Kort | neonicotinoïden en de mens

De bijen hebben er last van. En nu ook de weidevogels, want die eten de insecten die met de bespoten gewassen in aanraking komen. Neonicotinoïden brengen ernstige schade toe.
Maar als dat daar in de voedselketen effect heeft, waarom dan niet aan het einde, bij de mens.
Niet noodzakelijk met dodelijke gevolgen, maar dan toch zeker wel met negatieve effecten.

Studies richten zich tot nu toe steeds op losse ketens (hoeveel zit er in het water OF hoeveel zit er op het voedsel). De samenstelling van meerdere verschillende neonicotinoïden en meerdere kanalen van inname (lucht, water, groente, brood, vlees, onkruidbestrijding bij de buren, etc…) kunnen een heel ander beeld geven.

Geldt hier niet het voorzorgsprincipe en moet er zo snel mogelijk gewerkt worden aan een verbod?

 1. 1

  @0: “Neonicotinoïden brengen ernstige schade toe”
  Waaruit blijkt “ernstige”? Als dat zo is, is dat voldoende rede tot een verbod, daar is het voorzorgsprincipe onnodig voor.

  Nu worden deze stoffen algemeen toegepast om mogelijke schade te mijden, ook een soort voorzorgsprincipe!
  Beperk het gebruik tot aangetoonde schade, indien minder schadelijke stoffen ontbreken.

 2. 2

  Geldt hier niet het voorzorgsprincipe en moet er zo snel mogelijk gewerkt worden aan een verbod?

  Misschien wel.
  Waarschijnlijk wel.
  Vanuit ecologisch zichtpunt wel te verstaan.

  Probleem is echter dat het waarschijnlijk geldt voor alle of bijna alle bestrijdingsmiddelen. En als je die dus met het voorzorgsprincipe uitschakelt dan dondert de hele landbouw zoals we die vandaag de dag beoefenen in elkaar.

  Met alle gevolgen van dien.
  Vooral voor de mens.

 3. 6

  @3: Zoals jezelf aangeeft vraagt de ecologie geen bestrijdingsmiddelen, bedoeld om in te grijpen in de natuurlijke diversiteit. De grootschalige, dus eenzijdige landbouw doet dat ook. Dus vanuit het voorzorgsprincipe een verbod?

  Strikt toegepast maakt dit beginsel iedere vernieuwing vrijwel onmogelijk, mogelijke nadelige gevolgen zijn nooit uit te sluiten.