Klimaatobsessie? – Economische káns zul je bedoelen

Op sargasso besteedden wij in het verleden al enkele keren aan de Deense schrijver, hoogleraar en gewezen greenpeace activist Bjørn Lomborg. Dat doen wij doorgaans met frisse tegenzin want voor ons staat het buiten kijf dat
a) de aarde opwarmt
b) dat de mens daar significante invloed op heeft
c) CO2 reductie nodig is om dit tegen te gaan.

Lomborg staat bij ons te boek als klimaatscepticus, en een homo-economicus. Vandaag staat in nrc.next, de beste krant van de Nederland, op pagina 19 een interessant artikel van zijn hand en hoewel schrijver dezes wat redactionele consensus ten aanzien van het klimaatprobleem bepaald geen spelbreker is, vind ik – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Carlos die hieronder in de comments ongetwijfeld gehakt zal maken van Lomborgs betoog en mijn visie daarop – dat de man een punt heeft.

In het artikel ‘Europa, ga vooral door met je klimaatobsessie’ met als tendentieuze ondertitel ‘Dan word je wereldwijd recessiekampioen’ (in Australië ook gewoon online gepubliceerd), stelt Lomborg dat Europa een ‘Don Quichotkoers vaart’ waar het de maatregelen betreft die de C02 uitstoot moeten beperken. Zoals de kop al doet vermoeden worden de elementen ‘verbruik van fossiele brandstoffen’ en economie aan elkaar gekoppeld. C02-reductie leidt tot economische stagnatie.

Lomborg stelt:
“[…] de eenzijdige uitstootbeperkingen van de EU zijn niet alleen economisch destructief – ze kosten Europa in 2020 vermoedelijk 250 miljard dollar per jaar – maar ook verbijsterend ondoelmatig. Dergelijke CO2-reducties zullen een verwaarloosbare invloed op de wereldtemperaturen hebben, zo laten alle klimaatmodellen zien – ondanks de economische ravage die ze aanrichten.”

Persoonlijk denk ik met betrekking tot de stelling twee dingen:
1) Lomborg is een economische conservatief: hij lijkt niet in te zien dat duurzame innovatie banen schept, dat ‘groen’ en ‘zuinig’ tegenwoordig ‘hot’ zijn en dat daar, met andere woorden, geld mee valt te verdienen
2) economische groei mag nooit ten koste gaan van planetair welzijn. Wat heb je immers aan een rolex om je pols als je niet meer in de zon kunt zitten als gevolg van een gat in de ozonlaag. Hierover mag u van mening verschillen, dat is een kwestie van prioriteiten.

Of ik het hier nu mee eens ben of niet (persoonlijk vind ik dieren met flatulentie een groter klimaatprobleem dan CO2; weg met grootschalige dierproductie en iedereen de helft minder vlees eten is een begin), en of dit op de keper beschouwd nu een uitspraak waarvan ik wel openlijk durf af te vragen hoe Lomborg bij de 250 miljard komt, die we in 2020 over de balk gooien, vrees ik dat een veel belangrijker punt dat hij in de eerste helft van zijn artikel aanstipt, raakt bedolven door deze uitspraak. Want waar gaat het artikel eigenlijk écht om? Niet a priori om fictieve centen in een fictieve toekomst dunkt mij.

Tot zover waar ik met Lomborg van mening verschil, want hoewel hij in zijn conclusie naar mijn smaak doorschiet, of toch op zijn minst een te zwart beeld schetst, vind ik zijn analyse hout snijden. De Europese koers om landen als India en China te laten inzien dat C02-reductie hard nodig is, omdat de mensheid anders voor grote problemen komt te staan is hopeloos ineffectief (eerst flopte Kyoto en toen Kopenhagen).

