KSTn – NICIS en gender mainstreaming

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagKSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Vier willekeurige stukken vandaag.

Allereerst wat taalvervuiling. Mijn oog viel op het woord “Gender Mainstreaming” in de titel van een rapport over emancipatiebeleid. Jammer dat het weer in het Engels moet. Maar wat betekent het eigenlijk? Gelukkig geven ze een definitie:
het (re-)organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren van beleidsprocessen op zo’n manier dat het perspectief van gendergelijkheid wordt geïntegreerd in al het beleid, door de actoren die normaal dat beleid maken. Het kan ook worden gezien als een middel om de kwaliteit van het reguliere beleid te verbeteren door de doelstellingen van het emancipatiebeleid (rijksbreed en per departement) duurzaam na te streven. Daarnaast blijft specifiek beleid gericht op de doelgroep vrouwen en/of meisjes vaak nodig om specifieke achterstanden op te lossen.

Mij zijn ze kwijt. Overigens is de tussentijdse conclusie niet echt positief. En dat terwijl er toch van die harde internationale afspraken gemaakt zijn.

Dan wat kamervragen.
Eerst eentje waar ook al antwoord op gegeven is. Leden Meijer en Dijsselbloem (PvdA) hebben vragen gesteld over het op te richten Maatschappelijk Topinstituut voor de steden (let op de hoofdletters)(Netherlands Institute for City Innovation Studies (NICIS)). Waarom dat er nou moet komen naast bestaande instituten als het Kenniscentrum Grote Steden, wat dat gaat kosten en wie dat gaat betalen. Antwoord van de minister is duidelijk. De rijksoverheid is incompetent en kan kennelijk niets doen aan grote stedenbeleid. En het begint met 5 miljoen euro. En wij betalen.
Kolder. Belachelijk. Rookgordijnen. Belangenverstrengeling. Pure ambtelijke werkverschaffing. Bezigheidstherapie. Niet doen dus.

Klein stukje uit de vragen van lid van Haersma Buma (CDA) over de verschuiving van criminaliteit richting kleinere winkels:
Wat is de stand van zaken met betrekking tot mijn verzoek om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het plaatsen van camera’s die nummerborden kunnen herkennen op vervoersassen en uitvalswegen naar het buitenland?
Pardon? Waren we al in dat hoofdstuk van 1984 beland?

En tot slot lid Nawijn (groep Nawijn) die eigenlijk gewoon wil dat we Suriname binnenvallen om een boef op te pakken.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.

NB: De links naar de kamerstukken wijzen naar een aparte site. Omdat het nog steeds niet mogelijk is rechtstreeks te linken in Parlando, moeten we tijdelijk deze optie gebruiken. Zie voor nadere informatie de actie voor een meer moderne en open democratie.

Reacties (6)

#1 HansR

Tis weer een hele verzameling ;)

Dat emancipatiestuk – het woord g***m vergeten we natuurlijk direct – is slechts een visitatie. Het moet uiteindelijk leiden tot een vaststelling van de stand van zaken maar zeker ook om de dialoog. Ik weet zeker, dat als de dialoog gevoerd wordt met de in het stuk gebezigde taal de emancipatie in Nederland op alle vlakken geheel tot stilstand zal komen. Niemand zal meer begrijpen waar het nu eigenlijk om gaat. Ik ben in elk geval los.

De andere drie stukken zijn vragen (een met antwoorden). 1984 newspeak horen we dagelijks in deze wereld en Nawijn gaat op individuele gevallen in omdat hij verder geen visie heeft of geen succes kan boeken. Ik beperk me maar even tot Pechtold.

Er is onvoldoende samenhang in stedelijk onderzoek en kennisontwikkeling, door een gebrek aan krachtige coördinatie op dit terrein. Ook is geconstateerd dat er
bij de bestaande onderzoeksinstellingen te weinig
focus is op maatschappelijke (praktijkgerichte) probleemstellingen en een gebrek aan massa bij de
agendering en uitvoering van onderzoeksvragen. Tot slot is er, mede door een gebrek aan coördinatie, onvoldoende interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar hardnekkige grootstedelijke vraagstukken.

