Klaas en het demonstratierecht

Foto: EU2016 NL (cc)

COLUMN - Inperking van het grondrecht om te demonstreren. Waar kennen we dat ook weer van? O ja, van autoritaire leiders als Nicolás Maduro in Venezuela en Vladimir Putin in Rusland. En sinds drie weken ook van de leiders van de grootste partij in ons land, Klaas Dijkhoff en Mark Rutte.

“Geen demonstraties bij de intocht.” Op 19 november riep Klaas Dijkhoff, voorzitter van de VVD-Tweede Kamerfractie, via Facebook op tot het afzien van demonstraties bij Sinterklaas-intochten. “En mochten mensen volgend jaar hier geen gehoor aan geven. Dan, lieve burgemeesters: van de intocht tot het feest even geen demonstraties.” Dat zou een demonstratieverbod zijn van ruim twee weken.

Premier Mark Rutte echode Dijkhoffs oproep. Hij pleitte op dezelfde dag als zijn partijgenoot voor een “andere aanpak” van demonstraties bij intochten. De Volkskrant meldde de dag erna dat “Rutte vindt dat demonstraties alleen gehouden moeten worden op plaatsen waar kinderen er niet mee geconfronteerd worden.” Het demonstratierecht schuift hij op die wijze wel heel gemakkelijk terzijde.

Dijkhoff of Rutte mag geen demonstraties verbieden. Vandaar dat Dijkhoff zich richt tot de “lieve burgemeesters,” die dat wel mogen – maar dat louter mogen als het voor hen onmogelijk is om chaos te voorkomen. Dat is vrijwel nooit zo. Zeker niet na de vorming van de Nationale Politie in 2013, waardoor tevoren altijd wel voldoende menskracht kan worden gemobiliseerd om orde te handhaven.

Dokkum

De lieve burgemeesters hebben immers “tot taak, met hulp van de politie, al het mogelijke te doen om dat recht op demonstratie mogelijk te maken en ook te beschermen,” zoals journalist Folkert Jensma 24 november in NRC Handelsblad terecht opmerkt. “Hoe impopulair die mening ook is. Want juist impopulaire meningen die lokaal mogelijk op verzet kunnen rekenen moet de overheid beschermen.”

Er is geen enkele andere grond om demonstraties te verbieden. Dat is met opzet zo vastgelegd, zo legt Jensma uit aan de hand van een rechterlijke uitspraak over de intocht te Dokkum vorig jaar. Ja, zelfs de “vrees voor vijandige publieksreacties is geen aanleiding om demonstraties te beperken of te verbieden,” want “het moet niet lonen om te dreigen met het verstoren van een demonstratie.”

Ombudsman

Niettemin heeft de Nationale ombudsman in liefst vier onderzoeken sinds 2007 vastgesteld “dat burgemeesters en politie het demonstratierecht niet altijd voldoende waarborgen.” In het recentste rapport, van maart dit jaar, beschrijft een burger dat (onverplicht) vooraf melden van de demonstratie “voelt als een sollicitatiegesprek en de gemeente bepaalt dan of we wel of niet mogen demonstreren.”

Daarnaast vinden er bij demonstraties soms juridisch dubieuze politieacties en arrestaties plaats. “De politie op straat wil nog wel eens zelf een andere afweging maken dan de burgemeester vanuit zijn kamer op het stadhuis.” Die politie, aldus het rapport, snapt “niet altijd waar het om gaat, namelijk het op een goede manier faciliteren van de uitoefening van het grondrecht om te mogen demonstreren.”

In plaats van demonstraties te beschermen en in goede banen te leiden door meer blauw op straat kiezen die lieve burgemeesters nog veel te vaak voor de gemakkelijke weg. Zoals de ombudsman constateert: “De overheid neigt naar risicomijdend gedrag.” Precies de laffe, antiliberale houding die Dijkhoff en Rutte aannemen – en waartoe eerstgenoemde de lieve burgemeesters zowaar oproept.

Zelfs het beperken van een demonstratie vanwege de inhoud komt voor, zo staat in dat rapport: “De inhoud moet eigenlijk buiten schot blijven, maar dat is niet altijd het geval.” Dat is uit den boze. Immers, iedereen mag in onze democratische rechtsstaat zonder toestemming of vergunning overal voor of tegen demonstreren. Als burgemeesters of andere politici dit recht beperken, dat kan echt niet.

Autoritair

Maar Dijkhoff betrekt de inhoud in zijn oproep, zo lijkt het. Hij pleit immers niet voor een algemeen demonstratieverbod, maar verwijst naar “de intocht” en naar voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Daarmee impliceert Dijkhoff dat daarover niet zou mogen worden gedemonstreerd. Een impliciete oproep tot een verbod om over een bepaalde kwestie te demonstreren – dat is ronduit autoritair.

Dat er kinderen bij zijn is geen reden om de rechtstaat opzij te schuiven. Zoals burgemeester Koen Schuiling van Den Helder, ook VVD, 24 november in NRC Handelsblad stelt: “Mijn collega’s en ik hebben getracht dat uit te leggen”: we hebben “een eed op de Grondwet (..) afgelegd. Soms betekent dat dat je de rug recht, de tegenwind trotseert en voor onze liberale democratische waarden staat.”

De orde moet daarbij worden gehandhaafd, zoals altijd. Als een situatie niet veilig is, dan is de juiste reactie niet om demonstraties te verbieden, maar om die veilig te maken. Zoals in alle beschaafde landen. We hebben de keuze: laten we bij de jaarlijkse intocht zien dat het demonstratierecht in ons land nauwgezet wordt gerespecteerd, of laten we zien dat dat recht bij het minste of geringste vervalt?

Dat is de keuze, elk jaar weer.

Reacties (59)

#1 Joop

Ik neem aan dat Rutte sprak namens het kabinet, dat zou zwaarder zijn dan een politicus in de tweede kamer die een proefballonnetje oplaat, en kijken hoeveel weerstand er is.

 • Volgende discussie
#2 Le Redoutable

Het demonstratierecht is wel belangrijk, maar de publieke veiligheid gaat natuurlijk altijd voor. Groepen als KOZP zij in the verleden veelvuldig hardhandig in aanraking gekomen met de politie, de leider is er zelfs voor veroordeeld. Deze acties waren tot dusver gelukkig op afgelegen plaatsen, maar je moet er niet aan denken dat dit tussen een groep kwetsbare kinderen gebeurt. Demonstreren is in dit geval prima, maar dan op een veilige plaats of op een ander tijdstip. Het is onzin om te beweren dat de politie dan maar uit moet zoeken hoe ze de veiligheid oplossen, je kan geen waterkanonnen, paardencharges en knuppels inzetten tussen een groep kinderen dat is vragen om een ramp met gewonde kinderen of erger. Groepen voetbalsupporters worden om die reden ook preventief over veilige banen geleid.

Nu gebeurt het helaas vaker dat tegendemonstranten met geweldsdreiging een andere demonstratie verhinderen. Zo heeft Antifa diverse keren met succes met dreigen met geweld en bomdreigingen een Pegida demonstratie verhinderd. Dit is echter een ander verhaal, alhoewel Pegida tot dusver alleen maar vreedzaam heeft gedemonstreerd bestaat het uit volwassenen die een gevaarlijke situatie veel makkelijker kunnen overzien en daar naar handelen. Zij kunnen ook overzien dat hun protest geweld kan opleveren, kinderen die gaan feestvieren niet. De voorstanders voor een ongelimiteerd demonstratieverbod zijn in die gevallen overigens altijd opvallend stil gebleven.

Kinderen hebben geen idee van politiek of frustraties van diverse kleine groepen en worden gewoon bang van boosmensen die hun favoriete kindervriend uitschelden. Voor je het weet denken ze dat alle mensen met een kleurtje boos schreeuwende Sylvana’s en Jerry’s zijn, als je de polarisatie van kinds af aan in wil bakken moet je dat vooral promoten. Kinderen die zelf een kleurje hebben houden er misschien zelfs een minderwaardigheidscomplex aan over. Als die demonstranten zo hard schreeuwen dat zwarte sprookjesfiguren slecht zijn en alle blanke mensen racisten zijn, dan moet er toch iets mis mijn kleurtje zijn, deze demonstraties kennen alleen maar verliezers..

De meeste kinderen hebben niet eens door dat b.v. hun klasgenootje en andere kleur heeft, laat staan dat er een verband met een zwart sprookjesfiguur is, dat moet je vooral zo proberen te houden. Wat dat betreft is het ook verstandig dat allemaal op een afstand van elkaar te houden en heeft Dijkhoff dus groot gelijk. Een liberale samenleving kan niet bestaan als en klein groepje extremisten de dienst uitmaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 JANC

@2: jouw aangehaalde geweld en veroordeling heeft wat duiding nodig.

Volgens de politie werd Afriyie in 2014 aangehouden omdat zijn protest – hij droeg een T-shirt met de tekst ‘Zwarte Piet is racisme’ – voor een onveilige situatie zorgde. Hoewel behalve Afriyie nog 89 andere actievoerders werden gearresteerd, is hij de enige die voor het incident uit 2014 voor de rechter moest verschijnen. Volgens het OM had Afriyie bij zijn arrestatie geduwd en een agent in zijn been geknepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Oink
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 6822

Tering, wanneer houden rechtse idioten eindelijk eens op met met die larmoyante aanstellerij, dat geweeklaag, dat kleuterachtig overtrokken gejank, onderwijl anderen uitmakend voor snowflakes en beroepsgekwetsen.
Misselijkmakend stuitende hypocrisie.
Zoek
je
fokking
eigen
forum

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@5: Prima toch dat #2 zich uit als tegenstander van de grondwet en dus als anti-democraat? Liever dat we het nu alvast weten, kan de AIVD preventief monitoren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 6822

@6: Ik vind er echt niets prima aan. Je verliest namelijk standaard als je met leugenaars discussieert. Ofwel je reageert wel, waardoor je je laat meeslepen in zwakbegaafde leugenachtige zwakzin, ofwel je reageert niet, waardoor je centimeter voor centimeter, huis voor huis en straat voor straat inlevert aan kwaadwillige opruiers.

Zonde van de moeite, zonde van de energie, zonde van dit forum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Lutine

Ik ben het met Bismarck eens. Dijkhoff wil de grondwet opschorten om zo in het gevlei bij populisten te komen. Dat zijn geen kinderachtige zaken. Je kan het afdoen als een luchtballonnetje en dat is het ook. Wat Dijkhoff betreft dan. @2 bewijst dat men op zo’n luchtballonnetje door spint.

Je kan nooit van leugenaars verliezen in een discussie. Wat Pegida voor organisatie is weet iedereen die het nieuws bijhoudt. Die demonstreren niet vreedzaam. Wat Wagensveld voor een man is, is ook bekend. Misschien komt @2 op GS weg met zulke onzin. Daar zitten ook veel anti-democraten. En ik weet niet of de AIVD het allemaal checkt, zo belangrijk zal @2 niet zijn, net zo min als ik.

Verder zou iedere vredelievende burger zich af moeten vragen of hij het op prijs stelt dat extreemrechtse fracties als Voorpost en Pegida zich met een kinderfeest bemoeien. Nog een paar jaar en dan durven alleen extreemrechtse engerds zich nog als ZP te verkleden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 AltJohan

@Lutine: “… extreemrechtse fracties als Voorpost en Pegida zich met een kinderfeest bemoeien.”
Wat verwacht je anders? het kinderfeest is door de anti-beweging enorm gepolitiseerd.

Wat ik voor me zie is dat de Pegida’s en Voorposten geld gaan vrijmaken voor kinderen in arme wijken. Niet alleen voor snoepgoed, maar ook voor cadeaus. Om extreem rechts wind uit de zeilen te halen zullen andere partijen ook geld gaan vrijmaken voor die kinderen. En die kinderen zijn de lachende derde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 AltJohan

Ik snap Klaar: Het demonstratierecht is nooit bedoeld om een kinderfeestje mee te verstieren.

