorspronkelijke aanklacht niet alleen mishandeling genoemd, maar ook doodslag en dood door schuld. Dat zou betekenen dat de agenten daar ook voor veroordeeld kunnen worden. Ook als het OM in zijn requisitoir alleen om een schuldigverklaring voor mishandeling vraagt. Want de rechter hoeft de eis van het OM niet te volgen.

  (Disclaimer: ik ben geen jurist.)

 15. 21

  Het is voor iedere burger zaak om mee te werken als deze staande wordt gehouden.

  @19 Dat is makkelijker gezegd dan je denkt, want als iemand aan je gaat zitten trekken – ongeacht of dat oom agent is of niet – dan zal je instinctieve reactie zijn, die ander van je af te schudden.

  Daar heb je al ‘verzet tegen aanhouding’ en dat is voor oom agent reden om je arm achter je rug te draaien en/of je tegen de grond te werken.

  Vervolgens wordt er een knie in je nek gelegd, of komen er twee uit de kluiten gewassen figuren bovenop je zitten. Jij snakt naar adem, dus je lichaam begint tegen te spartelen. Reden voor de politie om de druk nog wat meer op te voeren, want stel je voor dat je op zou krabbelen, dan zou je in staat zijn een klap uit te delen – terwijl jij gewoon naar adem hapt.

  En het eind van het liedje is dat de verdachte in een nekklem gelegd wordt en het loodje legt. Maar het is gelukkig een kleurling uit de onderklasse en niet het zoontje van een rechter of de CEO van Unilever ofzo, dus afgezien van de negatieve media-aandacht kan het OM dat wel recht trekken.

  Kom je er als agent met eenvoudige mishandeling vanaf. Ook niet leuk, maar je kunt weer verder met je leven.

 16. 23

  @17: “Agenten hebben beroepsmatig een identiteit-bescherming”
  Is je duim hier je bron?

  @19: “Een aanhouding kan altijd tot stress en het acute stress syndroom leiden.”
  Kijk hier vlieg je ernstig de bocht uit. Bij een normale arrestatie blijft de arrestant nooit dood achter. Dat gebeurt alleen als er ernstig geweld bij (of na) de arrestatie wordt gebruikt. Daarmee wordt ook wel duidelijk dat dit “acute stress syndroom” er met de oren bij is gesleept.

  @22: Ik weet niet waar je racisme vandaan haalt. Op zijn best kun je met discriminatie aankomen (“en niet het zoontje van een rechter of de CEO van Unilever”). Niet te bewijzen natuurlijk, maar eenieder voelt wel aan dat deze zaak dan inderdaad anders was gelopen.

 17. 24

  @23

  Het is jouw méning dat het acuut stress syndroom er met de oren is bij gesleept. In deze kwestie kan ik als toeschouwer niet anders dan de deskundigen volgen, niet jouw mening. Er waren deskundigen die de kwestie hebben onderzocht. Drie van hen zien het acuut stress syndroom als de belangrijkste oorzaak van het overlijden van Henriquez. Eén expert van het Nederlands Forensisch Instituut concludeert nog steeds dat Henriquez is gestikt als gevolg van de nekklem. Maar ook die beweert dat het acuut stress syndroom mede oorzaak is.

  Wat voor mij wel duidelijk is, is dat Henriquez drank op had en geen meewerkende indruk maakte op de agenten. De drank is zijn eigen keuze en zijn daar uit voortvloeiend gedrag ook. Dat kan hebben geresulteerd is de opwindingstoestand waarin hij verkeerde, welke dat acuut stress syndroom is.

  Hierbij is mijn persoonlijke mening dat ieder mens zélf verantwoordelijk is voor alle opwindingstoestanden waarin men zich ook moge bevinden.

 18. 25

  @22 Dat is natuurlijk heel moeilijk te bewijzen. We hebben immers geen Jim Crow-wetgeving, en racisme werkt vaak zeer subtiel door.

  Een human resources-medewerker die sollicitaties door moet nemen denkt ook niet bewust, ‘ah getsie, een neger. Nee, die niet hoor’. Maar uit zijn selectiegedrag kan wel opgemaakt worden dat hij een voorkeur heeft voor blanke mannen en eventueel vrouwen.

