Martijn = Al Qaida

Foto: jvdgoot (cc)

OPINIE - Gisteren publiceerde de advocaat-generaal een advies aan de Hoge Raad dat de pedofielenvereniging Martijn alsnog moet worden verboden, nadat het gerechtshof in Leeuwarden vorig jaar een eerder verbod nietig had verklaard.

Nu kun je in Nederland een vereniging niet zomaar verbieden, ook niet als deze abjecte ideeën uitdraagt. Volgens de wet moet namelijk sprake zijn van een risico op ‘ontwrichting van de samenleving’. Het gerechtshof in Leeuwarden had echter geoordeeld dat de Nederlandse samenleving ‘weerbaar’ genoeg is om met de ideeën van Vereniging Martijn om te gaan.

De advocaat generaal is het daar echter niet mee eens:

Ik acht het aannemelijk dat het grootschalig uitdragen van het idee dat seksueel contact tussen volwassenen en jonge kinderen normaal is en het grootschalig verheerlijken van dit soort contact zodanige bezorgdheid om het lot van jonge kinderen in de samenleving veroorzaken dat velen in de samenleving zullen kunnen menen dat de samenleving in dit opzicht geen veiligheid aan jonge kinderen biedt. Dit kan tot allerlei ongewenste effecten leiden, zoals het weghouden van jonge kinderen van kinderdagverblijven, scholen en sportclubs. Het gevolg hiervan is dat het uitdragen door de vereniging van de hierboven aangeduide ideeën voor de samenleving, indien op grote schaal toegepast, ontwrichtend werkt of kan werken.

Kortom, als Vereniging Martijn uiteindelijk toch wild succesvol blijkt, zullen ouders hun kinderen massaal weghouden van scholen en verenigingen, waardoor de samenleving wel degelijk ontwricht zal raken.

Maar is dat in de verste verte een realistisch scenario?

Fundamenteler: is het wenselijk dat een juridisch precedent wordt geschapen op basis van de dwaze hoop van een compleet gemarginaliseerde pedofielenclub dat seks met kinderen opeens acceptabel wordt?

Is het wenselijk dat verenigingen kunnen worden verboden op basis van vergezochte wat-als-scenario’s? Willen we dat?

Willen we dat met figuren als Opstelten en Teeven aan het roer?

Het is nu al jaren zo dat allerlei grondrechten worden ingeperkt met een beroep op kinderporno- en terrorismebestrijding. Maar wat daarbij stelselmatig wordt genegeerd, is dat ambities niet in een vacuüm bestaan.

Zo wil Marianne Thieme ongetwijfeld Mark Rutte opvolgen als minister-president van Nederland. Maar Mark noch zijn campagneteam liggen daar wakker van.

Al Qaida wil al jaren een kalifaat van Spanje tot Indonesië. Maar die krankzinnige ambitie nemen we dan opeens serieus genoeg om massaal af te luisteren, te bedenken dat de overheid auto’s van een afstand uit moet kunnen zetten en meer van die gein.

Vereniging Martijn wil Nederland veranderen in een internationaal kinderseksparadijs. En die volstrekt hopeloze wens gaan we dan opeens serieus genoeg nemen om een ontwrichting van de samenleving te voorzien.

Misschien is dit gewoon een voorbeeld van het gegeven dat mensen simpelweg meer aandacht hebben voor zeldzame spectaculaire gebeurtenissen dan voor het alledaagse. Meer mensen vrezen een vliegongeval dan een auto-ongeluk. Meer mensen vrezen terrorisme dan kanker.

Aan de andere kant: je zou ook kunnen gaan denken dat onze overheid graag inspeelt op de angsten van haar burgers om zo de teugels weer eens wat strakker aan te halen.

Reacties (28)

#1 Jos van Dijk

Buitengewoon verontrustend dat ook op dit niveau een bijdrage wordt geleverd aan een heksenjacht. We mogen hopen dat de Raad zelf niet meegaat in deze trend.

 • Volgende discussie
#2 bolke

Mwa, van mij persoonlijk mag een stichting als Martijn wel verboden worden hoor.
Trouwens er zijn wel meer clubjes met abjecte ideeen verboden terwijl die ook geen al qaida achtige aanslagen hebben gepleegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jos van Dijk

@2: ik ken buiten de nazitijd geen voorbeelden van verenigingen die binnen de wet bleven en toch verboden zijn

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Marc

@2: En wat zou je dan bereiken met zo’n verbod? Ineens zijn alle Nederlandse kindertjes volmaakt veilig? Veiliger dan wanneer Martijn zou blijven bestaan?

