Links of rechts?

OPINIE - Het grondrecht op vrijheid van meningsuiting heb ik in het spectrum van politieke standpunten altijd meer links dan rechts geplaatst. Het is een recht dat burgers de vrijheid geeft zich te verzetten tegen de almacht van de staat, tegen de macht in het algemeen. Het recht is van grote betekenis voor emancipatiebewegingen die zonder belemmering voor hun belangen moeten kunnen opkomen. De arbeidersbeweging, de vrouwenemancipatiebeweging, de Black Lives Matter beweging en andere bewegingen voor een beter leven en meer gelijke rechten konden en kunnen dat alleen doen als ze de vrijheid hebben zich te uiten over bestaand onrecht.

Claim van rechts

De afgelopen jaren wordt de uitingsvrijheid steeds meer geclaimd door rechts. Het meest bekende voorbeeld is Geert Wilders die vindt dat zijn recht op een vrije meningsuiting is aangetast door de – gegeven de strafwet onoverkomelijke– vervolging vanwege zijn ‘Minder, minder Marokkanen…’- uitspraak. Veel schrijvers, politici en opiniemakers aan de rechterkant van het politieke spectrum vinden het moeilijk te verdragen dat zij worden aangesproken op hun xenofobe, racistische of seksistische uitspraken. ‘Je mag tegenwoordig ook niets meer zeggen.’ Een uitspraak die in de meeste gevallen nergens op slaat. Vuile woorden leiden hoogstens tot verontwaardigde reacties. Maar daar zit kennelijk het probleem: een weerwoord is voor sommigen moeilijk te verteren. Van vervolging is alleen in uitzonderlijke gevallen sprake als er een vermoeden is dat de wet wordt overtreden. De strafwet stelt namelijk wel enkele beperkingen aan de uitingsvrijheid, maar ik heb niet de indruk dat de rechter daar nou overdreven veelvuldig gebruik van maakt om mensen de mond te snoeren. En als dat gebeurt wordt altijd de nodige zorgvuldigheid betracht door rekening te houden met alle omstandigheden.

Moralisme van links

De overdreven klaagzangen van rechts worden anderzijds de laatste tijd helaas wel gevoed door een krampachtige opvatting over de vrijheid van meningsuiting in sommige linkse kringen. En dan bedoel ik het uit de Verenigde Staten overgewaaide politiek correcte denken dat leidt tot dwingende eisen inzake taalgebruik en een cancel culture die mensen uitsluit van publiek optreden. Ik heb nogal moeite met het doorgeschoten activisme dat hieruit voortkomt. Niet alleen vanwege de averechtse werking die het oproept, maar vooral omdat de bestrijding van de ongelijkheid, waar het om zou moeten gaan, geen centimeter dichterbij komt door ander taalgebruik of het excommuniceren van tegenstanders omdat ze tegenstanders zijn. En verder constateer ik dat het politiek correcte moralisme vooral voorkomt in een beperkte intellectuele kring die bijdraagt aan een verdere verbreding van de kloof tussen hoger opgeleiden en de rest van de samenleving, in mijn ogen een van de meest urgente problemen van de huidige tijd.

De betekenis van vrijheid

Even terug naar de betekenis van het grondrecht van de uitingsvrijheid. De Vlaamse historicus Annelien de Dijn, hoogleraar moderne politieke geschiedenis in Utrecht, schreef een boek over de geschiedenis van het denken over vrijheid. Ze constateert dat het hedendaagse begrip van vrijheid een conservatieve lading heeft. Het gaat sinds de 19e eeuw vooral om het behoud en de bescherming van de individuele vrijheid en de bescherming van bezit. Dat is het gevolg van de reactie van de bezittende klasse op de idealen van de Franse Revolutie, geïnspireerd door de klassieke Atheners en de humanisten uit de Renaissance, waarin de collectieve vrijheid van een volk om zichzelf te besturen centraal stond. De 19e eeuwse elite gebruikte wel de retoriek van de vrijheid, ‘maar stelde tegelijkertijd dat die vrijheid niets te maken had met een volk dat zichzelf bestuurt. Vrijheid wilde volgens hen zeggen dat je gewoon rustig kon genieten van je eigen bezittingen, je eigen leven.’ En dat rechts-liberale begrip van vrijheid heeft het -nu meer dan ooit- gewonnen van het linkse, collectieve begrip dat socialisten hanteerden: ‘Voor liberalen was vrijheid: doe wat je wil zonder staatsbelemmering. Socialisten zeiden: een kleine staat laat de sterken toe de zwakken te onderdrukken. En dat is geen vrijheid. Ze zagen zichzelf als de echte erfgenamen van de Franse Revolutie. En ze gingen een stap verder. Ze wilden niet alleen dat de gemeenschap invloed had op het landsbestuur. Ze wilden dat dit bestuur ook invloed had op de economie, de markt en het privébezit.’