China en India willen hun economie niet remmen om een probleem op te lossen dat Westerse landen hebben veroorzaakt, aldus Lomborg en met die analyse kan ik het niet oneens zijn. Of je nu vindt dat ze dit tóch moeten doen, of je ze groot gelijk geeft maakt allemaal geen moer uit. China en India gaan door met waarmee ze bezig zijn. Lomborg is kennelijk van mening dat, als we voor het gemak aannemen dat hij gelijk heeft als hij stelt dat de reducties een marginaal effect zouden hebben op de temperatuur en een groot effect op de Europese economie, Europa moet stoppen met de reducties en weer fijn C02 moet uitstoten. Die conclusie onderschrijf ik niet.

Wat Europa zou moeten doen, en al lang had moeten doen, is innoveren op het gebied van groene, duurzame energie. Lomborg schrijft:
“Helaas heeft Europa het laten afweten. Sterker nog, de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling zijn sindsdien zelfs iets gedaald. Dat is vooral te betreuren omdat onderzoek naar groene energietechnieken op den duur echt de enige levensvatbare strategie is om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen, zonder de wereldeconomie te verlammen.”

Hierin heeft hij gewoon gelijk. Het is te betreuren dat Lomborg ervoor kiest een ander, al eerder gemaakt punt, te herhalen. Had hij een overtuigend verhaal geschreven hoe Europa werk moet maken van groene energie en hoe er door een ‘innovatieve voorsprong’ geld valt te verdienen, dan hadden wij van sargasso zijn artikel helemaal kunnen onderschrijven. Nu zal het zinnige punt dat hij maakt wel ondersneeuwen.

 1. 1

  >a) de aarde opwarmt
  Het is maar hoe je het bekijkt, ten opzichte van wanneer warmt de aarde op?
  >b) dat de mens daar significante invloed op heeft
  Dit is nog nooit wetenschappelijk bewezen.
  >c) C02 reductie nodig is om dit tegen te gaan.
  CO2 reductie klinkt mooi maar als je een simpele kosten/baten analyse maakt ziet elke wetenschapper meteen dat dit geen reele oplossing biedt.

 2. 2

  haha! mooi die disclaimer aan het begin van je stukkie daniel! je zou es naast de pot pissen.. maar on topic: zoals wel vaker heeft Lomborg weer een punt

 3. 4

  Die 250 miljard komen uit de dikke duim van Lomborg. Verder zijn het de gebruikelijke goedkope trucs zoals “de investering in R&D is gedaald wat jammer is want we hebben groene technologie nodig”. Laten we terzijde dat Lomborg deze stelling helemaal niet onderbouwt en ook gewoon in de fout zit. De relevante vraag is of namelijk of de investering in groene technologie R&D specifiek gedaald is, niet wat er over het algemeen met R&D gebeurt. En dat blijkt dan nog minder te kloppen.

  Een introductiecursusje informele logica is meer dan genoeg om met Lomborg af te doen.

 4. 5

  Sorry Daniël, maandag is Meatless Monday (een klimaatregel die ook nog eens geld oplevert!) dus ik kan hier moeilijk gehaktballen gaan draaien, maar als de tijdgoden me gunstig gezind zijn wellicht later.

  In ieder geval wat Nanne op #4 zegt die 350 miljard zuigt Lomborg uit zijn Deense duim en verder gaat het ook om de economische schade die klimaatverandering gaat aanrichten, niet alleen wat het kost om de transitie naar een koolstofarme over te schakelen.

  Los van hoe klimaatverandering haat uitpakken : een Europa dat over 25 jaar veel minder afhankelijk is van fossiele energie is velen malen sterker en rijker dan eentje dat angstvallig blijft hangen in oude patronen.

 5. 6

  @Steeph, de woorden “significant” en “de mate waarin” sluiten in mijn optiek op elkaar aan.

  Ik vind de stelligheid van punt C, ook vreemd. Wie zegt dat dit nodig (realistisch) is…

  Zolang we een voormalig bestuurslid van milieudefensie minister van VROM maken nemen we het met de objectiviteit van besluitvorming ook niet heel serieus en daarmee daalt het draagvlak.

  @Carlos, je laatste punt kan ik mij in vinden, maar dit moet in mijn optiek altijd de kern van het debat zijn.

 6. 7

  Winky #6: Ik vind de stelligheid van punt C, ook vreemd. Wie zegt dat dit nodig (realistisch) is…

  Ik denk dat C02 reductie kan bijdragen aan een vermindering van de opwarming. Dat is niet de enige maatregel die we moeten nemen, maar het is zeker een verschil. C02 is op zichzelf trouwens volgens mij helemaal niet ‘broeikasgevaarlijk’. Gewone waterdamp draagt veel meer bij, alsook de door mij al aangehaalde koeienscheten.
  Ik snap eigenlijk niet helemaal waarom we in deze discussie ons zo focussen op C02, en waarom we niet de veeteelt aanpakken. Lijkt me voor iedereen beter en realistischer.

 7. 8

  @disclaimer, andere variant
  a. Ok, aannemelijk
  b. In geval A waar: lijkt me van wel
  c. Reductie om dit tegen te gaan??? Laat me niet lachen! Als A & B kloppen ga je dat waarschijnlijk niet met een beetje ‘reductie’ van bijvoorbeeld 50% van de uitstoot oplossen. Dan moet je mog 50% op gaan zuigen om het tij te keren!

  Achja, alles om de wereld te verbeteren. Tis ook lastig accepteren; dansen op de vulkaan.

  Gaat nu net als @2 rest van artikel lezen

 8. 9

  Nog een paar linkjes met cijfertjes om mee te stoeien, ga ik ondertussen weer even verder met het nemen van klimaatregelen:

  Als we overschakelen op duurzame energie (incl kernenergie) zullen de jaarlijkse kosten van de Europese energievoorziening zullen stijgen van 30 miljard euro nu naar 65 miljard euro in 2025, maar we reduceren op termijn hier 80% van onze uitstoot mee.
  https://sargasso.nl/archief/2010/04/14/80-co2-reductie-in-2050-haalbaar/

  McKInsey rekent het even uit: Kosten-baten klimaatmaatregelen
  https://sargasso.nl/archief/2009/10/15/kosten-baten-klimaatmaatregelen/

 9. 10

  CO2 focus is idd contraproductief. Energie (ccs kost tot 40% extra )verspillend en het compleet loslaten dat energie internationaal concurrerend moet zijn is naief. Dan verhuist de productie gewoon. En subsidie kan dat nooit opvangen, daar is energie een te groot deel voor. Naast fluctuaties..
  Het warmt op is erg relatief. Sinds de laatste kleine ijstijd ja, maar als je verder terug gaat past het net zo goed in een natuurlijke fluctuatie. Vond het IPCC toen ze nog echt uit wetenschappers bestond ook.

  De menselijke invloed lijkt vooralsnog verwaarloosbaar te zijn tov de normale fluctuaties.
  De [email protected] schrijft telkens C02 (c nul twee) maar bedoeld CO2. (Carbon dioxide)

  Kerncentrales (gen III, bv pebble bed ook ideaal voor H2 productie) zijn een zeer goede oplossing voor energieschaarste. Bouwen kan in 5 jaar, kost nul subsidie. Gelijke lage externe gezondheids en milieukosten als bv PV. (zie draad @ https://sargasso.nl/archief/2010/05/13/windmolenparken-voor-kust-schiermonnikoog/

  ps

 10. 12

  Ik geloof niet zo in die klimaatpaniek, maar denk dat het om economische en politieke redenen handig is om van fossiele brandstof los te komen. Olie (en gas) hebben we zelf maar weinig en raakt ooit op of wordt erg duur.

  Wat ik me altijd afvraag is waar reductie toe gaat dienen, want “we” maken toch de olie, gas en makkelijk winbare steenkool wel op. De uiteindelijke hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is over 100 jaar gelijk. Of we nu rustig aan doen of het er in een paar jaar doorheen jagen.