Struisvogelpolitiek en symboolpolitiek ineen. Mensen denken dat door Martijn te verbieden er iets fundamenteel zal veranderen. Dat zou ook zo maar eens kunnen, maar niet op de manier die zij voor ogen hebben. Het verbieden van vereniging Martijn zal geen geval van kindermisbruik minder opleveren. Het zal wel de deur op een kier zetten voor verdere verboden op onzuivere gronden.

Ik geloof er niets van dat zo’n advocaat generaal werkelijk gelooft wat hij zegt. Het is scoren met een makkelijk onderwerp. Niets meer, niets minder. En daarbij is het kennelijk geoorloofd om volstrekt misplaatste termen als “grootschalig” en “ontwrichtend” te gebruiken.

Natuurlijk zijn de leden van Martijn hoogst twijfelachtige figuren en een flink deel ervan ook waarschijnlijk (potentieel) gevaarlijk. Maar laat ze lekker hun ideeën spuien daar waar we er zicht op hebben. Zo lang ze hun forumpje voltypen hebben we in elk geval in de gaten wat ze uitspoken. Bel me maar als hun ledenbestand niet meer op een A4tje past, dan praten we weer verder. Tot die tijd ga ik lekker door met het geen enkele boodschap hebben aan de “grootschalig uitgedragen” ideologie van stichting Martijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joop

Als Martijn een grote geldschieter zou hebben dan zou het ‘op grote schaal kunnen worden toegepast’. Je zou zeggen dat die kans nihil is.

Maar het grote voorbeeld van een vereniging welke abjecte ideeën (in dit specifiek geval vreemdelingenhaat) uitdraagt kennen we allemaal. En ontwrichtend op meerdere terreinen. Mede door anonieme buitenlandse geldschieters mogelijk gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

@Bolke:

First they came for the Socialists, and I did not speak out– Because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out– Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out– Because I was not a Jew.

Then they came for me–and there was no one left to speak for me.

Het gaat niet om die ranzige club, maar om de precedent die zoiets schept.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

En wat zal de maatschappij veiliger worden als Martijn verboden is! Er zullen duizenden minder pedoseksuelen zijn in Nederland!

Of eh…. Want pedofilie was aangeleerd, toch? TOCH?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joop

Soms als je de media leest over pedofilie, dan krijg je wel degelijk het idee dat het een ‘ontwrichtende’ uitwerking heeft op samenleving.

En een samenleving die ‘weerbaar genoeg is, waar is dat op gebaseerd? Dat de samenleving zich niet zou laten ontwrichten door een kleine groep van mensen of zoiets. Vaag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

Volgens mij ontwrichten deze uitspraken van de advocaat generaal de samenleving, of kunnen ze bijdragen aan zo een ontwrichting. Hij brengt mensen op het idee om hun kinderen weg te houden van allerlei voor kinderen nuttige plaatsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Marc

@8: Er is een verschil tussen oorzaak en aanleiding. Als een groep voetbalhooligans een plein sloopt, dan zeg je ook niet dat het het voetbal is dat ontwricht.

Ik ben geen socioloog, maar als ik (van een afstandje) kijk naar de dynamiek rondom dit onderwerp, dan komt het mij voor dat de ontwrichting vooral voortkomt uit buitenproportionele reacties op een probleem. Het lijkt volstrekt onmogelijk om nuance te vinden, want “ze moeten met hun poten van kinderen afblijven”. Ja, nogal wiedes. Ben je dan uitgepraat? De schreeuwerigheid en scoringsdrift die we op zoveel terreinen zien maakt dat pogingen tot constructieve dialoog ondersneeuwen. Niemand durft meer zijn nek uit te steken, want één verkeerde opmerking of tweet en je wordt met 100 Mbps aan het kruis genageld.

Je kunt het wel leuk over ontwrichting hebben, maar je kunt je ook afvragen of je jezelf niet wat al te makkelijk laat ontwrichten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mister P

@10:

“Er is een verschil tussen oorzaak en aanleiding. Als een groep voetbalhooligans een plein sloopt, dan zeg je ook niet dat het het voetbal is dat ontwricht.”

Precies. In dit geval heeft een groep pedofielen een vereniging die net als voetbalhooligans vaak verontrustende dingen roept/doet. Dan is is het niet de vereniging die ontwricht, maar pedoseksualiteit en het actief uitdragen daarvan.
Dus inderdaad,een vereniging verbieden is zinloos, net zoals het zinloos is om voetbal te verbieden, omdat beide soms smerige figuren aantrekken. Je moet het individu dat in overtreding is aanpakken.
Daar ligt wat mij betreft het pijnpunt van deze maatschappelijke discussie. Je kunt namelijk wel vervolgd worden als je antisemitische meningen uit, of moslims/christen/gehandicapten etc discrimineert. Dus er is wel een beperking van vrijheid van meningsuiting. Waarom dan niet een taboe leggen op pedofilie en de verheerlijking daarvan? Er wordt namelijk wel een taboe gelegd op het oproepen van geweld, maar niet op de oproep om seks met kinderen te legaliseren.

Ik snap wel dat wanneer een groep dat roept, zeker in je directe omgeving, je dat als ontwrichtend beschouwd.
Zelf denk ik, omdat pedofilie is aangeboren, het nog harder bestreden moet worden dan bijv racisme, aangezien racisme aangeleerd en dus ook afgeleerd kan worden. Pedofilie niet.

Daarnaast heb ik ook wel met de pedofiel te doen hoor. Je bent zo geboren, maar toch ben je fout. Dan heb je twee keuzes. Of je vecht je hele leven tegen je eigen natuur. Ga daar maar aan. Dan wordt je niet gelukkig. Of je geeft toe aan je eigen natuur, maar flikt dan zoiets verwerpelijks voor de rest van de maatschappij dat je verketterd wordt en men je zelf dood wilt hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jos van Dijk

@11:

Je kunt namelijk wel vervolgd worden als je antisemitische meningen uit, of moslims/christen/gehandicapten etc discrimineert. Dus er is wel een beperking van vrijheid van meningsuiting. Waarom dan niet een taboe leggen op pedofilie en de verheerlijking daarvan? Er wordt namelijk wel een taboe gelegd op het oproepen van geweld, maar niet op de oproep om seks met kinderen te legaliseren.

Twee kanttekeningen:
1. het louter oproepen om de wet te wijzigen hoort in een democratie onbestraft te blijven; dat is een van de belangrijkste gronden voor het recht op vrijheid van meningsuiting
2. de wet beperkt die vrijheid van meningsuiting inderdaad als er sprake is van belediging van mensen louter en alleen op grond van het feit dat ze tot een bepaalde groep behoren. Bij het etc in je citaat hoort ook nog ‘homoseksuele gerichtheid’ (art. 137 Sr). De ratio is: je moet mensen respecteren zoals ze zijn. In jouw opvatting zou je pedofielen (die nu eenmaal zo zijn, van geboorte) hieraan moeten toevoegen. Pas dus maar op dat je bij de “bestrijding” van pedofilie geen grens overschrijdt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bolke

@6: Kom op zeg, Duitsland verbied met enige regelmaat Nazi-clubjes (ook clubjes die niks fout hebben gedaan) en toch worden daar andere clubjes nog steeds niet geboeid afgevoerd.

In een gezonde maatschappij moet het mogelijk zijn na een publieke discussie om dergelijke verenigingen te verbieden.

Het is namelijk niet zo dat men dit van de ene op de andere dag doet hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Emile M

Ik woon niet in Duitsland en weet daarom niet of daar een gezonde discussie wordt gevoerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bolke

@14: Duitsland heeft gewoon van haar verleden geleerd dat je sommige bewegingen in de kiem moet smoren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@13: Dan heb je niet goed opgelet in je geschiedenislessen. Duitsland heeft ook voor niet bepaald rechtse clubs een nogal twijfelachtige historie wat dit (en in bredere zin de vrijheid van zowel vereniging als meningsuiting) aangaat. Ik vermoed dat die houding ook veel heeft bijgedragen aan het vele politiek gemotiveerde geweld (zeker in vergelijking met Nederland) bij onze oosterburen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bolke

@16: Communisten zijn geen haar beter dan Nazi’s.

