Kerstquote | Vrijheid

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme.

Jean Jacques Rousseau, Contrat Social.
Met dank aan reaguurder HansR.

Reacties (6)

#1 HansR

Mooi dat je linkt naar het Contrat Social. Als je daar zoekt op Renoncer, zie je op pagina 17 de oorspronkelijke zin. Het blijft een boeiend werk.

Het denken aan het einde van de 18e eeuw zag de wet als bevrijding van het absolutisme (koningen en pausen gelijk). Het is toch wel bizar dat de wet momenteel wordt gebruikt als knechting. Dat vrijheid uitgehold wordt door de wet. Door datgene wat de garantie zou moeten zijn dat de relatie tussen individu en staat goed zou zijn geregeld.

Maar wat de macht wil zal geschieden.

Rousseau zei ook: L’obéissance au seul appétit est esclavage et l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté.

Het is nog steeds waar: de wet is de wil van slechts enkelen geworden en niet het contract voor de samenleving.

Gehoorzaamheid aan de wet wordt ondertussen hetzelfde als slavernij.
Er is een ontkoppeling tussen individu en wet.
Het samenlevingscontract is aan herziening toe.

  • Volgende discussie
#2 Peter

Maar is het ideale sociale contract wel te maken? Alleen als we filosofen à la Rousseau in de redactie zetten?

Een eeuwig dilemma, lijkt me. Volledige wetteloosheid zou mooi zijn. Immers, iedereen denkt juist te handelen? Dat wordt dan weer bestreden door grote en kleine denkers.
Het overlaten aan mensen die menen dat ze zinnig genoeg denken, om een contract aan te bieden dat door iedereen ook als zinnig wordt gezien?

Grappig wel, dat er bij momenten van herbezinning altijd weer op “klassiekers” wordt teruggegrepen. Een oproep tot een renaissance, die er eigenlijk is geweest. Althans niet in de waan van de dagelijkse praktijk.

Maar we moeten voort. Ben het eens met het idee, dat de huidige wettelijke ontwikkelingen geen vooruitgang zijn. Ze bieden ook geen echte oplossingen voor de hedendaagse problemen, naar mijn mening dan. Ons slaven rest toch niet veel anders, dan de stembus. Persoonlijk vind ik de resultaten daarvan veel te vaak bedroevend, dus rest me niets anders dan de wet te overtreden?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 JSK

Robespierre was passender geweest.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Harmen

Maar laten we niet te graag Rousseau citeren. Want immers, zijn idee van vrijheid is opzich best wel een beetje raar. Een mens is pas vrij als hij zich conformeert naar de wensen van de meerderheid; als hij (de mens) dit weigert, dan is het geen mens, of niet vrij.

De beste man was best wel raar, bij tijd en wijle, hoor.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Shy boy

Rousseau vond dat we weer als wilden in de oerbossen moeten rondrennen. Groot voorstander. Alles en iedereen bemoeit zich met elkaar. Je wordt er flauw van. Anarchistisch als ik ben heb ik hekel aan hierarchiën behalve als ik zelf bovenaan staat. Conformeren houd ik niet van. Meerderheid zijn vaak domme meelopers, die niet hun standpunten kunnen argumenteren, behalve dat A. of B. vindt dat ook.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 HansR

@3,4 en 5
Ik proef dat jullie voorstanders van het absolutisme zijn. Voor god en vaderland. Bea tot in oneindigheid. Tegen republiek en ontwikkeling. Want Rousseau was uiteindelijk een reactie op dat absolutisme en zocht een uitweg.

Soms is het nuttig een pas op de plaats te maken en te kijken hoe we hier zijn geraakt. Rousseau was een van de grote invloedrijken in dat proces.

Jullie zoeken de weg terug.
Dom.

  • Vorige discussie