  Maar kun je dat bewijzen? Zeker in een individueel geval is dat uitermate lastig. Zo iemand zal altijd met redenen kunnen omkleden waarom deze of gene niet zijn voorkeur had.

  Zesentwintig agenten hebben net onlangs een zwartboek uitgegeven, met praktijkvoorbeelden. Daaruit blijkt dat er bij de politie een gesloten cultuur heerst, en dat als je afwijkt je op meer en minder subtiele manieren wordt weggeparkeerd en uitgestoten. Dat kan zijn omdat je kledingvoorkeur niet strookt met wat gangbaar is, dat je te kritisch bent, maar vaak ook dat je een kleurtje hebt.

  Dat is al op het niveau van politieteams. Toch zal iedere agent desgevraagd -gepikeerd- reageren dat zij niet racistisch of bevooroordeeld zijn; dat daar in hun team geen sprake van is; kijk maar, deze twee, drie collega’s zijn ook van allochtone afkomst, helemaal geen probleem mee, toch jongens?

 19. 26

  “.. the conclusion was that a rare and mysterious syndrome known as “excited delirium” had actually killed her, and not the Taser or the extreme force used by six officers against a woman suffering from schizophrenia and bipolar disorder who weighed just 130 pounds.”

  Excited delirium/acute stress syndroom lijkt uit de koker van fabrikant Taser te komen. Het overgrote deel van de doden bij de inzet van het taserwapen komt niet door de taser maar door acute stress syndroom. Echt waar.
  http://www.slate.com/articles/news_and_politics/jurisprudence/2015/06/excited_delirium_deaths_in_police_custody_diagnosis_or_cover_up.html

 20. 27

  @25: Als je geen bewijs hebt dan moet je je mond houden.
  En als je vermoedt, dan zeg je dat je vermoedt en niet “het is gelukkig een kleurling uit de onderklasse”.
  Dat kun je niet recht kletsen met algemeenheden.

  In een rechtszaak moet elk feit bewezen zijn. Zelfs als alle betrokken agenten racistisch zijn wil dat niet automatisch zeggen dat ze ook racistisch hebben gehandeld en dat ze een blanke automatisch anders behandeld hadden.

 21. 28

  @27 De agenten staan niet terecht wegens racisme, dus je opmerking raakt kant nog wal.

  Sterker nog, je argumentatie slaat terug op jezelf, want jij hebt geen bewijs dat de nekklem de oorzaak was van de dood van Mitch Henriquez, dus volgens je eigen redenering moet je daar verder ‘je mond over houden’.

  Ik kan ook niet bewijzen dat het OM zo raar redeneert omdat ze de politie te vriend wil houden (ze is immers afhankelijk van de politie voor het vervolgen van zaken). Maar je kunt in deze zaak op je klompen aanvoelen dat dit meespeelt.

  Volgens jouw redenering moeten we daar echter over zwijgen, zolang we daar geen memo of mail van het OM van hebben waar dit zwart-op-wit wordt uitgespeld.

  Pffffft.

 22. 29

  @19
  Het is niet mijn redenering, maar die van de Hoge Raad. Je moet één ding goed weten: de juridische realiteit lijkt heel erg op de realiteit zoals jij en ik die ervaren, maar is een werkelijkheid op zich. Als jij als burger doodslag aan je broek krijgt, omdat je een pantoffel (of laat het een paar sokken of een bal) naar iemands hoofd gooit, en die ander daardoor komt te overlijden, dan geldt dat ook voor een wetsdienaar. Als het aan mij had gelegen, aan mijn morele oordeel, dan had ik gezegd dat dat een tragisch ongeluk was, maar dat doodslag of dood door schuld al erg overdreven zou zijn. Mishandeling met een slipper? dat had er nog net vanaf gekund.

  Natuurlijk heeft de overheid een geweldsmonopolie, en mogen ze (via hun politieagenten) een stuk meer flikken dan jij en ik, dat betekent niet dat ze vrij van consequenties zijn. Omdat geweld gevolgen kan hebben, heeft de politie een geweldsinstructie. De politie heeft ook de plicht om zorg in te roepen, mocht dat nodig zijn. Lees: als iemand blijkt wel aan een acuut stress syndroom te lijden (of dat nou verzonnen is of niet), dan heeft de politie een zorgplicht. In dit geval is de aanhouding waarschijnlijk onterecht maar niet onrechtmatig. Mocht hij zijn aangehouden voor wapenbezit, dan is dat onterecht: er werd gesteld door een van de agenten dat hij echt bang was dat hij een wapen had, maar fouilleren? Ho maar. De geweldsinstructie is overschreden. In de zorgplicht is de politie ernstig tekortgeschoten; hij mocht al dan niet leven (er werd gekeken of hij nog een hartslag had), maar responsief was hij al niet.

