Koude cijfers: Wereldwijde massamoorden door individuen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Afgelopen week in Duitsland was het weer raak op een school. En vannacht opnieuw in de VS.
Meervoudige (willekeurige) moorden in korte tijd uitgevoerd door een beperkt aantal mensen lijken steeds meer voor te komen. Maar is dat ook werkelijk zo of komt het door de media aandacht?
Een van onze reaguurders, MP, was nieuwsgierig en dook in de getallen op Wikipedia. Zo als lijst was er niet veel uit op te maken, dus ordende hij het naar groepen van 10 jaar en zette het aantal gevallen van massamoord in een grafiek. Hier het resultaat:

mm_aantal_470
Engelse vertaling mijnerzijds


Er lijkt dus wel degelijk sprake te zijn van een trend. Nu kan je terecht aanvoeren dat de wereldbevolking in die periode nogal gegroeid is en dat het daarmee ook niet vreemd is als het aantal gevallen toeneemt. Ook hier had reaguurder MP aan gedacht. Dus is er ook een grafiek waarin het aantal gevallen per miljard wereldburgers staat:

mm_aantal_inw_600

Nieuwsgierig naar de verdeling per land? Ook daar hebben we een grafiek voor (alleen landen met 3 of meer gevallen):

mm_land_600

En ook die kunnen we weer relateren aan het aantal inwoners. Alleen hierbij moet je wel beseffen dat het gaat om het aantal inwoners nu. Een zuiver beeld is niet te verkrijgen.

mm_land_inw_600

Telling per 10 jaar gaat als volgt. Je neemt alle gevallen in die tien jaar met het jaar uit de grafiek als middelpunt. Dus 2001 tot en met 2010 hoort bij 2005.
We beseffen dat de Wikipedia pagina niet compleet is en dat hoe verder je terug in de tijd gaat, hoe dubieuzer de getallen worden. Maar juist de periode na WOII zou een behoorlijke benadering moeten zijn.

MP hartelijk dank!

Reacties (13)

#1 Cerridwen

Hulde voor het uitzoekwerk!

(maar voor er van een trent gesproken kan worden, moet nog wel worden duidelijk gemaakt waarom Wikipedia een goed beeld geeft van alle incidenten. Slechts beweren dat het beeld representatief zou zijn sinds de tweede wereldoorlog is dan niet genoeg. Het internet bestaat nu een jaar of 15; logischerwijs is de lijst het volledigst bij de incidenten die gebeuren terwijl de lijst al bestaat, de laatste paar jaar dus. Dan is er ook nog bias naar landen met goede internetverbindingen, engelstaligen en vrije nieuwsvoorziening. Maar dit alles is natuurlijk een grote open deur).

 • Volgende discussie
#2 Peter

Dat de wereldbevolking is gegroeid wil toch niet automatisch zeggen dat het aantal gevallen toeneemt? Aan de pest is genoeg gedaan, zodat de bevolking wel groeide maar de ziekte niet.

Met andere woorden, waar ligt het aan dat dit fenomeen nog niet is uitgegroeid?
Nederland vind ik niet terug in de overzichten. Terwijl hier wel suggesties zijn voor mogelijke oorzaken: geweld op tv en in games, toenemende stress, toenemend aantal psychiatrische gevallen.
Allemaal net zulke suggestieve verbanden als (in andere landen) het particuliere wapenbezit of culturele aspecten.

Overigens: in Nederland kosten familiedrama’s per geval minder slachtoffers dan in de overichten voorkomt. Maar het aantal drama’s neemt toe: 11 tussen ’81-’90; 17 in de volgende toen jaren en al 24 in dit laatste decennium (Aantal slachtoffers per geval varieert van 2 tot 6).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 spees

Ik heb nog een open deur: de twijfelachtige betrouwbaarheid van Wikipedia. Het is een goede indicatie, maar misschien ook een verraderlijke omdat Wiki geen gedegen methodische aanpak kent. Wiki is immers een opstapeling van internetkennis, die ongetwijfeld niet geheel objectief is.

Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in de relatie tussen media en moord. Met de opkomst van nieuwe massamediabronnen lijken het aantal moorden toe te nemen. In de jaren ’60 werd de televisie mondjesmaat gewoner voor Jan met de Pet. In de jaren’80 was televisie gemeengoed. Het lijkt dat in die periode het aantal moorden flink toeneemt. Immers, iedere toonaangevende moord kwam via nieuwe media in ons collectieve geheugen terecht. Hetzelfde kan worden gezegd over de jaren ’90 (internet) en 2000+ (weblogs). Bij een afname van mediabronnen nemen de moorden af (WOII, niet echt veel kranten toen). Ignorance a bliss? In ieder geval lijkt het mij dat de opkomst van verschillende media als smalle verrekijker naar de Waarheid een belangrijke factor in de grafiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 gronk

Volgens mij bewijst dat grafiekje alleen maar dat je massamoorden steeds makkelijker kunt vinden, cq. dat ‘de wereld steeds kleiner wordt’. Vind in een krant van 1910 maar eens iets over een massamoord in Dakota.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Martijn

De vrij arbitraire definitie van massamoord als iets dat wordt gepleegd door een individu heeft ook nogal invloed. Elke keer als in Israël een terrorist zich opblaast, telt dat als massamoord. In Indonesië en India gaan religieuze groepen elkaar regelmatig te lijf met honderden doden als gevolg, maar dat telt niet als massamoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Grobbo

Is er ook nog wat bekend over aantallen slachtoffers? Blijven die gelijk of lopen die ook op?

En oorlogen zij er uitgefilterd neem ik aan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Herman

@2: Een dergelijk fenomeen valt niet geheel uit te roeien vrees ik. Zolang er mensen op deze aarde rondlopen, zullen er ook altijd mensen zijn die de fout in gaan. Het is echter wel aardig om te bestuderen of er werkelijk sprake is van een trend omhoog. Wikipedia lijkt me daar dan weer niet de manier voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Arjan

Volgens deze briljante methode waren er geen moordpartijen in 1600 omdat niemand de moeite nam er een artikel op Wikipedia over te schrijven. Dit is by far de domste post die ik ooit gezien heb.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Kalief

En 1945 blijkt nog mee te vallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 vandyke

Leuk MP.

Voor wie zich aangetast voelt in zijn/haar nationale trots: Nederland komt weldegelijk een keer voor in de lijsten. In Delft in 1983 met zes doden. Niet veel want de lijst bevat totaal 467 incidenten. Dat kan liggen aan het feit dat je in Nederland zo moeilijk aan wapens kan komen of omdat wij zoveel Marokkanen hebben.

China wordt 37x genoemd, maar op drie na (1994, 1982, 1938, allemaal in de laatste 12 jaar. Dat kan liggen aan het niet vermelden van dat soort feiten tot voor kort (net als met rampen) of het is een bewijs hoe verderfelijk het kapitalisme is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

LOL @10. Ik hou het op een gevalletje publicatiebias.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Peter Breedveld

De Tweede Wereldoorlog heeft blijkbaar niet veel in te brengen gehad. Wat een vertekend beeld je kunt krijgen door al die Hollywoodfilms, hè?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie