Mijn gevoel zegt: dit is een zeer onveilige site

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Woont u in Brabant of Limburg? Dan voelt u zich volgens deze alternatieve misdaadmeter het onveiligst. Maar liefst zeven gemeenten uit deze provincies staan in de top tien van onveiligste Nederlandse steden. De stad in Nederland waar mensen het meest sidderen van angst als het om veiligheid gaat, is echter Dordrecht. De mooie musea, rijke folklore en Biesbosch ten spijt, zien veel Dordtenaren in hun stad vooral een broeinest van criminelen. Of nee, ze voelen de criminaliteit in hun buurt. De alternatieve misdaadmeter meet namelijk de gevoelens van veiligheid of onveiligheid en gaat niet uit van de harde cijfers, zoals de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad.


Dankzij deze nieuwe benadering van het meten van misdaad is Eindhoven ook niet meer de onveiligste stad van het land. Amsterdam zakte zelfs naar de 26ste plaats, terwijl plaatsen als Gouda en Boxtel, die in de politiestatistieken rond onveiligheid niet eens voorkomen, nu in de top tien staan. Om u heel veilig te kunnen voelen, kunt u trouwens het beste naar Emmen verhuizen, u weet wel, die plaats met die bavianen die om de zoveel jaar niet van hun rots afkomen. De complete lijst is hier te vinden.

Vraag van de dag: wat is volgens uw gevoel de reden dat PSV geen kampioen wordt?

Reacties (25)

#1 Bas

Met 34 respondenten uit Boxtel kunnen we toch moeilijk spreken van een representatief onderzoek. Toch?

Selectie is niet breed genoeg en het ontbreekt aan Koeman om te kunnen presteren onder druk.

 • Volgende discussie
#2 Oplawaai

De gegevens zijn afkomstig van een continu onderzoek dat wordt gehouden via de website Misdaadkaart.nl. In het onderzoek worden bezoekers gevraagd hoe zij de veiligheid in hun stad ervaren op een schaal van 1-6 (1=bijzonder veilig, 6=bijzonder onveilig). Meer dan 7000 personen deden in 2006 mee aan het onderzoek. Alleen steden met meer dan 30 stemmen zijn in de resultaten van het onderzoek meegenomen.

Bas heeft gelijk: dit onderzoek zegt helemaal niks. Ik vind eigenlijk zelfs het woord onderzoek misplaatst voor dit geklungel.

En waarom PSV geen kampioen wordt? Twee woorden: Ronald Koeman.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 ALO

Mijn gevoel zegt dat ze een slechter doelsaldo hebben dan AZ. Ben ik nou zo slim?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 zazkia

Ach laten we wel wezen, Hoeveel mensen wonen er in Boxtel… 34 pop, dan heb je wel een representatieve factor van het hele dorp hoor…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

Waarom is 30 personen (of meer) per stad niet representatief volgens jullie? Volgens mij kun je over de representativiteit van die mensen weinig zeggen, zolang je niet weet hoe die mensen verdeeld zijn over de stad (en andere ter zake doende variabelen, zoals leeftijd, geslacht, social klasse). Overigens zo lang die vraag niet beantwoord is, doet het aantal weinig ter zake. Al hadden ze 300 mensen per stad, dan kunnen die nog net zo onrepresentatief zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bas

Boxtel telt 30.020 inwoners (1 januari 2007, bron: CBS). Een percentage dat zo nihil is, dat ik het verwaarloosbaar vind.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

Wat nu Bas als ik je vertel dat het heel makkelijk is om uit die 30.000 een steekproef van 30 te halen, op grond waarvan je wetenschappelijk valide uitspraken kunt doen (en een van 15.000 op grond waarvan dat niet mogelijk is)? Mensen denken altijd maar dat een steekproef in verhouding met de populatie moet staan (er een minimaal percentage van moet zijn ofzo).

Statistisch gezien is de populatieomvang nauwelijks van invloed op de benodigde steekproefgrootte. Sterker nog, in steekproefgrootteberekeningen vormt het niet eens een parameter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bas

Ik snap het in dusverre dat je tuurlijk beweringen mag doen als “Boxtelnaren voelen zich onveilig” en dat je later erop wijst dat dit op basis is van een onderzoek met dertig personen. Maar mag ik dan ook beweren volgens dit onderzoek dat Boxtelnaren zich in het algemeen onveilig voelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 JSK

De Biesbos ligt volgens mij in Zuid-Holland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Oplawaai

Dordrecht ligt ook in Zuid-Holland, JSK, dus dat klopt helemaal. Overigens ligt de Biesbosch deels in Zuid-Holland en deels in Brabant, als ik me niet heel erg vergis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 JSK

Of een steekproef representatief is hangt toch enkel af van de willekeurigheid van de trekking. En als de steekproef groter of gelijk is aan 20 (volgens mij) vertoont de stochastische variabele in kwestie al de eigenschappen van een ‘oneindig’ grote steekproef van dezelfde populatie.

Anders gezegd: als die 30 willekeurig geselecteerde Boxtelnaren zich allemaal (of in grote meerderheid) consequent onveilig voelden dan zit het er dik in dat de Boxtelse populatie zich onveilig voelt. Iets met de centrale limiet stelling, toch Bismarck? ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Meester

Elk onderzoek zegt precies dat wat het wil zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 ALO

Het probleem is dat de steekproef volkomen aselect is. Alleen de bezoekers van de website wordt naar hun mening gevraagd. Conclusies trekken is onmogelijk.

Verder wordt er gevraagd naar een gevoel. Nak de Weert heeft een zelfde onderzoek gedaan en ik heb geantwoord dat naar mijn gevoel de resultaten waar naar een gevoel gevraagd wordt zonder meer de prullenbak in kunnen. Nak start nu een onderzoek naar het soort prullenbak waar de meeste onderzoeksgegevens in verdwijnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 S’z

Klikmelink voor ’n interessant artikel over via het net afgenomen polls…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 zazkia

Hmm.Juist ja. Noemen we zo een persbericht niet een
canard?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Tim H

JSK heeft gelijk. Als je steekproef klein is, betekent dat alleen dat het moeilijker is om er een significant resultaat uit te krijgen.

@13: de steekproef is juist niet aselect… dát is het probleem. Verder, in een hoop psychologische onderzoeken wordt gevraagd naar een gevoel, simpelweg omdat dat de enige betrouwbaar te meten variabele is. Dat kun je afwijzen met de ik-neem-psychologie-toch-niet-serieus-kaart, maar je trekt dan toch te snel conclusies over de validiteit van dergelijke onderzoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Apparadsjik

Als ’t onderzoek een dasje draagt is het representatief, maar dat wil nog niet zeggen dat ’t deugt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Sigi

Het enige wat je op basis van dat “gevoel” kunt zeggen is dat het een stel bange poeperts betreft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Tim H

Is dat een slappe steek richting de algemene authoriteit van onderzoeken ofzo? Niet dat ik echt achter dit geval sta, maar zo lang er alleen conclusies over het gevoel van de mensen in de desbetreffende steden getrokken worden, kunnen die nog best valide zijn.

Wat er echter scheelt aan dit onderzoek is dat de steekproef niet random is. Dus nee, het deugt niet, maar je reactie is totaal beside the point.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Peter

De koningin heeft een representatieve functie. Dus als die d’r mond opendoet op een reisje in het buitenland mag dat gehoord worden als de vertolking van de gevoelens van het volk.
Naar horen zeggen en uit onbetrouwbare bron is vernomen dat Den Haag ook nog aardig meedoet in de misdaadmeter. Op een paar vierkante meter rond het Noordeinde na. Dat is één van de allerveiligste plekjes van ons schone landje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Tim H

@Peter: Ja. Maar ‘representatief’ in de statistiek is iets anders dan het woord ‘representatief’ wanneer we het over de functie van de koningin hebben. Wat is je punt eigenlijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Peter

@ Tim: dat ‘representatief’ een heel rekkelijk negrip is. Lees tal van onderzoeken en je zult zien dat de steekproefgroep telkens uit een andere hoeveelheid mensen bestaat. Onderzoekers menen dat je elk aantal met statistische berekeningen kunt vertalen naar ‘representatitiviteit voor de hele ‘groep’.
Verder ging het artikel over misdaad. Er is een verschil tussen de geregistreerde gegevens van de politie (waar het AD zich op baseert) en wat een individu zelf ervaart.
Daarmee kom ik op de koningin die verplicht is, op grond van haar representatieve functie, de cijfers van allerlei onderzoeken te gebruiken om de situatie in haar kinkikrijk uit te leggen. Ook al is ze zelf daarover hogelijk verbaasd omdat ze in de buurt van haar paleisje nog niet één zakkenroller heeft kunnen waarnemen (de heer Zalm natuurlijk daar gelaten, want die was door haarzelf in die functie benoemd).
Mijn punt is dus (hè, hè) dat je representativiteit wel kunt kunt aanvechten door over getallen te beginnen, maar dat je daarmee nog niet iemands eigen beleving een andere richting kunt geven.
En bij welk aantal is een steekpreof dan wel representatief?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

@21: Dat is wat JSK, ALO (en ik vergeet vast nog iemand) juist proberen te zeggen! Het aantal heeft niet zo zeer met representatieviteit te maken! De steekproefgrootte wordt door heel andere zaken bepaald, zoals betrouwbaarheid, welk effect je wilt aantonen en de hoeveelheid variatie die er in een populatie zit. Daarom zie je bij elk onderzoek automatisch een andere steekproefgrootte.

Representativiteit wordt vooral bepaald door de wijze van steekproeftrekken. Is het aselect gebeurd en zo nee, hoe is er rekening mee gehouden dat de steekproef niet volledig aselect is.

Die representativiteit van de koningin is geen haar minder subjectief dan die van een onderzoek (eerder meer). Ze representeert immers niet de stand van zaken in onderzoek, maar op een heel indirecte manier het volk. Beter gezegd, ze representeerd de mening van de regering, die een niet bepaald aselecte steekproef vormt uit de nederlandse populatie (hetzelfde kan ook van het parlement gezegd worden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Peter

@Bismarck: Dat bedoel ik! (Je hebt altijd een ander nodig om erachter te komen wat je zelf eigenlijk wil zeggen).
Ik snap nou ook ineens waarom een regering (select gezelschap omdat die gekozen is?) selectieve besluiten neemt waar dan weer een deel van het volk het niet mee eens is. Aangetoond door een keur aan polls en opiniepeilers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bismarck

@23: De regering (en parlement) is vooral select omdat ze niet op basis van toeval is gekozen. De kans om in de steekproef “regering” terecht te komen is daarmee niet voor iedereen in de populatie even groot.

 • Vorige discussie