  De politie mag geweld toepassen, daarvoor is zij in het leven geroepen. Dus ‘iedereen laten lopen, omdat ze anders dood kunnen gaan’ is een vertekening. Mocht iemand onverhoopt toch overlijden door toepassing van proportioneel geweld (zoals omschreven is in de geweldsinstructie), dan is de politie (als orgaan) verantwoordelijk. Hier is(lijkt) sprake van disproportioneel geweld, buiten de geweldsinstructie om, waardoor niet de politie verantwoordelijk is, maar de man onder de pet. In dit geval probeert iedereen echter de schuld van zich af te schuiven, wat begrijpelijk is, maar niet terecht. Mitch Henriquez zou *zomaar*, los van de acties van de agenten(! belangrijk gegeven, de afwezigheid van causaliteit is juridisch het belangrijkste) in een acuut stress syndroom terecht komen, waarna hij *zomaar* overlijdt. Gevoelsmatig klopt dit niet. Juridisch lijkt deze lezing me niet onmogelijk, maar wel onwaarschijnlijk. In gedachten houdende dat de geweldsinstructie (waarschijnlijk) is overtreden, is het OM ook overgegaan tot vervolging wegens mishandeling. Het OM en de verdediging zien dat eigenlijk los van de dood van Henriquez: alsof de mishandeling niets met zijn dood heeft te maken. Dat is voor omstanders, leken en nabestaanden moeilijk te begrijpen en moeilijk te verkroppen.

  En dat lijkt me terecht, de keus lijkt hier tussen het ‘magisch’ doodgaan van een persoon, die mishandeld is, maar waarbij de mishandeling ‘magisch’ genoeg niks te maken heeft met het doodgaan van die persoon OF het proberen te dekken van de politie en/of de politieagenten door het OM.

 23. 32

  @24: Er waren deskundigen die de kwestie hebben onderzocht.

  Die dat hebben gedaan op basis van (bewust) kwalitatief slechte (en daardoor onduidelijke) beelden van het OM (terwijl hogere kwaliteit gewoon beschikbaar was). Dit lijkt me echt typisch zo’n voorbeeld waarbij het OM niet doet aan zijn kerntaak, namelijk waarheidsvinding, maar enkel ‘hoe houden we de politie zoveel mogelijk uit de wind’.

 24. 33

  Mag ik de vlg zaak ter herinnering brengen die van Rishi Chandrikasing die door een politieagent op 24 november 2012 op het station Holland Spoor een 17 jarige jongen werd doodgeschoten. Rishi was ongwapend, Agent werd vervolgens vrijgesproken van doodslag en moord op 23 dec. 2013 en is ontslagen van alle rechtsvervolging. Zie: ECLI:NL:RBDHA:2013:18257 . Dit bleek een corrupte politieagent te zijn: zeer corrupt. Hij is veroordeeld. Die zaak stonk zo. En het Nederlands rechtssysteem heeft gefaald tegenover Rishi en zijn nabestaanden.

 25. 35

  Waarom werd Henriquez aangehouden?

  @16 Vermoedelijk omdat hij de ego’s van een paar machomannetjes met een politiepenning uitdaagde.

  En daar kunnen ze niet tegen. Gaan ze hun bevoegdheden gebruiken om de persoon in kwestie een lesje te leren.

  Het kwalijkste vind ik nog wel dat politieagenten niet – zoals leraren bijvoorbeeld – getraind worden om kritisch op hun eigen handelen te reflecteren.

  Die agenten jammeren nu in de rechtzaal: ‘Waarom werkte hij niet mee?’ ipv zich af te vragen op grond waarvan ze überhaupt tot confrontatie en aanhouding overgingen. Beide agenten geven er vooral blijk van zichzelf heel erg zielig te vinden.

  Hun optreden lag toch in het verlengde van hoe ze normaliter ook optreden? Ja, dat is nou precies het probleem: dat agenten het escaleren van verbaal en fysiek geweld jegens burgers de gewoonste zaak van de wereld vinden.

  Dan gedraag je je dus gewoon als een knokploeg met een vechtvergunning. En het OM strijkt dat allemaal wel recht wanneer dat gruwelijk uit de hand loopt.

 26. 36

  @29

  De kwestie is hier of de desbetreffende agenten oorzakelijk zijn aan de dood van Henriquez. Dat lijkt me juridisch niet anders te liggen dan in werkelijkheid. De man is ergens aan dood gegaan. Voordat je een schuldige kan aanwijzen dien je eerst te weten waaraan de man is overleden. De vaststelling is dus óf de nekklem óf het acuut stress syndroom.

  Uiteraard maakt het niet uit of er sprake is van een wetsdienaar of een ‘gewoon’ burger. En ja, de politie heeft zorgplicht enzovoort enzovoorts. Maar, het verweer is uiteraard ook de omstandigheden. De man is aangetroffen in beschonken toestand en na de worsteling is hij buiten kennis. Hierin zitten hiaten in het verhaal van de agenten. Zij hebben hem de auto in gesleept, terwijl zij anders beweerden. Wat betreft het fouilleren, het is denkbaar dat zij aanvankelijk meenden dat hij over een wapen beschikte ómdat hij dat beweerde. Bij nader inzien kunnen zij de dronkenschap hebben meegenomen in de overweging dat het flauwekul was. Men opereert in een split second en kan na enige overwegingen tot een andere overtuiging komen.

  Mitch Henriquez zou *zomaar*, los van de acties van de agenten(! belangrijk gegeven, de afwezigheid van causaliteit is juridisch het belangrijkste) in een acuut stress syndroom terecht komen, waarna hij *zomaar* overlijdt. Gevoelsmatig klopt dit niet. Juridisch lijkt deze lezing me niet onmogelijk, maar wel onwaarschijnlijk.

  Henriquez is niet *zomaar* in een acuut stress syndroom terecht gekomen. Deze heeft verband met de gebeurtenissen enerzijds en anderzijds de gesteldheid van Henriquez. Zijn dronkenschap is zijn eigen verantwoording. Het moge bekend worden veronderstelt dat dronkenschap ontremming geeft. Dat risico heeft Henriquez willens en wetens genomen. Verder kan ik uiteraard niet oordelen over Henriquez, ik kende de man immers niet.

  In dat ontremde gedrag is door Henriquez een dermate grote hoeveelheid stresshormonen aangemaakt, dat hij daardoor is overleden. (ik hou de versie van de deskundigen aan) Mij lijkt dat juridisch van het grootste belang. De agenten hebben misschien de geweldsinstructie overtreden, maar hij is daar aan niet overleden. Waardoor de desbetreffende agenten alleen wat kleinere zaken te verwijten is.

  Het OM en de verdediging zien dat eigenlijk los van de dood van Henriquez: alsof de mishandeling niets met zijn dood heeft te maken. Dat is voor omstanders, leken en nabestaanden moeilijk te begrijpen en moeilijk te verkroppen.

  Deze leek kan de gevolgde denkwijze volgen. De mening van nabestaanden is van secundair belang. Zij worden emotioneel beïnvloed. Van belang is -nogmaals- waaraan Henriquez is overleden. Ik volg daarbij niet de onderbuik, maar de deskundigen. En in het licht van het acuut stress syndroom is Henriquez zélf oorzakelijk aan zijn dood. Zijn dronkenschap veroorzaakte mis(ver)standen en zijn slechte stressbeheersing deed de rest.

 27. 37

  @32

  Waar ik over deskundigen spreek, heb ik het over de deskundigen die hun inzicht gaven over de doodsoorzaak van Henriquez. Dat is ook uit de tekst op te maken. Die onduidelijke beelden, daar kwamen weer andersoortige deskundigen aan te pas. Liplezers e.d. Dat is inderdaad erg schimmig, maar dat is niet wat Richard Kroes hier aan de kaak stelt.

 28. 39

  @35: Ja joh, de politie loopt hier hele dagen schietend en meppend over straat.

  De politie is de uitvoerende macht van de wet en als enigste bevoegd geweld te gebruiken. Gewoon braaf luisteren naar wat oom agent zegt en niet schelden, dreigen met wapens en verzetten tegen arrestatie, dan loopt het altijd wel goed af.

