Lezersservice: De notitie van Kamp

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Henk Kamp (foto: Wikimedia Commons/US Federal Governement)Gisteren verscheen de nota van Henk Kamp waarmee de VVD, zo lijkt het althans, de aanval inzet op Verdonk en Wilders. De kiezers van eerstgenoemde zijn in ieder geval niet onder de indruk. GeenCommentaar vond voor u de notitie en zet de 28 punten op een rijtje.

Aan u de vraag, wat vindt u ervan? Welke punten vindt u goed, welke slecht en waarom?

1. Verder en blijvend terugdringen van het aantal asielzoekers, op dit moment minder dan 10.000 per jaar.

2. Actief opsporen en uitzetten van illegalen.

3. Verder en blijvend terugdringen van de toestroom van kansarme huwelijksimmigranten.

4. De voorwaarden voor gezinsvorming waaraan ingezetenen van Nederland nu moeten voldoen, gelden op grond van een EU-richtlijn niet voor de onderdanen van de andere EU-landen die hier wonen. Dat moet veranderen.

5. Gezinshereniging voortaan alleen nog voor de partner en voor kinderen niet ouder dan 16 jaar. Ook hier de bewijslast (DNA) bij de aanvragers leggen.

6. Als uitgangspunt hanteren dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken van een vreemdeling die wordt veroordeeld wegens een misdrijf.

7. Kritisch controleren of de Oost-Europeanen in ons land voldoen aan de voor hen geldende beperkende verblijfsvoorwaarden.

8. Geen laaggeschoolde arbeidskrachten van buiten de EU toelaten.

9. De komst van hoog opgeleide arbeidsimmigranten die verzekerd zijn van een baan is daarentegen van belang voor onze samenleving en moet bevorderd worden.

10. Voor ieder risicogezin een begeleider aanstellen.

11. De hele leeftijdsperiode tot het eind van het vervolgonderwijs benutten om voor de kinderen uit de risicogezinnen te bereiken dat uiteindelijk sprake is van een uitgangspositie die perspectief biedt.

12. Jongeren die zich op straat misdragen, zullen op een andere wijze dan nu het geval is aangepakt moeten worden.

13. Kinderen jonger dan twaalf jaar die zich ernstig misdragen, kunnen niet strafrechtelijk aangepakt worden. Deze kinderen hebben een gedwongen heropvoeding nodig. Indien en zolang noodzakelijk moeten zij daartoe in een gesloten inrichting worden opgenomen.

14. Het is onverantwoord nog langer een uitkeringensysteem in stand te houden dat immigranten uit niet-westerse landen in staat stelt aan de kant te blijven staan en steeds verder weg te zakken, terwijl er in ons land ook voor laag-opgeleiden veel banen zijn (zie Oost-Europeanen) en veel werk blijft liggen (persoonlijke dienstverlening, onderhoud openbare ruimte).

15. Immigranten, ook die uit de nieuwe EU-landen, zullen hun sociale zekerheidsrechten in Nederland eerst moeten verdienen.

16. Een werkgever is eerder bereid iemand een kans te geven, indien hij weet dat hij de desbetreffende persoon desgewenst ook weer kan ontslaan.
Versoepeling van het ontslagrecht dus. Het huidige ontslagrecht staat de integratie in de weg.

17. Het huidige kabinet heeft grote fouten gemaakt door alleenstaande ouders met jonge kinderen (vaak niet-westerse allochtonen) vrij te stellen van de sollicitatieplicht en door het weer collectief afkeuren van 30.000 arbeidsongeschikten in de leeftijdscategorie 45 – 50 jaar, die zojuist na herkeuring geheel of gedeeltelijk waren goedgekeurd. Deze maatregelen terugdraaien, omdat ze leiden tot uitzichtloze uitkeringsafhankelijkheid.

18. Strikt toezicht en consequente handhaving in de openbare ruimte. Jongeren en hun ouders direct aanspreken in geval van wangedrag.

