Minderwaardig mens!

Jan Marijnissen (Foto: Flickr/roel1943)

Hey, kijk eens aan! Marijnissen laat ook weer eens wat van zich horen. ‘Flapdrol’, om precies te zijn. Dat is wat hij tot drie keer toe riep richting Bert Koenders omdat deze in de kamer iets niet naar de zin van de SP-veteraan deed. Fractievoorzitter Agnes Kant stelde zich na afloop vierkant achter haar voormalige leider op: “Flapdrol is een keurig Nederlands woord en in dit geval een terechte constatering.”

Agnes, wat voor woordenboek gebruik je? Minister Koenders is dus nu volgens de SP een ‘waardeloos mens‘. Dat lijkt me zelfs nog een graadje erger dan de kwalificatie ‘knettergek‘, waar de gehele kamer (minus 9 leden) in het verleden over viel.

Goed, flapdrol is een nogal archaïsch scheldwoord, en lang niet iedereen kent de bovenstaande betekenis en gebruikt het scheldwoord met de bedoeling precies dat over te brengen. Het zou dus kunnen dat Marijnissen het wat minder beladen ‘appelflap’ of hippere ‘pannenkoek‘ naar Koenders’ hoofd wilde slingeren. Maar dat is geen excuus.

Feit blijft dat het beledigen van je politieke tegenstanders altijd een teken van zwakte is. Marijnissen zou er dan ook goed aan doen zijn verontschuldigingen aan te bieden. Maar iets zegt me dat Maorijnissen dat niet gaat doen.

 1. 1

  Wat een onzin, Marijnissen heeft gewoon gelijk, net als Wilders toen hij Vogelaar knettergek noemde.

  Het hele kabinet bestaat uit knettergekke en/of waardeloze mensen. (Met als enige mogelijke uitzondering Plasterk.)

 2. 2

  Als we elkaar maar voor van alles en nog wat gaan uitmaken ipv op de inhoud te concentreren krijgen we straks zo’n parlement waar de leden elkaar de zaal uitknokken.

  Heel dom dat ze een onderscheid gaan proberen te maken tussen flapdrol en knettergek.

  Ook heel dom dat Marijnissen zich er vanaf de bankjes mee bemoeit. Lekker voor Kant.

 3. 3

  Een van de dingen waar ik mij het meest aan erger is die D’66 achtige redelijkheid en beleefdheid, ingegeven door de angst iemand voor het hoofd te stoten, en het verlangen het iedereen naar de zin te maken.

  Geef mij maar een vlammende discussie met een duidelijke uitkomst, waarna iedereen aan het werk kan.

  Dat geschipper, gepolder en geouwehoer is aan mij niet besteed.

 4. 4

  De hamvraag is of er een goede reden is om zulke woorden te gebruiken. Het zomaar gebruiken van dergelijke woorden is vanzelfsprekend not-done.
  Het lijkt me toch dat er sprake is van een zekere soort van frustratie om zo’n woord te gebruiken. En als het 3x gezegd wordt wel van een heel diepzittende. Ik ben het met @1 mee eens dat soms van dergelijke woorden gebruikt mogen worden, zeker om grote onvrede mee aan te geven. (emotie)
  Het gebruik van prachtige mooie nietszeggende volzinnen op vragen, vind ik veel meer storend en ergerlijker. Al schijnt het (m.i. ten onrechte)onder de noemer politiek manoeuvreren te vallen.
  Ik denk ook dat Marijnissen niet dom handelt. Hij is geen leider meer, zit waarschijnlijk nog maar kort in de Kamer en is daarom in staat zich nog even tegen bepaalde personen uit te leven. Wordt niet meer gekortwiekt door een bepaalde etiquette.

 5. 5

  @3: ingegeven door de angst iemand voor het hoofd te stoten, en het verlangen het iedereen naar de zin te maken.

  Ingegeven door het verlangen als volwassen mensen met elkaar op de inhoud te discussiëren bedoel je.

 6. 6

  “Geef mij maar een vlammende discussie met een duidelijke uitkomst, waarna iedereen aan het werk kan.”

  In een vlammende discussie heb je het over het tackelen van elkaars argumenten, niet over het spelen op de man. Op het moment dat in een discussie de ander als flapdrol wordt gekarakteriseerd, eindigt de discussie in een scheldpartij en kun je een duidelijke uitkomst vergeten.

 7. 7

  Nee Martijn dat bedoel ik niet. Robert begrijpt mij tenminste.

  En, Bismarck, als iemand voortdurend geen antwoord geeft op je vragen, om de hete brij heendraait als een volleerd CDA’er of op een andere “beleefde” manier de discussie verziekt, mag je wat mij betreft een onschuldig woord als flapdrol zeker gebruiken.
  Als er nu kankermongool was gezegd had ik misschien wel “foei” geroepen.

 8. 9

  Ingegeven door het verlangen als volwassen mensen met elkaar op de inhoud te discussiëren bedoel je.

  Martijn, je bent een te net, beleefd opgevoed persoon. In vorige eeuwen gingen hoogstaande en hoogwaardige personen letterlijk en figuurlijk!!!!
  het duel aan. Kijk naar de termen en opmerkingen, die in de laatste verkiezingen in de USA, Nederland en Europa door tegenstanders tegen elkaar gebruikt werden. Het is van alle tijden en plaatsen. Je wilt dat we Roomser dan de Paus zijn en worden. Beter het er uit te gooien, dan het maar op te kroppen. Tegen jou blijf ik altijd netjes en dat heeft ook zijn redenen.

 9. 10

  @ 8: Probeer je nu een Godwin te scoren ofzo?

  Het is zo’n beetje het meest onschuldige scheldwoord dat ik ken. Dat jij nu perse vast wil houden aan een archaïsche betekenis die niemand zich meer kan herinneren.

 10. 11

  Hoezo een Godwin?

  Als niemand nog weet wat kankertrut betekent, is het dan niet erg dat ik iemand een kankertrut noem?

  En wat dan als die iemand de betekenis opzoekt en ziet wat het werkelijk betekent? Voelt die persoon zich dan minder beledigt omdat hij/zij in eerste instantie niet wist wat het betekende?

 11. 13

  Ja Joost, dan denkt zo iemand waarschijnlijk “de schelder wist niet wat hij/zij riep”.

  (en: minderwaardig = unter. Nudge nudge)

 12. 14

  Voor mij maakte dhr. Koenders zich meer belachelijk met zijn wijze van reageren achter het gestoelte en later staande bij Marijnissen dan de impact van het woord op zichzelf. Een kwinkslag was beter geweest. Nu wordt hij voor altijd geassocieerd met het woord in de betekenis die Joost voorstaat.

 13. 15

  @13, @14: Nou, om jullie wensen dan maar te vervullen: jullie zijn ongelofelijke flapdrollen en volslagen geschift! Zijn we al dichterbij een redelijke oplossing van deze discussie?

 14. 16

  Wat het scheldwoord “flapdrol” betreft, sluit ik me aan bij Sytz. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat iemand die dat woord gebruikt daarmee een “waardeloos persoon” bedoelt. Pannenkoek zou dan trouwens een erger scheldwoord zijn, want je zult maar een “in een koekenpan gebakken (dunne meel)koek” genoemd worden, waarmee je gehele menselijkheid ontkend wordt en je gereduceerd wordt tot een ding van meel, eieren en melk, waarvan ook bekend is dat de eerste in de serie altijd een misbaksel is.

  In mijn Van Dale (1994) staat overigens “vent van niets, slappeling”.

  Ik ben het dan weer niet eens met Sytz dat hiermee de discussie geholpen wordt. Marijnissen roept het van halverwege in de kamer. Als Marijnissen een vent was, had hij het aan de interruptiemicrofoon gezegd. Met context. Op deze manier is het nogal loos.

 15. 17

  @7: Nee dat mag niet. Wat wel mag is een antwoord op je vragen eisen. Met iemand voor flapdrol uitmaken ga je namelijk al helemaal geen antwoord meer op je vragen krijgen. Het schelden dient de discussie op geen enkele manier, maar gooit ze alleen op slot. Het door jouw gestelde doel (duidelijkheid) is daarmee definitief verloren, juist door het gebruik van scheldwoorden.

 16. 18

  @Roy: Aha, dan heeft het scheldwoord flapdrol de afgelopen 15 jaar duidelijk aan kracht gewonnen. ;-)

  Maar inderdaad, ik zou me niet al te erg beledigd voelen door ‘flapdrol’. Maar voor het parlement gaat het al vrij ver :-).

  Daar hebben ze het over ‘jokken’ als ze ‘liegen’ bedoelen.

 17. 20

  knettergek of flapdrol moet gewoon kunnen. Wanneer we dit al verbieden leven we echt in de ban van Generaal Hirschi Balinski van de fatsoen-gestappo.

  PS: Als je van mening bent dat Ella Vogelaar niet knettergek is, dan ben je een flapdrol!

 18. 21

  @15
  Uitstekend Jan Jaap. Het zegt meer over de persoon die het gebruikt dan over de persoon (personen) tegen wie het gebruikt wordt. Zelf laat ik al deze opmerkingen (overigens nauwelijks tegen me gebruikt) langs me heen glijden. Ik net zoals iedereen heeft zijn beperkingen en naar goed menselijk gebruik maakt men daar terecht of onterecht misbruik van. Er zijn miljarden ergere zaken op de wereld.

 19. 23

  Het kan, mag en gebeurt. En als je het zelf niet erg vindt, dat je door anderen daarna minder serieus genomen wordt, hoef je je ook niet in te houden.

 20. 24

  @22
  Ik beweer nergens dat ik beter ben dan wie dan ook, maar ik kan wel beter relativeren dan menigeen van wie dan ook. Het zal wel aan de leeftijd en genen liggen.

 21. 25

  @23
  Koenders heeft definitief mijn respect verloren. Maar niet door de woorden van Marijnissen, maar door zijn ongelooflijke zielige en slappe reactie erna.
  Ik vind het prachtig als je op mijn zin en onzin reageert, waarop ik weer reageer.
  Als jij op onzin van mij niet reageert en mij niet terecht wijst, verlies je bij mij respect.
  We zitten als mensen allemaal anders in elkaar.

 22. 26

  @22
  De opvattingen van Sytz en mijn persoontje zijn duidelijk. Dergelijke woorden mogen gebruikt worden, maar er moet wel een reden voor zijn. En Marijnissen gebruikt het woord niet zomaar voor de lol of om enkel om zo maar te kwetsen of omdat een bewindsman bij uitzondering reageert op een wijze die een persoon als Marijnissen niet bevalt.

 23. 27

  maar na die eerste flapdrol, had marijnissen moeten benoemen WAAROM hij koenders een flapdrol vindt.
  Nu is het net als wilders altijd doet een poging de ander te diskwalificeren.(meestal uit gebrek aan eigen argumenten)
  Met iemand die knettergek is kun je toch geen discussie voeren, want alles wat hij/zij zegt heeft geen waarde.klaar uitgediscussieerd.

  schelden mag dus best, maar dat moet je dus wel kunnen verantwoorden.

 24. 28

  @25: ik reageerde op het artikel en niets of niemand anders. Wat je daar verder in leest, komt geheel op je eigen conto.

 25. 29

  @26: bij gebrek aan uitleg is het puur voor de lol of alleen om te kwetsen. Meer niet. Wat je daar verder in leest, komt geheel op je eigen conto.

 26. 30

  @28 @29
  Daarin ligt nu de zwakte van Koenders.
  Hij had kunnen zeggen dat hij niet verstond wat Marijnissen zei. Of hij (Marijnissen) zo vriendelijk zou willen zijn bij de microfoon te komen en het te herhalen, te vertellen wat hem dwarszat enz.
  Je daagt dan Marijnissen uit en hebt de gelegenheid terug te pakken.
  Je hebt dan de gelegenheid Marijnissen uit te lachen i.p.v. uitgelachen en als een klein kind weggewoven en weggestuurd te worden, zoals nu gebeurde. Dat laatste is meer gezichtsverlies.

  @28 Ik doelde niet op dit artikel, maar in het algemeen.

 27. 31

  @30: ik vind helemaal niet, dat het aan de uitgescholdene is om te reageren op de schelder, maar het is natuurlijk wel waar, dat vele kamerleden tegenwoordig veel meer alleen maar reageren op incidenten, en vanuit dat standpunt bezien, zou je kunnen zeggen, dat Koenders had moeten reageren.

  Wij verschillen blijkbaar erg van mening over hoe je op bepaalde zaken moet of kunt reageren.

  Als jij op onzin van mij niet reageert en mij niet terecht wijst, verlies je bij mij respect

  Bij mij verliest iemand, die daar in de Tweede kamer wel op reageert juist respect. Het is en blijft namelijk onzin en ik zie of hoor die mensen liever over serieuze zaken debatteren.

  de gelegenheid terug te pakken

  Dat is ronduit kinderachtig. Ik heb meer respect voor mensen, die zich als volwassenen gedragen.

  @28 Ik doelde niet op dit artikel, maar in het algemeen

  Waarom zet je er dan “@23” voor? Je noemt iemands naam en zegt vervolgens dat je het tegen iedereen had?

 28. 32

  @31
  Overal lees je over de “watjes” in de regering en de kamer. Koenders heeft duidelijk aangetoond hoe een watje zich gedraagt. Juf, ze zeggen lelijke woorden tegen me. Bijt van je af, zou ik zo zeggen.
  Volwassen mensen mogen en moeten met elkaar in de clinch liggen. We zijn nu eenmaal niet hetzelfde en hebben denkbeelden die niet overeenkomen. Je hart een keer luchten binnen redelijke grenzen moet mogelijk zijn en zal verfrissend zijn. Ik vind dat woorden als “knettergek” en “flapdrol” binnen die grenzen liggen. Een ander kan er natuurlijk anders over denken. Maar als we zo fijngevoelig zijn, laten we de maatschappij dan maar eens flink aanpakken en reorganiseren, want daarin vinden vreselijker dingen plaats dan deze woorden. En de regering en parlementair dragen grote verantwoordelijkheid voor deze (onze) maatschappij.
  Bij @23 had ik het tegen jou, maar ik doelde op alle interacties in het verleden tussen ons. Te onduidelijk gesteld, merk ik.