Daarom zei ik in 15 ook dat men bepaalde bewegingen gewoon in de kiem smoren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Jos van Dijk

@13:

In een gezonde maatschappij moet het mogelijk zijn na een publieke discussie om dergelijke verenigingen te verbieden.

Dat kan alleen als het grondrecht op de vrijheid van vereniging buiten werking wordt gezet. Ik hoop niet dat we dit nog een keer moeten meemaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bolke

@18:

Dat kan alleen als het grondrecht op de vrijheid van vereniging buiten werking wordt gezet

ahum

Artikel 8: Vrijheid van vereniging

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbjveb1zx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 AltJohan

Rusland heeft een homo-probleem en Nederland heeft een pedo-probleem. Bijna vergelijkbaar.

Er lijkt wel sprake van pedo-hysterie in Nederland, het mist de bruutheid van de homo-hysterie in Uganda, maar toch zijn er overeenkomsten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Co Stuifbergen

@5: maar da’s toch een vereniging met maar 1 lid?

@19: Dank voor de informatie. Dus daarom beweert de advocaat-generaal dat propaganda voor pedofilie de samenleving ontwricht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Jos van Dijk

@19: OK, die bepaling vinden we ook bij de vrijheid van meningsuiting. Maar wetgeving zal, zoals in het geval van de beperking van de vrijheid van meningsuiting, een algemene strekking hebben. Het idee dat je “na een publieke discussie” een bepaalde vereniging kunt verbieden past niet in mijn idee van de rechtsstaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 HPax

Er dreigt ab begin maart ´14 een justitieel verbod te komen op (het formeel) bestaan van de pedosexuele Vereniging Martijn.
JL van Sargasso komt daartegen in het geweer, maar zijn motief is niet transparant. Is hij lid of sympathisant van die club, of komt hij abstracto alleen maar op voor 1. de vrijheid van vereniging, dit in combinatie met 2. de justitiële vrijheid van meningsuiting, hoe walgelijk e.e.a. ook mogen zijn?

JL´s intransparantie maakt hem verdacht. Slooft zich voor Martijn uit, waarom, voor wat? Denkt na, denkt aan de kinderen; jouw kinderen!

Verder wil ik erop wijzen dat het Wettelijk dulden van een onrein gezelschap als ´Martijn´ ons buitenlands duur te staan kan komen. Nederland gidsland is echt over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 euro

Wat ’n smerig mannetje is die HPax toch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Joop

@24.

Het is weer eens een verkapte persoonlijke aanval op de boodschapper, dat zit vrijwel altijd in zijn ‘bijdrage’.

Ik vraag me daarom af waarom HPax zich zo uitslooft (waarom? voor wat?; hij heeft waarschijnlijk geen kinderen) voor het bevorderen van vreemdelingenhaat, en iedereen die daar kritiek op heeft ‘ontmaskeren’ (beter gezegd in de schoenen schuiven) als vijand van het volk (wat dat ook moge zijn). Want ja, daar spreekt hij dan namens in de ‘wij’-vorm.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 aynranddebiel

Ik moet toegeven dat ik niet zijn hele oeuvre gelezen heb, maar dit is toch wel de meest walgelijke post die ik van @HPax heb gezien.

En dat nog niet eens zo zeer vanwege de inhoud, maar alleen al omdat het één grote drogreden is. Een regelrechte belediging voor de retorica.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Hal Incandenza

Nu maar hopen dat karma echt is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Daan van der Keur

Ach de meeste kinderen worden binnen hun eigen familie of door bekenden seksueel misbruikt, en daar wordt vrijwel nóóit aangifte van gedaan. Hoe ik het weet moet ik helaas voor mij houden vanwege mijn beroepsgeheim, maar geloof me als ik zeg dat het percentage seksueel misbruik van kinderen van 1 tot 18 jaar gigantisch groot is. In vrijwel alle gevallen is er ook sprake van alcoholisme, de allergrootste sluipmoordenaar ter wereld die door de politiek en Nederlandse burgers volledig ontkend wordt. Laat ik het zo zeggen, wat je in de kranten leest over seksueel misbruik en alcoholisme komt niets eens bij benadering in de buurt van de werkelijkheid.

 • Vorige discussie