KSTn | Particuliere beveiligers van de overheid

Logo kamerstukken van de dagDit keer een stuk zonder duiding van mijn kant. Mede omdat ik het moeilijk vind hier een duidelijke uitspraak over te doen.
De Rekenkamer heeft een rapport opgesteld over de inzet van particuliere beveiliging binnen de overheid. Naast zaken als beveiliging van gebouwen doen ze ook aan transport gevangenen en uitgeprocedeerde asielzoekers.
Er zijn alleen al bij de ministeries zo’n 2000 fte (volle banen equivalent) ingezet en dat kost ongeveer €130 miljoen per jaar.

Rekenkamer geeft de volgende voordelen aan:
– Flexibiliteit
– Prikkel tot beter presteren
– Borging van de integriteit
– Concentratie op kerntaken

Rekenkamer geeft de volgende nadelen aan:
– Onduidelijke afbakening van beveiligingswerkzaamheden
– Diversiteit aan wettelijke regels en waarborgen voor kwaliteit en betrouwbaarheid voor publieke taakuitvoering
– Mogelijke schending van geweldsmonopolie en misbruik van publieke bevoegdheden
– Beperkt toezicht op uitvoering publieke beveiligingstaken
– Afhankelijkheid van specialistische kennis bij particuliere beveiligers

Extra element door mij aangedragen. Plaats deze ontwikkeling ook in de context van de oproep om al die externe adviseurs/consultants/werknemers op andere plaatsen uit de overheid te werken omdat ze zo duur zijn.
Shoot.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 1

  Tsja, weet je wat het punt is, het is altijd het makkelijkste om te roepen dat ‘de externen eruit moeten’. Vooral als vakbond. Maar over het algemeen zitten die externen niet bij de gemeente of het rijk omdat gemeentes zo graag geld over de balk smijten, maar omdat ze de kennis gewoon niet in huis hebben.
  Gemeente Amsterdam (dat ken ik toevallig het best) doet wel z’n best met een hoop interne interimclubs die flexibel over de stadsdelen en diensten te verdelen zijn en die vaak de functie van externen voor de prijs van een interne vervullen (en er zijn vast soortgelijke initiativen bij andere overheidsclubs), maar zelfs dan heb je nog heel specialistische kennis die nauwelijks in huis te halen is (en waarbij het wellicht helemaal niet rendabel is om deze voro een half jaar in huis te halen). Vooral in de IT-hoek, lijkt me.

  Dus ja, een oplossing voor Het Grote Externen Probleem weet ik ook niet, wel dat de overheid niet per definitie beter gaat functioneren als ze eruit zijn. Niet functionerende ambtenaren sneller eruit gooien zou een stuk meer helpen.

 2. 2

  Zonder het nu breed tot “externen algemeen” te trekken lijkt me bij het punt externe beveiliging het rijtje nadelen de voordelen ruimschoots te overtreffen, “Mogelijke schending van geweldsmonopolie en misbruik van publieke bevoegdheden” opzich geeft al voldoende reden om het gewoon maar niet te doen.

 3. 3

  @Horst: Ik noemde dat punt ook meer omdat ik een soort kunstmatig onderscheid ervaar tussen externen als in het stuk genoemd (goedkoper dan 40 euro per uur schat ik) en externen met een hoger prijskaartje.
  Het gaat in beide gevallen om uitbesteding van werk dat je niet kan of wilt doen of waar je kosten denkt te besparen.
  Maar het lijkt alsof er met verschillende maten wordt gemeten.

  (dus voor een groot deel met je eens)

 4. 4

  Jammer dat het alleen over binnenlands gebruik gaat. Want, het had een aardige vraag opgeleverd. Mag de Nederlandse Staat gevechtskracht inhuren om de orde te handhaven voor een dubieus bewind als dat van Afghanistan, of mogen daar alleen soldaten in loondienst bij sneuvelen?

  De zo innig bevriende Amerikaanse natie heeft er namelijk geen enkele moeite mee overzee ook particuliere legertjes in te zetten.

 5. 5

  Als je daar meer over wil weten, moet je eens in de VS komen kijken. En nee, het wordt er niet beter op als je de hele boel maar privatiseert. Bedrijven zijn uit op winst en willen zo weinig mogelijk uitgeven aan personeelskosten.

  Je ziet hier in private gevangenissen bijvoorbeeld dat er ongekwalificeerd en goedkoop personeel wordt aangenomen (net zoals bij veel thuiszorgorganisaties in Nederland na de privatisering van die seotor). Gevolg: gevangenen sterven onnodig aan ziekten, omdat het personeel niet ziet dat iemand hulp nodig heeft – of geen zin heeft om in te grijpen.