 29. 33

  @32: kom op zeg. ‘Bijt van je af’ betekent niet dat je op iedere scheet van iemand anders moet reageren. Volwassen mensen, die op iedere scheldwoord gaan reageren, laten alleen maar zien, dat ze het niveau van de schoolklas nog niet zijn ontstegen. We zijn niet hetzelfde en hebben allemaal verschillende meningen. Ik vind het uitstekend om daar over te discussiëren, maar het gebruik van scheldwoorden is geen uiting van een mening. Het is iets, dat je doet voor de lol (schertsend) of om een ander te kwetsen. Wie daarover gaat vallen is nog een kleuter. Als je later door de juf terecht wordt gewezen, kun je je dan ook beroepen op het aloude “ja, maar hij begon”, waarop je tegenstander met het ‘perfecte tegenargument’ “nietes, hij begon” zal komen.

  Overigens snap je dat volgens mij ook wel. ‘Je hart een keer luchten’ schrijf je. Prima. Heel goed voor je hart. Maar doe dan ajb niet alsof iemand anders daar dus serieus op in moet gaan.

  ik doelde op alle interacties in het verleden tussen ons. Te onduidelijk gesteld, merk ik

  Dat maakt het alleen maar vager. Vertel op, welke onzin heb je in het verleden hier dan allemaal verkocht, waar ik niet op heb gereageerd? Maar je weet nu in elk geval, waarom ik daar dan niet op heb gereageerd: ik vind het kinderachtig om serieus op onzin in te gaan.

  Ik heb waarschijnlijk gedacht, dat je zelf ook wel wist, dat het onzin was. Net zoals Marijnissen ook echt wel weet, dat flapdrol geen inhoudelijk goed onderbouwd argument is.

  Kinderen, die op school gepest worden, weten trouwens ook wel, war het op uit loopt, als ze daar iedere keer op reageren: het pesten zal alleen maar toenemen, want de pestkoppen zijn op hun reacties uit. Hoe meer reactie, hoe meer er gepest wordt. Nog meer van je afbijten, leidt tot vechtpartijen, waarna pester en gepeste gestraft worden. Alleen de pester wint door die straf aan status. In mijn ervaring, in alle klassen, waar ik heb gezeten, en bij alle bedrijven, waar ik heb gewerkt, kunnen de gepesten beter wachten tot de anderen genoeg krijgen van het kinderachtige gedrag van de pester. Gaat de gepeste iedere keer op het pesten in, dan is de houding van die anderen veel eerder, dat de gepeste zelf ook mee doet. Een oude vriend van mij had bijvoorbeeld flaporen. Iedere keer, dat hij daarover gepest werd, belandde hij in een vechtpartij (ik vaak met hem samen). Het pesten stopte pas, toen hij niet meer reageerde. De lol van het pesten verdween daarna en de kinderen, die af en toe toch nog gingen pesten, werden als paria´s behandeld door de rest van de groep, juist omdat de gepeste liet zien boven die kinderachtigheid te staan.

 30. 34

  @33
  Pedro, ik kom uit het onderwijs. Ben denk ik vrij goed op de hoogte over pesterijen. Een pester stopt pas echt, als hij het slachtoffer wordt bijv. in jullie geval als hij echt!!! een pak slaag krijgt. Pesters zijn over het algemeen onzekere personen, die denken dat ze er status mee winnen.
  Als Marijnissen op een gevatte manier (schelden hoeft nog geeneens) zijn repliek gekregen had, kijkt hij de volgende keer wel uit.
  De enige die duidelijke lol hadden (zie t.v. beelden als Koenders naast Marijnissen staat) zijn de daar zittende SP leden. Dit vanwege de superwatjes reactie van het slachtoffer.

 31. 35

  Een pester stopt pas echt, als hij het slachtoffer wordt bijv. in jullie geval als hij echt!!! een pak slaag krijgt

  Ik kom oorspronkelijk uit het jeugdwerk en weet ook heel wat van pesterijen, maar ik deel deze mening van jou niet. Mijn ervaring (net zo anekdotisch als de jouwe) is, dat pesterijen pas ophouden als ze geen effect meer hebben. Het in elkaar slaan van pesters verandert het karakter van de pesters niet in een positieve zin. Ze gaan het wat stiekemer doen en worden er zelf meestal gewelddadiger van.

  Professionele hulpverleners, gespecialiseerd in het tegengaan van pesten, adviseren ook nooit om de pester maar in elkaar te slaan als (non)oplossing.