 11. 13

  @9 Als je toch kerncentrales neerzet als backup kan je ze net zo goed altijd laten draaien, heb je dat dure supergrid en dure molens en superdure pv ook niet nodig. Uranium zit in zee voor miljoenen jaren en met de inherente veiligheid is het nog verantwoord ook. Afvalprob. bestaat met bv pebble bed centrales amper. @ zie link naar oude draad @10
  Waarom telkens die push voor die idioot dure oplossingen. (wind 2 a 3x te duur, [email protected] 7x pv zeker 10x te duur, en dat grid en backup maakt het nog veel duurder, los van dat het vrijwel fysiek niet kan, plaats eens dit verhaal. http://www.lowtechmagazine.be/2009/01/wereldwijd-netwerk-duurzame-energie.html

 12. 14

  Volgens mij zitten er nogal wat haken en ogen aan de winning van uranium uit de zee, kosten en het feit dat het op industriële schaal nog nooit gedaan is. Ik meen mij te herinneren dat ze met 350kg uranium adsorberend materiaal in 3/4 jaar 1 kg Uranium hebben gewonnen.

  zie:
  http://www.inference.phy.cam.ac.uk/withouthotair/

  voor wat meer informatie over energie, opwekking en verbruik.

 13. 17

  Ok, artikel even gelezen.

  Dit is precies de reden waarom ik het klimaatargument een slechte reden vind om tot duurzaamheid te komen.

  Het geeft de politiek de mogelijkheid om zich op een vaag begrip, CO2 reductie, te commiteren. Zonder dat het echt harde consequenties heeft namenlijk gewoon een X hoeveelheid terugbrengen van de hoeveelheid niet autonome en fosiele energie. Het sluit rare oplossingen zoals CSS , of het op grote schaal importeren van biomassa niet uit.

  Optimaliseren op CO2 levert op de korte termijn misschien wel meer actie op maar op de lange termijn is het een ramkoers. Met die kennis gewapend zou ik zeggen zet de CO2 reductie targets nu het nog kan om in energieruductietargets voor fossiele, en niet in de regio betrekbare energie, en je bent weer bezig met iets wat economisch gezien ook hout snijdt.

 14. 18

  Economische kans…. Pfff, haha. Dan moet je dat toch eens aan de Spanjaarden uitleggen. Die ervaren dit inmiddels anders.

 15. 19

  Het genezen van mensen met dure medicijnen voor kanker zet nauwelijks doden in de zeik als je kijkt naar de verandering van de gemiddelde levensverwachting die het oplevert. Die medicijnen kosten onze samenleving echter wel bakken met geld. De werking is trouwens ook vaak nog niet voor 100% begrepen. Niet meer doen dus en gewoon de kinderbijslag verhogen om nieuwe mensjes te creëren.

 16. 20

  @seven de subsidie voor kernenergie door de maatschappij bestaat uit risico dragen van een meltdown. Nu kan je betogen dat deze kans zeer klein is, maar laat de partijen die de kerncentrales gaan uitbaten ons land toch maar verzekeren voor 450 miljard (de geschatte kosten voor de Tjerno-melt). Als ze dat afdragen en verdisconteren in de energie prijs dan mag je van mij roepen dat het niet gesubsidieerd is en nog eens zo’n mooi grafiekje laten zien hoe goedkoop het wel niet is.

 17. 21

  Ook de prijs voor de afbraak van centrales en de jaren opslag van het radio-actieve afval zit in de prijs voor de elctriciteit maar moet uit de belastingen komen. Dat is ook zo in Frankrijk, iets wat mensen die schermen met de lage energieprijs van Franse energie graag even vergeten.

  Seven schrijft: ls je toch kerncentrales neerzet als backup kan je ze net zo goed altijd laten draaien, heb je dat dure supergrid en dure molens en superdure pv ook niet nodig. Uranium zit in zee voor miljoenen jaren en met de inherente veiligheid is het nog verantwoord ook.

