KSTn – Gasrotonde, wie betaalt dat?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo kamerstukken van de dagEén onzer lezers vergulde ons met een tip. Onze minister van Economische Zaken, van der Hoeven, wil Nederland ondernemender maken. Nu speelt ook de discussie over de continuïteit van de gasvoorziening in Nederland. Daar ligt het plan van de gasrotonde. Hiermee kan Nederland zowel zorg dragen voor voldoende gas voor binnenlands gebruik, alsmede toekomstige bedrijvigheid halen uit het distribueren van gas in Europa. Mooi plan toch? We investeren gewoon wat van onze gigantische aardgasbaten in dit project en we kunnen nog wat langer genieten.
Helaas, u moet als burger daarvoor jaarlijks 4 euro gaan bijdragen, volgens een recent voorgestelde “beleidsregel“.
Pardon? Hoe kan het dat overheidsbedrijven als de Gasunie met hun vele honderden miljoenen winst steun nodig hebben van burgers bij een plan waar ze geld aan denken te verdienen?
Kennelijk bedoelt van der Hoeven met “ondernemender” iets als “help de ondernemer de winter door”. Zal vast een christelijke variant op het kapitalisme zijn. Hopelijk zijn de kamerleden net zo wakker als de VEMW (lees laatste paragraaf, dat was de tip).

Terzijde nog een opmerking. Na lang last gehad hebben van de Dutch Disease (zoveel geld uit ons aardgas dat we geen goede eigen industrie hoefden op te bouwen) gaan we nu tot zeker 2050 krampachtig zitten vast te houden aan dat gas (wat dan allang op is). Terwijl de hele wereld ons dan waarschijnlijk voorbij rent met allerlei andere energievoorzieningen.
Okay, ik geef toe dat het geen eenvoudige klus zal zijn om NL van gas op iets anders over te laten gaan. Het aandeel gasfornuizen en verwarmingsketels op gas is waarschijnlijk nergens zo als in NL. Maar hoe langer je wacht, hoe pijnlijker de overgang.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Overigens ben ik van mening dat altijd bekend moet zijn hoe de individuele kamerleden gestemd hebben en dat alle stemmingen direct online beschikbaar moeten zijn.
En mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (14)

#1 ALO

De gasunie is dan ook geen overheidsbedrijf. We hebben 50% van ons gas weggegeven aan commerciele bedrijven die grotendeels in buitenlandse handen zijn. Dit zijn dezelfde bedrijven die in staat zijn de prijs voor benzine en diesel aan de pomp te laten stijgen in een tijd dat de olie in euro’s gerekend helemaal niet steeg. De partijen die dit allemaal hebben goedgekeurd zijn dezelfde partijen die de burgers proberen wijs te maken dat ze genaaid worden met 3ct accijnsverhoging.

 • Volgende discussie
#2 Hemaworstje

Jammer dat je het niet lardeerde met het mooiste gebouw van nederland met de best beveiligde kelder in Nederland.
wat zou ik graag daar een stief kwartiertje at random knopjes willen indrukken .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

Schrijf je een stukje over een verkapte belastingverhoging ten gunste van stinkend rijke bedrijven, vindt iedereen het maar prima.
Blijf me verbazen. Kennelijk is iedereen al op vakantie, in ieder geval mentaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Karsa Orlong

Als je het zo brengt Steeph. Wat een verschrikkelijk dom idee. En inderdaad opmerkelijk dat het kabinet hier zo weinig publieke tegengas op lijkt te krijgen. Aan de andere kant, misschien dat staatsteun bij de gemiddelde burger goed valt. Het zal wel goed voor de economie / werkgelegenheid zijn. Of men denkt: beter wat euries aan gasreuzen dan, actueel, aan Mathijs van Nieuwkerk.

Kortom, waarom worden sommige topics soms een relletje en anderen niet. Dat is wel een leuke analyse waard, maar de voorspelbaarheid heeft waarschijnlijk een hoog TOTO gehalte.

Anyway ik heb ook het idee dat het vakantie is (wat het ook is in grote delen van Nederland).

Verder comment ik vaker als ik het ergens _niet_ mee eens ben. Of zullen we wat vaker +1 / kudos gaan uitdelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 su

@ #3 Steeph:

Wat is het wezenlijk verschil tussen een gasrotonde, een prestigegevoelige koopgoot of een adje-theater? Ja, het is een roversbende, maar dat waren ze al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 ReinoutS

Ik heb helaas geen bron bij de hand maar ik meen gelezen te hebben dat door gebruikmaking van allerlei moderne vergistingstechnieken ( = biogas) we nog tot in lengte van dagen gasfornuizen kunnen blijven gebruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 el

Was Van der Hoeven niet die minister die in Europa voor ‘unbundling’ pleit om kruissubsidies te voorkomen? En die net een splitsingswet heeft ingevoerd om overmatige bemoeienis van aandeelhouders met netbeheer(ders) te voorkomen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@5: Maar waarom dan wel mega-ophef als het gaat om anderhalve cent meer accijns op de benzine? Wie weet gaat dat geld wel naar die duurste rotonde van Nederland…

Ik bedoel, op bepaalde sites wordt ook de indruk gewekt dat de benzine-accijns linea-recta naar ontwikkelingshulp of de achterstandswijken gaat, waarom zouden wij dan niet mogen veronderstellen dat dit project direct uit de accijns-opbrengsten komt? Dat helpt denk ik wel in het relkarakter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 su

@ #8 Bismarck:

Persoonlijk rel ik nooit bij accijnsverhohgingen op benzine. Geen auto, dus lage incentive. Maar als je een principe zou hanteren dat de consumenten die de meeste baat bij zo’n rotonde ervoor betalen, dan zijn benzineaccijnsen niet direct het eerste waar je aan denkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

@9: Mij gaat het niet om dat principe, maar om het relkarakter. Als je een volksopstand wil (aan naar mijn gevoel vraagt #3 daarom), moet je gewoon een beetje economisch omgaan met de feiten en de kosten van dit project koppelen aan een gevoelig onderwerp. Bij Geenstijl weten ze daar ook altijd honderden reacties mee los te peuteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Karsa Orlong

Dit onderwerp mist gewoon de X-factor. En Steeph is geen spinkoning. En het past niet in een standaard GeenStijl klacht categorie (PvdA, belastingen, moslims, gristenfundi’s, politie, schavot, raamambtenaren, privacy, etc.)

Toelichting qua belastingen: het gaat hier om het stom besteden van belasting centen, niet om het verhogen van de belastingen. Het stom besteden van belastingen is alleen geenstijlfähig als het aan politici zelf, minderheden etc gespendeerd wordt.Ze zouden ook kunnen zeuren over steun aan biotech bedrijven, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, maar dat doen ze bijna niet. En deze plannen van ID-tr*t Verhoeven vallen qua vibe eerder in de pseudo nuttige categorie dan in de volgens reaguurders overbodige uitgaven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Steeph

@Karsa: en het was zondagavond laat, na een lange troostsessie met een klein kind. Niet meer helemaal scherp. Maar kon het niet laten liggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Karsa Orlong

@Steeph … ik snap ook niet hoe je een kind en een leuke baan (naar ik mag aannemen) en sargasso en vrienden/familie kan combineren. Ik red het net met baan, familie, kind. Ben doordeweeks vaak bankzapper/gamert. Anyway keep up the good work zodat wij hier weer in topics ter lering ende vermaak kunnen discussieren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Steeph

@Karsa: Thx. Ik snap het ook niet hoor. Vooral weinig slapen misschien?

Overigens is een poging om middels een motie die beleidsbrief onafhankelijk te laten toetsen niet gelukt. Verworpen in de laatste stemmingen voor de vakantie. Dit was de volledige tekst van de motie (29023 nr 60):
MOTIE VAN DE LEDEN JANSEN EN NEPPÉRUS
Voorgesteld 1 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:
– de komende periode grote investeringen gedaan moeten worden in de Nederlandse gasinfrastructuur, waarvoor Kamerbreed draagvlak bestaat;
– de conceptbeleidsregel die hiervoor de financiële kaders vastlegt een tariefverhoging voor de huishoudens veroorzaakt;
– twijfel bestaat over de noodzaak voor een tariefverhoging binnen het uitgangspunt cost-plus;
– de Staat der Nederlanden enige aandeelhouder is van Gasunie en jaarlijks de volledige winst wordt uitgekeerd aan de Staat, met een rendement op eigen vermogen van 7,8% en 7,1% in 2005 en 2006;
– de NMa bij brief van 4 juni 2008 vraagtekens heeft gezet bij de waardegrondslag voor het gastransportnet die gehanteerd wordt in de conceptbeleidsregel;

van mening, dat:
– een scherpe bewaking noodzakelijk is van het uitgangspunt dat Gasunie/GTS op cost-plus-basis opereert en de winstuitkering aan de Staat geen verkapte belastingheffing is;
– om deze reden de vaststelling van de financiële kaders die de winstuitkering aan de Staat bepalen onafhankelijk getoetst dienen te worden;

verzoekt de regering deze onafhankelijke toetsing binnen drie maanden te laten uitvoeren, deze aan de Kamer te doen toekomen en het reguleringskader zo nodig in lijn met deze onafhankelijke toets aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen
Neppérus

 • Vorige discussie