KSTn – Schulden maken

Logo kamerstukken van de dagEen op zich weinig belangwekkend lijstje dat vorige week tussen de stapel van de Tweede Kamer zat, werd ineens een stuk leuker na wat graafwerk. Het betreft hier een overzicht van gemeentes met een tekort op hun begroting in 2004 of 2005.
Als je van dat lijstje nou eens alle gemeentes neemt met een tekort van meer dan 20% in 2005 die tevens al een tekort hadden in 2004. Daarvan kan je toch zeggen dat je je zorgen maakt over het financieel beheer.
Zoek vervolgens de burgemeesters op van die gemeentes (in dat jaar). Dat scoort dan als volgt:
CDA: 5
VVD: 2
D66: 1
Gemeente Belangen: 1

Ben ik even blij dat PvdA is toegetreden tot het kabinet. Dat slaapt een stuk rustiger.

Update (08:50): In tegenstelling tot wat hierboven genoemd staat, gaat het hier niet over de totale gemeentebegroting maar slechts over het tekort op het deel voor de bijstandsuitkeringen. Dit plaats het geheel in een behoorlijk ander licht. Excuses voor deze dwaling. Zie voor details het eerste commentaar. (Dossier 30545).

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 1

  Aan dit bericht moet een belangrijke nuance worden toegevoegd. In tegenstelling tot hetgeen de schrijver stelt, gaat het hier niet om tekorten op de totale gemeentebegroting, maar om het verschil tussen de daadwerkelijke bijstandsuitgaven en het toegekende budget daarvoor. Het lijstje is afkomstig uit het jaarverslag van de toetsingscommissie die aanvragen voor de aanvullende uitkering heeft behandeld.

  Zoals u allen zult weten is de financiering van de bijstand bij de invoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) gewijzigd. Gemeenten krijgen jaarlijks een budget voor de kosten van algemene bijstand en langdurigheidstoeslag. Hieruit moeten de gemeenten de bijstandsuitkeringen aan hun inwoners betalen (bijzondere bijstand en re-integratiekosten worden weer uit een ander potje gefinancierd). Het financiële risico ligt bij de gemeenten.

  Als een gemeente geld van dit budget overhoudt, mogen ze dat houden. Tot zover niets aan de hand.

  Anders wordt het wanneer een gemeente geld tekort komt. De eerste 10% van het tekort is voor eigen rekening, voor het restant kan onder voorwaarden een aanvullende uitkering worden aangevraagd. Stel, gemeente A krijgt een budget van 5 miljoen. De werkelijke uitgaven blijken 6 miljoen te zijn. Van het tekort komt het eerste halve miljoen voor rekening van de gemeente, voor het tweede halve miljoen kan een aanvullende uitkering worden aangevraagd.

  Het landelijke budget wordt via een ingewikkelde verdeelsleutel verdeeld over de gemeenten, waarbij onder andere de totale bijstandskosten over het voorgaande jaar, en het aandeel van de betreffende gemeente daarin van belang zijn. Als de landelijke kosten dalen terwijl daarvan in een gemeente geen sprake is, wordt je budget dus lager. Voor de kleine gemeenten (tot 40.000 inwoners) zijn de budgetten voor 2007 gemiddeld 17% lager dan die voor 2006.

  Dit betekent dat genoemde gemeente A voor 2007 een budget krijgt van 4,15 miljoen. Als de bijstandsuitgaven nu gelijk blijven op 6 miljoen (neem een willekeurige plattelandsgemeente in het noorden van het land, daar ligt het werk echt (nog) niet voor het oprapen) heeft deze gemeente een tekort van bijna 2 miljoen waarvan in ieder geval de helft voor eigen rekening komt. Een behoorlijke last voor een kleine gemeente.

  Zoals u ook weet heeft een burgemeester in de Wwb geen enkele zelfstandige bevoegheid: die ligt bij het college van burgemeester en wethouders, en de gemeenteraad. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd in welke van deze tekortgemeenten de PvdA (of iedere willekeurige linkse partij), hetzij in het college, hetzij in de gemeenteraad, de grootste partij is…

  Oh ja, en voor wat het waard is: qua gemeentebegroting kun je niet zoveel met die budgetten, omdat ze pas in oktober van het begrotingsjaar definitief worden vastgesteld. Tot die tijd moet je het met voorlopige budgetten doen…

  Het noemen van onjuiste informatie en daaraan verbinden van conclusies ben ik overigens niet van Sargasso gewend, daarvoor ga ik wel naar andere sites.

  En nu ga ik weer over tot de orde van de dag.

 2. 2

  sterk staaltje onderzoeksjournalistiek. Bij andere resultaten was die ook gepubliceerd toch?

  Hoeveel invloed heeft een burgemeester eigenlijk op de begroting?

  En maakt het nog verschil of je toen in 2004 en 2005 in slechtere economomische tijden een tekort had of het nu in 2007 met wind mee hebt?
  Is er geen economische theorie die zegt dat je verstandig aan doet om juist nu te zorgen dat je balans klopt?
  Of is die er niet?

 3. 3

  @ersee: Dank voor dit commentaar. Daarmee wordt een pijnlijke dwaling mijnerzijds blootgelegd. Ik heb een update aan het stuk toegevoegd. Kan iedereen nog een tijdje deze vlek op mijn blazoen zien.

 4. 4

  Begrotingstekorten of niet, er is zo nodig een nog grotere dwaling zoals ‘ersee’ en ‘Meester’ ook al aangaven: je kunt dit NIET eenzijdig toeschrijven aan de burgermeester.

  Als ik jou was zou ik deze topic maar weghalen, voordat iemand hier met cijfers komt waaruit mogelijk blijkt dat gemeenten die daadwerkelijk een begrotingstekort blijken te hebben worden vertegenwoordigd door PvdA of, nog erger, SP.

 5. 5

  Groots dat je het laat staan en rectificeert.

  De rechtvaardigingsdrang om steeds maar aan te willen tonen dat de PvdA echt geen overspenders zijn doet me overigens denken aan de Japanse troostmeisjesontkenningslobbyadvertentie in de Washington Post. Ook op lokaal niveau in mijn deelgemeente is het weer volledig raak met de PvdA (met geld, niet met troostmeisjes).

 6. 6

  @BertL: Weghalen is in mijn ogen geschiedvervalsing. Toevoeging van de correctie moet volstaan.
  Verder was de intentie van het stuk prikkeling, zoals veel van de dingen hier op dit weblog.
  Op het moment dat ik dit journalistiek zou insteken, was de formulering heel anders geweest.

 7. 7

  BertL. begrijpt de Gouden Regels van het bloggen niet.
  Weghalen dat doen alleen niet nader te benoemen shockblogs die te veel met hun eigen image bezig zijn. Een eerlijk kwaliteitsblog voegt een rectificatie toe en gaat over tot de orde van de dag, al meer dan vijf jaar.

 8. 8

  De vraag is nu natuurlijk of er toch een conclusie is te verbinden aan de observatie dat CDA, VVD en D66 de burgemeesters hebben van de gemeentes met de grootste en langdurende tekorten op de bijstandsuitkeringen. Ik geef een voorschot:

  1) ze doen niets aan de reductie van het aantal bijstandstrekkers…
  2) ze zijn het meest sociaalvoelend want ze zorgen voor de moeilijkste gemeenten…

  Ik roep maar wat.