19. Veel jongeren groeien op in wijken waar criminaliteit als een reëel alternatief voor werken wordt ervaren.
Krachtige en effectieve bestrijding van de criminaliteit in de wijken door de politie is van groot belang voor de integratie. Van even groot belang is het consequent afnemen van bezittingen waarvan de financiering niet verantwoord kan worden en het straffen van de bezitters.

20. Het is noodzakelijk de druk op jongeren (allochtoon of autochtoon) voor wie ontsporing dreigt zo lang als nodig is, geleidelijk en onafwendbaar op te voeren.

21. Niet toegeven aan de roep om het gescheiden houden van vrouwen en mannen, meisjes en jongens in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het onderwijs en bij sportactiviteiten.

22. Door middel van preventie, bescherming en strafrechtelijke aanpak de benodigde ondersteuning bieden aan vrouwen in de verdrukking.

23. Voor een goede regeling van de materie is het van belang dat er een internationale afspraak komt dat iedere staat zijn onderdanen in de gelegenheid stelt de oorspronkelijke nationaliteit op te geven bij het verkrijgen van een andere.

24. Vooruitlopend daarop moet Nederland zelf een heldere lijn vaststellen:
Voor een kind van ouders met verschillende nationaliteiten moet door de ouders (gezamenlijk) een keus gemaakt worden. Blijft die keuze uit en zou dat er toe zou leiden dat het kind stateloos wordt, dan krijgt het de Nederlandse nationaliteit.

25. De moskeeën en jongerencentra die de radicale imams een podium bieden, moeten gesloten worden en de desbetreffende imams het land uitgezet.

26. Natuurlijk zal ook het islamitisch onderwijs in alle opzichten aan de Nederlandse kwaliteitseisen moeten voldoen.

27. De opdringerige aanwezigheid van de islam in de openbare ruimte – zoals in islamitische landen – is in Nederland niet gewenst. Het vanuit de moskeeën met geluidsversterking tot het gebed oproepen moet daarom verboden worden.

28. Wij staan een verbod voor op het dragen van alle gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte en zullen het initiatief nemen om daartoe een wettelijke bepaling vast te stellen.

Als extra lezersservice ook nog het gehele document met uitleg van elk punt in Word-formaat.

Reacties (16)

#1 Bart

Laf.
De VVD zat pas nog in de regering met nota bene Verdonk op integratie.
Tóen hadden ze deze voorstellen dus moeten doen.

Maar ja, ze weten bij de VVD ook wel dat bijna het hele plan onhaalbaar is en dus slechts voor de etalage.

 • Volgende discussie
#2 Mark

Komt over als een ratjetoe van maatregelen, waarbij een heel stel wsl. ongrondwettig zijn, tegen EU-verdragen ingaan, onduidelijk effect sorteren, of maatregelen die al genomen zijn (puntje 26 bijvoorbeeld).

Wellicht worden een aantal wat concreter als ik het volledige document lees. Ben ook benieuwd waar het geld voor al die begeleiders van risicogezinnen vandaan komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Teun

uuhhhm. Dit moeten toch punten zijn van een immigratienota? De helft van de punten heeft geen enkele betrekking op allochtonen – tenzij je de redenatie “allochtoon = probleemjongere, werkloze of religieuze fundementalist” volgt.

Ik vond Kamp op de radio nogal Rita-achtig, maar niet onredelijk. Maar als ik dit lees, moet ik daar toch op terugkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

Hij noemt integratie een probleem en wil daarom het aantal opgenomen vluchtelingen nog verder naar beneden brengen dan nu het geval is.

Jaarlijks 10.000 vluchtelingen erbij is 0.0625% van onze totale bevolking. Waarlijk een sluimerend integratieprobleem!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Lord Flasheart

Ook gek;

volgens mij loopt Mark Rutte de hele tijd te roepen dat dit het kabinet van de betutteling is, en vervolgens wil Henk Kamp voor elk risicogezin een begeleider aanstellen, wat nog vele malen verder gaat dan dat maffe kinddossier van Rouvoet.

