Kies VVD voor volledige werkgelegenheid!

Logo VVD (Plaatje: Wikimedia Commmons)

Het CPB heeft de verschillende verkiezingsprogramma’s doorgerekend, en de uitslag is duidelijk. De VVD wint met de creatie van een whopping 400.000 banen! De PvdA blijft ruim achter met een kleine twee ton aan nieuwe arbeidsplaatsen.

Interessant. Vierhonderdduizend arbeidsplaatsen. Even kijken hoe dat staat ten opzichte van het totaal aantal werklozen in Nederland. Ah, dat waren er 430.000. Dus mensen, op naar nog maar 30.000 werklozen! Zo goed als totale werkgelegenheid, ongekend in Nederland. De afgelopen 30 jaar kwam het aantal werklozen in ons land nooit onder de 200.000 uit (wiki).

Wat doet de VVD in haar programma wat een tiental vorige kabinetten, vaak inclusief de VVD, niet konden bereiken?

Uiteraard ligt het niet zo simpel, en zijn er andere factoren in het spel. Feit is dat het getal totaal nietszeggend is als je niet weet hoeveel banen er zijn vernietigd, en daar wordt in de berichtgeving totaal niet over gerept. Zo bezien kan het aantal gecreëerde banen van de PvdA nog wel eens gunstiger uitpakken dan het aantal van de VVD.

 1. 1

  Volledige werkgelegenheid was altijd een socialistische droom! ;-)

  Belangrijk bij de banen lijkt me de vraag wie kunnen en gaan deze banen bemensen? Er is al jaren een mismatch tussen de beschikbare banen en het niveau van de mensen in (met name) de bijstand. Als je niet investeert in het opleidingsniveau van deze mensen, is er maar 1 manier om de banen te vervullen: mensen van buiten (de EU?) halen naar Nederland.

  Dit staat nog los van de grote vervangingsvraag op de arbeidsmarkt: er komen sowieso veel vacatures vrij tussen nu en vijf a tien jaar vanwege de grote golf mensen die met pensioen gaan. Daar is dezelfde hoofdvraag als hierboven van toepassing: wie gaan de vacatures vervullen?

 2. 2

  De werkgeverspartij. Evenals GroenLinks voorstander dat tot een bepaald loon geen belastingen, die krijgen de loonslaafjes toch weer terug via belasting, dus rondpompen geld. Dan is het idee dat er meer loonslaafjes aangenomen kunnen worden, en dat is dus niet waar.

  VVD is trouwens zelf wel goed in het creeëren van banen voor hoogopgeleide mensen, d.m.v. afbouw overheid, overhevelen naar adviesbureau’s. Leve het ondernemerschap.

  Terugkerend naar Arnoud bij de 1e reactie. Er komt straks vraag naar arbeidskrachten. Ik denk dat dat gaat meevallen, veel banen zijn nu in het leven geroepen voor meer werkgelegenheid. Veel subsidie voor de werkgever. Dus dat wordt straks afgebouwd. Evenals de honderdduizende banen waar straks geen mensen hier voor nodig zijn, maar dat wordt gedaan in India etc. waar de loonkosten laag zijn, en het niveau loonslaafjes omhoog gaat. Outsourcing heet dat.

  In allerlei sectoren wordt er afgebouwd. Zoals onderwijs, zorg, defensie, pornoindustrie, etc.

 3. 3

  Nu beweert de CDA dat de VVD voorstander is van gemiddeld 60% verhoging huishuur. Dat kan doordat de meerderheid een huis straks heeft gehuurd van de bank zonder aflossing. En het kraakverbod is ingetreden dus de huizenmaffia wordt beloond voor haar goede intenties.

 4. 4

  Volledig werkgelegenheid is heel slecht. Dat rijzen binnen de kortste keren de lonen en daarmee de inflatie de pan uit. Er is een bepaalde optimale minimumwerkloosheid, zodat vacatures snel vervuld kunnen worden en slecht functionerende werknemers eruit getrapt kunnen worden.

  @2: Evenals GroenLinks voorstander dat tot een bepaald loon geen belastingen, die krijgen de loonslaafjes toch weer terug via belasting, dus rondpompen geld.

  Dat is niet de reden. Een werknemer levert zijn werkgever een bepaalde hoeveelheid geld op. Als die lager is dan wat die werknemer kost, dan wordt de functie afgeschaft of naar het buitenland verplaatst. Verlaging van de loonkosten voor ondernemers bij gelijk houden van het nettoloon van de werknemers zorgt dat er dus banen bijkomen die eerst te duur waren om uit te voeren.
  Het grote verschil tussen GroenLinks en de VVD zou overigens wel eens kunnen zitten in het gelijk houden van het nettoloon; de VVD zou wel eens kunnen pleiten voor sec verlaging van het minimumloon (maar ik ken de precieze programma’s niet.)