Het is de kick-outers ook nooit genoeg als ze iets te ver staan. Ze zoeken altijd de ouders en de kinderen op in hun demonstratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 6822

En door ging het gejank……

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Lutine

@9

Wat jij voor je ziet moet je zelf weten. Wat een feit is, is dat Dijkhoff de grondwet aan de kant wil schuiven om wat zieltjes te winnen in de populistische vijver. Dijkhoff is een intelligente man. Dat betekent ook dat hij jullie (zeg maar de PVV/FVD aanhang) ziet als dom volk wat te verleiden is met kralen en spiegeltjes. Ik ben het op dat punt wel eens met Dijkhoff, jullie zijn echt dom. De andere kant van het verhaal is dat ik zelf niet zo dom ben als jullie. (Jij hebt je hier altijd bekend gemaakt als PVV/FVD aanhang)

Ik sta achter een functionerende democratie. En ‘jullie’ willen alleen een democratie die jullie uitkomt. Jullie zijn geen klein groepje, maar een behoorlijk groot deel van de autochtonen. Waarmee ‘jullie’ aan tonen dat jullie een groter gevaar zijn voor de samenleving dan ‘moslims’. Daar zijn het slechts een handjevol extremisten die een probleem zijn.

Ook anti-pieters hebben recht op demonstratie, al zijn het er slechts 10.
En wel op een tijdstip die zij in overleg met het bevoegd gezag wensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 AltJohan

@Lutine: Er is geen grondrecht om ons kinderfeestje te verstieren.

Punt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bouke

@6822, hulde! Ik vond Sargasso altijd leuk omdat er enigzins serieuze discussies waren in de reactiepanelen. Ik heb nu het idee dat iedereen de rechtse trollen beu is en niet meer de moeite neemt om te reageren.

@2 zoals @3 opmerkt is Jeffrey Afriyie gearresteerd bij een anti-zwarte pieten demonstratie. Wat het punt van de schrijver van @0 dus illustreerd.
Verder bewijst de demonstratie in Zaandam en het gebrek aan een demonstratie in Amsterdam (want geen zwarte pieten) dat het reuze meevalt hoe gevaarlijk KOZP is.

@13 jawel, lees het artikel nog maar eens

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 AltJohan

@Bouke: nee, daar is de grondwet niet voor bedoeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Dehnus

@15: serieus? Dus bij gaat mensen de grondrechten ontzeggen met als excuus “Will somebody please think off the children!”.

Tja zo kennen we de Nazi’s ik bedoel nieuw rechtsjes weer. Misbruik maken van grondrechten om anderen die te ontzeggen. ? Lol

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 majava

@5:+ heelveel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 kars

Wat 6822 zegt.

@2 komt met een lange, lange reeks halve waarheden en ‘maar kijk dan toch daar eens’ retoriek, frames, verhullende taal en regelrechte leugens. Kun je punt voor punt aanwijzen en ontkrachten in een nog langer en nog onleesbaarder verhaal, maar dan legitimeer je gewoon zijn racisme (want dat is het als je nu nog de kant kiest voor Pegida en tegen antiracisten).

Met je kinderfeestje. Dat je kleinkinderen goed onderwijs mogen genieten op het Jerry Afriyie-Gymnasium

Fuck Sargasso dat ze dat soort shit toelaten.
Goed stuk wel weer, dus complimenten aan Van Spanje/Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 AltJohan

Ik ben niet tegen het demonstratierecht voor KOZP, maar voor hun is het demonstratierecht an sich niet voldoende. Ze zoeken kinderen/Sinterklaas/ZP op. Ze willen bij hun onder de neus komen.

Ook logisch dat er tegenbewegingen ontstaan in de trend van KOKOZP (kick out (kick out zwarte piet))

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 6822

@19: Ik stel voor dat extreemrechtse mongolen zoals we die de afgelopen tijd helaas ons beeldscherm hebben zien vervuilen weldegelijk tegen KOZP mogen protesteren, maar dan op een verlaten industrieterrein in Delfzijl, zo rond eind juni, begin juli.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 JANC

@19:

Ze zoeken kinderen/Sinterklaas/ZP op. Ze willen bij hun onder de neus komen.

bron?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Amateur Commenter

@2: Ja, of je stopt gewoon met Piet rode lippen, kroeshaar, en gouden oorbellen op te laten doen. Datie zwart is, is nog niet eens het echte probleem. Kan je dat waterkanon lekker op stal laten staan.

Soms is het echt zo makkelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Lutine

@22

Onder vrijheid van meningsuiting valt ook het verkleden van jezelf als Zwarte Piet inclusief rode lippen, kroeshaar, gouden oorbellen en een Surinaams accent. Er is mij geen wet bekend die dat verbiedt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 JANC

@23: De vrijheid van meningsuiting is, zover ik weet, die vrijheid dat de overheid niet ingrijpt op hun onwelgevallige mening. Maar het gaat hier niet om een hun (de overheid) onwelgevallige mening, maar het feit dat mensen zich door die karikatuur beledigd voelen.

Bovendien is er nog zoiets als fatsoen. Je mag je dan wel beroepen op je vrijheid van meningsuiting als je iemand beledigd, maar netjes is het niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Lutine

@24

Dat is het probleem in deze discussie: het fatsoen ontbreekt. En fatsoen kan je niet in de wet vast leggen. Als ZP zo’n groot probleem is voor een kleine minderheid, dan is het eenvoudig om ZP af te schaffen. Maar voor dat afschaffen heb je iedereen nodig. Je kan het niet afdwingen. En nu gaan de extreemrechtse mensen al zo ver dat ze voor grondwettelijke argumenten doof zijn. Liefst gaan ze dagelijks als ZP over straat. Extreemrechtse drammers zijn het die onze maatschappij verzieken. En we staan er machteloos tegenover.

Het enige wat ik kan doen is ZP negeren als ik er een tegen kom. Wie weet zit er zo’n extreemrechtse engerd achter de schmink?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 6822

@25: Het probleem is niet dat het fatsoen ontbreekt, het probleem is dat uberhaupt de wil tot fatsoen aan één kant van de discussie ontbreekt. De dieperliggende oorzaak van die onwil is nu niets anders meer dan racisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Lutine

@26

Het punt met racisten is dat zij zichzelf zelden als racisten zien.
Zouden ze er kennis van hebben, dan zouden ze hun racisme niet langer beoefenen. Wat de racist doet is zichzelf verheffen door iemand die anders is naar beneden te trappen. De op deze wijze gewonnen ‘status’ wensen zij niet op te geven. Dat verklaart hun “niet voor rede” vatbaar zijn. En daarmede hun onfatsoen.

De racist is slachtoffer van zijn eigen wil, welke we als onvrij kunnen bestempelen. Schelden of te keer gaan tegen een racist bevestigd alleen maar zijn ‘gelijk’. De racist is een arme stakker die doolt in de woestijn, welke zijn eigen denken gevormd heeft. Het berooft hem ook van zijn intellectuele vermogen. Het intellect kan slechts in vrijheid tot bloei komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 AltJohan

Jerry vond het geweldig, maar hij is nog steeds bezig met een ruzie van meer dan 20 jaar terug:

“In 1993 maakte Afriyie zijn eerste Sinterklaasintocht mee. Er was een parade in Utrecht, er waren pepernoten, cadeaus, snoepgoed.
Samen met kinderen uit zijn buurt rende hij achter Sint en de Pieten aan. Hij vond het geweldig. Maar niet veel later werd hij tijdens een ruzie met andere kinderen uitgescholden voor Zwarte Piet. ‘Ik had het feest meegemaakt en gezien dat Zwarte Piet een knecht is. Zeker aan het begin van de jaren negentig, toen Zwarte Piet nog een Surinaams accent had en een beetje dommig was.’”

bron: https://www.volkskrant.nl/mensen/een-paar-dagen-op-pad-met-jerry-afriyie-de-voorman-van-kick-out-zwarte-piet~b1169a27/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 6822

@27: Nee Lutine, ik ga niet met je mee. Slachtoffer van de eigen wil is een synoniem voor glad ijs. Als ik al mee wil gaan in jouw Schopenhauereske stelling dat de wil onvrij is, dan maakt dat nog niet automatisch dat we er slachtoffer van zijn. En zo wel, dan is iedereen er slachtoffer van, zonder dat iedereen daadwerkelijk slechte handelingen uitvoert, zicht onderwijl verschuilend achter hun onvrije wil.
Ook kindverkrachters zijn slachtoffer van hun eigen wil. Hitler en Stalin. Dierenbeulen. Verwoerd. Mijn decaan vroeger.

Vrije wil of niet, slechte daden moeten gestopt worden. Kan dat met inzicht, dan graag. Moet het met geweld, het zij zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 majava

@28: En jij, plus de gehele media zijn nog altijd bezig om Jerry als enige stem te zien van de mensen die een probleem hebben met zwarte Piet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 6822

@30: Altjohan heeft zelf sinds zijn kindertijd geen nieuwe inzichten opgedaan, of blijk gegeven van nieuwe kennis. Datzelfde onvermogen wenst hij blijkens #28 iedereen toe. Sargasso blijft hem blijkbaar die etalage bieden, het is aan ons daar aandachtsloos langs te lopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Lutine

@29

De racist is niet automatisch een slachtoffer. Vrije wil betekent immers ook dat de racist in kwestie ten aller tijde de keuze heeft om te veranderen. Waar we het over hebben is de beoordeling dat een ander minderwaardig is aan ‘ik’. Dat resulteert in gevoelens als angst, haat, jaloezie en andere negatieve gevoelens. (De racist wordt dus door zijn gevoelsleven al gestraft)

De mens kan alleen zichzelf veranderen, hetgeen ook de vrije wil bewijst. In mijn denken waren ooit vooroordelen (conditioneringen) aanwezig welke racistisch van aard waren. Uit vrije wil heb ik die conditioneringen opgeruimd en zal dat in de toekomst ook doen indien ik ze aan tref. Racisme komt uit het denken voort, conditioneringen in het denken kunnen verwijderd, dat maakt de mens vrij. In vrijheid beleeft de mens geen negatieve gevoelens zoals hiervoor omschreven.

Slechte daden moeten met het wetboek in de hand gestopt worden. Daarom is Dijkhoff ook fout bezig, hij verkracht het wetboek. De grens van geweld steek ik niet over. Daar is gezien de situatie nog geen aanleiding toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Lutine

@30

De kwestie van ZP staat hier feitelijk buiten. Het kernprobleem is dat een deel van het volk de anti-pieters het demonstreren onmogelijk wil maken. Zij zijn racistische anti-democraten en dat overstijgt de hele ZP kwestie.

Willen we een vreedzame samenleving houden dan moet iedere anti-pieter kunnen demonstreren bij de volgende intocht. Rechtextremisten die dit onmogelijk maken dienen vervolgd te worden. Feitelijk zou je Dijkhoff ook een (verbale) rechtsextremist kunnen noemen in deze kwestie. Ik mag wensen dat hij intern op zijn falie heeft gekregen van degenen die over ethiek gaan binnen de VVD.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 6822

@32: Als het wetboek maar zwaar genoeg is, kun je er inderdaad een flinke klap mee uitdelen.
Maar serieus: onze ideeën hebben al vaker gebotst en een groot fan van jouw filosofische gemeenplaatsen ben ik niet. Maar ik ben wel heel benieuwd of je zelf ook ziet dat alleen jouw #27 en jouw #32 onderling al niet stroken, met elkaar in tegenspraak zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 AltJohan

@Lutine: “…. moet iedere anti-pieter kunnen demonstreren bij de volgende intocht. “
Iedere? Als ze maar voldoende afstand houden van de kwetsbare kinderen dan kan heel veel.

Soms denk ik wel dat eens dat Afriyie de kinderen van nu, zo’n zorgeloze intocht als hij zelf heeft gehad in 1993, misgunt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 JANC

@35: Wat is er mis als er mensen met bordjes staan die roepen “zwarte piet moet weg”? Die tere kinderzieltjes kunnen daar wel tegen hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Lutine

@35

Ik heb een voorstel. Als jij nu eens de komende jaren aan je zelf gaat werken ipv je op te werpen als beschermheer van kinderen? Er is namelijk niemand die van jou vraagt om als beschermheer op te treden.

Dit alles onder het cliché „verbeter de wereld en begin bij je zelf”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 AltJohan

@JANC: het doet iets met de sfeer. Het is een afwijzing van de optocht zoals die gevierd wordt. De optocht wordt steeds politieker. Moet je willen al ouder om daar je kind aan bloot te stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 AltJohan

@Lutine: ik ben enorm aan mezelf aan het werken de laatste vier jaren. Het is fantastisch.

Wat ik tegelijkertijd merk is als ik dingen voor anderen doe dat dat fijne feedback en enorm veel voldoening geeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 DeVrede

Toch altijd een geestig gezicht: Mensen die een ander oproepen zichzelf niet als maatstaf te nemen maar daarbij vergeten dat ze dat zelf ondertussen ook doen.

KOZP zijn gewoon een stel ordinaire relschoppers met goedgelovige volgelingen maar in essentie niet zo heel anders dan kaalkopjes en ander politiek ongerief.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 JANC

@40:

KOZP zijn gewoon een stel ordinaire relschoppers met goedgelovige volgelingen maar in essentie niet zo heel anders dan kaalkopjes en ander politiek ongerief.

Nee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 JANC

@38: Zoals iemand eerder al schreef, de oplossing is eenvoudig. Dan zullen er geen protesten meer zijn. Tot die tijd is dat de plek en de tijd om daar te protesteren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Joop

@33.

In mijn denken waren ooit vooroordelen (conditioneringen) aanwezig welke racistisch van aard waren. Uit vrije wil heb ik die conditioneringen opgeruimd en zal dat in de toekomst ook doen indien ik ze aan tref.

Sorry hoor, dat klinkt als een psychopaat bij een psychiater.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 6822

@43: Ik ben geen moderator ofzo, maar dit lijkt mij onnodig vijandig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Lutine

@44

Iets kan alleen vijandig opgevat worden als er bij de ontvanger een vijand-denken aanwezig is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Joop

@44.

Meer een constatering. Ik vind het nogal wat dat iemand zichzelf zo herprogrammeert. Niet gezond. Lijkt op nlp. Gevoel kan je nooit helemaal veranderen, basis blijft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 6822

@46: Ik lees alleen maar:
“Ik ben racistisch opgevoed” of “ik ben in een racistische omgeving opgegroeid”, maar “ik ben door die aangeleerde vooroordelen heen gaan kijken, heb mijn blik verbreed en wijs nu racisme in alle vormen af”.

Hupsakee, beetje moeite doen voor elkaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Lutine

@34 Zo moeilijk is de kwestie nu ook weer niet. Jij ziet een tegenspraak welke er in werkelijkheid niet is. Vergeef me de mogelijk Schopenhauereske retoriek, maar de mens kan niet willen wat hij wil. De racist denkt dat hij kan doen wat hij wil. In werkelijkheid is hij een geoliede machine die racisme uitbraakt. Druk ergens op een knopje bij hem en hij komt in beweging. Het knopje werd ingedrukt door KOZP en alles wat er om heen hangt.

Wat KOZP teweeg brengt is niet dat autochtonen massaal ZP racistisch zijn gaan vinden. Nee, KOZP toont racisme aan door een knopje bij de racisten in te drukken en spontaan gaan ze wegen blokkeren, racistische taal bezigen en andere onwettelijke dingen doen.