Fijn dat nu wel onomstotelijk duidelijk is dat er maar 1 liberale partij in Nederland is.
Na de leegloop naar Verdonk begint nu de leegloop naar Pechtold. Toch knap hoe je je als partij in een jaar volstrekt overbodig kan maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 alt. johan

@4 ? Spuyt12: Is leuk uitgerekend 0.06% maar je vergeet er bij te vertellen dat het een cumulatief effect is. De Turken en Marokkanen zijn hier ook niet met 100.000 tegelijk gekomen als gastarbeider.

Het begint altijd klein, maar voor je het weet zijn het hele wijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

@alt. johan: Als een land een buitenlandse bevolkingsaanwas van 0,06% per jaar niet aankan zonder de eigen cultuur te verliezen dan ligt het probleem niet bij die immigranten, maar bij de cultuur.

Ook cumulatief stelt dit niets voor. En de Turken en Marokkanen zijn hier wel met 10.000-en tegelijk gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pedro

Jezus wat een hoop punten. En zo te zien, moeten ze bij de VVD eerst eens goed definiëren, wat ze onder vluchtelingen, allochtonen en immigranten verstaan (dat zijn 3 verschillende groepen, Henk).

Een paar reacties:
1. Aantallen asielzoeker terug dringen? Ik ben benieuwd naar de plannen waarmee het aantal oorlogen in de wereld wordt verminderd. Terugdringen van het aantal asielzoekrs zonder het aantal vluchtelingen te verminderen is onmenselijk.

2. “Actief opsporen en uitzetten van illegalen”. Dure grap. Hoe gaan ze dat betalen? Het kan nu ook al en wordt in voorkomende gevallen toegepast. Om dit echter tot beleid te maken, moet je mensen aannemen, of politie van straat halen om hiervoor in te zetten.

3. “terugdringen van de toestroom van kansarme huwelijksimmigranten”. Waarom alleen kansarme huwelijksimmigranten? Dat vragen vele Nederlanders zich al jaren af, want dit is al lang beleid.

4. Sommige Europese wetten hoeven we niet te respecteren? Zeg dan dat je uit de EU wil stappen. Zie ook 7, waarin hij het punt verduidelijkt. Er moeten niet alleen aparte regels komen voor niet-westerse allochtonen, er moet ook een aparte set regels voor mensen uit voormalige oostbloklanden komen. Als dat niet helpt misschien ook wel aparte regels voor Brabanders en / of Friezen? Het woord apartheid dringt zich op.

5. DNA bewijslast. Gaat Henk hiervoor DNA laboratoria in alle landen bouwen?

14. “Het is onverantwoord nog langer een uitkeringensysteem in stand te houden dat immigranten uit niet-westerse landen in staat stelt aan de kant te blijven staan en steeds verder weg te zakken”. Eh? Wat? Nederlanders en immigranten uit westerse landen moeten dat wel kunnen? Lees ik dat nu goed?

16. “Het huidige ontslagrecht staat de integratie in de weg”. Hahaha, het staat er werkelijk. Dus, als we het ontslagrecht versoepelen, nemen werkgevers meer allochtonen aan?

19. “Veel jongeren groeien op in wijken waar criminaliteit als een reëel alternatief voor werken wordt ervaren”. Een waarheid als een koe. Die wijken waren er vroeger ook al, toen ik opgroeide in de 50er en 60er jaren. Iedereen kon toen die wijken ook al aanwijzen. Waarom is daar dan 50 jaar lang niets aan gedaan, meneer kamp? Waarom is dat nu plots wel een probleem?

23. De mogelijkheid van één paspoort. Mooi idee, maar heeft Henk ook geschreven, hoe hij de wetgeving in andere landen gaat veranderen?
24. Idem dito: we kunnen dit in Nl wel stellen, maar zijn daarbij afhankelijk van wetgeving in andere landen. Hoe gaat hij dat voor elkaar krijgen?