  Discussiëren over klimaat is praten met uiterst domme tokkies.

 18. 23

  ff off-topic, maar het moet even.

  “Lomborg staat bij ons te boek als klimaatscepticus*,* en een homo-economicus. Vandaag staat in nrc.next, de beste krant van *de* Nederland, op pagina 19 een *interressant* artikel van zijn hand en hoewel schrijver dezes wat redactionele consensus ten aanzien van het klimaatprobleem bepaald geen spelbreker is [????], vind ik – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Carlos die hieronder in de comments ongetwijfeld gehakt zal maken van Lomborgs betoog en mijn visie daarop – dat de man een punt heeft.”

  Waar blijft die eindredacteur? (en dit is geen sollicitatie) Mensen, schrijf even wat verzorgder!

  *heeft net op zn werk teksten zitten redigeren*

 19. 24

  a) de aarde opwarmt
  Dit staat buiten kijf. En met name hoe verder je van de evenaar afgaat, hoe groter de verschillen worden.

  b) dat de mens daar significante invloed op heeft
  c) C02 reductie nodig is om dit tegen te gaan.

  Dit (b) is (terecht) m.i. een punt van discussie. Met name wat betreft het woord ‘significant’. Er zijn vele factoren meer die ons klimaat bepalen, broeikasgassen zijn niet de enige. Er is geen enkele twijfel dat CO2 (en methaan en enkele andeer gassen) broeikasgassen zijn en bijdragen aan ons huidige klimaat. Waren die er niet, dan was het bijna 30 graden kouder dan dat het nu is. We hebben met zijn allen de atmosferische concentratie van CO2 met 30% verhoogd, die van methaan met 50%. Dat dit invloed heeft op klimatologische omstandigheden is dan ook eigenlijk geen punt van discussie. In het licht van al die andere factoren die het klimaat bepalen, zou je je kunnen afvragen hoe significant dit eigenlijk is. In welke mate zijn de verhoogde broeikasgasconcentraties verantwordelijk voor de waargenomen veranderingen? Maar ook als zal blijken dat de invloed vooralsnog verwaarloosbaar klein is, dan rijst automatisch de vraag bij welke concentratie CO2 en CH4 de effecten wèl significant zijn. En dat punt bestaat. De concentraties nemen nog altijd toe, nu al bijna 390 ppm voor CO2. Straks 450, 500, 600,….. Als de invloed nu verwaarloosbaar klein zou zijn, dan komt er een moment waarop de verwaarloosbaarheid verdwijnt. Dit is dus absoluut geen reden om CO2-reductie niet an te streven met directe ingang.

  @ Daniël Hoenderdos,
  Je vindt dieren met flatulentie een groter gevaar. Daar kan ik inkomen. Methaan is een vele malen sterker broeikasgas dan CO2, een factor 25 als ik me niet vergis.

  Er is echter een ander groot verschil: de verblijftijd van methaan in de atmosfeer is vele malen korter dan die van koolstofdioxide. Binnen 10 jaar is de extra methaan weer afgebroken, CO2 blijft meer dan 100 jaar hangen.

  Dat wil niet zeggen dat we de rol van methaan moeten verwaarlozen. Integendeel, ook de emissies hiervan moeten we tegengaan. Mocht het de mens lukken om de emissies hiervan significatnt te reduceren voor 2020, dan hebben we daar binnen 20 jaar al profijt van. De invloed van koolstofdioxide is echter langduriger en meer urgent (naar mijn mening).

  Mvgr – B

 20. 25

  @10 de truc met het plaatje uit IPCC 1 kennen we nu wel. De grafiek van IPCC 4 is beter omdat de reconstructie daar uit veel meer proxies bestaat. Dat het jou niet uitkomt is duidelijk, maar je komt met ouwe meuk aanzetten die achterhaald is.

 21. 29

  @26 Is onzin, bij het een nemen ze 80% tax e heffingen mee, bij het ander niet. Zie draad @10. Daarnaast zijn de kosten voor een zwaardere infrastructuur die de extra fluctuaties kunnen dragen ook niet meegenomen. (Zie [email protected] infra alleen al 35 mrd per jaar duurder)
  De nrc gaat dus uit van de consumentenprijs overdag incl. belastingen en heffingen die je dus ontwijkt. Stroom kost kaal echter ong 4 cent. Zonder die particuliere belastingontduiking blijft het duur..

 22. 30

  … en zoals voorspeld gaat het in de discussie weer niet over waar het over zou moeten gaan: namelijk dat Europa een ander argument te berde moet brengen om de BRIC te doen inzien dat ook voor hen van belang is om zuinig te zijn op de planeet.

 23. 31

  @Daniel Hoenderbos 30
  Je bedoelt een ander argument dan “co2 is de oorzaak van de -inmiddels gestopte- opwarming van de aarde”?

  EENS!

 24. 32

  Lomborg heeft gewoon gelijk. Het is een absurd achterlijke mentaliteit dat we maar gewoon ongebreideld windmolens en solarparks moeten neerzetten met de veronderstelling dat als we er dan ook maar gelijk heel veel van neerzetten, eventueel met subsidie, we dan vanzelf efficiëntere en goedkopere windmolens en solarparks krijgen.
  Alleen research en marktwerking krijgt dat voor elkaar.

 25. 33

  Illustratie waarom Lomborg gelijk heeft: Duitsland besteedt per jaar 70 miljard euro aan het subsidieren van windenergie. Dit geeft netto amper resultaat in de beperking van de menselijk uitstoot van co2. Het effect van het beperken van de uitstoot van co2 op de temperatuur is vrijwel verwaarloosbaar.

  En dan heet het groot nieuws te zijn dat Duitsland in vier jaar tijd 80 miljard gaat besparen….

 26. 34

  Prachtig wat een gedragen woorden weer van T2000, zonder enige onderbouwing op het internet gekwakt: gewoon omdat het kan.

  If your not part of the solution, you are part of the problem.
  Move over climate deniers.

 27. 35

  Met grootschalige uitrol van bestaande techniek kunnen we enorm veel energie en uitstoot besparen bij huishoudens en industrie. Daar heb je sneller en goedkoper resultaat mee dan R&D. Ik vraag me wel eens af of die 20/20/20 (daling uitstoot/daling energieverbruik/stijging aandeel duurzame energie) doelstelling niet net zo duur is als pakweg een 30/30/10 doelstelling. Peakoil doet tegen die tijd de rest.

 28. 36

  Carlos, nu ben ik al zo’n tijd niet op Sargasso geweest. En dan ontvang je me op deze manier… Wat een ‘warm bad’ gevoel.

  Laat ik de alarmistendebattechniek gebruiken om je reactie op mijn comment van tafel te vegen:

  ‘Probeer jij maar eens wetenschappelijk te weerleggen Carlos, dat Duitsland geen 70 miljard per jaar aan windenergie besteedt….’

  Maar serieus joh, je wilt bronnen? Kan ik nu niet leveren. Ik reageer via mn iphone.

 29. 37

  @T2000: Maar ben wel benieuwd waar dat 70 miljard verhaal vandaan komt.
  Lijkt me namelijk helemaal geen realistisch getal. Totale alternatieve energiesubsidie in 2005 was iets van 5 miljard in Duitsland. En de groenen zitten niet meer in de regering.

 30. 38

  @35
  Kun je even aangeven hoe de vooruitgang dan loopt als we de bestaande techniek op grote schaal gaan uitrollen? Krijgen we dan ook niet weer Toyota of GM verhalen?

 31. 40

  @35 Ik snap niet wat je bedoelt met Toyota en GM, maar rijdt dan ook geen auto.

