Klimaat voor Dummies

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het is allemaal best leuk en aardig, zo’n publiek debat, maar met de hedendaagse stortvloed aan opinies zou een objectieve scheidsrechter die het vrijwel nutteloze van het echt volstrekt overbodige weet te scheiden geen overbodige luxe zijn. Aangezien een onpartijdige instantie ontbreekt om zo’n arbiter aan te stellen, neem ik die taak maar een keer op me – zo moeilijk is het namelijk niet, als je bijvoorbeeld kijkt naar de reacties op de massamoord in Noorwegen (schuld van rechts) in relatie tot eerdere zwarte bladzijden als de moord op Pim Fortuyn (schuld van links) en 9/11 (schuld van de islam). Voor het gemak laat ik de Tweede Wereldoorlog (schuld van rechts na schuld van links) buiten beschouwing, omdat objectief vastgesteld kan worden dat dat altijd een slechte vergelijking is.

Geert Wilders is niet direct verantwoordelijk voor de gruweldaden van Anders Behring Breivik. Dat is zo klaar als een klontje, dat is waar, dat is een feit. Ook Henk en Ingrid hebben het niet gedaan, net zo min als Ali en Fatima de Boeings bestuurden die door het World Trade Center vlogen, of Ad Melkert de kogels afvuurde op Pim Fortuyn. Het staat u vrij om het gesprek direct te beëindigen met eenieder die een of meer van bovenstaande waarheden ontkent. In het publieke debat gebeurt dit dan ook zelden.

Wel wordt er vaak gesproken over een indirecte verantwoordelijkheid, zulks meestal door middel van de braakneigingen veroorzakende zinsnede ‘bijgedragen aan een klimaat waarin een gek bepaalde daden kan rechtvaardigen’. Zo kun je dus vinden dat Geert Wilders indirect verantwoordelijk is voor ‘Noorwegen’ omdat hij in Breiviks 1500 pagina’s tellende manifest tientallen keren in lovende bewoordingen de revue passeert. Dat is dan een mening; niet een mening die uitblinkt in scherpzinnigheid, voeg ik daar direct aan toe, maar op zich een gepermitteerde opvatting.

Let er dan echter wel op, beste opiniemaker, dat wanneer je dit standpunt huldigt, je automatisch erkent dat politici überhaupt kunnen bijdragen aan zo’n verfoeid klimaat waarin mafkezen tot weerzinwekkende daden overgaan. Dan wordt de gedachte dat Ad Melkert en kornuiten hebben bijgedragen aan het klimaat waarin Volkert van der G. zijn trekker kon overhalen, die je eerder volkomen terecht ver van je afwierp (want evenmin bijster scherpzinnig), ineens een stuk minder ridicuul. Dus dan moet je even uitleggen waarom dat destijds een belachelijk idee was (niet zo moeilijk), maar waarom Wilders nu toch verantwoordelijkheid draagt (een stuk lastiger).

Andersom heeft Wilders iets uit te leggen als hij alle aantijgingen van klimaatverandering ten stelligste ontkent, terwijl hij in november 2009 nog zei (zinsnedetechnisch gezien overigens een pareltje):

“Als er ooit wat gewelddadigs gebeurt tegen mij of de PVV en haar aanhangers dan weet iedereen vanaf nu dat Van der Laan en Pechtold aan een klimaat hebben bijgedragen waarin dat voor sommige gekken mede op grond van hun demoniserende opmerkingen gerechtvaardigd leek.” (bron)

Naast de juridische verantwoordelijkheid (direct dan wel indirect) kun je het nog hebben over een ethische verantwoordelijkheid. Als morgen iemand een mes in de rug van Mart Smeets plant en dat rechtvaardigt met een citaat van mij waarin ik iets onaardigs over Marts seksleven of truiencollectie zeg, dan ben ik direct noch indirect verantwoordelijk, maar vind ik het wel afschuwelijk en voel ik een verantwoordelijkheid om er in ferme bewoordingen afstand van te nemen, hoezeer ik de tsunami van Smeetsialisering ook verafschuw. Lars von Trier heeft dat bijvoorbeeld gedaan omdat Breivik Dogville een leuke film schijnt te hebben gevonden.

Als je vindt dat Wilders de beschuldigingen van indirecte verantwoordelijkheid te gemakkelijk naast zich neerlegt, dan kun je hem daarop aanspreken. Ook weer niet bijzonder scherpzinnig, maar het kan, al wordt het wat grotesk als je de minister-president er ook op gaat aanspreken. Hoe dan ook wint je betoog nogal aan kracht als je de beschuldigingen aan je eigen adres niet net zo gemakkelijk naast je neerlegt, en als je je een paar jaar eerder ook enorm hebt opgewonden over het uitblijven van krachtige reacties door vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap na 9/11, Londen, Madrid of de moord op Theo van Gogh – daarbij geen genoegen nemend met uitspraken als ‘zij vertegenwoordigen een andere islam’, tenzij je op dit moment genoegen zou nemen met Wilders die zegt dat Breivik een andere Geert Wilders adoreert.

De impliciete maar soms ongemakkelijke standpunten die elke stellingname met zich meebrengt, worden helaas maar al te vaak verzwegen. Door uitsluitend te concentreren op het eigen, te maken punt ontstaat een eindeloze herhaling van zetten waarin iedereen gelijk heeft, en daarmee niemand. Zeer vermoeiend voor de consument die het allemaal bij moet houden.

Daarom samenvattend:

 • Geert Wilders, noch Henk, noch Ingrid zijn ooit op Utøya geweest;
 • Je mag vinden dat Geert Wilders bijdraagt aan een klimaat, maar moet dan wel accepteren dat iedereen op zijn manier bijdraagt aan een klimaat, een zienswijze die leidt tot een vermoeiende en uitzichtloze discussie en bovendien tot verhitting van het klimaat;
 • Je mag Wilders aanspreken op zijn morele verantwoordelijkheid om afstand te nemen van iemand die zegt hem te bewonderen, maar Wilders mag je desgevraagd de boom insturen, als hij dan tenminste stopt met soortgelijke verwijten aan het adres van anderen te maken;
 • Klimaatontkenners hebben meestal gelijk;
 • Alexander Pechtold moet wat vaker en wat langer met vakantie.

Lees meer bij Iamzero

Reacties (45)

#1 spees

Ik raak de draad een beetje kwijt, wat is nu je punt? Iedereen heeft gelijk? We herhalen ons teveel? Verlicht mij aub, ik vind het erg rommelig in elkaar steken…

 • Volgende discussie
#2 Rob

“Let er dan echter wel op, beste opiniemaker, dat wanneer je dit standpunt huldigt, je automatisch erkent dat politici überhaupt kunnen bijdragen aan zo’n verfoeid klimaat waarin mafkezen tot weerzinwekkende daden overgaan. Dan wordt de gedachte dat Ad Melkert en kornuiten hebben bijgedragen aan het klimaat waarin Volkert van der G. zijn trekker kon overhalen, die je eerder volkomen terecht ver van je afwierp (want evenmin bijster scherpzinnig), ineens een stuk minder ridicuul. Dus dan moet je even uitleggen waarom dat destijds een belachelijk idee was (niet zo moeilijk), maar waarom Wilders nu toch verantwoordelijkheid draagt (een stuk lastiger).”

Op de oppervlakte lijkt dit een zinvolle opmerking. Als ik in de ene situatie geen link wil trekken tussen een politicus, zijn invloedssfeer en een criminele daad van een ander, dan zou ik dat in een ander vergelijkbaar geval ook niet moeten doen. Consistentie is tenslotte toch wel een belangrijk pilaar van ieders geloofwaardigheid.

Vervolgens moet je toch ook de vraag stellen in hoeverre de situatie met Volkert van der G vergelijkbaar is met die van Breivik. Oftewel: als ik daar een serieus over nadenk, en mij niet laat leiden door de oppervlakkige relatie van politicus-invloed-crimineel, maar inhoudelijk bekijk hoe die politicus invloed uitoefent op potentiële massamoordenaars, is het dan daadwerkelijk zo gek dat ik de relatie tussen Melkert en Volkert van der G absurd vind en tegelijkertijd vind dat Wilders wel degelijk rekenschap moet afleggen over wat er in Noorwegen is gebeurd?

Ik heb weinig op met hypocriete beschuldigingen ter linkerzijde of ter rechterzijde van het maatschappelijke spectrum. De auteur van bovenstaande stukje is zo bezien dezelfde mening toegedaan. Hij (of zij?) laat zich immers voorstaan op zijn scherpe inzichten. Het zou hem daarom eveneens sieren als hij de situatie beter probeert te begrijpen dan het ‘vice versa-argument’ zo ontzettend oppervlakkig te hanteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 DSV

Bijdragen aan de demonisering van een persoon (Melkert, Fortuyn en Pechtold, Wilders) is iets anders als het delen van de kritiek op beleid (Breivik, Wilders).
De vergelijking gaat dus mank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Jan van Rongen

Bijdragen aan de demonisering van een persoon (Melkert, Fortuyn en Pechtold, Wilders) is hetzelfde als bijdragen aan het demoniseren van een religie en zijn aanhangers (Wilders, Geller, Spencer, etc.).
De vergelijking is dus zo gek nog niet. Zeker niet als je bedenkt dat Melkert en Pechtold nooit van die oorlogstaal gebruikten als Wilders. Wilders wordt aangesproken op de toon, niet op het punt “multi-culti” an sich.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 gronk

Als je echt een ‘schoon debat’ wilt, iamzero, dan helpt het wel als je gewoon plat je voorkeuren opschrijft, in plaats van dat je ellenlange stukken tekst schrijft die je gebruikt om je voorkeuren te legitimeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 DSV

@4 Er is niets mis met het demoniseren/verwerpen van de islam of welke andere politieke ideologie dan ook. En voor oorlogstaal kom je bij de islam prima aan je trekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Rob

“En voor oorlogstaal kom je bij de islam prima aan je trekken.”

How’s that working out?

(Vraagt zich of je inziet wat je impliceert met jouw redenatie)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Merijn

Wat is dat eigenlijk voor iets, ‘Islam’?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 qwerty

Andersom is natuurlijk niet alles wat opgeschreven wordt zinvol, laat staan waar. Daarom samenvattend : gelul.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Monade

@iamzero, de twee belangrijkste voorwaarden voor het voeren van een debat ontbreken: feitenkennis en logisch kunnen redeneren. Zonder dat kun je er veel woorden aan vuil maken zonder iets te zeggen, waarvan akte.

Een feit is dat Wilders al een jaar of 6 actief anti-islampropaganda voert, zowel in het binnen- als buitenland. Alles wat hij over de islam(isering), de moslims, en de massa-immigratie van moslims in Europa uitkraamt, is volledig verdraaid of 100% gelogen. You bet your sweet ass dat Wilders bijdraagt aan het anti-islam/anti-moslim klimaat in Europa.

Ik kan me niet meer voor de geest halen wat Melkert bijdroeg aan het “anti-Fortuyn debat”, behalve dat ik zeker weet dat hij, in tegenstelling tot Wilders, niet 100% van zijn tijd onware anti-Fortuyn propaganda uitkraamde.

Je vergelijking gaat daarop al mank.

/Één Thomas van Aalten is genoeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Monade

Naschrift: ja, ik ben geïrriteerd, want jouw “argumenten” heb ik de afgelopen weken al vaak genoeg moeten lezen slash aanhoren; van linkse politici tot en met taalliefhebbbers als Kuitenbrouwer. Hoe krijgen jullie het voor elkaar om de gebeurtenissen van de afgelopen tien jaar zo selectief te gebruiken, met zoveel omhaal van woorden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jelle

+1 voor @10 en +2 voor @11

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Prediker

10+11; maar politici en opiniemakers uit die tijd schoten wel collectief in de “Hij is Mussolini”, “Hij is Milosevic”, “Hij is een soort-van nieuwe nazibeul die Anne Frank komt wegvoeren”-kramp.

Een fraaie collectie uitspraken over Fortuyn vindt u hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Monade

@Prediker, afgezien van de wargharbl van Jan Blokker-achtige tiepjes, lees ik daar alleen maar vergelijkingen, en die zijn correct, hoewel hyperbolisch. Bovendien zijn het directe (persoonlijke) reacties op Fortuyn, en geen georganiseerde anti-Fortuyn propaganda.

Fortuyn was een aanhanger van het Führerprinzip, autoritair tot op het bot en extreem-rechts, dat vallt niet te ontkennen. Ik heb een aantal van zijn prutboekjes gelezen, en de vergelijking met de denkbeelden van Mussolini vind ik daarom niet zo heel vreemd. Dat het nog veel extremer en laagbijdegrondser kan dan Fortuyn, doet daar niets aan af.

Wat zeker nu in het Wilders-debat ontbreekt, is de invloed die zijn polarisatie heeft op het dagelijks leven van “de moslims”, en hoe dit het denken van de jongeren beïnvloedt. Aan beide onderwerpen wordt in het debat doodleuk geen aandacht besteed, terwijl ik ze eigenlijk de belangrijkste vind.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 TisMeWat

Kijk dit even:

Opposition Between Religions with Sam Harris

http://www.youtube.com/watch?v=C-EQCnLkbVk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Frank

@Monade, in het rijtje van @13 zit wel een flink aantal hoogwaardigheidsbekleders met een flink pluche onder hun achterste. Politici die de autochtonen in de oude wijken die destijds het meeste last hadden van de veranderende bevolking en de uitwassen niet relevant vonden of zelfs bestempelden als racisten. Die tegen de homo Fortuyn die boos was over de behandeling van homo’s door losgeslagen jongens hun schouders ophaalden.
Daarnaast nog een ander punt op jouw @10. Ik vind dat er hele andere belangrijke dingen ontbreken in het debat. Namelijk naar elkaar luisteren, de moeite nemen elkaar te begrijpen en dan pas een weerwoord te geven.
Wilders is voor mij het absolute dieptepunt in publiekelijke fatsoen, Fortuyn deed het op enkele punten toch beter.
En verder hoop ik weer eens op zo een mooie libelle….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Inca

@14, idd. En niet alleen de (moslim)-jongeren trouwens – ook alle andere groepen die te maken hebben met meer vooroordelen en meer geweld, er worden meer groepen in de hoek gedrukt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Frank

Monade @14, zag je reactie pas later. Je laatste alinea, over de gevolgen in het dagelijkse leven op de slachtoffers van de Geertse c.s. vuilspuiterij, daar zou ik je graag enorm voor plussen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Monade

Politici die de autochtonen in de oude wijken die destijds het meeste last hadden van de veranderende bevolking en de uitwassen niet relevant vonden of zelfs bestempelden als racisten.
Ik praat niets goed, maar er is wel een verschil tussen lokaal belang en landsbelang. Sinds begin jaren ’90 worden in de politiek beide ongestraft door elkaar gehaald, ten nadele van iedereen.

Dat betekent bijvoorbeeld dat er inderdaad stadswijken zijn waar verwaarloosde Marokkaanse jeugd de buurt op stelten zet en dat daar door de betreffende gemeente iets aan gedaan moet worden, maar dat betekent niet dat dit een debatonderwerp voor de politici van de Tweede Kamer hoort te zijn, of dat er landelijk stadscommando’s moeten worden aangesteld die knieschoten mogen uitdelen.

Ik vind dat er hele andere belangrijke dingen ontbreken in het debat. Namelijk naar elkaar luisteren, de moeite nemen elkaar te begrijpen en dan pas een weer woord te geven.
Absoluut, dat is ook mijn grootste ergernis. Als zowel “links” als “rechts” aan framing gaan doen, de basisregels van logisch redeneren en debatteren aan hun laars lappen, er automatisch van uitgaan dat iedereen alleen maar liegt voor eigen gewin, en het maatschappelijk debat verzandt in emotioneel spektakel, dan is er geen debat meer mogelijk. De politiek heeft zichzelf dan irrelevant gemaakt.

Het hele nepdebat rondom de rol van Wilders in deze Noorse massamoord is een goed voorbeeld. Het is vanaf het begin al in de hoek gedrukt dat Wilders al dan niet rechtstreeks verantwoordelijk is. Maar dat is een straw man argument, en daar gaat het hier helemaal niet om. Hetzelfde geldt voor de stelling dat iedereen volledig verantwoordelijk is voor zijn eigen daden, ongeacht beïnvloeding van buitenaf, en dat ophitsers daarom niets te verwijten valt. Zo werkt dat niet, want mensen zijn geen hyperrationele wezens.

Beide argumenten zijn herhaaldelijk afdoende weerlegd, maar toch worden ze steeds herhaald alsof er niets gezegd is. Of deze mensen de discussie bewust saboteren of dat zij
gewoon niet kunnen redeneren omdat hen dat nooit is geleerd, maakt dan niet meer uit.

En verder hoop ik weer eens op zo een mooie libelle
Wat bedoel je?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Monade

@18 dank je. Het is de motor voor mijn diepe verontwaardiging over het Wilderscircus. Bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten is geen onschuldig spelletje. Vroeg of laat vallen er slachtoffers. Vroeg of laat ontstaan er conflicten die niet meer kunnen worden goedgemaakt.

Ik weet niet wat voor schade Wilders tot nu toe heeft aangericht. Ik hoop het beste, en ik vrees het ergste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Rob

@11 Ik ben het met je eens en het is sneu om zulk oppervlakkig denken waar te moeten nemen van mensen waarvan je het niet zou verwachten.

Ik ben trots op Pechtold.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Prediker

Kereltje Pechtold slaat nog geen deuk in een pakje boter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Frank

@19 Ik dacht dat jij af en toe van die mooie natuurfoto’s maakte?
Ik denk dat de schade waar je voor vreest in @20 snel verdwenen is als er een nieuwe generatie leiders en politici opstaat die wel het evenwicht weet te vinden tussen een menselijke en sociaal-economische benadering. Of die generatie zal opstaan, daar zit mijn grootste angst.
En Step is op dreef!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Rob

@22 Je bent gewoon jaloers op zijn lichaam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Harm

Inderdaad, bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten is geen onschuldig spelletje.

En het is absurd om degenen die daartegen in het geweer komen in dezelfde hoek te plaatsen als degenen die het doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 DSV

@17 “…er worden meer groepen in de hoek gedrukt.”
Dat klopt. Joden. Homo’s. Vrouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 alt. johan

@Harm 25: Jullie links-achtige praatjes zijn voor ons net zo weinig onschuldig als jullie de praatjes van Wilders vinden.

Met het in geweer komen zie ik ook geen verschil tussen een Folkert van der Graaf en een Anders Breivik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Harm

@27 – Jij bent nou eenmaal slachtoffer van de misvatting dat iemand die geen heil ziet in discriminatie dus vóór de islam zou zijn.

Discriminatie is wettelijk niet geoorloofd.
Sinds wanneer is “houdt de dief” een oproep tot geweld?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 alt. johan

@28: Wilders is op alle aanklachten vrijgesproken.

Net zo als de politici die in 2002 (na 6 mei) zijn aangeklaagd (Spong/Hammerstein).

Discriminatie wordt soms door de vingers gezien. We hebben in het verleden ook positieve discriminatie wetgeving gehad.

Arikel 1 vd Grondwet is helemaal nog niet zo oud in de huidige vorm.

Ik vind het schrijnend dat er al 2 mensen hier in Nederland zijn neergeschoten die kritische uitlatingen over dat artikel hebben gedaan.

Artikel 1 vd Grondwet moet van zijn heiligheid af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Harm

@29 – Dus Breivik is een martelaar in de strijd voor de afschaffing van het verbod op discriminatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Harm

Als Volkert G. in de toekomst had kunnen kijken, want de gevolgen zouden zijn van zijn daad, had hij dan zijn plannen doorgezet?

En wat wil Breivik?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 alt. johan

@30: Je zou zowel Breivik als Volkert martelaren kunnen noemen.

@31: Hopelijk ziet Volkert tegenwoordig in dat ie fout zat met de moord.

En hopelijk, over een paar jaar, Breivik ook. Dat ie besef krijgt van z’n majeure zonden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 DSV
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Harm

Volkert wilde ergens een einde aan maken,
Breivik wil iets beginnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Prediker

Kijk, kijk; Harm is het stiekem wel een klein beetje eens met Volkert. Of niet, Harm?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Harm

@35Prediker, je bent een smeerlap, smear, weet je wel!

Als ik het verschil probeer duidelijk te maken tussen een Fiat Panda en een Rolls Royce, betekent dat nog niet dat ik een voorstander ben van auto’s als transportmiddel.

Jij hoort niet thuis in de redactie van Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Harm

Het is wel de moeite waard om dit draadje nog een keer omhoog te schrijven. Dan kunnen andere lezers er nog even kennis van nemen wat nu de smerige insinuaties van de Prediker zijn die mij in het verkeerde keelgat schieten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Harm

En ja, er bestaat verschil

tussen iemand die een moord pleegt omdat hij van mening is dat het slachtoffer bezig is om een burgeroorlog te veroorzaken

en iemand die 77 moorden pleegt met de bedoeling om een burgeroorlog te veroorzaken.

Waarmee ik natuurlijk niet zeg dat ik moord als middel tot het doel goedkeur.

Duidelijk Prediker?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 alt. johan

@Harm 38: over de intensies

Volkert vd G heeft weinig losgelaten over zijn motieven. De Wikipedia van Volkert noemt nergens burgeroorlog. Wat er wel staat is: ” Ik zag [slachtoffer] als een gevaar voor de samenleving. “

Datzelfde kan gezegd worden van Breivik en links. Hoogstwaarschijnlijk beschouwt hij links ook als een gevaar voor de samenleving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 anthonie

@39

Sterker nog: Vermoedelijk beschouwde hij jong-links als een toekomstig gevaar. Het vermogen tot vooruitdenken kan Breivik niet ontzegd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Harm

@39 alt.johan – Ik noemde geen namen, ik gaf slechts aan dat er een verschil is tussen de intenties van het voorkomen en het veroorzaken van een burgeroorlog.

En voorzover dit betrekking heeft op een reeel bestaande situatie, is het verschil tussen ons, dat als VolkertG stelde:

”Ik zag [slachtoffer] als een gevaar voor de samenleving.“,

dat ik dan onmiddelijk begrijp wat jij niet wilt begrijpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 alt. johan

@41 Harm: We hebben het hier over intensies van 2 moordenaars. Waarom eigenlijk?

Het kan niet schelen wat voor rotsmoezen die 2 verzinnen. De klootzakken hadden moeten begrijpen (in hun rotkoppen) dat afknallen geen optie was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Harm

Ik had dit draadje dan ook al lang laten schieten als de Prediker niet was gekomen met zijn smerige insinuaties (@35).

Natuurlijk hadden die klootzakken moeten begrijpen dat afknallen geen optie is. Dat neemt niet weg dat ik de één een grotere klootzak vindt dan de andere.

Waarom, dat heb ik ook heel duidelijk uitgelegd. Maar ik begrijp heel goed dat jij dat om ideologische redenen wil simplificeren tot fout=fout.

Simplificatie is de kunst waarmee alle PVV-ers hun overtuigingen overeind houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Sikbock

tja.. harrempie laat zich weer kennen als de linkse fascist.. whats new?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Harm

@44 – Ik ben in ieder geval geen zelfverklaarde nationanaal-socialist. Of was het nou nationalistische-socialist?

Nou ja, wat zou het, je hebt me het verschil nooit duidelijk kunnen maken. Ik weet alleen dat je die overtuiging deelt met enige historische beroemdheden.
Of beruchtheden, kan dat ook?

Maar vertel eens blonde arier, wat heb je op je lever?

 • Vorige discussie