UItingsvrijheid en democratie

Als we de uitingsvrijheid plaatsen in dit collectieve begrip van vrijheid en democratie krijgen we iets anders dan wat rechts nu uit eigen belang en zelfgenoegzaamheid claimt. Dan gaat het om de vrijheid die noodzakelijk is om collectief te kunnen besturen en ieders belang te kunnen honoreren. Alle stemmen tellen en dus moeten ook alle stemmen gehoord kunnen worden. Dan gaat het ook om de onbelemmerde uitwisseling van standpunten die moet leiden tot de beste oplossingen. En ook om openbaarheid van alle beschikbare informatie. Zoals John Stuart Mill, de 19e eeuwse voorvechter van de vrijheid van meningsuiting betoogde: censuur belemmert ons in het zoeken naar de beste alternatieven. Mill erkende ook grenzen van de uitingsvrijheid die de overheid in uitzonderlijke gevallen het recht geeft op te treden: “…het enige doel waarvoor rechtmatig macht kan worden uitgeoefend over elk lid van een beschaafde gemeenschap, tegen zijn wil, is om schade aan anderen te voorkomen.” De betekenis van de vrijheid van meningsuiting is dus gerelateerd aan een maatschappelijk belang en niet exclusief aan het individuele eigen belang. De uitingsvrijheid is een noodzakelijke voorwaarde voor democratie die in aller belang is. 

Tot slot nog een ander, sociaal aspect van de vrijheid van meningsuiting dat hierbij aansluit en dat laat zien dat er alle reden is voor links om het grondrecht niet aan rechts over te laten. Een publiek debat waarin in alle vrijheid standpunten worden uitgewisseld is gebaat bij tolerantie en onderling respect. Het kan niet zonder wederkerigheid. Ik kan geen ruimte claimen als ik jou geen ruimte gun. Als ik hard ben tegen jou, mag ik niet verwachten dat je mij soft behandelt. Mijn beperking van jouw vrijheid zal jouw respect voor mijn vrijheid onderuit halen en dat kan een spiraal op gang brengen naar onverdraagzaamheid, elkaar uitsluiten en uiteindelijk geweld.  

[overgenomen van Free Flow of Information]

Reacties (10)

#1 Joop

Goed geschreven. Hier kan ik weer even op herkauwen. Vrijheid is bij mij erg verbonden met bewegingsvrijheid en geld. Want je mag iets, maar als je je het niet kan veroorloven dan heb je die vrijheid niet. En dan denk ik aan iets doen waardoor je je netwerk verliest, je reputatie aan gruzelementen ligt en/of je baan of klantenkring weg is.

 • Volgende discussie
#2 Hans Custers

Dat wokeness af en toe wat doorslaat staat wat mij betreft niet ter discussie. Waar ik het niet mee eens ben is dat het een echt probleem zou zijn, in de huidige maatschappij. Daarmee maak je het groter dan het is. De verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag zegt alles. Er is een partij die zich vrij nadrukkelijk als woke profileerde en die partij haalde net aan 1 zetel. Met 0,8% van de stemmen. Net iets minder dan de Boer Burger Beweging, waarvan je je af kunt vragen of dat de vierde extreemrechtse partij in de Kamer is. Extreemrechts haalt ondertussen 19% van de stemmen binnen.

Ondertussen vinden mensen met een links profiel briefjes bij hun huis met de melding dat dat een geobserveerde locatie is.

Het probleem zit niet bij links. Wat mij betreft is je kritiek steeds maar weer op de kleine woke groepje richten in zekere zin vergelijkbaar met wat er in dat groepje ook wel eens gebeurt. In plaats van je te richten op het werkelijke probleem ben je alleen maar bezig met degenen die aan jouw kant staan de maat te nemen, omdat ze in jouw ogen niet helemaal recht in de leer zijn. Daar speel je extreemrechts pas echt mee in de kaart.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Cerridwen - Reactie op #2

Laat ik het een stap vooruit noemen dat wat jou betreft wokeness af en toe wat doorslaat.

Maar tegelijkertijd moet dit doorslaan weer tot een minimum gereduceerd worden. Maar daar valt wel het een en ander tegen in te brengen.

Ten eerste zijn de woke ideeën veel wijder verspreid dan alleen Bij1, ze hebben ook flinke weerklank in andere partijen als D66, PvdD, GL en PvdA. De linkse agenda wordt flink beïnvloed door dit soort ideeën.
Ten tweede is het weliswaar zo dat getalsmatig het om een kleine minderheid gaat, deze minderheid is wel sterk geconcentreerd in de culturele elite (media, hoger onderwijs en cultuur), en heeft als zodanig een veel grotere impact dan dat ene zeteltje voor Bij1 impliceert.

Ten derde moet helder zijn dat de grootste slachtoffers van linkse intolerantie niet bij rechts zitten, maar bij linkse mensen die om wat voor reden dan ook vraagtekens zetten bij een onderdeel van het woke wereldbeeld. Juist op links platform Sargasso zou dit dus onderwerp van discussie moeten zijn.

