Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

In twee opeenvolgende zaken, baby Donna en baby Jayden waarbij een Belgisch kind door Nederlandse pleegouders werd gekocht van respectievelijk een draagmoeder en de biologische ouders heeft een Nederlandse rechter uitspraak gedaan. In het ene geval, Donna, werd besloten dat het kind bij de Nederlandse adoptieouders mag blijven en werd een omgangsregeling met de biologische vader vastgesteld. In het andere geval is de baby onder voogdij van bureau jeugdzorg geplaatst.

Beide gevallen lijken vanaf de buitenkant bezien nogal wat overeenkomsten te kennen. De oorspronkelijke biologische ouders (of althans in het geval van Donna de biologische moeder) lijken geen bijzonder stabiele, sociaal hoogstaande of liefdevolle mensen te zijn. In beide gevallen lijken de adoptieouders (of wellicht beter koopouders) geen hoog moreel besef te bezitten en  te weten dat er wetten worden overtreden, daarbij het risico van mogelijke emotionele beschadiging van het kind voor lief nemend. In het geval Donna speelt dan nog mee dat de oorspronkelijke biologische vader graag het kind, zoals oorspronkelijk afgesproken, zou hebben opgevoed.  De koopouders waren van dit feit op de hoogte, wat hun gedrag nog kwalijker maakt.

Wanneer ik de reacties op diverse media, waaronder Sargasso, op de vonnissen die inmiddels geveld zijn lees, dan zie ik dat veel mensen de mening zijn toegedaan dat alleen met het belang van het individuele kind rekening moet worden gehouden. In het geval Jayden zou dat volgens deze personen betekenen dat het kind beter bij de koopouders dan bij bureau jeugdzorg zou blijven ondergebracht. In het geval van Donna dat zij bij de koopouders blijft, wat overigens ook het geval is.

Ik ben het daar ten stelligste niet mee eens. Ja het belang van het individuele kind moet zwaar wegen in zo’n zaak, maar het signaal naar zowel potentiële verkopers als potentiële kopers van kinderen moet minstens even zwaar meewegen. Wanneer blijkt dat regels en wetten in deze loze stukken papier zijn en dat dit soort gedrag onbestraft mag blijven, dan ben ik bang dat het hek van de dam is. Waarom nog moeilijke procedures volgen wanneer een beetje geld wonderen doet tenslotte?

Wetgeving op het gebied van adoptie is er niet voor niets.  Goede screening en zorgvuldigheid in de procedures is een noodzaak om daadwerkelijk kinderen op een plek te laten belanden waar ze een goede toekomst te wachten staat.

Hoewel ik deze zelf niet heb,  snap ik best dat de wens kinderen te hebben groot kan zijn. Echter juist wanneer deze wens heel groot is, moet deze gepaard gaan met het morele besef dat het belang van ‘het kind’ of kinderen in het algemeen altijd prefereert boven de eigen kinderwens!  Hoe zwaar dat ook kan zijn.

Kortom, ik persoonlijk zou het rechtvaardiger gevonden hebben wanneer (inmiddels peuter) Donna zou zijn teruggekeerd naar haar biologische vader in België. Voor baby Jayden hoop ik dat een goed pleeggezin gevonden wordt waarbij financiële zaken  geen rol spelen.

0

Reacties (17)

#1 Anoniem

Wetgeving op het gebied van adoptie is er niet voor niets.
Nee die is er in het belang van het kind en als je die wetgeving dan in een individuele zaak gaat gebruiken om tegen het belang van het kind in iemand te straffen dan schiet je door.

Kinderen afpakken lijkt me sowieso een nogal middeleeuwse straf, je kunt die ouders toch een werkstraf en een boete geven?

 • Volgende discussie
#2 Anoniem

Hoewel ik deze zelf niet heb, snap ik best dat de wens kinderen te hebben groot kan zijn. Echter juist wanneer deze wens heel groot is, moet deze gepaard gaan met het morele besef dat het belang van ‘het kind’ of kinderen in het algemeen altijd prefereert boven de eigen kinderwens! Hoe zwaar dat ook kan zijn.
Zo werkt de menselijke geest natuurlijk niet, ik fiets door rood als het voor mij veilig is omdat ik zie dat dat in die situatie een gunstig resultaat oplevert (eerder op mijn bestemming) en niemand schaadt. In het algemeen is het natuurlijk belangrijk dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt omdat er anders serieus dingen fout gaan. Dat besef ik, maar toch fiets ik door rood. Omdat dat in mijn situatie voor iedereen het beste resultaat oplevert.

Zo denken die ouders ook.

Ze kopen het kind van die moeder omdat ze zien dat de oorspronkelijk moeder geen goede moeder is (die verkoopt haar kind namelijk) terwijl ze van zichzelf weten dat ze wel hele goede ouders zullen zijn. Natuurlijk snappen ze dat er adoptieregels moeten zijn om te voorkomen dat minder goede ouders geen kinderen adopteren. Dat beseffen ze zich heel goed maar toch gaan ze op het aanbod in. Omdat dat in hun situatie voor iedereen het beste resultaat oplevert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 HansR

Waarom nog moeilijke procedures volgen wanneer een beetje geld wonderen doet tenslotte?

en

…waarbij financiële zaken geen rol spelen.

Idealist?
Irrealist?

Geld speelt een rol.
Een hoofdrol.
Nu en in het verleden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Kroshka

Wat je niet weet zijn de omstandigheden die hebben geleid tot een andere uitspraak. Waarom konden de koopouders niet via de gangbare kanalen adopteren?

Wat mij wel tegen de borst stuit, is de uitspraak van de rechter dat je een kind na 5 maanden gerust weg kunt halen omdat er nog geen hechting heeft plaats gevonden. Juist in de eerste maanden van het leven van een kind vind hechting juist plaats. De rechter had beter kunnen oordelen over de ouders en zeker de koopouders.

Jeugdzorg en ggz hebben er in de toekomst in ieder geval weer een klantje bij!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 m44

“Kortom, ik persoonlijk zou het rechtvaardiger gevonden hebben wanneer (inmiddels peuter) Donna zou zijn teruggekeerd naar haar biologische vader in België.”

Wie dit uit een algemeen rechtsgevoel neerpent zonder ook maar iets te weten van die biologische vader (en de huidige ouders) is bewust blind voor de belangen van dit kind. Dat heeft in de kinderrechtspraak al zo verschrikkelijk veel schade aangericht….

Deze post rijdt op een scheve schaats.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Kalief

Het geld bij zo’n baby-aankoop gaat naar de verkeerde partij. De oorspronkelijke ouders moeten geen geld ontvangen, ze zouden moeten meebetalen aan het opvoeden van het kind.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 J.Aalders Kinderombudsman

28-11-08 Kinderombudsman | Velp (GLD)

Baby/kinderhandel in Europa.

Baby Donna blijft in Nederland: http://www.wuz.nl/artikel/16150.Kinderombudsman%20plaatste%20al%20eens%20een%20vlag%20op%20het%20gebouw%20tweedekamer.html

Maar hoe zit het met baby Jayden ook in belgie gekocht..

Wat gaat er met baby-Jayden gebeuren?

Triest heel triest voor dit jonge leventje.

Want waar gaat het nu heen?

De biologische ouders willen het nu weer terug,waarschijnlijk om vervolging kinderhandel te ontlopen.

Dus dat lijkt mij geen optie.

Eerst de baby verkopen en dan terug willen hebben?

Nee ouders die hun kind verkopen hebben wat mij betreft geen recht van spreken meer, hoe het kind daar zelf later mee omgaat is het recht van het kind.

De ouders die het baby Jayden kochten, zijn waarschijnlijk heel lieve mensen, maar hebben helaas verkeerd gehandeld door ervoor te betalen.

En dat kunnen mogen wij niet belonen door de baby te laten houden.Want dan is het hek van de dam en zal er nog meer met baby’s worden gesold.

Dus wat nu met dat arme kind?

Ik hoop echt dat er snel een echt vast warm nestje zal komen voor Jayden.

En straf deze volwassenen voor wat ze dit kind hebben aangedaan..

Maar dan rest mij nog een ding, waarom blijft baby Donna wel bij de ouders die ook het kind kochten?

Want in deze zaak werd kinderhandel beloond

Gelijke monniken gelijke kappen toch, baby/kinder/mensenhandel is strafbaar dus geen uitzonderingen maken.

Uitzonderingen maken is gedogen is belonen en belonen is toegeven, toegeven is erkennen,erkennen is in deze dus medeschuldig dames en heren rechters..

Want als rechters dit toelaten zoals bij baby Donna bv worden strafbare feiten beloond door de rechtsgang en zijn rechters in deze medeschuldig aan baby/kinder/mensenhandel..

Adoptie van kinderen is uitgegroeid tot een onoverzichtelijke bedrijfstak met alle gevolgen van dien, en waarin niet aan de kinderen word gedacht, maar wel hoeveel geld ermee kan worden verdiend: http://www.gebladerte.nl/11386f89.htm

Kinderhandel wat nog te vaak over het hoofd word gezien, mede door het vervalsen van papieren , waardoor verhandelde kinderen in het zogenaamde illegale adoptiecircuit terecht komen..

Hieronder goed nieuws: Mensenhandel zwaarder bestraft
Nieuwsbericht | 12-11-2008: De gevangenisstraf voor mensenhandel gaat omhoog van zes naar acht jaar.

Het maximum kan zelfs oplopen tot achttien jaar als slachtoffers aan de gevolgen van het misdrijf overlijden.

Minister Hirsch Ballin (Justitie) maakte zijn voornemen onlangs bekend tijdens een Algemeen Overleg over mensenhandel in de Tweede Kamer. Als reden voor deze strengere aanpak noemde hij het gegeven dat mensenhandel een zeer ernstig delict is, dat steeds vaker gepaard gaat met zware georganiseerde criminaliteit. Ook is de maatschappelijke verontwaardiging over mensenhandel sterk toegenomen.

Bron: http://www.justitie.nl/onderwerpen/criminaliteit/mensenhandel/

Maar word te weinig ingegaan op Baby/kinderhandel in Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Kalief

Aalders, je tekst is wat lastig te lezen met na elke zin een witregel. Er is zo ook niet te zien welke zinnen bij elkaar horen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 J.Aalders Kinderombudsman

Beste Kalief,ik weet niet wat er lastig aan is? Maar kijk anders even op http://www.kinderombudsman.nl

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pr

En opnieuw bevestigt deze discussie waarom ik nl heb verlaten: wat een koud ongevoelig hebberig kloteland. Hoe kun je het goedpraten dat een vader zijn kind niet mag opvoeden? Omdat er een stel geld heeft? De arme man is nooit geevalueerd.
Wat wordt het vanaf nu:na de moedermelk gaat de staat beoordelen waar elk kind het beste af is? Hoeveel biologische ouders gaan hun kinderen verliezen omdat er betere opties beschikbaar zijn (geld voor de skivakantie bijvoorbeeld)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 zazkia

De zaak van Jayden staat haaks op die van Baby Donna, waarin de wensouders in het gelijk zijn gesteld, in een walgelijke zaak waarin gesteld wordt dat sprake is van family life en dat het kind daarom maar bij de illegale wensouders kan blijven.
Wat geldt voor deze zaak, lijkt een beetje aan de meeste sprekers hier voorbij te gaan.
Ik ben zelf door mijn vader opgevoed en buitengewoon voorstander van kinderen door vaders laten opvoeden. Maar dáár gaat het hier niet om. De vraag is of het kind bij de wensouders kon blijven. Daar was de Raad voor de Kinderbescherming -wellicht met Donna in het achterhoofd- fel tegen. Zoals blijkt uit het communique:

Ter onderbouwing van dit verzoek heeft de Raad voor de Kinderbescherming het volgende aangevoerd: de minderjarige is in juli 2008 geboren uit een relatie van een vrouw (de draagmoeder) en een man uit België. Maar in de registers van de Burgerlijke Stand in België staat de minderjarige te boek als kind van een echtpaar uit Nederland (de wensouders).

De Raad voor de Kinderbescherming is voor 3 juridische ankers gaan liggen:
a) de wensouders staan ten onrechte in de akte van de burgerlijke stand als ouders van de minderjarige vermeld. Zij maken misbruik van het gezag over de minderjarige. Dit kan reden zijn om de ouders uit de ouderlijke macht te ontzetten; (artikel 272 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);
b) de wensouders hebben de minderjarige vanuit België naar Nederland meegenomen, maar zij hebben daarbij de regels van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) niet in acht genomen. Er heeft namelijk geen gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming plaatsgevonden en er ligt geen beginseltoestemming voor opneming van de Minister van Justitie. Dit wordt in de Wobka wel voorgeschreven; (artikel 10 Wobka)
c) De minderjarige is nog geen 6 maanden oud en staat niet onder voogdij van een rechtspersoon. Hij is niettemin zonder toestemming van de Raad voor de Kinderbescherming als pleegkind door het Nederlandse echtpaar opgenomen. (artikel 241 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek)

De rechtbank heeft naar aanleiding hiervan haaks op Donna overwogen

dat de wensouders zonder de vereiste beginseltoestemming van de Minister van Justitie als vereist in artikel 2 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) de minderjarig naar Nederland heeft meegenomen om in het eigen gezin op te nemen. Onder deze omstandigheden kan de rechter op grond van artikel 10 van de Wobka een gezinsvoogdij-instelling belasten met de voorlopige voogdij, tenzij dit zich niet zou verenigen met de belangen van de minderjarige. Die uitzonderingssituatie doet zich hier echter niet voor.

In de ogen van de rechtbank Utrecht was baby Donna helemaal geen uitzondering. Daar werd family life juist als een algehele regel geaccepteerd. Baby Donna is per opbod verkocht aan de hoogste bieder, de wensouders.
Mensen dit is een grote schande, wat er daar is geoordeeld en waar hier indirect aan wordt vastgehouden.
( Zie LJN: AU4934, Rechtbank Utrecht , 197521//FA RK 05-3560 voor Baby Donna, Baby Jayden is nog niet gepubliceerd.)
Blijkbaar mag je in uitzonderingsgevallen als het beter is voor een kind illegaal een kind kopen!
Dat kind hoort in een pleeggezin en niet bij de Hollandse illegale opkopers. “Nee we wisten niet dat dat niet mocht”, was het verweer van de wensouders in Netwerk. Hoe nu? Is dat ook het verweer van de wensouders van Jayden? En baby 3,4,5,N?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 zazkia

En dan nog een conclusie waar Deja zich misschien in kan vinden: Hoe kan het in het belang zijn van een kind om aan de hoogste bieder te worden verkocht voor de prijs van minder dan een tweedehands auto?

De raad voor de kinderbescherming had bij Donna in hoger beroep moeten gaan, al is het begrijpelijk dat het niet nog meer getouwtrek om het kind had gewild. De Hoge Raad moet hier een uitspraak over doen want wat voor de ene rechtbank family life is, is voor de anere een uitzonderingssituatie. Ik ben heel benieuwd waar de grens ligt en hoop dat illegaal draagmoederschap / wensouderschap daar buiten valt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 m44

“En dan nog een conclusie waar Deja zich misschien in kan vinden: Hoe kan het in het belang zijn van een kind om aan de hoogste bieder te worden verkocht voor de prijs van minder dan een tweedehands auto?”

Het is ook nooit goed he ? Te vondeling leggen in de tuin van de wensouders niet. Gratis niet. Voor te weinig geld niet. En voor teveel geld ook al niet. :P

;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 pr

@13, de enige variabele om deze kwesties te beoordelen is dus geld?

Ik ken geen enkele jongere die bij zijn ouders aankomt met :pa waarom heb je me niet als baby aangeboden aan een stel tweeverdieners met een vrijstaand huis? Dan had ik tenminste een liefdevolle waardige opvoeding gehad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 m44

@pr Je draait me om zie discussie boven, het ging om de moraal van de volwassenen. Maar de jeugd: ik ken wel een paar rijke kinderen die matig blij zijn met hun vrijstaande huis en tweeverdienende ouders waar de romantiek uit is. En een paar met minder weelde bedeelde die onverdund gelukkig zijn in een goed gezin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 pr

Na een nachtje overpeinzen ben ik op de volgende (walgelijke) gedachte gekomen: Een echtpaar dat een kind heeft en de vrouw wil scheiden van de man en heeft het liefst dat deze vader niet meer het kind kan zien. Ze verkoopt de kleine aan een bevriend stel, de vader wordt buitenspel gezet, en vervolgens weer terugverkocht aan de biologische moeder.

Met een uitspraak zoals de zaak baby Donna moet dat toch redelijk haalbaar zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 m44

Niet echt chiq, mee eens. En Chantal maar dreinen dat het altijd weer de vaders zijn.

 • Vorige discussie