25. kan nu ook al. het kost wat moeite, je moet naar de rechter en dat soort dingen meer en die moet het met je eens zijn. is het soms de bedoeling dit zonder rechterlijke tussenkomst te kunnen regelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

Punt 28 gaat de VVD veel stemmen kosten in Limburg, zeker als je er een dag na de 11e van de 11e mee komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Peter

Hoewel Bismarck in deze diskussie het verlossende woordt reeds gegeven heeft (het is over en uit mer carnaval, het leven is geen feest), toch nog een paar dingetjes:
punt 10 is uitermate goed voor de werkgelegenheid. Elk risicogezin. Wel, het is een wat discriminerend voorstel, want waarom geen begeleiders op elke risico-alleenstaande? Maar goed, elk gezin herbergt altijd risico’s. Ik ga hier geen opsomming geven van zwarte schapen uit de beste kringen die daar een voorbeeld van zijn.
punt 27 is weliswaar ongrondwettelijk, maar wel te verdedigen. Want als een brabantse pastoor met zijn tengels van de klok af moet blijven, op straffe van een ? 5000,- hoge dwangsom, dan moet ook een imam natuurlijk met zijn vingers van de cassetterecorder afblijven. De gelovigen zijn mijns inziens grondwettelijk genoeg beschermd, dat hoeven ze van mij niet vanuit hun kerktorens en minaretten duidelijk te maken.
punt 28: ik ben bang van Kamp. Ik heb mijn supporterssjaaltje, basebalpetje, zonnebril en carnavalsmasker al in de vuilnisbak gegooid. Ik hoop wel ze gezelschap krijgen van Kamp’s nota.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Caoran

Zou het misschien dan toch iets anders dan de anti-asiel en -desintegratie inhoud zijn waarom Verdonk stemmen trekt?

@8.1 kul, er is altijd een keuze;
8.2 touche
8.3 ????
8.4 van veranderen wordt t opeens niet respecteren. Je verwart agenda’s.
8.5 moeten ze geld hebben. dus zal meevallen cyn.: weer extra werkgelegenheid voor de reeds
ingestroomde kansarmen.
6-15 goede bijdrage
14, 16 id.

ach t zal wel. Wachten op de verkiezingen en dan geloven…. Maar t is geen rita dus daar wordt wel weer omheen gedraaid als t eropaan komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 pedro

@caoran: nav 8.1… Je hebt gelijk, je hebt altijd een keuze: vluchten of vermoord worden. of snap je het woord asielzoeker of vluchteling niet?
8.3 uitleg: je moet ruim meer dan het minimumloon verdienen, voordat je je garant kunt stellen. Als je het nu nog niet snapt moet je eens met iemand van de IND gaan praten. Heb je maar iets meer dan het minimumloon of lager, dan heb je geen rechten om een bruid uit het buitenland over te laten komen.
8.4 ik verwar hier niets. Kamp wil hier tornen aan een van de grondbeginselen van de EU: het bevorderen van het vrije verkeer van personen en goederen. Je mag dat standpunt innemen en de europese wetten op dat gebied terug willen draaien, maar imho moet je dan ofwel niet meer aan de EU mee willen doen, of doodgewoon verklaren, dat je de EU wil hervormen tot een unie, die er alleen voor de bedrijven is. Dat heeft dan echter niets meer met de huidige unie van doen.
8.5: Precies, dat is weer het punt. Op zich een verdedigbaar idee, maar volkomen onbetaalbaar. Overigens zijn er ook tegen het idee zelf tegenwerpingen te bedenken: op het persoonlijk vlak kunnen die tests namelijk grote problemen veroorzaken in al die gevallen, waarbij een vader al jarenlang overtuigd is de echte vader van een of alle kinderen van zijn vrouw te zijn, wat natuurlijk niet per se zo is. En wat gaan we doen met geadopteerde kinderen, bijvoorbeeld?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 TRS

Alle 28 goed, alleen 26 aanscherpen tot opheffing van niet-openbaar onderwijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 stef

Alle goed.

Spuyt12, 10000 zijn er 10000 te veel.
Opsluiten, afwijzen en terugsturen die moslims. Nog even en er staat een charismatische islamiet op, begint een politieke partij, alle 1.5 miljoen moslims in ons land stemmen op die vent en wij zijn Nederland kwijt. Hieperdepiep Hoera. Denk toch na mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Paul

Wanneer hebben ze eigenlijk kinderkiesrecht aan die angstaanjagende islamieten gegeven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

En aan stef?

 • Vorige discussie