KSTn | Uitbreiding preventief fouilleren

Het wetsvoorstel voor het aanpassen van de wet op preventief fouilleren heeft de Tweede Kamer bereikt. We volgen dit dossier al jaren en hebben menigmaal beschreven hoe weinig effectief de huidige regeling is. Buro Jansen & Janssen heeft hier ook een uitstekend dossier over.
U kunt dus onze verbazing voorstellen toen we het volgende stukje lazen in de memorie van toelichting:

In veel gemeenten is na 2002 het middel preventief fouilleren ingevoerd en effectief gebleken. Preventief fouilleren draagt bij aan de vergroting van de veiligheid en het veiligheidsgevoel en wordt over het algemeen door het publiek gewaardeerd.

Bij het voorstel is ook advies gevraagd aan diverse instanties.
In die adviezen staan ook zeer kritische kanttekeningen. Zo geeft de Nationale Ombudsman aan dat de wet in plaats van een aanscherping gewoon als een uitbreiding gezien moet worden. Zonder dat zaken als proportionaliteit en effectiviteit goed onderbouwd zijn.
De reactie van de Nederlandse vereniging voor Rechtspraak zit in dezelfde lijn:
Geconstateerd wordt dat er niet zozeer sprake is van een verbetering van de bestaande procedure en werkwijzen, maar van een uitbreiding/verruiming van de bevoegdheden en mogelijkheden voor preventief fouilleren. De NVvR zet vraagtekens bij (de motivering van) de gestelde dringende maatschappelijke behoefte en de proportionaliteit van het conceptwetsvoorstel in het licht van de bestaande jurisprudentie.

Vooral de opmerking over “dringende maatschappelijke behoefte” is duidelijk. Veiligheid als opportunistisch politiek thema gebruiken en daarmee een behoefte projecteren is niet fijn. En als dat dan ook nog eens leidt tot ineffectieve wetten die wel weer meer inbreuk op de privacy opleveren, is dat triest.
Hopelijk wordt dit voorstel tijdig tegengehouden en hoeven we het niet aan de toch al veel te lange lijst met anti-privacy maatregelen toe te voegen.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 3

  Preventief fouilleren…fouilleren om preventief wat?
  S’avonds in de tram, tram staat plotseling stil, iedereen uitstappen in een haag van agenten, voor eigen bestwil tas doorzocht aan je lijf gevoeld en een prettige avond verder. Dit veroorzaakt bij mij een zeer onveilig gevoel overgeleverd aan willekeur en agressieve sfeer die er heerst bij zoveel agenten want werk mee anders….. Later weer gefouilleerd dicht bij huis, ja meneer het is voor uw eigen bestwil…Grappig dat ze zoveel agenten dan wel beschikbaar hebben want probeer maar eens aangifte te doen als je berging is opengebroken geen tijd…enfin dankzij “preventief fouilleren” maar verhuist want er moet toch iets heel ergs aan de hand zijn als ze zoveel agenten de straat opsturen om iedereen te gaan controleren alleen dat erge wat er aan de hand is dat krijg ik maar niet duidelijk. Gelukkig nu een buurt zonder “preventieve” fouilleringen dat scheelt.

 2. 4

  Het gaat helemaal niet om het fouilleren of de veiligheid, maar om het gevoel van veiligheid van een groep mensen te vergroten. Daarbij gaat het erg vaak om dorpelingen, die de onveiligheid van de grote stad vrezen. Denk aan Rucphen, waar nooit wat gebeurt, maar waar onze rechtspopulisten wel de grootste partij zijn. Om het gevoel van veiligheid van die mensen te vergroten mag zo een schijnmaatregel flink wat kosten.

 3. 5

  de vergroting van het veiligheidsgevoel

  Vergroten van het veiligheidsgevoel kan helemaal niet. Je voelt je óf veilig of niét veilig. Iets er tussenin bestaat eigenlijk niet, niémand voelt zich een beetje veilig of onveilig. Hoe uit zich dat dan “een beetje”? gaat men dan schichtig om zich heen zitten kijken, om hun opwellend onveiligheidsgevoel een plekje te geven. Wat dan? “Meid die gast daar (een allochtoon uiteraard) zit naar je handtasje te gluren echt wel!” Oooo, en ik voelde me net nog zo veilig was er maar zo’n knappert van een preventieve fouilleerdert met bruine ogen in de buurt *dagdroomt zich af*

  Ooo, maar wach ff. Vast door een vrouw opgenotuleerd die memorie, jaha, want die zweven er namelijk maar ergens tussenin met hun veiligheidsgevoelens…

  Pleur op met je memorie…

 4. 6

  80 % van ons wakkere tv kijkend volkje zit dag in dag uit naar pretzenders te turen ,dan kun je niet verwachten dat de gevoelens die die mensen ergens bij hebben nog iets met de realiteit te maken hebben.

 5. 8

  Onder politiestaat verstaat men een staat waar de sociale, economische en politieke macht door de leiders gehandhaafd wordt met behulp van (geheime) politie.

  Onder druk van een interne of externe bedreiging van de staatsveiligheid, al dan niet openlijk of bedekt gepromoot door media en overheden, bestaat het gevaar dat wetten doorgevoerd worden die burgerrechten inperken en stapsgewijs in de richting van een politiestaat leiden. (wikipedia)

 6. 10

  Gisteren reageerde ik per Sargasso op de POSTING dd 14.12.11, Kstn ▐ Uitbreiding preventief fouilleren (PV). Het artikel droop van ideologisch defaitisme: PV zou niet helpen.

  Ik citeerde daarop uit een voorgeschotelde ‘Link’ een zin die aan dat ‘defaitisme’ een rechtvaardigende feitelijkheid gaf, of dat probeerde:

  ‘The rate of gun seizures is nearly zero—0.15 out of a hundred stops—a disturbingly low return for a law enforcement tactic’ enz.

  Onlogisch. Want hier leidde ik juist af dat PV wél helpt. Logisch. Bij steeds meer PV’s laten steeds meer mensen hun eventuele wapens thuis. Dat scheelt.*

  Hierop kreeg ik 2 reacties. Maar de volgende dag bleek dat zowel mijn bijdrage als ook die 2 reacties afgevoerd waren. Mag ik bij de redactie van S. informeren naar hoe dit zit? Ik had eventueel op het thema willen voortborduren. O. m. op het argument van Steeph dat ik toen de ‘opportunity costs’ van het PV heb genoemd.

  Ik dank u.

  *Je kunt een onbewuste denkfout vermoeden. Materieel ‘veel’ is positief, idem ‘weinig’ negatief. Men denkt dus maatschappelijk = op zombie-achtig wijze materialistisch. Door dit type van denken moralistisch te brengen, wordt de duisternis al maar groter. Geen PV, nacht en nevel, de ideale toestand voor een florerende misdaad.