Leerlingen presteren goed op taal en rekenen

Hoe goed of slecht doen leerlingen in Nederland als het gaat om de basisvaardigheden? Daarvoor grijpen beleidsmakers vaak naar PISA: een onderzoek dat vanaf 2000 steeds meer invloed heeft gekregen. Finland “ontdekte” ermee dat ze de beste onderwijsprestaties ter wereld behalen.

PISA is een internationaal onderzoek naar de basisvaardigheden van 15-jarige leerlingen en wordt elke drie jaar onder toezicht van de OESO uitgevoerd. Uit het laatste PISA onderzoek (gepubliceerd in december 2010) blijkt dat de Nederlandse 15-jarigen internationaal bovengemiddeld goed scoren op lezen, wiskunde en natuurwetenschappelijke geletterdheid.

Onderstaande grafiek laat zien dat 15-jarigen in Nederland hoog scoren op de basisvakken in vergelijking met andere landen. Wel is sprake van een achteruitgang in prestaties ten opzichte van 2003 en 2006: vooral bij wiskunde is dat het geval. Ook blijkt uit de cijfers dat met name het aandeel excellente leerlingen dat de hoogste scores haalt op wiskunde, tussen 2003 en 2009 gedaald is (van >25% tot onder de 20%). In Onderwijsgrafiek #70 besteedde ik daar al eens aandacht aan.

Bron: Kerncijfers 2006-2010, OCW

Leesvaardigheid: In 2009 staat Nederland tweede op de Europese ranglijst en scoort alleen Finland beter. Op de OESO ranglijst van 35 landen neemt Nederland de zevende plaats in, en op de ranglijst van alle 65 aan PISA deelnemende landen staat Nederland tiende. De gemiddelde score vertoont
een lichte (niet significante) stijging ten opzichte van 2006, t.o.v. 2003 is er sprake van een lichte daling.

Wiskundevaardigheid: In 2009 staat, net als de leesvaardigheidscore, tweede op de Europese ranglijst, na Finland. Op de OESO ranglijst neemt Nederland de zesde plaats in. Op de ranglijst van alle 65 aan PISA deelnemende landen staat Nederland elfde. De gemiddelde Nederlandse score vertoont een (significante) daling sinds 2003 en 2006.

Natuurwetenschappelijke vaardigheid: In 2009 staat Nederland, na Finland en Estland, derde op de Europese ranglijst. Op de OESO ranglijst neemt Nederland de achtste plaats in, en op de ranglijst van alle 65 aan PISA deelnemende landen staat Nederland elfde. De gemiddelde Nederlandse score vertoont een geringe (niet significante) daling ten opzichte van 2006 en 2003.

Originele publicatie

Reacties (2)

#1 Pieter

Originele publicatie -> Oorspronkelijke publicatie

  • Volgende discussie
#2 Frank

Is de hele ophef over leraren die van Pabo afkomen zonder fatsoenlijk te kunnen spellen en rekenen dan schromelijk overdreven? (dacht van niet)

  • Vorige discussie