KSTn – Kerncentrale Borssele

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagKSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Gisteren verschenen de stukken over het uitstel van sluiting van de Kerncentrale bij Borssele.
Eerst maar even de stukken:
De begeleidende brief van Staatssecretaris van Geel.
Het onderzoeksrapport ‘Kerncentrale Borssele na 2013, Gevolgen van beeindiging of voortzetting van de bedrijfsvoering’ (2.5mb).
Ontwerp-convenant Kerncentrale Borssele.

Het convenant en het onderzoeksrapport zijn stevige stukken leeswerk. Daar kan veel over gezegd worden. Ik wil me hier beperken tot drie punten.

Mijn eerste punt gaat over hoe het nou zover gekomen is dat er nu ineens besloten wordt om de centrale nog 20 (twintig!) jaar langer open te houden. Tot een jaar geleden was ik toch in de veronderstelling dat er geen maatschappelijk draagvlak was voor kernenergie. Zelfs het huidige kabinet had in haar regeerakkoord staan dat Borssele dicht moest.
Maar nu wordt er een enorm rookgordijn van argumenten (afkoopsom, duurzaamheid, garantie energielevering in onzekere tijden, etc…) opgetrokken die kennelijk tot geen andere conclusie dan openhouden kan leiden. Alleen ontbreekt er in alle argumentatie een significant punt, maatschappelijk draagvlak. En het is zo snel en stil gegaan dat de gemiddelde Nederlander zich er niet eens van bewust is dat een afspraak tussen een meerderheid van de politiek en de mensen zomaar opzij geschoven is.

Mijn tweede punt gaat over de onderhandelingen met de eigenaren van de kerncentrale. Het geheel kwam in beweging doordat er gedreigd werd met een claim als de centrale in 2013 zou sluiten. De eigenaar zou de niet te behalen inkomsten op de overheid verhalen. En dat zou wel eens tot een miljard kunnen oplopen. Kennelijk was dit voor de regering teveel geld en zijn ze gezwicht.
Maar dan mogen ze me wel eens uitleggen waarom het in de onderhandelingen mogelijk bleek bij Delta en Essent een additionele besparing van een 0,47 MTon CO2 af te dwingen (zie convenant). Het kan niet anders of dat kost Delta en Essent geld. En in plaats van derving van inkomsten zijn ze nu ineens bereid geld bij te dragen. Dat klopt niet.
En nog los van de onderhandelingen blijkt er dus meer ruimte voor CO2 besparing te zijn bij de energieproducenten. Jammer dat die geprivatiseerd zijn en de overheid niet zomaar de norm kan aanpassen om zo heel soepel de eisen van Kyoto te halen.

Het derde punt is een kleinigheid. In het onderzoeksrapport staat dat het waarschijnlijk zo is dat in 2033 er onvoldoende kennis beschikbaar is om de Kerncentrale op de juiste wijze te ontmantelen. Maar dat lossen we dan wel weer op.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.

NB: De links naar de kamerstukken wijzen naar een aparte site. Omdat het nog steeds niet mogelijk is rechtstreeks te linken in Parlando, moeten we tijdelijk deze optie gebruiken. Vindt u dit ook raar, steun dan de actie voor een meer moderne en open democratie.

Reacties (4)

#1 HansR

Mmm…, ja…
Kernenergie is altijd al moeilijk gewest in Nederland. Ik herinner me nog een doodgebloede brede maatschappelijke discussie met Biesheuvel. Kleine halflege achterafzaaltjes en uiteindelijk een nietszeggende vrijwel genegeerde conclusie die ik ook vergeten ben.

Maar jou punt gaat vooral over het schuiven met en negeren van argumenten. En dan denk ik: whats new? Dat is politiek. Er zijn altijd (grotere?) belangen die niet in het publieke debat komen. Wellicht is het – gegeven de huidige onduidelijke situatie rond de energie – erg van belang om de kennis en kunde rond kernenergie in eigen huis te houden. En dat kan alleen als je een operationele centrale hebt en de hele keten in bedrijf houdt (in Almelo staat volgens mij ook nog een opwerkingsfabriek waar je tegewoordig ook niets meer van hoort).

  • Volgende discussie
#2 HansR

Oh, eigenlijk hoort nog iets als de machteloze burger in de context van de gebruikte termen hierboven bij het schuiven met en negeren van argumenten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Toni

Sinds wanneer is maatschappelijkdraagvlak voor dit kabinet een significant punt?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Bismarck

Daarnaast verandert dat draagvlak vanzelf als het licht uit gaat (dat heeft de regering toch beloofd ivm. ons nee tegen Europa). Bovendien hebben we niet minder, maar meer kerncentrales nodig, willen we ooit gaan voldoen aan Kyoto.

Maar goed, het blijft rotzooi, dus ik zou zeggen, laten we beter ons best doen op kernfusie en daar een paar centrales van neerzetten.

  • Vorige discussie