Kernenergie duur volgens nieuwe inzichten

kernenergie_ja.png*update, tijdens het doorlezen van het rapport op de vroege zondagochtend heb ik me vergist inzake de prijs. Het gaat niet om eurocenten maar om dollarcenten per kilowattuur. De berekende kosten komen daarmee niet uit op 8 tot 11 eurocent maar 6 tot 8.2 eurocent per kilowattuur. Dat betekent nog steeds dat elektriciteit uit nieuwe kerncentrales duurder is dan algemeen aangenomen en duurder dan kolen, gas en windturbines op land. Wel is zij goedkoper dan elektriciteit uit windenergie op zee bij de huidige prijs. Excuses voor deze grove fout van mijn kant.

De prijs van elektriciteit uit een kerncentrale die nu gebouwd zou worden kost 6 tot 8.2 eurocent per kilowattuur. Dat is de conclusie van een nieuwe “joint fact finding” studie van een 27 tal Amerikaanse experts uit de wetenschappelijke hoek, de (kern)energieindustrie en de milieubeweging onder de hoede van het Keystone Center. Met die prijs is kernenergie duurder dan elektriciteit gewonnen uit kolen, gas en windturbines op land. Zij is wel goedkoper dan de huidige kosten van elektriciteit uit windenergie op zee. De groep experts neemt in haar prijsberekening onder andere aan dat de constructiekosten neerkomen op 3600 tot 4000 euro per kilowatt, de financiering voor 50% uit een leningkernenergie_nee.png met 8% rente gedekt wordt en voor 50% uit aandelenkapitaal (equity) met, of 12% nominale vergoeding zonder risico premium of 15% vergoeding met risico premium. Ook verwacht men dat de centrale of 75% of 90% van de tijd draait. Er zijn nog veel meer aannames met betrekking tot de kosten welke te vinden zijn op pagina 29 tot 42 van het rapport. De kosten zijn zoveel mogelijk gebaseerd op recente inzichten van de laatst gebouwde kernenergiecentrales plus economische ontwikkelingen in de afgelopen jaren.

De groep heeft ook gekeken naar de opschaling die nodig is in het licht van klimaatverandering. Zij doet dit aan de hand van het “carbon wedge” concept ontwikkeld door de Universiteit van princeton. Een wig staat voor een verminderde uitstoot van 1 gigaton aan koolstof in de atmosfeer per jaar over 50 jaar. Om de concentratie van koolstofdioxide met 500 deeltjes per miljoen te stabiliseren zouden volgens de hoogleraren van Princeton minstens 7 wiggen nodig zijn, of een groter aantal kleinere wiggen. De huidige concentratie van koolstofdioxide in de atmosfeer is 384 deeltjes per miljoen.

carbon_wedge.png

Als kernenergie een hele wig bij wil dragen aan het klimaatprobleem betekent het volgens de 27 experts dat er tegen 2055 in totaal 700 gigawatt aan kernenergie bij moet komen. Aangenomen dat dit a) ter vervanging komt van nieuwe efficiënte kolencentrales en b) dat kernenergie niet of nauwelijks zelf voor koolstofdioxide uitstoot zorgt. 700 gigawatt komt neer op het jaarlijks bijbouwen van 14 nieuwe 1000 megawatt centrales in de komende 50 jaar. Voor 2050 zal echter de levensduur van vrijwel alle huidige kernenergiecentrales ten einde zijn gekomen. Om de 370 gigawatt aan opgewekte stroom te vervangen zouden er vanaf nu wereldwijd per jaar 7.4 reactoren van 1000 megawatt bij moeten komen. Momenteel is er 23 Gigawatt aan kernenergie in aanbouw, staat er 69 Gigawatt op de bestellijst en wacht 124 Gigawatt op de tekentafel voor nadere uitwerking. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat kernenergie bij zal dragen aan het klimaatprobleem.

 1. 2

  Volgens een ECN studie (2003) kost windenergie op het land ca 1100 per kW en op ca 1600 tot 2000 EUR/kW. Dat hangt af van de prijs of lengte van de kabel vanuit zee naar het land.

  De ECN studie is dus veel lager dan dan wat hier voor wind op zee wordt berekend: 3600 tot 4000 per kW.

  Het 2de Noorzee windpark, Q7, met 120 MW, kost overigens ca 3200. Als we de investerings en lenings berichten optellen.
  Dat komt mede omdat ieder windpark zijn eigen zeekabel moet aanleggen. Dat is eigenlijk absurd. We weten nu al dat de Noordzee vele windparken zal gaan krijgen. Plan dat dan een beetje en neem als overheid de regie in de aanleg van die zeekabel. Bouw alvast een zee-transformator huisje midden in het gebied waar de meeste van onze zee-windparken komen.

  Overigens blijkt ook uit deze studie dat geld in kernenergie verspild geld is voor het oplossen van het klimaatprobleem.

  Zoek alvast een eigen windmolen locatie uit op het Windparken Wiki http://www.guldenlijn.nl/windparken/mwiki
  Dat wordt de plek waar iedereen straks een deel van zijn inkomen vandaan haalt

 2. 3

  Haa, zo kennen we Sargasso weer: grote stappen, snel terug naar je eigen mening. Ook de reageurs op deze pico-niche. Maar als de door hierboven voorgestelde staatsgelden voor windenergie afgebogen worden naar kernenergie, is dat weer goedkoper.

  Enzovoort, enzoverder. Het in stilte uitwerken van deze cirkelredenering laat ik aan u, als u belooft de lezertjes alhier niet te storen met de uitkomst. :)

 3. 4

  De eenzuidige focus op windenergie is een beetje vermoeiend. Het hierboven genoemde rapport stelt dat er de komende decennia zo’n 700 kerncentrales bijgebouwd moeten worden. Hoeveel windmolenparken moeten we neerzetten om dat te compenseren?

  De ruimte en het draagvlak ontbreekt voor al die lelijke windmolens aan de kust (de laatste plaats in Nederland waar je nog een horizon hebt). Je ontkomt er dus niet aan ook kernenergie te gerbuiken. En ja, energie kost nu eenmaal geld – hetzelfde geldt voor windenergie en fossiele energie.

 4. 5

  De hierboven genoemde kosten zijn exclusief subsidie.
  Overigens krijgt de nucleaire wereld veel meer subsidie dan de windenergie.

  Het rapport stelt niet dat er de komende jaren veel kerncentrales bijgebouwd moeten worden.
  Het laat die conclusie aan de lezers en geeft slechts de kosten van die route.
  Aangezien die nieuwe kernreactors veel duurder blijken dan windmolens op het land, is het waarschijnlijk dat mensen die de vrije keus hebben, voor die windmolens zullen kiezen.

  Ook in de VS zijn ze niet gek.
  Overigens gaat hiet maar om de invulling van een paar procent van de CO2 reductie.
  De andere 10-tallen procenten reductie zullen moeten komen van het aansmeren aan de amerikanen van bijvoorbeeld veel zuiniger auto’s.
  Of het ook in de VS gaan benutten van koude/warmte opslag.

  Kernenergie maakt alleen nog een kans als regeringen zo dom zijn de kosten van CO2 uitstoot, kernenergie tot de duurzame stroom te rekenen.

 5. 6

  Een serie kerncentrales daarentegen is ontegenzeggelijk een lust voor het oog. Persoonlijk zal ik geen smaak hebben, maar als ik op het strand van Blijburg lig, dan vind ik het wel wat hebben om die windmolens te zien die in Flevopolder staan.
  Maar horizonvervuiling blijft een beetje vreemd argument als je land onder water dreigt te komen te staan.

 6. 7

  @ Paul: als je bang bent voor natte voeten heeft het m.i. meer zin de dijken wat te verhogen.

  Maar feit is dat juist omwonenden protesteren tegen windmolenparken – vanwege de horizonvervuiling en de herrie die die dingen maken. Niet voor niets worden nu parken in zee geplempt – heb je in ieder geval geen last meer van omwonenden.

  Bovendien gebruikt een windmolen meer ruimte per KWh dan een ‘gewone’ energiecentrale.