 5. 5

  @2+3: je relativeert de vraag naar goed opgeleid personeel weg, omdat er geen banen meer zouden zijn. Feit 1) is dat er maar beperkt langdurig gesubsidieerde banen meer zijn en 2) dat de VVD als ze 400.000 banen creeert dat beperkt met loonkostensubsidie zullen doen. Deze schaffen ze in hun verkiezingsprogramma namelijk af. Oftewel: de grote vraag naar arbeidskrachten is reeel. Daar een antwoord op verzinnen is misschien niet makkelijk, maar wel noodzakelijk.

 6. 6

  @5.

  Veel werkende mensen zijn overgekwalificieerd. Zij zijn te hoog opgeleid, en daar zijn te weinig banen voor. Concurrentie, competitie en de besten worden er uit gepikt door de werkgever.

  Straks als er veel arbeidskrachten stoppen vanwege de pensioengerechtigde leeftijd, zullen er natuurlijk banen overblijven, ergo meer kansen voor degenen die nog onder hun nivo werken.

  Overigens zal dat tegenvallen. Want de middenlaag zoals die vrijwel overal aanwezig is zal minder worden. Kijk maar eens naar de meest recente rapporten van organisatieburo’s en dergelijken.

 7. 7

  @6: mijn focus lag op de ondergekwalificeerde mensen zonder werk. Die hebben we nodig om de banen die vrijvallen te vervullen. En dat is al jaren het grootste probleem op de arbeidsmarkt. Hoe we dat gaan oplossen – door mensen beter te kwalificeren of de oplossing van buiten te halen – dat is de grootste vraag.

  Meer kansen inderdaad voor degenen die onder hun niveau werken, maar wil jij – en zoja hoe? – de kansen (laten) vergroten voor de mensen die ondergekwalificeerd zijn? Volgens de rekenmeesters van het CPB en de politieke partijen hebben we ze namelijk sowieso uit economisch oogpunt nodig om de vergrijzing op te vangen. Ik zou daaraan willen toevoegen dat we ze vanuit sociaal oogpunt een gelijke kans op ontwikkeling moeten bieden en ze niet afschrijven voor de arbeidsmarkt.

 8. 8

  pvda gaat voor koopkracht behoud. Dat levert geen banen op.

  VVD gaat voor financieel stabiliteit dat zou toch ook geen banen op moeten leveren? goed programma dus (op papier natuurlijk) over 4 jaar horen we het wel (ook afhankelijk van de coalitie)

 9. 9

  Sterker nog, als de VVD voor 400.000 extra banen zorgt, dan kan het niet anders dan dat de VVD de immigratie wil stimuleren. Want er staan momenteel ook nog eens 130.000 vacatures open.

 10. 10

  @7.

  Precies, maar dat is de klacht/eis van de werkgever, die wil graag ‘gekwalificeerde’ mensen.

  De re-integratie industrie in ons landje houdt zich daar mee bezig, de sociale zaken ambtenaren, enz. Hopeloos veel geld zit daar in.

  Oplossing is zachte dwang zoals dat jaren geleden al in Den Bosch werd toegepast: uitkering moet met (om)scholing, anders geen uitkering.

  In Rotterdam heb je ‘opleidingsmakelaren’.

  Mijn oplossing is dat de werkgever als hij weer overgesubsideerde mensen krijgt die met behoud van uitkering bij hem werken, hij zorgt voor scholing. Zo kan iemand echt duurzaam uitstromen.

 11. 11

  @10: ik vind het prima om de werkgevers daartoe te verplichten. Ze doen dat nu niet vrijwillig en ik vraag me af of ze wel bereid dat in CAO- of gemeentelijk afspraken vast te leggen. Dat zou zeker winst zijn voor de maatschappij, maar de meeste werkgevers denken vaak vooral aan de korte termijn en lage loonlasten.

 12. 12

  @11.

  Er zal meer dwang worden toegepast. Er zijn nog steeds veel banen waar niemand voor warm loopt, deze banen worden ingevuld door Polen enz., waarin niet alleen de loonkosten een hoge prioriteit hebben.

  Met een VVD als grootste partij zullen er zeker pogingen worden gedaan om het minimumloon af te schaffen. Op deze manier kunnen daaraan gekoppelde bijstandsuitkeringen naar onderen. En dat zal dan als reden worden genoemd waarom mensen eerder genoegen nemen met een klotebaantje.

 13. 14

  @13: Dat maakt het alleen maar erger, want tegen die tijd is onze beroepsbevolking alleen maar aanmerkelijk kleiner tov. nu (tenzij er op grote schaal arbeidsmigranten binnen worden gelaten).

 14. 15

  @14 Ik weet het niet zeker, maar het zouden ook gecreeerde banen t.o.v. “niets doen”, kunnen behelsen.

  En als “niets doen” een banenverlies betekent, dan zou een getal van 400.000, zeker op die termijn, prima kunnen.

 15. 16

  @9
  jaja, meer banen betekent immigratie steunen. Dat er meer mensen aan het werk moeten om de vergrijzing te kunnen betalen betekent niet dat die mensen ver weg gehaald moeten worden. Er is nog een bevolkingsgroep die veel meer zou kunnen werken. Namelijk de vrouw. Die woont gewoon in Nederland en kwalificeerd zich de laatste jaren zelfs hoger dan de gemiddelde man. Lijkt me dat we eerst dat vaatje openen voordat weer iemand gaat roepen dat we immigranten ‘nodig’ hebben…

 16. 17

  @16: dan zul je werken voor vrouwen toch aantrekkelijker moeten maken dan nu het geval is. Met een financiele prikkel zoals de aanrechtsubsidie om de partner thuis te houden krijg je de arbeidsparticipatie van vrouwen niet omhoog. Wil je meer tweeverdieners, dan moet de kinderopvang beter toegankelijk, betaalbaar en voorradig zijn. En wil je meer vrouwen aan het werk, dan zul je ook meer moeten investeren in vrouwen dan nu gebeurt. En gaan werkgevers dat doen, of zullen ze net als begin jaren ’70 gaan roepen om arbeidsmigranten?

 17. 18

  @17
  hoezo wordt er te weinig geinvesteerd in vrouwen? Er zitten tegenwoordig meer vrouwen op de universiteit dan mannen en er zijn overal positieve discriminatie regelingen mbt vrouwen. Er wordt wel zeker in ze geinvesteerd. Beetje zwak om werkgevers af te schilderen alsof ze liever een migrant dan een vrouw hebben…. Hoe kom je daarbij?
  Je hele verhaal over aanrecht subsidie is natuurlijk wel waar, maar dat is slechts een kwestie van afschaffen.

 18. 19

  “Beetje zwak om werkgevers af te schilderen alsof ze liever een migrant dan een vrouw hebben…. Hoe kom je daarbij?”

  Gewoon als een werkgever denken. Of neem jij een vrouw van 25 voor voltijd aan, als je weet dat ze over twee jaar als ze een beetje ingewerkt en haar proeftijd om is haar eerste kind werpt, maanden uit de roulatie en vervolgens ineens nog maar 20 uur/week wil werken, om weer twee jaar verder nog eens maanden verlof te krijgen voor haar tweede spruit? Doe dan toch maar liever die Pool, die blij is dat ie werk krijgt, niet onderhandelt over zijn loon (dus goedkoper is) en niet zeurt als hij moet overwerken en die er niet over peinst meer dan een dag verlof te vragen omdat zijn vrouw een kind krijgt.

 19. 20

  @19
  Doe mij dan toch maar die goed gekwalificeerde vrouw ipv een Pool. Deeltijd is uiteraard helemaal geen probleem. Nederland is kampioen deeltijdbanen….
  Het gaat er mij om dat er een heleboel zeer hoogopgeleiden vrouwen zijn, waarin de samenleving heeft geinvesteerd, alleen maar thuis op de kindjes zitten te passen. Die bron moet gewoon aangeboord worden. Polen zijn trouwens echt seizoenswerkers. Die blijven zeer zelden jaren in Nederland achtereen werken.

 20. 21

  @20.

  Een overschot aan overgekwalificeerde mensen in ons landje. Nooit opgevallen. Daar is in geïnvesteerd, klopt, de banen zijn er (nog) niet. Wellicht straks.

  De hoogopgeleide vrouwengroep kan je niet vergelijken met de Poolse slaven. De laatsten staan in de fabrieken, in de kassen en ander minder leuk werk te doen.

  O ja, en goed gekwalificeerde vrouwen zijn bij veel werkgevers na 4 jaar knuffeltje en baarmoeder spelen, niet meer de eerste of tweede keus voor een goede job.

 21. 22

  @21
  ”O ja, en goed gekwalificeerde vrouwen zijn bij veel werkgevers na 4 jaar knuffeltje en baarmoeder spelen, niet meer de eerste of tweede keus voor een goede job. ”
  De grootste werkgever in Nederland is de Overheid. En die hebben al beleid dat vrouwen de voorkeur genieten. Je stelling klopt dus niet.

  Kun je daarnaast ook uitleggen dat wanneer een land meer dan 700.000 werklozen heeft en dan 400.000 banen schept er immigranten nodug zijn voor dat werk?

  Daarnaast, je spreekt over Poolse slaven die in fabrieken werken. Maar in Nederland is de dienstensector het grootst…

 22. 23

  @22.

  ‘Veel werkgevers’ is niet de overheid, de overheid is aan het inkrimpen, en trekt vooral tijdelijke of part-time werkers aan, ideaal voor hoogopgeleide huisvrouwen. De rest van mijn stelling klopt dus wel, want die komen echt niet zo snel ergens anders aan de bak. Hoogstens licht administratief werk e.d.

  Ik heb niet aangegeven dat er immigranten ‘nodig’ zijn. Het probleem is overigens niet de werklozen, maar het gebrek aan werkgelegenheid.

  Dat er een dienstensector is met grotendeels overbodige banen voor het overtollige surplus van onze samenleving is evident, maar daarnaast hou je nog andere zaken zoals fabrieken, scheepsbouw, kassen, enz.

 23. 25

  @16: Hoe kom je er trouwens bij dat er veel potentiële arbeidskracht in Nederlandse vrouwen zit? De arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen is al behoorlijk hoog.