  Eerder zat ik te denken aan allerlei huis-tuin-en-keuken techniek waarmee je de bestaande woningvoorraad energiezuiniger kan maken en gangbare technieken in de industrie die bij elke nieuwe installatie worden toegepast, maar niet leiden tot versneld vervangen van oude installaties. Allemaal niet sexy, maar wel effectief en door de energiebespraring die het oplevert, verdien je op zijn minst een deel van de investering weer terug.

 32. 41

  @40
  Die hebben ook veel van hetzelfde gebouwd en zitten nu ook in de shit, waarbij de Toyota Prius toch wel het voorbeeld is van technologie waar we echt niet op zitten te wachten. Met de bepaalde schaarse grondstoffen die een Prius nodig heeft kunnen niet genoeg Priussen worden gebouwd om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. Dan ben je toch op de verkeerde weg, net als de windmolenjongens.

  Een deel van de investering terugverdienen is niet genoeg, want in de praktijk betekent dat, dat je achteruitgaat, je steekt er immers meer in (tijd en geld) dan dat je er er voor terugkrijgt. Zelfs break-even is niet genoeg, want dat betekent dat je veel moeite doet om gelijk te eindigen. Alleen winst is vooruitgang.

 33. 42

  @39 rqsall
  Wordt dat dan gedaan? Even geheel terzijde, maar niet onbelangrijk, voor een flutwindmolenparkje bij Urk wordt even € 900 miljoen aan belastingbetalerscenten uitgegeven, waarbij het langzamerhand steeds duidelijker wordt dat windmolenparken nog niet eens de opbrengst halen van wat verwacht mag worden.
  De Finnen bouwen voor ca. 6 milard een mooie nieuwe en ultramoderne kerncentrale.
  Voor dat geld zouden wij verlost zijn van ca. 7 onrendabele windmolenparken.

 34. 43

  @T2000, zielig doen en in de slachtofferrol kruipen ik zie het maar al te vaak bij klimaatontkenners en andere PVV-ers. Maar ondertussen heb je je beweringen nog steeds niet onderbouwd, zwak hoor…

 35. 44

  Ik hoef mijn verhaal niet onderbouwen want ik vind dat Duitsland vanuit een voorzorgsprincipe moet stoppen met windenergie.

  Denk bijvoorbeeld eens aan al die mensen die overlijden doordat Duitsland onvoldoende besteedt aan de gezondheidszorg. Het geld daarvoor bestemd gaat naar de subsidiering van windenergie….

  Het gaat om het principe Carlos.

  (handig hoor die argumenten van het klimaatalarmisme)

 36. 45

  @T2000,
  Al die mensen die overlijden? We hebben het niet over Burkina Faso, Sierra Leone of Liberia fyi.
  Beetje kromme redenatie, die zéker enige cijfermatige onderbouwing behoeft.
  Mvgr – B

 37. 46

  Brynnar,

  ik herhaal alleen maar de redenering die klimaatalarmisten hanteren. Dat jij dat nou niet snapt is niet mijn probleem.

  Wil je bronnen? Gebruik eens google.de en dan zoeken op ‘windenergie’ en ‘unsinn’.

 38. 48

  Oh ja, @ 31,T2000 | 15 June 2010 | 18:19
  “de -inmiddels gestopte- opwarming van de aarde”?

  Helaas, weer de hoofdprijs niet gewonnen. Mei was wederom mondiaal een recordbreker.

  Mvgr – B

 39. 49

  @41 Ik heb me onzorgvuldig uitgedrukt. Bij minstens een deel terugverdienen bedoelde ik ‘terugverdienen met het verminderde energieverbruik van de betreffende woning of de installatie’. Daarnaast haal je natuurlijk winst door de verminderde CO2 uitstoot, waardoor je minder hoeft te investeren in dijken verhogen, verkassen etc. Om nog maar niet te spreken over het moeilijk in cijfers uit te drukken vermeden leed en het verloren gaan van natuur- en cultuurschatten. Nee, ik ben geen klimaatverandering-komt-nu-vooral-door-mensen-en-gaat-te-snel-ontkenner, maar denk dat het verminderen van de snelheid van klimaatverandering wel efficiënter kan.