Niemand hoeft mijn filosofische ideeën of gemeenplaatsen te delen, ik heb dat zelfs liever niet. (maar dan probeer ik ook te doen wat ik wil) Filosofie kan uiteindelijk de mens maar op één plaats brengen en dat is waarnemen wat er gebeurd en de oorzakelijkheid na trekken. En dat is optimaal gebruik maken van het eigen intellect. Welke dan niet meer gehinderd wordt door “proberen te doen wat ik wil”.

In deze kwestie zie ik dat er racisme wordt opgeroepen, wat dus al aanwezig was voordat KOZP actief werd. KOZP maakte het zichtbaar. En dat staat totaal los van de vraag of ZP werkelijk een racistisch figuur is. In datzelfde waarnemen zie ik ook Joop vijandig reageren. Maar hem ontbreekt het intellect om in te zien dat het intellect vooroordelen genereert. Vooroordelen opruimen, dan ben je een psychopaat in zijn (gekleurde) waarneming. Terwijl het in de kwestie vwb racisme juist om ongekleurde waarneming gaat. (letterlijk zelfs in de ZP kwestie)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 AltJohan

@Lutine: Op knopjes drukken bij racisten. Ik vind het allemaal prima. Intochten “ontheiligen” en kinderen/ouders stalken en lastig vallen totdat er geen intocht met een normale zwarte piet meer over is.

Het is het recept voor verdere polarisatie. Wij populisten profiteren flink van die polarisatie.

Het gaat lekker :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 JANC

@49: Ach, nu is de waarheid al zover ontkracht dat KOZP aan het stalken is, terwijl het omgekeerde gebeurt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 AltJohan

@JANC: zo wordt dat wel ervaren. De kick-outers zoeken de intochten met aanwezige kinderen/ouders actief op. Friesland was eerder nog gewoon, maar ook daar laten ze mensen niet meer met rust.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 JANC

@51: Maar dat leden van KOZP dus thuis bezocht worden door hooligans is niet stalking, maar een demonstratie in het “gewone” Friesland is dat wel? Ik geloof dat je het begrip “stalken” niet begrijpt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 AltJohan

@JANC: “Maar dat leden van KOZP dus thuis bezocht worden door hooligans is niet stalking ….”

Ook dat kan je wel classificeren als stalking. Het past in de steeds verder gaande polarisering. Wat er gebeurt is lang niet altijd fraai.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 JANC

@53: Nee: Wat ik maar wil zeggen: KOZP zoekt geen ouders en kinderen thuis op. Dat ze een demonstratie houden bij een evenement is niet met stalking te vergelijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Lutine

@49

Intochten ontheiligen? Jullie racisten bedrijven echt religie hè?
Dus nooit meer wat zeggen over Mohammed graag, die ontheiligen jullie zo vaak. Profeet Wilders voorop!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 AltJohan

@JANC: De kick-outers hebben hun punt al gemaakt. Ze hebben genoeg aandacht gekregen.

Er is bij sommige kick-outers een houding van: we willen alle ZP’en eruit hebben. Daartoe hinderen (stalken) ze vele heilige intochten met hun opdringerige, feest-bedervende boodschappen.

Het polariseert en daar profiteren wij populisten weer van. :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 JANC

@56: Win-win-situatie dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 AltJohan

@Lutine: De goedheiligman met zijn gevolg is heilig het zit al in zijn naam! Mijn inziens wordt dat veel te weinig ingezien hoe belangrijk&heilig de sinterklaas-religie in Nederland is!

Met de Profeet Mohammed (vzmh) heb ik heel weinig. Ik vind Wilders Profetischer. Wilders heeft ook meer volgelingen dan Mohammed (vzmh) in zijn tijd. Sinterklaas/ZP vind ik ook veel cooler dan M.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 JANC

@58:

sinterklaas-religie

je bakt ze lekker bruin, he?

Wilders heeft ook meer volgelingen dan Mohammed

Bedoel je Wilders-stemmers in vergelijking met volgelingen? Bij zijn dood, 62 jaar oud, was het hele Arabische schiereiland onder zijn invloed. Het lijkt mij een boude stelling, enkel om te provoceren.

 • Vorige discussie