Listig stemgedrag

Foto: -JvL- (cc)
Dossier:

COLUMN - Gelukkig is stemmen in de stembureaus iets heel anders dan stemmen in de Tweede Kamer. Wel jammer dat veel kiezers hun stemgedrag niet laten afhangen van wat de partij van hun keuze aan stemgedrag in het parlement vertoont.

Daarom nog even ter herinnering….

Tijdens de plenaire vergadering van 16 april 2020 kwamen deze motie aan de orde:

Motie van het lid Beckerman c.s. over een tijdelijke huurstop en een huurverlaging voor de sociale en de vrije sector:
overwegende dat thuisblijven essentieel is in de strijd tegen corona; constaterende dat velen door de coronacrisis inkomen verliezen; verzoekt de regering, een tijdelijke huurstop alsmede een huurverlaging voor zowel de sociale als de vrije sector mogelijk te maken.”
De motie werd verworpen. Tegenstemmers waren VVD, CDA, D66, ChristenUnie en Van Haga.

Op dezelfde vergadering werd ook nog over deze moties gestemd:
Motie van het lid Nijboer c.s. over bevriezen van huren en compensatiemaatregelen voor woningcorporaties.
Motie verworpen Tegen: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FVD, Van Haga.

Motie van het lid Dik-Faber over een moreel beroep op woningcorporaties om de voorgenomen huurverhoging uit te stellen.
Aangenomen. Tegen waren VVD, D66, SGP, FVD, Van Haga.

Die moties waren allemaal ‘corona gerelateerd’. Maar ook een motie die een kleine bijdrage had kunnen betekenen in de woningcrisis sneuvelde in november 2020.

Motie van het lid Beckerman over bevriezing van de huurprijzen in de vrije sector
Verworpen. Tegen VVD, CDA, D66, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, FVD, Krol, Van Haga

En wat gebeurde er vorige maand?

Motie van het lid Beckerman c.s. over de huurprijzen in de sociale sector bevriezen.
Aangenomen.
Even opletten: de tegenstemmers waren CDA, D66, ChristenUnie, SGP.

Hee, waar is de VVD gebleven? Nou, die was er natuurlijk wel en stemde deze keer voor!

Kijk, zo vlak voor de verkiezingen stemt de VVD voor een beetje lastenverlichting voor de huurders. Snap ik nou waarom toch zoveel mensen op de VVD stemmen. Zelfs als ze daarna toch weer ‘in het pak genaaid worden’ door diezelfde VVD.

Lees maar wat het CPB aantrof toen ze het VVD verkiezingsprogramma doorrekende:
De VVD verhoogt de normhuur in de huurtoeslag met 10 euro. Dit leidt tot een lagere huurtoeslag en betekent een ombuiging van 0,2 mld euro.”

Een bezuiniging op de huurtoeslag. Het kadootje dat net is uitgedeeld, wordt straks voor een deel betaald door mensen die recht hebben op een huurtoeslag.

Ga stemmen, maar verspil uw stem niet.

Reacties (2)

#1 okto

Ik heb een tijdje zitten googlen op wat nou in vredesnaam een “tijdelijke huurstop” is. Het is dus niet dat de verhuurders tijdelijk stoppen met het verhuren van de woningen en voor drie maanden alle huurders op straat zetten, hetgeen je zou verwachten als je puur naar de semantiek van het woord kijkt.
Uiteindelijk werd me duidelijk dat bedoeld wordt de standaard huurverhogingen tijdelijk te verbieden, en dus de huren te bevriezen.

“Huurstop”, wat een lelijk en misplaatst woord. Kunnen we alsjeblieft zulk soort vreselijke woorden met z’n allen vermijden?

  • Volgende discussie
#2 Frank789

D66 is de enige partij die in alle bovengenoemde moties tegen heeft gestemd.
Zo zie je maar dat D66 nog rechtser stemt dan het CDA.
Als ik Kaag hoor debatteren wordt dat onder haar alleen nog maar erger.

  • Vorige discussie