De rest van het antwoord ademt dezelfde het moet anders sfeer. Het zit een beetje in Pechtolds rol maar wat hebben we de afgelopen – pakweg – vijftig jaar eigenlijk gedaan sinds de constatering dat er een grote steden probleem was?

Het vierde antwoord gaat om geld. Dat is te weinig om echt iets te doen en teveel om rustig bij te blijven. Het wordt dus gewoon een instituut om weer wat experts in zwarte pakken van een inkomen te voorzien. Ik heb hier niet veel vertrouwen in. Worden er elders instituten afgebouwd?

Deze stukken maken me niet blij op de vroege (nou ja) ochtend maar als dit de dwarsdoorsnede is – wat een verantwoordelijkheid ;) – is het niet anders.

  • Volgende discussie
#2 Philip

Noot aangaande de vraag van Haersma Buma: Was al geregeld hoor, kijk maar eens omhoog bij de overgang Hazeldonk. Staat ook keurig netjes aangegeven dat de Koninklijke Marechaussee camera toezicht houdt, 200 meter eerder op de snelweg. De camera’s zijn goed zichtbaar aan het viaduct opgehangen, zowel op de twee inkomende als de twee Nederland uitgaande rijstroken.

Zeer verbaasd dat ze hier niet van op de hoogte zijn, maar goed, misschien is het een nogal particuliere actie van de Marechaussee (die camera’s hangen er nochtans al meer dan een jaar). Strijdig met de Schengen overeenkomsten ook, dunkt me, maar who cares?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Steeph

@Philip: Mmmm, dat wist ik niet. Maar het gewenste van van Haersma Buma gaat nog wel wat stapjes verder.

Maar ik weet niet of dat strijdig is met Schengen. Dat hangt er vanaf wat ze met de informatie doen waarschijnlijk.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Sazzterix

@Steeph
Even off topic. Is de nieuwe partij van Marco Pastors geen leuke acroniemenwedstrijd waard? NLMP, niet lullen maar poetsen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Philip

Wat goegelen leverde wat meer info op:

HAZELDONK – Elke auto die bij grensovergang Hazeldonk Nederland inkomt of uitgaat, wordt sinds kort geregistreerd door camera’s van de Koninklijke Marechaussee. Borden langs de snelweg wijzen op het toezicht.

De camera’s hangen aan het viaduct bij de grensovergang en filmen vierentwintig uur per dag zowel de auto’s die Nederland in komen als de wagens die het land uit gaan. Aan de camera’s zit software gekoppeld die auto’s kan selecteren op kenteken (en daarmee land van herkomst), kleur en type van de wagen. De marechaussee controleert rond de grens vooral op illegale vreemdelingen, daarbij kunnen de camera’s van dienst zijn.

“Het gaat om een proef in het kader van Mobiel Toezicht Vreemdelingen. We hopen door deze camera’s efficiënter en professioneler te kunnen gaan werken”, zegt marechaussee-woordvoerder Rick Hirs. “Voorbeeld: je hebt een reden om auto’s uit een bepaald land eens te gaan controleren, dan kan het systeem voor ons analyseren wat een tijdstip is dat er veel wagens uit dat land over de grens komen. Daar kunnen we dan vervolgens onze controles op afstemmen.” Ook kan een grote hoeveelheid auto’s uit een bepaald land op een bepaalde dag tot een gerichte controle leiden.

[url=http://www.flitsservice.nl/algemeen/index_html/index_nieuws.html?http://www.flitsservice.nl/cm_php/nieuws/nieuwsbericht.php?id=1833%5DBron%5B/url%5D
(oorspronkelijke link bij BN de stem niet meer aanwezig).

Er wordt dus wel degelijk op kenteken gecontroleerd, en op al dan niet ongewenste vreemdelingen. Qua Schengen lijkt me dat toch wel een heel eind richting randje.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Steeph

@Philip: Volgens mij staat het binnen Schengen nog steeds vrij om te checken op ongewenste vreemdelingen. Wel vreemd dat ze dat bij de grens doen….

@Sazzterix: Offtopic THX!

  • Vorige discussie