 29. 41

  Mijns inziens is een vergelijking met deze ellende (vooral voor @Lutine) beter dan bijvoorbeeld die van @26. Waar is de bedreiging? Was het karakter van de man (al dan niet aangeschoten) op zich al voldoende om een (fataal) ‘protocol’ in te zetten? Dan zijn we wel aan de haaien robotten overgeleverd! (dus eens met @35).

 30. 42

  @38:
  In de VK wordt een 29 jarige Amine A. veroordeeld zonder vermelding van Chandrikasing.
  Doorbraak.eu zegt dat de Telegraaf “een vermoeden heeft”, maar geeft geen link.
  Pressreader toont een Telegraaf artikel over een 31 jarige politieman, en dat artikel is vreemd genoeg niet op de Telegraaf site terug te vinden, door mij dan.

  Een zo snelle veroordeling na 13/14 juni 2017 lijkt me ook niet mogelijk.

  Kortom, je moet met beter materiaal komen, dit lijkt nergens op.
  En dan nog weet je niet of corruptie een rol gespeeld heeft bij de aanhouding van Chandrikasing.

  https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20170614/281715499600164

 31. 43

  Na dit proces is het hopelijk zo dat alle agenten minstens getraind gaan worden om alles mogelijke te doen om excited delirium/acute stress syndroom te voorkomen. Ik mag toch verwachten dat we niet zoals in de US 550 doden accepteren waarbij getaserd is en 490 gevallen aan excited delirium/acute stress syndroom te wijten zijn. Alsof ze zonder taseren daar toch wel aan dood gegaan zouden zijn.

 32. 44

  @42: Het Telegraaf artikel is heel stellig dat de lekkende politie-agent die op 14 juni 2017 werd aangehouden de doder van Rishi is. Niet alle artikelen staan op de site, Hij is idd niet Amine A. die dus veroordeeld is, mea culpa. Ik zeg ook niet dat de corruptie te maken had met de doding van Chandrakasing. Het gaat erom dat de agent totaal vrijgesproken werd terwijl de zaak stonk. En later blijkt die man dus te lekken. Wat moet je daarvan denken. Hadden ze die rotte appel er al niet eerder uit moeten gooien. Was de zaak rond Chandrakasing niet voldoende aanleiding hiervoor.

 33. 46

  Het gaat erom dat de agent totaal vrijgesproken werd terwijl de zaak stonk.

  @44 Die agent is vrijgesproken omdat hij handelde volgens de geweldsinstructie.

  De betrokken agenten in de zaak Rishi kregen namelijk een bericht over een verdachte die een reiziger zou hebben gedreigd met een vuurwapen.

  Vanaf dat moment gaan ze dus geen voorzichtig babbeltje meer maken met die jongen om ‘m uit te leggen dat ‘ie geen geintjes over vuurwapens moet maken, maar behandelen ze hem als vuurwapengevaarlijk.

  Wanneer hij vervolgens in paniek wegvlucht, is er het gerede risico dat hij op omstanders gaat schieten, iemand gijzelt, en dat maakt ‘aanhoudingsvuur’ gerechtvaardigd.

  Kun je wel op de benen schieten, maar dat is tijdens het rennen nog niet zo gemakkelijk.

  Als je dat een kwalijke gang van zaken vindt (ik wel in ieder geval, aangezien die jongen helemaal geen wapen bij zich bleek te hebben), dan moet je dus pleiten voor het doorlichten van de geweldsinstructie, en/of de intake van de melding, en/of de communicatie tussen de meldkamer en de betrokken agenten.

  Dat heeft dus niets met rotte appels te maken, maar met tunnelvisie waarin agenten getraind worden en met de geweldsinstructie.

 34. 47

  @46: De zaak rond Rishi stonk omdat omdat er naar de pers vals werd gelekt. Het gaat erbij om hoe er door de politie met dat soort zaken wordt omgegaan. Ook bij Mitch, de valse informatie erom heen.
  Kijk hiernaar:
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1173490/rishi-had-straatverbod

  Rishi had geen straatverbod
  http://www.leugens.nl/2012/12/27/ook-nekschot-telegraaf-voor-rishi/

  Maar wat moet je ervan denken als diezelfde agent dus later blijkt te lekken naar de penoze en al eerder bij een agressie-incident was betrokken.

