Milieudefensie dagvaardt Shell over klimaatbeleid

NIEUWS - Milieudefensie kondigde vorig jaar een klimaatzaak tegen Shell aan en stelde de volgende eisen aan Shell om dagvaarding te voorkomen:

 1. Shell brengt zijn beleid en investeringen in lijn met de klimaatdoelen van Parijs;
 2. Shell bouwt zijn olie- en gasproductie af en brengt zijn uitstoot terug naar nul in 2050;
 3. Shell maakt afspraken met Milieudefensie over de invulling, tussendoelen en openbare verantwoording.

Shell kreeg 8 weken om tegemoet te komen aan de eisen van Milieudefensie, maar deed dat niet. Daarom overhandigt Milieudefensie vandaag de dagvaarding met als inzet dat Shell zijn plannen en strategie aanpast zodat die in lijn komen met het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Er wordt geen schadevergoeding geëist.

Reactie Shell

Shell stelt de klimaatafspraken te ondersteunen. Tegelijkertijd heeft het bedrijf sinds 2015 ook forse bedragen uitgegeven om klimaatbeleid te vertragen of voorkomen. Shell kondigde recent wel aan zijn lidmaatschap van de invloedrijke Amerikaanse lobbyclub AFPM heeft opgezegd. De AFPM is het niet eens met de klimaatdoelen die afgesproken zijn in Parijs, die Shell wel zegt te omarmen. Daarnaast heeft de AFPM zich de afgelopen jaren ingezet om de uitstootregels voor nieuwe auto’s in de Verenigde Staten te verruimen. Shell zegt die ruimere uitstootregels niet te steunen, maar zat nog wel in het bestuur van de American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM) die volgens Influence Map waarschijnlijk een belangrijke rol speelde bij de verruiming van de uitstootregels. Bij het aanpassen van de eisen aan methaanemissies in de VS is een zelfde beeld zichtbaar. Voor de schermen stelt Shell daar tegen te zijn, terwijl het bedrijf in 2017 en 2018 samen met het American Petroleum Institute (API) diverse ontmoetingen heeft gehad met de Amerikaanse overheid om de regels voor methaanemissies, die Obama heeft ingevoerd, te verzwakken.

Mars vanaf Malieveld

Sinds Milieudefensie de klimaatzaak tegen Shell aankondigde hebben onder meer Greenpeace Nederland, Jongeren Milieu Actief en de Waddenvereniging zich bij het initiatief aangesloten, evenals ruim 17.300 Nederlanders. Vanmiddag trekken de actievoerders in een mars van het Malieveld naar het Shell-gebouw in de wijk Benoordenhout. Een deurwaarder zal de dagvaarding, een ruim 200 pagina’s tellend document, en meerdere dozen met bewijsmateriaal officieel overhandigen.

Disclaimer: net als bij de klimaatzaak van Urgenda ben ik mede-eiser in de klimaatzaak tegen Shell.

 1. 1

  Tot tenminste 2100 zijn olie en gas nodig in de wereld. Wat milieudefensie, rechter of Shell er zelf van vindt doet er niet zo toe. Mensen willen eten. En voorlopig is het nu eenmaal zo dat zonder fossiele brandstoffen onze voedselvoorziening in gevaar komt.

 2. 3

  @2: Daar heb ik geen bron voor. Misschien zie ik wel iets over het hoofd. Misschien staat er al ergens geheime technologie waar ik geen weet van heb. Misschien weet jij meer….

  Het is mijn toekomstverwachting. Een toekomstverwachting is per definitie factfree.

 3. 4

  Urgenda heeft een eis die op korte termijn toetsbaar is, van Milieudefensie kun je dat niet zeggen met 2050. Met de eerste eis zegt Shell in te stemmen, laat Milieudefensie het tegendeel aantonen. Die derde eis is juridisch onhoudbaar.

 4. 6

  “Shell kreeg 8 weken om tegemoet te komen aan de eisen van Milieudefensie, maar deed dat niet.” Goh wat gek, je zou toch verwachten dat ze meteen hun bedrijf opheffen en miljoenen mensen zonder brandstof laten staan als de milieu fanaten dat vragen.

 5. 10

  @5: Oplosing waarvoor? Trouw schrijft: “om dagen en weken met stroomtekorten te kunnen overbruggen”, uren zou beter zijn.
  Leuk voor de avond en mogelijk de nacht, niet voor de winter. Scheelt een factor 100