KSTn | Energiebelasting zoals de EU dat wil

Foto: copyright ok. Gecheckt 04-10-2022
, , ,

ANALYSE – De EU probeert middels belastingmaatregelen het energiegebruik en vooral de CO2-productie terug te dringen. Een voorstel hiertoe is doorgerekend voor acht landen inclusief Nederland. Conclusie: weinig zinvol.

Eerst maar even de meest opvallende conclusie uit dat rapport. Als de maatregelen doorgevoerd worden, profiteren de automobilisten die op benzine rijden er behoorlijk van, terwijl de diesel- en lpgrijders behoorlijk gepakt worden. Zie het plaatje verderop (groen nu).
Dan even terug naar de basis. De EU wil de belastingen op energie wat meer in lijn brengen en daarbij gelijk proberen de juiste stimulans in te bouwen om toch maar zo min mogelijk CO2 te produceren. De Europese Commissie heeft hiertoe een voorstel herziening van de Europese Energiebelastingrichtlijn gemaakt. De Minister heeft gevraagd de gevolgen hiervan door te rekenen en tegelijk een vergelijking te maken van de huidige situatie in 8 landen. Bij de presentatie van het rapport trekt de minister ook zelf wat conclusies.

Die conclusies mag u zelf lezen. Maar wat mij wederom opvalt, is het grote verschil in belastingen tussen de klein- en grootverbruikers. Natuurlijk is dat om economische redenen. Maar het blijft een vreemde constructie dat als je maar echt grote hoeveelheden gebruikt, je juist minder gaat betalen.

Bij deze hele vingeroefening gaat men uit van zogenaamde “budgetneutrale” maatregelen. Dus als je ergens meer belasting legt, moet het ergens anders weer weg. Maar dat gebeurt hier natuurlijk wel binnen de keten. Daardoor is de conclusie dan ook dat het weinig gaat uitmaken.
Ik denk dat je er alleen komt met een maatregel die “CO2-rijke” energie extra belast waarbij het vrijgekomen geld elders terug komt (bv minder belasting op inkomen).

Heel benieuwd hoe dit traject gaat lopen. Denk overigens dat het nog wel een jaar of twee duurt voor er überhaupt iets besloten wordt. Veel te laat en veel te weinig.

Hier nog even genoemde plaat, in het rapport is dat figuur 13.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de Politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Reacties (1)

#1 esgigt

Zonder goede technische alternatieven is belastingheffing uitsluitend om geld binnen te halen. Grootschalige stimulering van R&D op het gebied van innoverende energietechnieken zou bovendien Europa kunnen helpen uit de crisis te klimmen.