KORT | Kabinet reageert op rapport-Dessens over bevoegdheden inlichtingendiensten

NIEUWS - In december adviseerde de Commissie Dessens – wellicht op advies van de NSA – om de bevoegdheden van de inlichtingendiensten MIVD en AIVD stevig uit te breiden.

In reactie op dit rapport (en de recente ophef rondom de metadata van 1,8 miljoen onderschepte telefoongesprekken) wil het kabinet dat de verantwoordelijke minister voortaan toestemming geeft voor de uitwisseling van ‘bulkdata’ met buitenlandse diensten.

Over het voorstel van de Commissie Dessens om de Nederlandse diensten ook kabelgebonden data ongericht te laten ‘verkennen en analyseren’, wil het kabinet zich nog beraden.

‘De regering houdt de mogelijkheid voor een ongerichte tapbevoegdheid uitdrukkelijk open,’ schrijft Bits of Freedom in een reactie.

Desondanks reageert Janneke Slöetjes (Bits of Freedom) gematigd positief:

Het is goed om te zien dat toezichtsmechanismen wellicht worden verbeterd. Tegelijkertijd blijft de commissie Stiekem in de Tweede Kamer de belangrijkste vorm van parlementaire controle. Dat is ontransparant en onvoldoende.

Nu afwachten wat er uiteindelijk met die ongerichte tapbevoegdheid gaat gebeuren.

Maar voor buitenlandse diensten is je privacy sowieso nog niet veilig…

  1. 1

    Maar voor buitenlandse diensten is je privacy sowieso nog niet veilig…

    .. vervolgens wisselen de geheime diensten onderling gegevens uit en tataam, ineens hebben ze op ‘legale’ wijze toch de gegevens van eigen burgers.

  2. 2

    De CTIVD toont aan dat de inlichtingendiensten in Nederland bij sommige acties de wet overtreden. “Plasterk benadrukt dat de Nederlandse inlichtingendiensten zich aan de wet houden.” (Volkskrant vanmorgen). Wat moeten we met die man?

    Nieuwe wetgeving zal niet veel invloed hebben, als het zo uitkomt trekken de spionnen zich onder aanvoering van de NSA daar toch niets van aan. Ik hoop dat onze Kamerleden vooral gaan inzetten op verbetering van het toezicht. Het laatste stukje overheid dat tot nu toe buiten een degelijke democratische controle valt moet zich ook aan de regels houden.