 40. 50

  @47, 48

  Maar jongens waarom moet ik mij verantwoorden? Ik hou ook van moeder aarde. Alleen denk ik dat een offerande geen resultaat geeft.

 41. 51

  @T2000: Je hoeft je niet te verantwoorden, behalve als je met getallen gaat gooien om je argumenten kracht bij te zetten. Dan willen we toch graag weten of die getallen onderbouwd zijn om de discussie goed te kunnen duiden.

 42. 52

  @T2000,
  Offerande is gelijk weer zo’n zwaar woord. Maar ik denk wel dat we met zijn allen wat moeten matigen, zeker als je in je achterhofd houdt dat we straks met 10 miljard mensen zijn, die ook allemaal moeten eten en leven. Als je bedenkt dat er nu al elke avond 1 miljard mensen met een lege maag naar bed gaan (zo ze al een bed hebben überhaupt) en die extra kwetsbaar zijn voor de mogelijke gevolgen van klimaatverandering, dan denk ik niet dat we ons vervuilende en verspillende gedrag (i.e. dat van het “westen”) nog langer kunnen verantwoorden.

  Mvgr – B

 43. 53

  @52
  Mag ik veronderstellen dat u even alles gelijkelijk gaat verdelen? Overigens mensen die kwetsbaar, zijn, zijn kwetsbaar in alles en dan denk ik dat een eventuele klimaatsverandering nog het minste kwaad is.

 44. 54

  Grappig hoe veel reacties hier zo met het vingertje wijzen. Zo ontzettend belerend van, wij weten wat goed voor u is, en wij bepalen wat u wel en niet mag doen. Vergeet niet dat er een wolf in schaapskleren tussen zit, die geduldig afwacht.

  De mensen die het hardst roepen om CO2-emissiehandel zijn de tussenhandelaren, de emissiebeurzen en de door hen gefinancieerde lobby, die straks bij iedere transactie een graantje gaan meepikken. Follow the money. Het zijn trouwens dezelfde mensen die de huidige monetaire crisis mede hebben veroorzaakt, en zij gebruiken een zelfde soort systeem om er ook mee te kunnen gaan speculeren. Dit hele CO2-pyramidespel is zo waarlijk zelfs nog vele malen groter dan de housing-bubble.

 45. 55

  Een matig stuk dat louter open deuren intrapt en inhoudelijk niets toevoegt aan het mondiale CO2-debat door het gebrek aan eigen afgebakende aannames/stellingnames. Het is een versimpelde beschouwing van een complex probleem met geen discussiewaarde. Lomborgs betoog dat Europa’s inspanningen nauwelijks effect zullen hebben gezien het feit dat landen als de VS, China en India zich niet conformeren is onomstreden. Groene energie is simpelweg nog niet rendabel genoeg om te kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. Bovendien zijn (inter)nationale lobby’s tot nu toe veels te machtig gebleken. Door deze achterstand zal groene energie de economie ook geen noemenswaardige impuls kunnen geven aangezien het nooit genoeg banen zal creeeren. Groene energie is tot nu toe simpelweg nog niet rendabel genoeg om op grote schaal in onze energiebehoefte te voorzien en om daarnaast ook nog eens economisch competitief te blijven/worden. Internationaal economisch competitief zijn op het gebied van ondernemen en technologie gaat simpelweg niet samen met streven naar een volledig groene energiehuishouden. Zolang de VS, China, India en Rusland niet meedoen zullen Europese initiatieven nooit effect sorteren. Een zuivere constatering van Lomborg die enorme morele, economische en politieke repercussies heeft.