KSTn | De nieuwe prijs van autorijden

Soms kom je wat kamerstukken tegen in de dagelijkse stapel waarbij je moet constateren dat je stomweg de kwaliteiten niet in huis hebt om het aan een breder publiek uit te leggen. Zo ook met de voorgestelde wijzigingen op de belasting op auto’s.
Laat ik het toch proberen samen te vatten als volgt. Ergens lag er al een stapel wensen met betrekking tot de belasting op auto’s omdat er nu eenmaal een kabinet is dat bestaat uit partijen die tijdens de verkiezingen riepen dat de auto geen melkkoe mocht zijn. En ergens anders ligt nog een uitspraak van een rechter over btw heffen over het privégebruik van auto’s wat misschien eventueel mogelijk niet zou kunnen. En dat gooi je op één hoop en je mengt het met wat groene ingrediënten en ziedaar, een wetswijziging waar niemand meer wat van snapt. Zelfs de Raad van State is het spoor bijster.

Toch zal ik er een paar puntjes uit halen waarvan ik denk dat ik begrijp wat ze zouden kunnen bedoelen.

Eerst even over de groene component. Ook in dit voorstel blijft men werken met lagere bijtelling voor lease-auto’s die weinig CO2 produceren. En die normen stellen ze zelfs jaarlijks naar beneden bij. Dus de stimulans voor de industrie blijft er in zitten om steeds schonere en zuinigere auto’s te maken.
En wat bleek tijdens een eerste debat over dit onderwerp vlak voor de zomer? De PVV is voor. Zolang je het beestje maar niet bij zijn naam noemt.
Het zal bekend zijn dat mijn fractie niet veel op heeft met fiscale maatregelen die gebruikt worden voor een klimaatvriendelijke sturing van de maatschappij. «Klimaatvriendelijke sturing» wil ik hierbij vooral letterlijk zien; dat gaat dus ook op voor auto’s. Als het antwoord op mijn vraag ja is, kunnen de contouren van het plan op instemming rekenen van mijn fractie.

Verder is het goed om te zien dat het kunstmatige onderscheid tussen diesel en benzine qua milieubelasting verdwijnt. Kost nog wel vier jaar.

Wat raar blijft is wel dat door de complexiteit van de constructie het zo is dat relatief goedkope auto’s (zeg maar voor de gewone middenklassers) duurder worden in aanschaf, terwijl dure auto’s juist stevig goedkoper worden.
Bijvoorbeeld een Renault Twingo wordt ruim 1100 euro duurder in vier jaar tijd, terwijl een Porsche Cayenne 6500 euro goedkoper wordt. Begrijpt u het?
(Zie tabel 4, pdf)

Verder heet dit een “budgetneutrale” wijziging te zijn. Vrij vertaald, het Rijk mag er niet Rijker van worden. Jammer alleen dat de bijgevoegde tabel (zie link hierboven, maar dan tabel 7) ons leert dat het 42 miljoen euro oplevert in vier jaar tijd. Niet echt veel. Maar je kan hierbij ook niet zeggen dat men nou erg hard bezig is de auto te ontmelkkoeien.
Overigens zullen de opbrengsten zeer waarschijnlijk ruimschoots gecompenseerd worden door de extra administratiekosten her en der. Want reken maar dat er meer mensen niets van snappen en er dus veel moet gebeuren voordat iedereen juist rekent.

Voor wie graag veel leest, hier een link naar het huidige dossier en hier een link naar het voorgaande dossier waar de voorbereidingen in zaten en wat leuke moties.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de Politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 1

  Naar ik begreep heeft staatssecretaris Weekers al laten weten dat op termijn dmv een kastje in de auto het privégebruik van leaserijders moet worden bijgehouden, om zo een ander tarievenstelsel voor lease-auto’s mogelijk te maken. Da’s op zijn zachtst gezegd een opvallende koerswijziging na de campagnes tegen kilometerrijden van VVD en Telegraaf.

 2. 2

  De laatste tip – ‘mail de politiek’ – kan de prullenbak in.
  Inderdaad, je kunt mailen maar antwoord blijft doorgaans uit, getuige mededelingen als ‘Nog niet beantwoord na 1232 dagen’.

 3. 3

  met een VVD in de regering moet ik dan verbaasd zijn dat de middenklasse auto’s duurder worden, maar de autos voor de echt rijken goedkoper?

  Het stomme is bij de VVD dat de middenklasse enthousiast voor de VVD stemt, die hen even enthousiast aan alle kanten naait…zal wel te maken hebben met de hoop ooit ook rijker te worden dan middenklasse?

 4. 6

  Groenigheid stimuleren met belasting op bezit in plaats van op gebruik is ronduit belachelijk. Wat maakt het nou uit of ik hier een zuinige of niet-zuinige auto heb staan als ik er toch nauwelijks in rij? Het is allemaal symboolpolitiek omdat men echte maatregelen waarbij de vervuiler betaalt niet aandurft. En dus mag ik betalen voor al die achterlijke medelanders die zo nodig gemiddeld 35 kilometer per dag aan woon-werkverkeer afleggen…

 5. 7

  Ik ben het met je eens dat het de verkeerde weg is. Maar het had wel effect. Door die maatregel trad er een stevige verschuiving op naar aanschaf van groenere auto’s. Zozeer zelfs dat de maatregel meer kostte dan verwacht.
  Maar beter zou het zijn om gewoon verbruik te belasten natuurlijk. Maar kom daar maar eens aan in een land met toch al hoge accijns op brandstof.

 6. 8

  Hmmm… het is een veel duurdere maatregel (op een per ton CO2 uitstoot voorkomen basis) dan extra investeren in windenergie, iets waar het kabinet wel aan lijkt te doen. Ik vind het verscherpen van de uitstoot-normen een goede zaak. Fiscale subsidiëring van zuinige voertuigen is gewoon een erg dure grap.

  Overigens

  En die normen stellen ze zelfs jaarlijks naar beneden bij. Dus de stimulans voor de industrie blijft er in zitten om steeds schonere en zuinigere auto’s te maken.

  Klopt niet echt. De Franse en Duitse auto-industrie past echt niet haar voertuigen aan op basis van Nederlandse wetgeving. Nee, er is al eerder op EU-niveau afgesproken met de autofabrikanten dat de CO2-uitstoot van conventionele voertuigen flink omlaag moet.