 35. 48

  @36
  Ik ben het grotendeels eens met je zienswijze.

  Voordat je een schuldige kan aanwijzen dien je eerst te weten waaraan de man is overleden. De vaststelling is dus óf de nekklem óf het acuut stress syndroom.

  Niet precies: hij is overleden door een zuurstofgebrek in zijn vitale organen; wat was daar de directe aanleiding toe?

  Henriquez is niet *zomaar* in een acuut stress syndroom terecht gekomen. Deze heeft verband met de gebeurtenissen enerzijds en anderzijds de gesteldheid van Henriquez.

  Ah, maar welk verband? Een causaal verband? Mijn punt is dat de zo’n beetje elk causaal verband afwezig moet zijn, willen de agenten ontkomen. Zodra er al sprake is van gedeeltelijk (noodzakelijk) causaal verband, dan is de weg naar open naar aansprakelijkheid en dus straf. Vandaar dat ik *zomaar* inbreng, om de gehele afwezigheid van oorzakelijkheid aan te geven.

  Zijn dronkenschap is zijn eigen verantwoording. Het moge bekend worden veronderstelt dat dronkenschap ontremming geeft. Dat risico heeft Henriquez willens en wetens genomen.

  Ja, dat geldt bij dronkenschap (of eigenlijk, bij zelf-toegedane dronkenschap): culpa in causa. Maar geldt dat dan niet voor de agenten? Dat ze willens en wetens Henriquez in een potentieel dodelijke situatie brachten door op hem drie methoden toe te passen die hem de adem benemen (en hem zodoende bedwingbaar te maken), te weten: het smeren van pepperspray in zijn gezicht, een nekklem toepassen en hem met de buik op de grond in bedwang houden?

  Het hele ‘acuut stress syndroom’ komt mij een beetje over als een foefje dat het scheermes van Occam niet kan overleven. Het is in wezen een extreme vorm van een normale lichamelijke reactie; ook hier weer: het pantoffelarrest. Met even snel googlen ben ik er ook niet van overtuigd dat er een juridisch precedent is van ‘acuut stress syndroom’ bij uitspraken. Het komt kennelijk ook alleen voor als iemand in bedwang wordt gehouden, zelfs als ‘syndroom’ lijkt het mij dat woord niet waard.

  De mening van nabestaanden is van secundair belang.

  Klopt, maar het is wel van belang. ‘De wetten van het land zijn geschonden’, wat de eerste reden is voor vervolging en strafbepaling, maar vergeet niet dat binnen het recht er voor de strafbepaling ook een plekje is voor wraak, dat is een van de pijlers van het recht.

  En in het licht van het acuut stress syndroom is Henriquez zélf oorzakelijk aan zijn dood. Zijn dronkenschap veroorzaakte mis(ver)standen en zijn slechte stressbeheersing deed de rest.

  En dat is een andere formulering van het twistpunt. Ik ontken ook geen van de punten die je noemt. Dat een oorzaak van Mitch zijn dood bij hem ligt, wil echter niet zeggen dat alléén hij oorzakelijk is aan zijn dood.

 36. 49

  @36: [ en zijn slechte stressbeheersing deed de rest. ]
  Tuurlijk, een beetje vent, zonder adem door een nekklem, met peperspray in je ogen, met 5 man op je rug, met gebroken ribben, met ingetrapte lul, moet zo’n pietsie stress toch kunnen weerstaan?

 37. 50

  @46:

  Wanneer hij vervolgens in paniek wegvlucht

  Dat “in paniek” is een smoesje. Als de politie je wil aanhouden, werk je mee. Doe je dat niet, door weg te rennen en/of je te verzetten, dan vraag je om moeilijkheden.

  Dat Mitch zijn extreme verzet met de dood moest bekopen is treurig, niet in de laatste plaats voor de nabestaanden maar ook voor de agenten in kwestie en uiteindelijk ook voor de maatschappij als geheel, als agenten voortaan nóg voorzichtiger (moeten) zijn bij de arrestatie van tegenstribbelende verdachten. Criminelen gaan vaker ontkomen en/of de levens van agenten komen vaker op het spel te staan. Ik vraag me nu al af waarom je bij de politie zou willen werken en dat raadsel zal alleen maar groter worden.