Dat rechts erger is vind ik in discussie met andere linkse mensen niet zo interessant.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 Hans Custers - Reactie op #2.1

Laat ik het een stap vooruit noemen dat wat jou betreft wokeness af en toe wat doorslaat.

Ik heb nooit anders beweerd. Dat jouw dat blijkbaar is ontgaan zegt alleen iets over jou.

En verder vind ik het lang niet altijd te ver doorgeslagen wokeness als mensen opkomen voor de positie van minderheden. En constateer ik dat nogal wat lieden die zich links noemen maar al te graag karikaturen van (extreem)rechts overnemen als mensen uit minderheden heel genuanceerd en beargumenteerd voor zichzelf opkomen.

#2.3 Jos van Dijk - Reactie op #2

Recht in de leer zijn volgens mij de doorgeschoten identiteitsactivisten. Kleine groep misschien, maar wel dominant in de media, die alles uitvergroten. Ik pleit voor matiging om extreemrechts niet in de kaart te spelen.

 • Vorige reactie op #2
#2.4 Hans Custers - Reactie op #2.3

Recht in de leer zijn volgens mij de doorgeschoten identiteitsactivisten.

Met andere woorden: hunnie doen het ook.

Je bevestigt daarmee precies mijn punt. Je bent wel degelijk steeds weer bezig met anderen de maat te nemen, als die in jouw ogen niet recht in de leer zijn op het punt van vrije meningsuiting.

#3 Julia

Ik snap waar de uitspraak: ‘Je mag tegenwoordig ook niets meer zeggen.’ vandaan komt. Vroeger had je het fenomeen gordijnbonus in de tijd van Janmaat.

Groepen kunnen de prijs voor het doen van bepaalde uitspraken heel hoog maken. Meestal door intimidatie. En dat gebeurt zowel bij links als bij rechts. https://twitter.com/pelsterhof/status/1373594951662059527

Veel religeuze groepen maken zich daar schuldig aan (Islam & Christelijk) en dat zien we vooral bij uittreders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Linksrechts

Heel simpel. Ik was getuige van een misdaad. Ik heb gezien hoe een man die protesteerde tegen de coronamaatregelen, oo de grond lag, gebeten werd door een politiehond, en agenten die op hem bleven inslaan. Gelukkig hij overleefde deze misdadige criminele aftuiging. Niemand op links hoor je erover. Waarom? Hij had de verkeerde kleur. Niemand die protesteerde tegen dit politieoptreden op links. Waarom? Precies hij had de verkeerde kleur. Geen protest, geen enkel medeleven. Had hij maar niet de verkeerde kleur moeten hebben. Zo is dat ook met VVM. Links is enkel geïnteresseerd als je de juiste kleur hebt of de juiste religie aanhangt. Als je de verkeerde kleur of iets zegt over de duidelijke misstanden in cultuur of religie hebt ben je haram. Als je de juiste kleur hebt ben je halal. Links is dus niet voor VVM. Gezien wat Baudet over zich heenkreeg bij Jinek? Ook VVM. Grappige is dat geen enkele nepcarbaretier ook maar iets over een bepaalde cultuur of religie durft te zeggen. Snap ik, ik wil ook mijn keel niet doorgesneden. Maar nogmaals. VVM heeft een kleur gekregen dat is net probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hans Custers

Ik probeer nog eens duidelijk te maken waar wat mij betreft het probleem zit.

Aan de ene kant heb je mensen die, met open vizier, hun mening geven, of voor zichzelf opkomen. Vaak bijzonder eloquent en genuanceerd. Waarna er hele volksstammen klaarstaan, ook aan de linkerzijde, om er een labeltje “woke” of “identiteitsactivisme” op te plakken en er verder geen aandacht aan te besteden. Of om de karikaturen die ervan worden gemaakt over te nemen, of om het in het frame “bedreiging van de vrije meningsuiting” te stoppen.

Aan de andere kant krijgen mensen, soms zijn het dezelfde, te maken met de onophoudelijke intimidatie van extreem rechts: haattweets, pogingen om accounts te hacken, stickers op hun deur, enzovoort. Allemaal bedoeld om ze het zwijgen op te leggen. Wat ook regelmatig gebeurt. Er zijn meer dan genoeg voorbeelden van mensen die zich teruggetrokken hebben uit het debat omdat ze geen zin meer hebben in al dat gedoe, dat niet maar niet ophoudt.

Ondertussen staan er bij het gebral en gejank van extreemrechts altijd weer volksstammen klaar om begrip te tonen. Ook aan de linkerzijde. Hoe onbehouwen en onredelijk het ook is, het is altijd weer een “signaal”, dat serieus genomen moet worden.

Natuurlijk chargeer ik het wat. Maar niet eens zoveel, is mijn indruk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie