Van de Klimaatzaak naar een nationaal Klimaatakkoord

Foto: copyright ok. Gecheckt 17-10-2022
Serie:

OPINIE - Rob van der Rijt, oprichter Klimaatplein.com en mede-eiser in de klimaatzaak, was aanwezig bij de uitspraak in de rechtzaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat. Hij roept op tot openbreken van het Energieakkoord en opschroeven van de ambitie of tot het sluiten van een aanvullend nationaal klimaatakkoord.

Naast en voor me zag ik al wat oudere mannen tranen in hun ogen krijgen. Een emotionele golf van blijdschap en opluchting zinderde door de rechtbankzaal. Al tientallen jaren proberen bedrijven, NGO’s en burgers de Nederlandse overheid te bewegen om meer te doen tegen het klimaatprobleem. Jaar op jaar werden zij teleurgesteld maar zagen ondertussen de gevolgen van gevaarlijke opwarming concreter worden en dichterbij komen. Nu is het stichting Urgenda dan eindelijk gelukt om, via de rechtszaal weliswaar, de overheid te dwingen haar verantwoordelijkheid te nemen. De uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met minimaal 25% zijn gereduceerd ten opzichte van het niveau in 1990. Een flinke uitdaging, maar niet onmogelijk.

Urgenda geeft in haar rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt aan hoe Nederland zijn energievoorziening binnen twintig jaar volledig kan verduurzamen. In het rapport zet Urgenda uiteen hoe het 5 keer anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken. Een scenario met 100% duurzame energie blijkt goedkoper en schoner dan doorgaan op de oude voet, schept 150.000 nieuwe banen, biedt energiezekerheid en is een motor voor innovatie.

Via Klimaatplein.com laten we sinds 4 jaar ondernemers zien welke voordelen zij behalen met het verduurzamen van hun energievoorziening. Lagere kosten, beter imago, extra punten bij duurzaam inkopen en uiteraard het nemen van eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn inmiddels een kwart miljoen keer bezocht en met name ons 5-stappenplan naar energiebewust ondernemen biedt ondernemers laagdrempelig en praktisch advies om energiebewuster te ondernemen.

En zo zijn er tientallen initiatieven meer te noemen die bijdragen aan het minder verbruiken van fossiele brandstoffen. Het Nationale Energieakkoord is er daar ook een van. Dit akkoord, waarvan al gevreesd werd dat het zijn huidige duurzaamheiddoelstellingen niet gaat halen, moet nu opengebroken en qua ambities omhoog bijgesteld worden. Een andere mogelijkheid is om naast het Energieakkoord een Nationaal Klimaatakkoord te realiseren met als doel: Hoe blijven we onder de gevaarlijke 2 graden temperatuurstijging door in 2020 onze CO2-uitstoot met 25% te reduceren?

Met de actie “Hoe ziet jouw klimaatakkoord eruit?” hebben we inmiddels meer dan 375 maatregelen verzameld vanuit de samenleving die de overheid kunnen helpen om aan haar minimale CO2-reductiedoelstelling van 25% te voldoen. Allemaal gratis klimaattips die bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering, een veilige wereld en een voorspoedige toekomst voor onze kinderen.

Wat zouden jouw drie favoriete klimaatmaatregelen zijn? Doe je mee?

Rob van der Rijt is oprichter van Klimaatplein.com

Reacties (35)

#1 Herman Vruggink

In eerste instantie is er eerst het hoger beroep. Indien de staat opnieuw verliest dan praten we verder. Geen hoger beroep? Ik kan het mij niet voorstellen. Dit moet van tafel. Indien de rechter de democratie passeert dan kan dat als beschermende maatregel. Nu noemt de rechter 24,9 % een onrechtmatige handeling en bij 25% is de wereld gered. Een fopspeen dus. Een leugen. De rechter liegt tegen het Nederlandse volk. Van bescherming is geen sprake. Van bescherming kan alleen sprake zijn als ALLE landen meedoen en als alle mogelijke maatregelen (inclusief kernenergie) worden ingezet. Dit wordt overduidelijk aangegeven in IPCC AR5 die de achterhaalde benadering van Annex I landen en overige landen van AR4 vervangt. Deze benadering is leidend in het nieuwe alomvattende akkoord wat gesloten gaat worden in Parijs. De rechter heeft slechts oog voor achterhaalde afspraken en doorkruist de invulling op een hinderlijke manier.

 • Volgende discussie
#2 Krispijn Beek

@1 leg eens uit hoe het aanscherpen van de doelstelling door de rechter het proces doorkruist om tot afspraken te komen om binnen de 2 graden doelstelling te komen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Rob van der Rijt

Hartelijk dank voor je constructieve en positieve reactie Herman. Daar gaan we het zeker mee redden! Lukt het jou om dit in 3 concrete maatregelen te formuleren zodat we het kunnen delen via de actie Hoe ziet jouw klimaatakkoord eruit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Herman Vruggink

@3: Rob, Wat heb jij niet begrepen van “eerst het hoger beroep daarna praten wij verder?”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Herman Vruggink

@2: Omdat nu alle aandacht op lokale curiosa ligt terwijl de focus op de mondiale aanpak moet liggen. Parijs is daarin zeer belangrijk. De focus moet daar liggen. Versnippering en lokaal theater gaat ten koste van die focus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 HenkVanIngrid

De mythe : Een scenario met 100% duurzame energie blijkt goedkoper en schoner dan doorgaan op de oude voet, schept 150.000 nieuwe banen, biedt energiezekerheid en is een motor voor innovatie.

De realiteit : Google Engineers Explain Why They Stopped R&D in Renewable Energy

“Trying to combat climate change exclusively with today’s renewable energy technologies simply won’t work; we need a fundamentally different approach,” wrote Google’s Ross Koningstein and David Fork in a piece published yesterday in IEEE’s Spectrum.

http://www.greentechmedia.com/articles/read/google-engineers-explain-why-they-stopped-rd-in-renewable-energy

De realiteit : Green targets ‘cost £214 a year’: Report says rush for renewable energy has been ‘most expensive policy disaster in modern British history’
Shifting to wind and solar power has increased costs to consumers
Ditching green energy targets would save households £214 a year
Report into renewable energy carried out by The Centre for Policy Studies
Found the rush to go green has been the ‘most expensive policy disaster’
Say no British Government has carried out analysis of costs vs benefits
Annual cost of renewable target is said to be a staggering £9 billion

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2999738/Green-targets-cost-214-year-Report-says-rush-renewable-energy-expensive-policy-disaster-modern-British-history.html#ixzz3eQzqxGMn

De realiteit : The idea of a new “green economy” that is both clean and rich with jobs became popular under Bill Clinton’s administration, thanks in large part to a compliant media and Vice President Al Gore. But anyone who understands economics knows that President Obama’s green jobs initiative is snake oil.

Obama boasted that his $2.3 billion plan would “help close the clean-energy gap between America and other nations.” But other nations now move in the opposite direction.

“Countries are cutting these programs because they realize they aren’t sustainable and they are obscenely expensive,” says the American Enterprise Institute’s Kenneth P. Green. In Spain, economists at La Universidad Rey Juan Carlos found that each “green” job cost more than $750,000.

http://www.newsmax.com/Stossel/Green-Energy-jobs-Obama/2012/05/02/id/437778/#ixzz3eR0evVXi

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 majava

HenkVanIngrid of The Centre for Policy Studies en American Enterprise Institute

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Krispijn Beek

@5 het herhalen van je stelling Is geen argument. Voor een onderbouwing waarom ‘lokaal theater’ wel degelijk impact kan hebben zie:
https://theconversation.com/dutch-courts-climate-ruling-may-force-other-states-to-cut-emissions-or-else-43882
https://theconversation.com/what-does-the-dutch-court-ruling-on-climate-targets-mean-for-australia-43841
http://mobile.nytimes.com/aponline/2015/06/24/world/europe/ap-eu-netherlands-climate-case.html?referrer=&_r=0
-https://decorrespondent.nl/3003/Playtime-is-over-klimaatbeleid-is-een-afdwingbaar-recht-geworden-/76966890-b5b72525

Centrale conclusie in alle 4: de uitspraak in Nederland kan impact hebben op soortgelijke zaken in andere landen en dienen als stok achter de deur wanneer landen er in de internationale onderhandelingen niet uitkomen, omdat het ontbreken van adequate reductiedoelstellingen ze niet ontslaat van de plicht om zelf hun reductie doelstellingen in lijn te brengen met de 2 graden doelstelling die ze hebben onderschreven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Herman Vruggink

@8: Dank voor je mening. We verschillen van mening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 dus

Zou kunnen, wie weet, misschien. Vage zooi. Het enige wat je zeker weet is dat de heffingen weer flink worden verhoogd. Gewoon opstoken die olie, en als het op is gaan we vanzelf duurzaam wezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 roland

@0: Urgenda rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030 negeert onze toenemende uitstoot door de produktie in lage lonen landen en de snel groeiende zeevaart + luchtvaart (zie De Volkskrant 27 juni!). Ook zorgt biomassa in dit Urgendaplan (tydelijk!) voor veel “duurzame” energie.

Het energieakkoord zorgde voor de afschaffing van de kolenheffing, waar Urenda zich terecht tegen afzet. Waarom dit akkoord – dat de doelstelling van 2020 naar 2023 verschoof! – hier genoemd wordt is mij een raadsel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 MrOoijer (Jan van Rongen)

@1: Vruggink is nog steeds boos, ziet nog steeds rode vlekken en praat nog steeds wartaal. Hij snapt (daardoor?) helemaal niet dat democratie bestaat uit en vooral wordt gewaarborgd door de trias politica.

Hij weet eveneens niet dat in een civiele zaak de rechter geen partij is die zelfstandig op onderzoek uitgaat, maar slechts oordeelt, aan de hand van het wetboek en de ingediende stukken, over de eis en het verweer. Het doet er dus niet toe in welk verdrag wat staat, maar het doet er slechts toe wat er in die zaak aan stukken door beide partijen is ingediend.

Dat Vruggink hier en elders vanuit die onwetendheid en boosheid de rechter een idioot noemt, is alleen een teken van zijn eigen onkunde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 HenkVanIngrid

@12: Hij snapt (daardoor?) helemaal niet dat democratie bestaat uit en vooral wordt gewaarborgd door de trias politica.

Beetje goedkoop antwoord.

De denkfout in uw logica is dat u het doet voorkomen dat de scheiding der machten absoluut is. Dat is gewoon onzin.

Er is een grijs gebied en wat we zien is dat de ONGEKOZEN rechterlijke macht zich meer macht toeeigend door het grijze gebied stap voor stap naar zich toe te trekken. En daarmee dus de democratie uitholt omdat men steeds meer op de stoel van GEKOZEN politici meent te moeten gaan zitten.

Ik zie niet in waarom niet D66-stemmers worden geacht hier kritiekloos in mee te gaan. Integendeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Krispijn Beek

@10 Après nous, le déluge. Die route heeft de rechter met z’n uitspraak dus dichtgezet.

@11 het energieakkoord is een van de peilers voor het Kabinet om samen met maatschappelijke partijen de CO2 reductiedoelstelling te halen. Dus zo raar is het niet om dat akkoord aan te halen.

Dat het betreffende rapport van Urgenda buitenlandse ontwikkelingen negeert sluit mooi aan bij de uitspraak van de rechter:

De Staat kan zich niet verschuilen achter het argument dat de oplossing van het wereldwijde klimaatprobleem niet alleen afhangt van Nederlandse inspanningen.

Dat het rapport dat zich richt op het fossiel vrij maken van Nederland geen aandacht besteed aan wereldwijde ontwikkeingen wil overigens geenszins zeggen dat Urgenda zich daar niet mee bezighoudt, zie hun betrokkenheid bij 350.org, The People’s Climate March in Amsterdam en de fossiel vrij / desinvesteringsbeweging in Nederland.

Wat betreft je stokpaard internationaal transport (zeescheepvaart en luchtvaart) heb je helemaal gelijk. Ik hoor graag van je wanneer je op basis van de uitspraak van de rechtbank de IMO en IIASA dagvaard om te zorgen dat ze hun bijdrage leveren aan CO2 reductie. Ik doe met alle plezier weer mee als mede-eiser.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Krispijn Beek

@13: de rechter gaf zelf ook al aan dat de scheiding niet absoluut is. Ook wetgeving en beleidsdoelen van gekozen politici dienen aan de wet en bepaalde kwaliteitscriteria te voldoen, de rechter mag dat toetsen en deze uitspraak is daarin niet uniek. Het zou me een mooie warboel worden als de rechter dat niet meer mocht. Dan heb je geen democratie, maar dictatuur van de meerderheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 roland

@14: @: “het energieakkoord een peiler CO2 reductie”??
– minder kolen lijkt me een eerste stap, de afschaffing van de kolenheffing (een beperkte CO2 heffing) staat daar haaks op.

Dat Urgenda de CO2 uitstoot over de grens van onze konsumptie negeert, toont het beperkt blikveld in hun eigen rapporten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Krispijn Beek

@16 waar in dit stuk heb je gelezen dat Urgenda of Rob van der Rijt tegen minder kolen zouden zijn?

Dat jij de keuze van Urgenda voor beperking van het onderzoek ziet als beperkt blikveld zegt meer over je eigen selectieve leesvermogen. Zoals in @14 al gesteld heeft Urgenda wel degelijk ook voor internationale ontwikkelingen en is Urgenda ook op diverse manieren aangesloten op de internationale ontwikkelingen rond klimaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 roland

@17: Lees eens de Urgenda voorstellen.

– Rob van der Rijt bewondert het energieakkoord dat minder kolen belemmert. Urgenda heeft weinig waardering voor dit akkoord, blijkbaar is dat ontgaan!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Krispijn Beek

@18 heb ik gelezen. Volgens jouw redenatie betekent dit rapport van CE dat ze niet verder kijken dan de Nederlandse energiebelasting. Wat een larie, kanarie.

Schuldig door associatie? Wat een povere onderbouwing gebaseerd op aannames. Al eens overwogen om je aannames te verifiëren bij de personen in kwestie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Anton

Terwijl de kleine krabbelaars met hun grote dromen nog even door pruttelen met hun achterhoedegevechtjes nemen de grote der aarde mijn standpunt over: DUUR(zaam) gaat het om technische en economische redenen op geen stukken na redden. In de toekomst wordt alles beter door innovatie, een constante die de mensheid al sinds de verlichting kenmerkt.

http://www.theregister.co.uk/2015/06/26/gates_renewable_energy_cant_do_the_job_gov_should_switch_green_subsidies_into_rd/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Hans Custers

@20

Met een half minuutje googelen had je ook het interview zelf kunnen vinden, in plaats van een wat tendentieus stukje over dat interview: http://www.ft.com/cms/s/0/ed5ec9c4-1b37-11e5-8201-cbdb03d71480.html

Alweer een tikje genuanceerder, vind je niet? Overigens denk ik dat niemand zal ontkennen dat innovaties de wereld beter kan maken. Soms kun je die innovatie zelfs een handje helpen. Bijvoorbeeld door een prijs te verbinden aan CO2-emissies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Rob van der Rijt

@18 Rob van der Rijt bewondert het Energieakkoord dat minder kolen belemmert? Wat mij betreft geen kolen meer hoor. Lees mijn stukje uit 2012: http://www.klimaatplein.com/kolen-tweemaal-meer-vervuilend-maar-niet-twee-keer-zo-duur/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Herman Vruggink

@12: ” maar slechts oordeelt, aan de hand van het wetboek en de ingediende stukken, ” Waar heb ik dat ontkent van Rongen waar? Waar beweer ik dat de rechter zelf op onderzoek uit moet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Herman Vruggink

@12: O ja van Rongen, volgens mij vergeet je wat. Geeft niet hoor, dat hebben alle mensen die de leeftijd van de rechter hebben of al veel ouder. We begrijpen het wel. Dan vergeet je wel eens wat. Niet alleen het wetboek maar ook internationale verdragen die volgens de grondwet zelfs boven de nationale wetten gaan. Toch? Zo niet mij ook best, Urgenda heeft volgens mij alle relevante verdragen opgevoerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Krispijn Beek

@24 ga nou maar slapen Herman, morgen wordt weer een lange dag voor je. Dan staat namelijk het volgende stuk over de uitspraak gepland ;P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Herman Vruggink

@25: Welterusten Krispijn slaap zacht. Je kan veilig slapen. De rechter heeft gezorgd voor veiligheid. Tenminste 25% gaat gereduceerd gaat worden in 2020 in Nederland en zodoende zal de wereld gered worden van de onrechtmatige handeling van 24,9% reductie die ons in een zeer onveilige situatie brengt. Toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Krispijn Beek

@26 als je je werkelijk op wetenschap zou baseren met als uitgangspunt klimaatverandering te beperken tot 2 graden hoef je mij dat niet te vragen. Toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Herman Vruggink

@27: Gebaseerd op IPCC AR5 wat doorgaat als de meest omvattende samenvatting van de klimaat wetenschap is een gezamenlijk optreden van alle landen noodzakelijk. Eenzijdige maatregelen van een enkel landje is zinloos. De 25% – 40% omschrijving die bedoelt was voor industrielanden alleen is niet meer terug te vinden in IPCC AR5. Die benadering wordt niet meer als zinvol gezien. De rechter gaat uit van achterhaalde uitgangspunten. Indien een eenzijde maatregel werkelijk zou helpen dan zou ik absoluut niet tegen zijn. Dat is niet het geval. De rechter mag de democratie passeren indien er een beschermende maatregel noodzakelijk is. De maatregel is echter onzinnig en geeft geen enkele bescherming. De rechter liegt het Nederlandse volk dus voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Krispijn Beek

@28 Goedemorgen Herman. Je valt in herhaling. Als je het allemaal zoveel beter weet zou ik zeggen biedt je diensten als landsadvocaat aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 JANC

@6: De mythe is dat Google stopt met renewables.
Hier Google zelf: http://www.google.be/green/energy/, http://www.google.com/green/bigpicture/ en http://www.google.org/rec.html . RE<C is gestopt, maar de renewables niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Herman Vruggink

@28: Als jij met een ridicuul verwijt komt dan kan ik alleen maar in herhaling vallen. Of heb je soms peterselie in je oren? Nogmaals, de uitspraak van de rechter is gebaseerd op het achterhaalde IPCC AR4 en niet op IPCC AR5. Ook Cancun 2010 refereert aan AR4. Bovendien was die referentie alleen bedoelt voor de landen die de Kyoto route volgen. In 2012 is echter in de Kyoto verlenging die 25% – 40% NIET overgenomen. Conclusie Einde verhaal. En draai het maar eens om: Stel dat 25% al jaren geleden het doel zou zijn: Waarom hebben jij en andere groenen, bijvoorbeeld Groen-links als partij daar nooit de overheid op aangesproken? Kan je dat eens uitleggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Anton

@21: Bah wat ongenuanceerd weer. Mijn bezwaar geldt massale, innovatieremmende en welvaart verslindende subsidies voor windturbines en ander onrendabele opwektechnologieen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 JANC

@32: Alsof je #20 genuanceerd is…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Krispijn Beek

@32 je bedoelt die opwekkingstechnieken, zoals zon en wind? Die technologie die zo hard in prijs daalt dat zelfs het massaal afbreken van de subsdiesystemen en duurzame energie doelstellingen door Abbott in Australië de groei niet meer kan tegengaan?

Of bedoel je de zonnepanelen die ik vandaag heb mogen aanschouwen op woningbouwcorporatiewoningen die op jaarbasis 0 kWh verbruiken? Of doel je op de offshore windenergie die in Denemarken nu al voor de helft van de prijs van nieuwe kerncentrales gebouwd kan worden?

@31 maak je geen zorgen. Er zit geen peterselie in m’n oren. Mijn ogen zijn ook nog goed genoeg om de teksten op het scherm te kunnen lezen zonder voorleesfunctie van de browser. Ik hoor weinig nieuws van je, dus ik stel voor rustig te wachten op een eventuele uitspraak in hoger beroep. Ongeacht de uitkomst van een eventueel hoger beroep zal ik tzt de rechter niet vervloeken, uitmaken voor gestoord of iets van dien aard. Iets met fatsoensnormen en respect…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Herman Vruggink

@34: Een heel goed voorstel: ” stel voor rustig te wachten op een eventuele uitspraak in hoger beroep.” Dus ook geen gezeur over een spoeddebat, een nieuwe energie akkoord en het gezeur dat er met spoed maatregelen genomen moeten worden?

Iets anders is dat ik de rechter niet vervloek zoals jij beweert. Dat is niet waar. Ik heb alleen gezegd dat hij gestoord is. Zoals iedereen wel eens in zijn leven een ‘gestoorde periode’ meemaakt. Achteraf kunnen we over een jaar misschien wel concluderen dat de rechter “prettig” gestoord was. Ik heb een onderbouwing met voorbeelden gegeven waarom ik de rechter verwijt gestoord gedrag te vertonen.

Fatsoensnormen en respect? Dit noem ik selectieve verontwaardiging. Heb je de schofterige, laag bij de grondse tweets van Urgenda kopstukken en sommige aanhangers wel eens gelezen?

 • Vorige discussie