Leers mag dus nog maar 10.000 verblijfsvergunningen geven

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

DATA - Het is leuk om gelijk te krijgen: er kloppen veel minder immigranten, die willen immigreren met een niet-westerse nationaliteit, op de Nederlandse deur dan er in de Tweede Kamer, en ver daarbuiten, wordt verondersteld. De politieke consequentie is echter dat minister Leers eigenlijk nog maar 10.000 verblijfsvergunningen kan verstrekken aan niet-Westerse immigranten.

De huidige regering van CDA en VVD steunt op het gedogen van de PVV. Voor de PVV was het belangrijkste reden voor het steunen van deze regering dat het aantal niet-westerse allochtonen met tenminste de helft moest worden teruggebracht. Voor de berekening wordt door de PVV voortdurend gekeken naar het aantal immigranten geboren in een niet-westers land. Een getal van 52.000 is een cijfer dat het laatst door Tweede Kamerlid Fritsma van de PVV werd genoemd. Dat aantal moet dus gehalveerd worden, oftewel met 26.000 mensen.

In dit artikel , met dit figuur, van november jl. betoogde ik dat het aantal immigranten met een niet-westers geboorteland weliswaar 52.000  is, maar dat die niet allemaal immigreren met een niet-westerse nationaliteit.  Zo’n 10.000 (20%) heeft de Nederlandse nationaliteit. Daarnaast zijn er enkele duizenden die (ook) beschikken over een nationaliteit uit een EU-land en daarmee immigreren.

Het werkelijk aantal niet-westerse immigranten met een nationaliteit uit een derdeland  (geen Nederland en geen EU) bedroeg naar mijn berekening een kleine 40.000. Leers kan alleen voor die groep beleid maken.  Met Nederlanders heeft hij helemaal niets te maken en met EU-onderdanen maar zeer, zeer beperkt.

Dit werd ook erkend door de minister tijdens een immigratiedebat in december waarover ik hier berichtte. De minister noemde een cijfer van 50.000 waar hij echt wat mee kan. 50.000 en niet een kleine 40.000 omdat natuurlijk ook immigranten uit de westerse landen Rusland, Verenigde Staten, Australië etc. een verblijfsvergunning nodig hebben.

Helaas had de Kamer dat niet door en debatteerde nog urenlang door in de veronderstelling dat die 50.000 niet-westerse allochtonen waren.
De problematiek is echter nogal complex en waarom zou je iets van mij aannemen. Een onderzoek uitgevoerd door het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) van het Ministerie  van Veiligheid en Justitie, bevestigt echter mijn berekeningen. Uit tabel b2.1 blijkt dat het aantal immigranten die immigreren met een niet-westerse nationaliteit in 2009 39.000 bedroeg en het aantal overige westerse nationaliteiten 11.000 en zo kom je aan het aantal van 50.000.

Het is ook belangrijk om te weten dat van die 39.000 er ook nog duizenden geen verblijfsvergunning krijgen, maar die staan wel als immigrant geboekt bij het CBS. Tussen de 35.000 en 36.000 mogen daadwerkelijk hier blijven.

Dit heeft natuurlijk grote  consequenties. In plaats van 52.000  moet Leers  van 36.000 26.000 verminderen. Kortom hij mag nog maar 10.000 vergunningen geven, regulier en asiel. Kansloos parcours. Nederland zal heel veel internationale verdragen moeten opzeggen, waaronder die van de rechten van de Mens, Vluchtelingenverdrag en ook zal Nederland uit de EU moeten stappen.

Reacties (3)

#1 Inkwith Barubador

“niet-weters land”

Da’s wel een heel mooie typo.

  • Volgende discussie
#1.1 vandyke - Reactie op #1

Haha inderdaad, maar zouden ze ook zo slecht tellen als de overheid inzake migratie?

#2 majava

Die Leers moet maar eens een jaartje de Amsterdam Arena besturen. Eens kijken hoe snel hij daar z’n carrière om zeep helpt door zich met bezoekersaantallen bezig te houden. Ik zie het al helemaal voor me Een “uitverkochte” Arena waar nog tienduizenden stoelen onbezet blijven.

Of zou hij dan de cameramensen verbieden om de lens te richten op de lege vakken? Ik vrees van wel…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie