Klaver, stop met weggooien van GroenLinks

Foto: Baudouin (cc)

Vandaag komen  de leden van PvdA en GroenLinks bijeen om het over de kabinetsformatie te hebben, met name over de samenwerking tussen de twee partijen. Huub Bellemakers, partijbaron en fractievolger van GroenLinks Nijmegen doet mede namens Selcuk Akinci een oproep aan Jesse Klaver.

Van bovenaf zo’n samenwerking pushen is echt ongehoord. Je stelt je eigen partijen voor een voldongen feit. Het gooit onze eigen groene ideologie overboord, je staat helemaal niet sterker tegenover Rutte en leidt electoraal nergens toe.

In de zucht naar regeringsdeelname dreigen Jesse Klaver en Lilianne Ploumen hun eigen partijen voor de trein te gooien. Met hun voorstel de onderhandelingen als één fractie te voeren, proberen ze de leden van beide partijen op te zadelen met een voldongen feit.

Een mandaat voor deze stap ontbreekt ten ene male. Nooit heeft het congres van één van deze partijen zich uitgesproken voor zo’n verregaande vorm van samenwerking. En ook de kiezer heeft in maart van dit jaar een keuze gemaakt voor één specifieke partij en niet voor een gecombineerde lijst. Met zijn fusiedrang geeft Klaver blijk van onbegrip of zelfs minachting ten aanzien van de groene ideologie en van zijn kiezers.

Groene ideologie is fundamenteel anders dan de sociaaldemocratie. De sociaaldemocratie komt van oudsher op voor economisch achtergestelde groepen in de samenleving. Duurzaamheid werd lange tijd beschouwd als luxe-onderwerp. Groenen kijken veel breder naar ongelijkheid. Emancipatie, eerlijke verhoudingen tussen landen en rekening houden met de belangen van toekomstige generaties zijn kernaspecten van duurzaamheidsdenken. Niet voor niets staat GroenLinks traditioneel in de linkerbovenhoek van het politieke spectrum: links en progressief.

Als Klaver en Ploumen zeggen dat de partijen ‘naar elkaar zijn gegroeid’, dan heeft Klaver iets fout gedaan. Dan is GroenLinks onder zijn leiding veel te ver naar het midden afgezwakt. Fijn dat de PvdA na 30 jaar neoliberaal beleid weer iets naar links afbuigt, maar GroenLinks behoort veel radicaler te zijn dan dat. De PvdA wil de oneerlijke randjes bijschaven. GroenLinks staat voor een fundamentele verandering van de maatschappelijke orde ten gunste van mens en milieu en niet voor markt en munt.

Dit verschil is internationaal ook goed zichtbaar. Niet alleen zitten er in de Europese sociaaldemocratische partij te veel ondemocratische of corrupte clubs, ze willen ook gewoon andere dingen. De Europese Groene fractie daarentegen treedt op als geheel, met een duidelijke en gedeelde groene en solidaire missie. En op internationale schaal willen de meeste sociaaldemocratische partijen de grote industrieën helemaal niet aanpakken, of optreden tegen uitbuiting en milieuvervuiling. Denk alleen al aan de Nederlandse PvdA-kopstukken Albayrak en Benschop, die werken of lobbyen voor bedrijven als Shell en Schiphol.

Daarmee is niet gezegd dat PvdA en GroenLinks niet kunnen samenwerken. Het is toe te juichen dat de partijen zich tijdens een formatie eindelijk eens niet tegen elkaar laten uitspelen. Maar een fusie van fracties zou leiden tot een verschraling van het politieke landschap. Linkse samenwerking is juist van meerwaarde, wanneer meerdere partijen vanuit een stevig eigen perspectief aan een agenda werken. Met een linkse eenheidspartij worden die verschillende perspectieven vanuit machtszucht platgewalst. Dat leidt tot ideologische armoede en vlakke profielen waarin veel PvdA- en GroenLinks-kiezers zich niet meer zullen herkennen. Zoals een kandidaat-voorzitter van de PvdA laatst zei: „dan stemt de postbode zeker niet meer op zo’n fusiepartij”. En kiezers die stemmen voor radicale verduurzaming zullen zich niet aangetrokken voelen tot een centrumlinkse partij. Het electorale gat dat ontstaat in de linkerbovenhoek direct opgevuld worden door een andere partij.

Kortom: de voorgenomen fractiefusie is ideologisch, Europees en electoraal een heilloze weg. Het is beslissing die bij geen van deze partijen past en de partijen, zo veel is inmiddels wel duidelijk, ook geen betere papieren geeft in de onderhandelingen. Er is geen enkele reden rte denken dat je zo meer van Rutte cs gedaan krijgt. Samenwerking is toe te juichen, maar het fusieplan kan gevoeglijk van tafel. Als je goede vrienden bent, hoef je niet te trouwen.

 

Reacties (19)

#1 majava

Dat idee van een gefuseerde fractie kwam er door de opstelling van de VVD. Dat alleen al zou voldoende moeten zijn om er je bedenkingen bij te hebben.

PvdA en GL kunnen nu veel beter samen uitspreken dat ze klaar zijn met deze VVD. En dan ook even FU zeggen tegen dat laffe D66 op weg naar de uitgang. Zou ik ook doen.

 • Volgende discussie
#1.1 Co Stuifbergen - Reactie op #1

Het is raar om van twee partijen te eisen dat ze als 1 fractie gaan onderhandelen.

In de praktijk zal natuurlijk elke fractie moeten overleggen met de achterban, dus het blijven 2 aparte fracties (en als het goed is, allemaal onafhankelijke kamerleden).

Op zich is het handig als GroenLinks en de PvdA het eens worden op elkaar punten ze concessies willen doen en op welke punten ze elkaar steunen, maar dat kan ook in een overleg met alle partijen.

Hoe dan ook: zowel GroenLinks als de PvdA is nodig voor een meerderheid zonder de ChristenUnie, dus elke fractie houdt macht.

Als ze 1 fracties worden moeten, hoeven ze alleen maar af te spreken:
Als 1 fractie tegen is, zal de andere ook tegenstemmen.

#2 Daan van der Keur

Een grote mond hebben terwijl je gewoon dik verloren hebt!!! Jesse weet echt niet wat bescheidenheid is en verstandige dingen komen er al helemaal niet uit zijn mond. Ik vraag me elke keer weer in verbijstering af hoe zo’n ontzettend dom kereltje partijleider van een politieke partij kan zijn. Het aantal domme uitspraken van hem is iets te lang om nog te kunnen spreken van zelf maar een minimum aan intellect.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 okto - Reactie op #2

@2: Onzin, het is volstrekt irrelevant of een partij verloren heeft of niet. Die focus op winst of verlies vind ik altijd zeer storend. Wat telt in verkiezingen is hoeveel zetels je haalt; of dat er nou meer of minder zijn dan de vorige keer is totaal irrelevant.

PvdA en GL hebben nu samen zoveel zetels dat ze wel degelijk een partij kunnen zijn in de formatie.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 Co Stuifbergen - Reactie op #2

Ik zou zeggen: schrijf een artikel over Jesse klaver, dan worden we misschien wijzer.

Of GroenLinks zetels gewonnen of verloren heeft is nu niet van belang:
De enige realistische coalities zijn met GroenLinks en PvdA (dat wil Rutte niet) of met de ChristenUnie (Kaag zegt dat ze dat niet wil, maar ze accepteert werk dat dit feitelijk nu de coalitie is)

 • Vorige reactie op #2
#3 Michiel de Pooter

Harde maar faire analyse van de auteur. In plaats van elkaar op te vrijen, moeten GL en PVDA zich ook realiseren dat duurzaamheid, klimaat, identiteitspolitiek en Europa geen electorale verdienmodellen zijn. Daar kan je zijn met tweeën niet van rondkomen. Ook met het veronachtzamen van partijdemocratische processen, ga je geen volle zalen trekken. Zeker niet bij de traditionele aanhang of wat daar nog van overgebleven is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 okto

Ik ben het niet met @0 eens. GL en PvdA zijn naar elkaar toegeschoven in de loop der tijden. De auteur constateert terecht dat GL naar het midden opgeschoven is, en dat is precies wat electorale ruimte voor PvdD geschapen heeft. Als je het daar niet mee eens bent dan kun je natuurlijk ook verkassen naar de PvdD. Ik denk dat de auteurs ondertussen meer bij de PvdD thuishoren dan bij GL.

Voor beide versies van groene politiek is ruimte. Ik denk dat de PvdD een heel nuttige rol speelt, maar een machtsblok zullen ze natuurlijk nooit en te nimmer worden. Die rol ligt op dit moment voor GL wel binnen bereik. Als je met groene politiek meer wilt bereiken dan gerotzooi in de marge dan zul je toch echt een groter blok moeten worden. Dat kan door te fuseren met de PvdA. Dat is een heel logische kandidaat, zeker gezien het feit dat de PvdA zelf ook bewogen heeft richting GL, en dat de verkiezingsprogramma’s nu zo dicht bij elkaar liggen dat de stemwijzers in elk geval geen onderscheid meer kunnen maken.

Beide rollen zijn nuttig en kunnen elkaar zelfs versterken: de radicale rol van PvdD, en de pragmatische rol van GL in combinatie met PvdA. Wil die laatste rol voorbij het stadium van gerommel in de marge komen, dan is fusie, of op z’n minst verregaande samenwerking, onontbeerlijk.

Ik vrees dat de auteurs van dit artikel toch vooral veel in het verleden en in de klassieke rollen leven, en de huidige politieke werkelijkheid nog niet op zich hebben laten inwerken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Co Stuifbergen - Reactie op #4

Volgens mij moeten de partijen niet fuseren, maar in de tweede kamer wel goed samenwerken.

Het is fijn als de kiezer kan aangeven dat zhij het klimaat het belangrijkst vindt, of dierenrechten, of sociale rechtvaardigheid (dan is de SP beter dan de PvdA, maar goed).

#4.2 Cerridwen - Reactie op #4.1

Bij de keuze voor een partij gaat het niet alleen om of de standpunten punten precies overeen komen met de eigen meningen. Veel mensen vinden ook belangrijk of een partij in de positie is om die standpunten vervolgens ook te realiseren. Aan keuzemogelijkheden op links geen gebrek, ook niet als de PvdA en GL zouden fuseren. Het probleem ligt bij de volgende stap, hoe krijgen we zo groot mogelijke invloed op het beleid? Daar werkt de versplintering niet bepaald mee.

Je mag je eigen voorkeur hebben natuurlijk, maar als je deze beweging enigszins objectief wil analyseren, dan kun je niet om deze motivatie heen.

#5 okto

Hoewel dit natuurlijk geen garanties biedt, en het geen natuurwet is, is in het verleden gebleken dat fusies vaak heel goed uitpakken. GL is zelf een fusiepartij, en bleek meer dan de afzonderlijke delen. Hetzelfde gold lange tijd voor het CDA. Ook de ChristenUnie voer wel bij de fusie uit de afzonderlijke partijen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Co Stuifbergen

Heeft Rutte toevallig ooit gezegd dat hij met maar 1 linkse partij regeren wil?
Dan zou het kunnen dat hij alleen om fusie van de fracties gevraagd heeft zodat hij later kan zeggen dat hij zich aan zijn woord gehouden heeft.
(Ooit beloofde de VVD dat de belastingen niet omhoog gaan zouden, en toen is afgesproken dat de zorgpremie inkomensafhankelijk werd. Maar dat kan ook VVD-beleid zijn: een belasting die boven een bepaald inkomen niet meer hoger wordt!)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Cerridwen

Eens met Okto.

Er zijn namelijk ook goede redenen om wél meer te gaan samenwerken:
– inhoudelijk liggen PvdA en GL dicht tegen elkaar aan. Er zijn accentverschillen, maar meestal willen ze hetzelfde. Het verschil was in het verleden wellicht groter, maar dat is het verleden, niet nu.
– De versplintering op links zorgt ervoor dat links minder invloed heeft dan het zou kunnen hebben. Deze formatie is een concreet voorbeeld: een partij van 17 zetels krijgt meer voor elkaar dan twee van 8 en 9.

Ook moeten we niet zo dramatisch doen. Van een fusie is nog geen sprake, alleen van stevige samenwerking van de fracties. Het lijkt me goed dat er eens wat geprobeerd wordt op links, op de oude voet doorgaan heeft nou ook niet direct tot geweldige resultaten geleid.

Zie ook Sheila Sitalsing:
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/nog-lang-zal-er-gejammerd-worden-dat-hun-links-niet-mijn-links-is-maar-als-het-nu-niet-lukt-lukt-het-nooit~bae94920/

Stel de vraag ‘Wat is Links?’ en de heibel begint. Gaat het om strijden voor arme mensen en wie geld heeft zoekt het zelf maar uit, of is de essentie van de sociaaldemocratie de brugfunctie tussen de midden- en de onderklasse, en is er nog iemand boos op de klassenvijand, en wat doen we wanneer de internationale solidariteit frontaal botst met de binnenlandse solidariteit van de verzorgingsstaat, hébben we eigenlijk nog een verzorgingsstaat, en gaan we de arbeider zijn biefstukje ontzeggen omdat Het Systeem de CO2-uitstoot niet onder controle krijgt?

Wie meent dat veertien kerkgenootschappen op Urk best veel is voor mensen die in dezelfde god geloven, moet eens op links komen kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Co Stuifbergen - Reactie op #7

Als twee partijen met 8 en 9 zetels samenwerken, krijgen ze net zo veel voor elkaar als 1 partij met 17 zetels.
En die samenwerking zou tussen GroenLinks en PvdA (een waarschijnlijk ook partij voor de dieren) vanzelf moeten spreken.

Een probleem is wel dat in het verleden zowel GroenLinks (Kunduz-missie) als de PvdA (inkomensafhankelijke zorgpremie, marktwerking in het onderwijs, asielbeleid, bijstand en werkloosheidsuitkeringen) nog wel eens grote concessies aan de VVD gedaan hebben in plaats van met elkaar samen te werken.

#7.2 Cerridwen - Reactie op #7.1

Als twee partijen met 8 en 9 zetels samenwerken, krijgen ze net zo veel voor elkaar als 1 partij met 17 zetels.

Binnen één partij wordt veel beter samengewerkt dan tussen twee losse partij. Samenwerken bestaat in gradaties uiteraard.

Dan zie je ook dat PvdA en GL nu intensiever gaan samenwerken dan ze eerst deden, om zo meer voor elkaar te krijgen.

#7.3 Co Stuifbergen - Reactie op #7.2

Een ander voordeel van aparte partijen is dat er minder macht bij 1 persoon geconcentreerd wordt.

Dat de PvdA niet staat te trappelen om (weer) met Rutte in zee te gaan zonder GroenLinks, komt doordat de kiezers alternatieven voor de PvdA hebben.

#8 Hans Custers

Is er nog iemand die zich afvraagt hoe dit hele gedoe te rijmen is met de discussie van nog maar een paar maanden geleden over macht en tegenmacht? En met alle beloftes die daarover zijn gedaan? Over meer invloed van de Kamer?

Want hiermee wekken GL en PvdA toch wel heel sterk de indruk dat ze hun individuele Kamerleden menen te kunnen dresseren door ze in een fractie te stoppen, of een een ander, mistiger samenwerkingsverband. Los nog van het feit dat dat allemaal gebeurt op het commando van een premier die er een gewoonte van heeft gemaakt om de Kamer niet al te zorgvuldig te informeren. Voorzichtig gezegd.

Dit gaat over veel meer dan alleen maar de programmatische verschillen tussen GL en PvdA. Het gaat erover dat ze zich alweer alle kanten op laten manipuleren door de machtsspelletjes van de VVD en hun vriendjes. In de hoop wat kruimeltjes in de wacht te kunnen slepen in een regeerakkoord. Alleen al daarom zouden ze het niet moeten doen. Als Rutte zo nodig premier wil blijven na al zijn gelieg en gemanipuleer, laat hij dan zelf maar eens het initiatief nemen en concessies doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Maggi

Is het erg dat GL en PvdA naar elkaar zijn toegegroeid?
Is het vervolgens wel of geen goed idee om te fuseren (als fractie of voor mijn part geheel)?
Is het erg dat het uit de VVD-koker komt?

Dit zijn volgens mij drie totaal los van elkaar staande vraagstukken die in dit artikel op een hoop worden gegooid. Omdat het volstrekt logisch is dat je de derde vraag met NEE zou moeten beantwoorden, wordt het antwoord op vraag 1 en 2 natuurlijk niet ook automatisch NEE.

Sterker nog: over die eerste twee zou je los van de actuele aanleiding een zeer zinnige discussie kunnen voeren. Een discussie die je door deze houding eigenlijk dood slaat.

Ergo: slecht artikel omdat oorzaak en gevolg niet matchen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Co Stuifbergen - Reactie op #9

Het klopt wel dat Groenlinks en de PvdA allebei het milieu en de zwakkeren in de samenleving beschermen willen, de vraag is natuurlijk wat ze het hardst willen.

M.a.w. welke punten ze zouden laten vallen bij onderhandelingen, als ze moeten kiezen tussen…
– studiefinanciering een gift of tandartskosten in de zorgverzekering?
of meer geld voor rechtshulp?
– gezinshereniging voor minderjarige asielzoekers of meer woningen?
– tegenhouden van een verdrag met Investor-State Dispute Settlement, of stoppen met kernenergie?

Ik noem maar wat dingen waarbij de VVD dwars zou liggen.

 • Volgende reactie op #9
#9.2 Hans Custers - Reactie op #9

Als politieke partijen willen fuseren omdat ze naar elkaar zijn toegegroeid zouden ze dat voor de verkiezingen moeten doen. En niet vlak erna. Ze moeten het zich zeker niet op laten leggen omdat een andere partij het als voorwaarde stelt om te willen onderhandelen. En al helemaal niet door de partij die doet alsof de beslissing wie minister-president mag worden een interne partij-aangelegenheid is.

Het enige signaal dat PvdA en GL hiermee afgeven is dat ze er helemaal voor openstaan om zich weer eens te laten naaien.

 • Vorige reactie op #9