KSTn – Weer een achterhaald rapport

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagWe hebben hier bijna een dagtaak aan het wijzen op de achterhaalde ideeën in de rapporten van de overheid.
Deze week viel het rapport voor het industriebeleid bij ons op de elektronische deurmat.
Een weinig opmerkelijk stuk proza. Geen echt vernieuwende visie of briljante plannen. Gebruikelijke dingen die de industrie graag hoort.
De laatste jaren is een terugkerend punt dat er te weinig gekwalificeerd personeel is. Dat is dan kennelijk een taak van de overheid. Marktwerking is alleen van toepassing op topmanagers.
Afijn, daar gaat het niet over. Het gaat over de lange termijn. In hun vooruitblik naar 2030 zien ze drie trends:
1) Toenemende schaarste van productiefactoren. Schaarste is in veel gevallen niet meer op te vangen door het aanboren van meer bronnen, maar leidt ertoe dat productief en inventief met bestaande bronnen moet worden omgesprongen. Dit betekent ook dat industrieel onderhoud aan belang wint.
2) Meer openheid van economieën. Internationale barrières voor goederen, diensten, kapitaal, arbeid en kennis worden steeds lager, zowel door de eenwording van markten als door technologische vernieuwing en de reductie van transportkosten.
3) Maatschappelijke problemen worden steeds complexer. De problemen, waar we als samenleving mee kampen, zoals bereikbaarheid, veiligheid, milieu, energie en gezondheid, worden steeds complexer. De overheid kan deze problemen niet alleen oplossen, maar heeft andere partijen, waaronder ondernemers en werknemers, nodig om tot doorbraken te komen.


Die derde vind ik best stoer. De industrie wordt mede verantwoordelijk voor het helpen bij vinden van oplossingen bij deze ontwikkeling.
Maar het gaat om de eerste en de tweede. Heel terecht constateren ze eerst dat er een “schaarste van productiefactoren” zal ontstaan. Maar vervolgens zeggen ze bij twee doodleuk “de reductie van transportkosten“.
Tja, tot iemand kernfusie goed aan de gang heeft of de hele wereld op zonne-energie kan laten overschakelen, is transport ook afhankelijk van schaars worden de bronnen. Met de nadruk op olie natuurlijk.
Maar geheel in lijn met eerdere rapporten, wil men dit nog steeds niet erkennen.
Misschien wat overbodig, maar het moge duidelijk zijn dat de transportsector in de toekomstplannen van het kabinet nog steeds een prominente rol in neemt.

Gelukkig ziet men elders in het rapport ook kansen voor de veranderende wereld qua energie.
Spaart u zich verder het te lezen, saai.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Overigens ben ik van mening dat altijd bekend moet zijn hoe de individuele kamerleden gestemd hebben en dat alle stemmingen direct online beschikbaar moeten zijn.
En mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (12)

#1 passie

als het gaat om transport dan zijn er wel degelijk verbeteringen in efficiency welke (in beperkte) mate shaars wordende olie compenseren. Er zijn inmiddels technieken om vrachtshepen veel efficienter te laten varen, van vliegers tot bellenschermen en worden jullie niet ook misselijk van exxon’s nieuwe parade paardje voor het vervoer van vloeibaar Gas?

Ook zal de betuwe lijn eindelijk echt gebruikt worden en zijn er voor de binnenvaart (volgens mij) ook plannen om meer vaarbewegingen toe te laten.

Dat vrachtwagenchauffeurs hier weinig aan hebben is jammer maar zij zijn niet de enigen die goederen kunnen transporteren…..

 • Volgende discussie
#2 m.
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 m.

zo wakker ben ik dus ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Mariecke van der Zon

Peak-oil en olie schaarste is absolute onzin, niet bestaand. Er is een overvloed aan olie. Zeker voor de komende 500 jaar en langer.
Zie ook deze video http://video.google.com/videoplay?docid=3340274697167011147

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Mariecke van der Zon
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Steeph

@Mariecke: Dream on. En als hier gesproken wordt over schaarste is dat vanwege gebrek aan productiecapaciteit, niet vanwege het opraken van de voorraden.
Oh ja, die video van die meneer die graag boeken verkoopt aan mensen die in sprookjes geloven.
http://skepchick.org/skepticsguide/index.php?topic=11308.0

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Steeph

Apart trouwens dat je het negeren van peakoil combineert met het wel verkopen van zonnepanelen (wat overigens aangemerkt kan worden als linkspam).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Peter

De infomratie is zeker niet nieuw, maar achterhaald? Volgens mij niet.
Dat wil zeggen: als je het 1e punt betrekt op het 3e. Samen vatten ze onze economie kort en bondig samen.
Schaarste is de kurk waarop deze economie drijft. Ondernemers zien ook in de schaarste van productiefactoren natuurlijk de nodige gaten in de markt.
De overheid gaat er zonder meer vanuit dat ze ondernemers en werknemers nodig heeft om tot “doorbraken” te komen. Als de overheid ineens zou bepalen wat er nou precies wel of niet geproduceerd moet worden en heel concreet zou stellen met welke productiemiddelen dat tot stand moet komen, dan kan die overheid nog zo democratisch gekozen zijn, maar dan wordt die overheid wel afgerekend op haar dictatoriale neigingen.
Dus bepaalt de overheid dat niet, maar blijft het het unieke recht van ondernemers.
Werknemers (ook in de van consument) zouden daar ook wat in te zeggen kunnen hebben, maar maken daar eigenlijk te weinig gebruik van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Steeph

@Peter: Gaat om het tweede punt, qua achterhaald zijn.

En nee, de overheid moet niet bepalen wat wel/niet mag. Maar overheid stimuleert dingen. Neem een tweede maasvlakte. En dan kan je je afvragen of stimulans voor de transportsector nog wel wenselijk is, gegeven de waarschijnlijkheid dat daar de groei snel uit gaat of zelfs krimp kan plaatsvinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Peter

Steeph, in dat tweede punt zegt men toch dat ze door de openheid van economieën, etc. wel in groei geloven?
En zolang het eten niet vlak voor onze voordeur geproduceerd wordt, we onze kleding niet zelf thuis maken en buitenshuis blijven werken, zal de tranportsector hard nodig zijn.

Nu kan het zijn dat men denkt dat de genoemde schaarste vanzelf tot reductie van transportkosten leidt, En men dus impliciet aangeeft dat er minder vervoerd gaat worden. Op naar een minder luxueuze maatschappij?

Of men is er van overtuigd dat de in punt 2 genoemde nieuwe technologieën ook tot zeer efficiënte vrachtwagens leiden die door getijdenenergie geleverde stroom aftappen bij een oplaadpunt op de Brouwersdam en toch een actieradius hebben die minstens half europa bestrijkt.
Ik heb geen idee of zo’n type vrachtwagen ook tto reductie van tranportkosten leidt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

@Peter: Mijn punt bij 2 is juist dat de transportkosten niet omlaag zullen gaan, sterker nog, zullen stijgen.
De technologische ontwikkeling die ander/efficienter transport mogelijk maakt zal niet snel genoeg gaan om in de komende 10/15 jaar de stijging van de prijs van fossiele brandstoffen te compenseren. En dat dus uitgaan van een doorzettende trend zoals tot nu toe, een beetje stom is. Zeg maar achterhaald.

 • Vorige discussie