Hoe bakt men burgemeesters? [+poll]

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du Jour“Het huidige referendum is een halfbakken compromis van Paars en is drie keer niks. Ik ben er niet rouwig om als het sneuvelt. (..) De PvdA wil de regie houden zodat ze de burgemeesters in de grote steden kunnen leveren, het CDA op het platteland. Daar is het ze om te doen.”

Dat vindt Hans Engels, bijzonder Hoogleraar Gemeenterecht te Leyden (en en passant Eerste Kamer-lid voor D66). Vandaag zal blijken of het geburgerte van Eindhovuh voldoende te porren is om uit twee PvdA’ers een burgemeester te kiezen. Volgens de laatste peiling delft Leen Verbeek (burgemeester Purmerend) het onderspit tegen Rob van Gijzel (popi jopi Bijlmerboy).

Voor een geldig referendum moet een opkomst van 30% worden behaald. Maar nadat de eerste poging in Utrecht niet voorbij de 9% kwam, kondigde de Minister van Binnenlandse Zaken Ter Horst een grondige evaluatie aan. Engels: “Eerst zorgt de politieke elite voor een uitgekleed referendum en vervolgens kan het zeggen dat het niet werkt en het afschaffen.”

Wat vindt de stemgerechtigde Sargassoreaguurder? Tijd voor een Paul Anka…

[poll=115]

Reacties (19)

#1 HansR

Elk referendum dat niet de meerderheid van de uitgebrachte stemmen + 1 is een waardeloos referendum. En aangezien de NL regenten een goed referendum toch niet pikken kun je beter ook de illusie doorprikken.

Een verdeling van burgemeester via de staande verdeling van de tweede kamerzetels is dan ook een oplossing. Elke oplossing is goed als je eikels maar weg kunt krijgen en corrupte idioten kunt straffen (en dan bedoel ik met rechtsgang maar zonder bergen aan blokkades).

 • Volgende discussie
#2 Emile

Afschaffen en bestaande systeem handhaven. Ik zie het probleem van de benoemde burgemeester niet. Eikels en corrupte idioten zijn niet inherent aan het huidige benoemingssysteem. Via verdeling van kamerzetels is geen voor mij optie. De landelijke stemverhouding kan niet lokaal bepalend zijn. Een partij wijst bovendien niet aan maar uiteindelijk de minister van biza op basis van de raadscommissie en deze minister is ook eindverantwooordelijk voor zijn/haar keuze. Selectie moet nog altijd op basis van capaciteiten plaatsvinden. Ik zie Hero Brinkman niet als burgemeester boven de partijen kunnen staan. Keuze door de raad is wat mij betreft ook acceptabel, maar ik ben bang dat dat leidt tot te veel benoemingen uit de grote partijen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

anders, namelijk… Zoals in Belgie. De gemeenteraadsverkiezingen bepalen wie er de coalitie vormt in de gemeenteraad en die coalitie wijst de burgermeester aan. Elke vier jaar een nieuwe bergermeester (herkiezen kan natuurlijk wel).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 RonvO

Wat is er eigenlijk mis met de situatie van de laatste jaren? De gemeenteraad benoemt een vertrouwenscommissie. Die stelt een profiel op dat wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Vervolgens wordt met de sollicitanten gesproken en wordt een keuze gemaakt. Voordeel: iedereen kan solliciteren, het blijft vertrouwelijk, dus niemand hoeft met de billen bloot dat-ie solliciteert, de lokale volksvertegenwoordiging heeft zeggenschap en er wordt gekozen op kwaliteit en niet op hoe je het doet op de zeepkist.
En dan kan in een CDA-bolwerk rustig een VVD-er burgemeester worden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Rene

Anders namelijk de raad. Het weglaten van die meest voor de hand liggende optie maakt dit wel een heel erg nutteloos postje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 mark

@Rene, De raadsconstructie bedoelde ik te vallen onder onderlinge politieke afspraken (i.e. waar de burger niet direct in gekend wordt). Maar het staat natuurlijk vrij om een exacte invulling uit te leggen onder ‘anders,nl’, zoals de 8 stemmers in 5 reacties doen. TOGH?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Rene

@ Mark.

Nou, m’kee, maar Uw formulering dringt bij mij meer het beeld van achterkamertjes-gerommel op dan van een nette door de raad gekozen voorzitter.

Volgens mij is het het belangrijkste om mensen uit te gaan leggen dat een burgemeester in het geheel geen machtig iemand is…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Toni

We hebben een koningin. Die benoemd op provinciaal niveau haar commissaris en op gemeente niveau de burgemeester. Lijkt me logisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Oplawaai

Gekozen door de bevolking, gekozen door de raad, benoemd, ik vind het allemaal best. Zolang het maar op een beetje een doordachte en duidelijke manier geregeld is. En dat is het nu, met de half gekozen en half benoemde burgemeester, absoluut niet. Het combineert het slechtste van benoemingen (onduidelijke manier van aanwijzen van kandidaten, achterkamertjesgedoe) met het slechtste van verkiezingen (het draait uit op een populariteitspoll, omdat burgemeesters inhoudelijk niet zo veel in te brengen hebben en er dus ook niet zo veel te debatteren valt over de inhoud).

Stokpaardje: Dat D66 zich destijds met dit gedrocht heeft laten paaien om in Paars II te stappen (het was toch Paars II?) bewijst dat de bestuurlijke vernieuwing bij deze partij niet in goede handen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Dewy

Ik ben het er mee eens, afschaffen dat referendum. Het is een façade, een wassen neus een fopspeen, vlees noch vis, nepdemocratie. Er worden twee bmer’s benoemd en het gepeupel mag er een aanwijzen die dan burgemeester wordt onder de voorwaarde dat iedereen die daarvoor de burgemeester benoemde zijn goedkeuring er aan heeft gegeven. Dat is toch een dijenkletser van DDR niveau, krampachtig vasthouden aan de macht van de gevestigde partij(en).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 wokkeltje

Geen referendum. Geizen de onderbuik gevoelens van veel stemmers, heb ik het gevoel dat degene met de mooiste en populairste praatjes, al dan niet realiseerbaar, de meeste stemmen krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@6: Mij lijkt #5 niet wezenlijk af te wijken van mijn #3. Als je de raad, direct na gemeenteraadsverkiezingen de burgermeester laat kiezen, is de invloed van de burger toch vrij direct lijkt me. Het zijn geen rechtstreekse verkiezingen, maar directer dan bijvoorbeeld de huidige 1e-kamerverkiezingen.

Wat je dan ziet (in Belgie toch), is dat het ook de plaatselijken zijn die veelal uitmaken wie er burgermeester wordt en niet, zoals in Nederland nu, vaak het landelijk partijkader (hetgeen ik interpreteer uit optie 2).

Verder maak ik uit de poll op dat Beatrix er niet in mag mee stemmen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Richard

Burgemeesters mogen alleen gekozen worden als ze van de PvdA zijn.

Anders krijgt het volk maar rare ideen en dat moeten we niet hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Richard

En dat hele idee van democratie, dat is niks voor den arbeidende mensch.

Daar komen alleen maar rare praatjes van.

Wij van de PvdA weten wel wat goed is voor mensen.

Om tot rust te komen een fototje van Rob en Leen. Zijn ze niet geweldig, onze mannen?

Ik heb zo’n bewondering voor ze! Dat de beste moge winnen, hoor!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@13: Daar heb je wel een punt, het CDA laat zijn keuze natuurlijk bepalen door een hogere authoriteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 MP

Ik zeg er niets meer over, op GC ben ik al op mijn vingers getikt :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 mescaline

De burgemeester niet machtig ? Als hij/zij het een beetje aanlegt met 1, 2 wethouders en de gemeentesecretaris, berg je dan maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 S’z

 

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 larie

(halfleven ex-pvda stemmer) een schande is het. Vreselijk..nog meer gips.

 • Vorige discussie