KRAS | Stikstofoxiden

Foto: Opgelet, onderstaande tekst kan sporen van ironie bevatten
Serie:

De Raad van State had het weer eens niet begrepen, mopperde de minister. De vaderlandse usance bij overtredingen van de milieuwetgeving was immers dat je die tijdelijk gedoogde, zodra het geld ging kosten. Iets met ‘compenseren in de toekomst’. En nu was er ineens een uitspraak die keihard de uitstoot van stikstofoxiden aan banden legde. Alsof die arme boeren er iets aan konden doen dat hun varkens zoveel stront produceerden. Bij geluid rondom Schiphol snapte de Raad tenminste wel wat haar rol was.

De minister zuchtte. Welke noodgreep was er nog denkbaar om te zorgen dat de stikstofoxiden er feitelijk nog wel waren, maar in een voor de Raad acceptabele papieren werkelijkheid niet? Bijvoorbeeld omdat je stelde dat de mestproductie toegerekend zou moeten worden aan de plek waar de varkens uiteindelijk werden opgegeten. De hand ging naar het papier. “Voorstel Europees systeem voor handel in emissierechten stikstofoxiden.”

0

Reacties (20)

#1 Raymond Horstman

@0;
Er is zo ver ik zie maar een oplossing en dat is dat de regering naar Brussel(EU) gaat en om een ontheffing voor het stikstof beleid vraagt. Met dit besluit is onze economie ongeveer naar de vaantjes geholpen. Maar of Brussel ons dit toestaat? Veel vertrouwen heb ik er niet in. Voor Brussel is Nederland slechts een wingewest. Misschien moeten we ons in Nederland afvragen of we niet beter af zijn in een vrijere associatie met de EU dan we nu zijn. Geen totale Nexit, dat zou te ver gaan maar wel een minder verstikkende band met de EU die ons meer ruimte geeft voor eigen beleid waar eigen belang voor op staat. Het wordt tijd voor een plan B.

 • Volgende discussie
#2 Amateur Commenter

@1: Joh, verhuis lekker naar de UK.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lmgikke

@1. ik vind het in ons eigen belang dat onze overheid zich eens gaat bekommeren om het leefmilieu van haar inwoners ipv telkens puur voor de korte termijn winst van een enkeling (onder de noemer van economie). keer op keer wordt gekozen voor de korte termijn, voor de economie nu, men negeert de gevolgen voor de lange termijn. telkens hetzelfde liedje tot het een keer te laat is. elke keer uitstellen maakt de uiteindelijke klap alleen maar groter. Na ons de zondvloed lijkt het devies.

pak de pijn nu, scheelt veel meer pijn in de toekomst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Co Stuifbergen

Mijn reactie verscheen niet op de web-site.
Maar als ik het opnieuw probeer, krijg ik een mededeling dat ik hem al ingestuurd heb.

Is dit een bekend probleem?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hermie

Toch wel jammer dat we die mestproblematiek maar niet onder controle kunnen krijgen. Je zou denken dat je toch iets met hergebruik zou moeten kunnen doen. Blijkbaar is dat toch lastig.

En dan is er ook nog iets met astma….
https://www.gelderlander.nl/binnenland/nergens-in-europa-zo-veel-kinderen-met-astma-door-uitlaatgassen~a43cff8b/

Wat is nu eigenlijk het effect van het halveren van de veestapel (kippen en varkens) Volgens deze ‘betrouwbare’ bron maar weinig.
https://nos.nl/artikel/2300994-miljoenen-varkens-en-kippen-minder-hoeveel-stikstof-scheelt-dat.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hans Verbeek

edit

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 okto

@1: Onzinnig praat. De nederlandse overheid heeft zelf dat EU-beleid mede vormgegeven, en weet al ongeveer 10 jaar dat de normen aangaande stikstof in NL zwaar overschreden worden, en dat dit tegen de regels is.

Met allerlei geit-en-kool-spaarderige maatregelen die alleen op papier tot reductie leidden maar die in werkelijkheid vooral politieke onwil waren, hebben opeenvolgende regeringen zich er met een Jantje van Leiden vanaf gemaakt.

En ja, dat wreekt zich nu. De Hoge Raad spreekt zoiets niet voor niets uit; het betekent gewoon dat met staand beleid de wet en internationale afspraken gewoon aan de laars gelapt worden ten faveure van eigen gewin. Een bedenkelijke mentaliteit die Nederland keer op keer laat zien trouwens, zie b.v. het dossier pulsvisserij.

Stoute kleuter heeft met andere kleuters op het plein afgesproken dat iedereen om de beurt 2 snoepjes uit de pot mag halen, maar de stoute kleuter haalt zelf elke beurt 5 snoepjes er uit, ondanks de Juf die ‘m elke keer zegt “als je er weer 5 pakt krijg je straf”.
En nu zeg jij dat het dus de schuld is van die andere kleuters, en pleit jij er voor de snoepjes-regels maar af te schaffen? Tssk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hans Custers

@1

Als de regering besluit dat de economie hoe dan ook boven de natuur gaat hoeven ze helemaal niet naar Brussel. De lijst met Natura 2000 gebieden waar die stikstofnormen voor gelden is niet door de EU vastgesteld, maar door de Nederlandse regering. Die heeft die gebieden vervolgens bij de EU aangemeld. Dus daar kunnen we vast ook weer vanaf.

Vervolgens kunnen we gewoon de Bolsonaro-methode toepassen: weg met de natuur, de fik erin. Maar waarschijnlijk is dat zelfs voor de landbouw-lobby te opzichtig. Vandaar hun voorkeur voor de sluipende vernietiging van wat er nog over is aan natuur in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 MrOoijer (Jan van Rongen)

@!: maximum snelheid overal 100 en het is voorlopig al opgelost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joop

@9.