 38. 51

  @50: Als de politie je wil aanhouden, werk je mee.

  De politie is blij met zulke mak, gedwee volk als jij. Onterechte aanhouding of niet, Kacebee doet wat hem gevraagd wordt. De politie heeft nu eenmaal altijd gelijk, ook als ze ongewapende mensen genadeloos doodschieten en er met behulp van het OM mee wegkomen.

 39. 52

  @51:

  Onterechte aanhouding of niet, Kacebee doet wat hem gevraagd wordt.

  De arrestant bepaalt zelf wel of arrestatie terecht is of niet. De politie moet z’n plaats kennen. Toch, Kronkel?

  Doe niet zo mal. Arrestatie is geen veroordeling, daar komt een rechter aan te pas. Arrestaties kunnen dus onterecht zijn, dat is jammer en zonde van ieders tijd, maar willen we de handhaving van de openbare orde overeind houden dan moeten we dat ongemak voor lief nemen. Mitch snapte dat blijkbaar niet, misschien was hij niet wijzer, maar van de schrijvers hier verwacht ik toch wel iets meer.

 40. 53

  Als de politie je wil aanhouden, werk je mee. Doe je dat niet, door weg te rennen en/of je te verzetten, dan vraag je om moeilijkheden.

  @50 Tja, en de vragen beantwoorden van een tv-quiz lijkt ook altijd zo makkelijk vanuit je luie stoel. ‘Waarom weet die sukkel het antwoord niet? Domme trut!’

  Je weet helemaal niet hoe je zult reageren wanneer een stel agenten met getrokken wapens schreeuwend op je af komt rennen, want je bent op zo’n moment niet in staat helder na te denken (dat is ook precies de bedoeling van zo’n manoeuvre).

  Verder heb jij makkelijk praten, want de kans dat de politie jou lastig valt (laat staan overvalt!) als blanke meneer uit de middenklasse is een stuk kleiner dan wanneer je eruit ziet als Mitch Henriquez.

 41. 54

  @53: en zelf dan nog, is er altijd nog zoiets als proportionaliteit. als je overhoop wordt gereden door een te snel rijdende facebookende automobilist terwijl je netjes bij zebra oversteekt, is het excuus “moet je maar niet meedoen aanhet verkeer, je weet de risico’s” ook een beetje raar

 42. 55

  @53: Je stelt hier dat de politie hard optrad uit racistische overwegingen. Ik vind dat nogal een beschuldiging. Als het werkelijk zo is, is het natuurlijk een grof schandaal. Het lijkt er bovendien op dat de agenten in kwestie onnodig veel geweld hebben gebruikt en dat is óók niet goed te praten. Wat mij betreft hadden ze daar best straf voor mogen krijgen, want burgers moeten er vanuit kunnen gaan dat ze behoorlijk worden behandeld.

 43. 56

  Als Henriquez een iel mannetje was geweest, dan had ie nog geleefd. Juist omdat H. zo sterk was liep de adrenaline hoog op bij de agenten.

  In zo’n situatie is het extreem lastig om over te schakelen van overmeester-modus naar zorg-modus.

 44. 57

  Je stelt hier dat de politie hard optrad uit racistische overwegingen.

  @55 Nee. Ik veronderstel namelijk dat dit soort motivaties om zus-of-zo te handelen zich überhaupt niet afspeelt op het niveau van bewuste overwegingen.

  Dat maakt het ook zo lastig mensen er kritisch over na te laten denken: men is zich van allerlei impliciete vooroordelen niet bewust.

  Wat ik wel stel, is dat dankzij dit soort impliciete vooroordelen, waar de doorsnee oom agent mee behept is en niet kritisch op heeft leren reflecteren, jij in je contact met oom agent veel minder kans loopt het slachtoffer zal worden van excessief politiegeweld dan een uit de kluiten gewassen Arubaan.

 45. 59

  @57:

  jij in je contact met oom agent veel minder kans loopt het slachtoffer zal worden van excessief politiegeweld

  Dat heeft niets te maken met ras maar alles met gedrag.

  Kijk ter illustratie maar eens naar een filmpje van één van de arrestaties van Edwin Wagensveld. Die arrestaties zijn onterecht (vanwege staan op een leeg plein, het dragen van de verkeerde kleding enz.) maar hij verzet zich niet en belandt dus zonder geweld op het bureau.