  En zie je op Times Square nog wel eens een zwerver? Nee. Het beheer – inclusief de veiligheid – is in handen van een private organisatie. Die bepaalt feitelijk wie er in de openbare ruimte van Times Square komt. Hun belang? Als het sprookje van het uithangbord van corporate America maar niet bezoedeld wordt door zoiets als arm volk.

  Het blijft toch gek dat de regering zo op de privatiseringsknop blijft drukken. Het is een relfex die maar moeilijk uitdooft. Lees het boek van Marc Chavannes er maar op na. Brrrr.

 6. 6

  @Horst Grogmuller
  Niet alleen ontbreekt het aan kennis. Maar bij de verschillende overheidsonderdelen waar ik gewerkt heb is het zo’n gribus zooitje dat ik er (met enige moeite) best wilde zitten voor € 85,- per uur maar nooit van zijn leven in loondienst voor 3000 netto. Het was daar echt niet leuk werken ofzo. En dat heb ik het in het specifiek over IND / COA / DJI en ik doe ICT.

 7. 7

  @6

  Toevallig heb ik ook, tijdens een kort uitstapje als ICT’er, bij de IND gezeten, maar zelfs dat vond ik al niks. Dat neemt niet weg dat het aan de andere kant vast nog erger geweest zal zijn.

 8. 8

  De overheid heeft, meer nog dan het grote bedrijfsleven, de indruk dat als mensen maar binnenkomen als ze zeventien zijn, en je geeft ze cursus na cursus na cursus, dat dan tegen de tijd dat ze dertig zijn, er een diamantje ligt te flonkeren.

  Zo werkt het dus niet. Ten eerste houden ze totaal geen rekening met aangeboren talent, ten tweede voorzien ze totaal niet in een werkomgeving voor specialisten en ten derde blijven ze zich met hun eigen regelgeving in de voet schieten – mensen die om de drie jaar iets anders moeten gaan doen en dat soort dingen.

  Geen wonder dat ze moeten huren.

 9. 11

  Externen zijn een aanhangsel aan internen. Internen ontlenen hun status aan de hoeveelheid externen die ze kunnen huren. Internen vechten onderling over de budgetten die ze aan externen kunnen uitgeven. Eenmaal binnengehaald gaat het erom dit budget te consolideren, dat wil zeggen ervoor te zorgen dat het uitgegeven wordt om het voor het volgend jaar zeker te stellen.

  De 2000 fte externen voor beveiliging lijkt mij een topje van de ijsberg.

  Nu er zoveel gekletst wordt over uitbreiding van troepen door Obama in Afghanistan is het goed te weten dat op de huidige 65000 VS troepen in dat land er reeds 75000 externe particuliere security manschappen rondlopen.
  Dat suggereert een verhouding extern-intern van ongeveer 1 op 1. Maar ik heb dit niet onderzocht in NL. Daar hebben we Steeph voor.

 10. 12

  Externen kunnen m.i. nooit een ambtenaar zijn. Zodra ze zich bezighouden met zaken als opsluiting (“transport gevangenen en uitgeprocedeerde asielzoekers”) zijn ze mijns inziens strafbaar bezig. Als zo iemand jou van je vrijheid berooft (lees: naar een andere bajes brengt), mag je gerust gepast geweld gebruiken uit zelfbescherming (lees: ze het ziekenhuis in slaan). De rechter zal daar overigens anders over denken:-)

  Verder kan ik me er eigenlijk niet zo druk om maken.

 11. 13

  Niks mis met externen inschakelen, behalve wanneer je als opdrachtgever:
  – niet weet wat je wil (en dat komt weleens voor…)
  – volledig grip wil houden op de uitvoering (geweld, democratische legitimiteit, strategie, etc)
  – het zelf net zo goed kan (zoals niet specialistische en structurele detacheringsklussen)
  – uitbesteden ziet als het oplossen van een probleem (financieel, politiek) omdat het dan ‘weg’ is.

  Het uitbesteden van beveiligingsdiensten vind ik niet bij voorbaat raar (komt meestal geen geweld bij kijken maar alleen ogen & oren gebruiken, is van operationeel niveau, wellicht goedkoper).

  Wat ik bij de overheid heb gezien is vooral dramatisch personeelsbeleid, waardoor goede mensen worden weggejaagd. Daarnaast politieke aansturing van organisaties waardoor opdrachten overhoop worden gehaald of geen keuzes worden gemaakt in projecten, waardoor er iedere keer gedoe is ipv lekker kunnen werken. Het is niet het geld: de betere betaling buiten wordt vaak gecompenseerd door de lagere werkdruk bij de overheid.