Dat gaat niet gebeuren. Zeker niet in gebieden waar het rustiger is dan randstad of Brabant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Ronzhu

@10 Prima, dat is ook gewoon een legitiem politiek besluit, maar dan moet men ook niet janken over Brussel en gewoon tegen Bouwend Nederland et al. zeggen dat projecten stilliggen omdat 130km rijden het stokpaardje is van Telegraaflezend Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 beugwant

Eigenlijk zou je iedere afnemer (ook, of misschien wel juist de exportklanten) van dierlijke producten moeten verplichten ook de bijkomende hoeveelheid en stront af te nemen.
En dat zeg ik als kaasliefhebber.

Verder hebben al die beesten de juridische status van een rol pleepapier. Daarom dat al die verzekerings stalbranden zo catastrofaal eindigen: er is geen sprinklerinstallatie, niets; want het is niet verplicht. Zelfs veehouders die aan de lopende band de fout in gaan wordt geen strobreed in de weg gelegd als ze opnieuw ergens beginnen.
En ik snap steeds minder waarom het CDA die sector maar de hand boven het hoofd blijft houden, want ik lees al jaren in de krant dat het aantal boeren rap daalt en daarmee wordt dat aandeel kiezers ook alleen maar kleiner. Op andere terreinen is die partij minder sentimenteel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 KJH

@8: Er is geen natuur in Nederland. Er zijn hoogstens een paar parken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 beugwant

@13: Groen met een hekje eromheen heet in Nederland natuur. Anders hebben we helemaal niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 majava

@13: Drie keer raden wat de plaats van de natuur innam. Met drie keer kom je er precies uit: 1. beton 2. asfalt 3. landbouw. En die 3 “zeggen” nu dat de overgebleven natuur hen in de weg zit.

In elk geval zegt nr 3 het letterlijk. De LTO voorzitter kwam met deze uitspraak: “Moet die natuur dan alles bepalen wat wij nog mogen in Nederland?”. En in plaats van in te zien dat zijn kolossale sector de natuur heeft veroordeeld tot wat parkjes, krijgt hij het voor elkaar om te verklaren dat die parkjes juist de economie gijzelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 beugwant

@15: Met 3. bedoel je waarschijnlijk Landbouw & veeteelt. Afgezien van de monocultuur hoeft er met de landbouw zelf nog niet zoveel mis te zijn. Ja ze hebben in de waterschappen eigenlijk teveel te zeggen.
Boeren komen echter vooral in het gedrang omdat er ineens een nieuwbouwwijk naast hun (familie)bedrijf wordt gebouwd, waardoor de gierput ineens te dicht bij een woonkern ligt.

Het is echter de bouwsector die onevenredig groot (en machtig) is en die eigenlijk eens flink zou moeten inkrimpen. En wie dat wil doorzetten zal heel sterk in zijn schoenen moeten staan. Wie bekend is met het oeuvre van onderzoeksjournalist Joep Dohmen wist dat al langer (de Vriendenrepubliek leest als een spannend jongensboek).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Co Stuifbergen

@16: Boeren zijn al decennia in het gedrang, doordat de overheid decennia lang beleid voerde om kleine boerenbedrijven te laten sluiten.
De melkproductie van een moderne koe is fenomenaal, maar een boer moet minstens 80 koeien hebben om de investering in de melkrobot terug te verdienen.
Met de afschaffing van de melkquota is er een nieuwe concurrentieslag losgebroken.

En inderdaad zijn er milieu-regels bijgekomen, en dat is ook nodig als er meer varkens gehouden worden dan onze landbouw kan voeden.

@12: Misschien had het CDA niet door dat het landbouwbeleid vooral kapitaalkrachtige boeren helpt.
Of misschien is de top van het CDA net zo van zijn achterban vervreemd als de top van de PvdA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Co Stuifbergen

Overigens is raar dat de Raad van State moet beoordelen of een regel van de EU nageleefd wordt.
Het zou normaal zijn als de EU die bevoegdheid heeft.

@7: Het rare is natuurlijk dat in deze situatie niet de juf bepaalt of er straf komt, maar alleen de moeder van kleuter zelf.
Kleuters met een lakse of asociale moeder kunnen blijkbaar 5 snoepjes blijven pakken. Onze enige hoop is dat de andere kleuters de snoepjes gewoon niet zo lekker vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hans Custers

@13

Er is geen natuur in Nederland. Er zijn hoogstens een paar parken.

Elke boom, elke vogel, elke grasspriet in een park is natuur. Geen oernatuur, maar nog steeds natuur. Het wemelt van de natuur, maar niet alle natuur is even waardevol, vanuit oogpunt van ecologie en biodiversiteit. Gebieden die op die punten waardevol zijn zijn door de regering aangewezen als Natura 2000 gebieden.

@18

EU regels worden geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Als dat is gebeurt zijn het dus gewoon Nederlandse wetten, waar Nederlandse rechters uitspraken op kunnen baseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 majava

Boeren zijn al decennia in het gedrang, doordat de overheid decennia lang beleid voerde om kleine boerenbedrijven te laten sluiten.

Ja dat klopt en dat heeft iedereen kunnen zien, maar dat is met name EU landbouwbeleid. Het bizarre daarvan is dat het voor een groot deel ook door de achterban zo gemaakt is. De christelijke middenpartijen in NL en Europa hebben dit beleid gewoon gesteund en hun achterban? Boeren. Elke keer als je (terecht) weer boeren hoort klagen, dan is het symptoombestrijding wat ze willen. Altijd meer compensatie voor zus en zo. Nooit zie ik een oproep om te breken met die idioterie, behalve van een handjevol (daar heb je ze weer) kleinere boeren.

 • Vorige discussie