 7. 8

  U verkiest de combi zeespiegelstijging+dijken verhogen boven windmolenparken in zee?
  Nee- uw argument moet zijn, met windmolenparken voorkomt je zeespiegelstijging sowieso niet. Ik denk dan, het gaat nu niet heel hard de goede kant op met de CO2 uitstoot, dus alle beetjes helpen.

  Verder klagen omwonenden net zo goed bij windmolenparken als bij kerncentraleparken, alleen kun je een windmolenpark in zee “plempen”. Daarom dus ook niet zo relevant hoeveel m2 zee een windmolen per kW gebruikt. Misschien wel interessant om het ruimtegebruik te vergelijken in combinatie met de prijs per m2 zee en land, of bestaat er niet zo iets als de prijs van een m2 zee?

 8. 9

  Paul, je mag me tutoyeren hoor….

  Ik denk inderdaad niet dat die paar windmolens de klimaatverandering tegen kunnen houden of zelfs omkeren. Als we de experts mogen geloven, en laten we daar maar even vanuit gaan voor het gemak, is de oorzaak te vinden in de uitstoot van CO2. Als we enerzijds stellen dat de klimaatverandering al merkbaar is, en we anderzijds vaststellen dat we een groot deel van de olievoorraad er al doorheen gejast hebben, en dat we daarmee bovendien vrolijk verder gaan tot het op is (over een jaar of 50) – dan is het nu geen 5 voor 12, maar 5 over 12. Helaas pindakaas, maar die zeespiegel stijgt toch wel.

  De echte uitdaging ligt in het vinden van een energiebron die in onze behoefte kan (blijven) voorzien na het olietijdperk. Ik zet mijn kaarten dan met name op de zon.

 9. 10

  @Henk

  “Volgens een ECN studie (2003) kost windenergie op het land ca 1100 per kW en op zee ca 1600 tot 2000 EUR/kW. Dat hangt af van de prijs of lengte van de kabel vanuit zee naar het land…. De ECN studie is dus veel lager dan dan wat hier voor wind op zee wordt berekend: 3600 tot 4000 per kW.”

  Je vergelijkt appels met peren, de vergelijking gaat om de totaal kosten (8 tot 11 eurocent per kilowattuur). Voor wind op zee bedragen deze ongeveer 8 á 10 eurocent per kilowattuur. De genoemde kosten (welke je citeert) zijn constructiekosten, daar komen nog brandstofkosten, onderhoudskosten, verzekeringskosten, financieringskosten etc. bij.

  “Overigens blijkt ook uit deze studie dat geld in kernenergie verspild geld is voor het oplossen van het klimaatprobleem.”

  Wellicht, dat hangt ervanaf hoesnel je alternatieven op kan schalen t.o.v. kernenergie. Misschien is kernenergie wel nodig om de uitstoot voldoende optijd te beperken

  @Sir Humprey

  “De ruimte en het draagvlak ontbreekt voor al die lelijke windmolens aan de kust “

  Waar baseer je dit op? Vooralsnog krijgt wind op zee ruim baan. Er bestaan ook geen kritische groepen die tegen wind op zee zijn, die zijn namelijk alleen tegen wind op land.

  Tevens is het idee dat vrijwel alle windmolens op zee buiten zichtbereik komen te staan, dus waar hebben we het dan nog over?

  “Bovendien gebruikt een windmolen meer ruimte per KWh dan een ‘gewone’ energiecentrale.”

  Dus? Een gewone energiecentrale plaats je niet op zee.

  “Ik denk inderdaad niet dat die paar windmolens de klimaatverandering tegen kunnen houden of zelfs omkeren. “

  Daar ben ik het mee eens, maar wat ik proef is dat je daarom vindt dat we maar geen windmolens moeten bouwen. Dat is een misvatting, omdat alle opties nodig zijn om de energieproblemen op te lossen. Als het schoon lukt ook kernenergie.

 10. 11

  @ Rembrandt:

  Klopt, maar wat mij betreft is “het energieprobleem” de vraag naar wat we gaan doen als de olie op is. Een windmolenparkje hier en daar is best, maar is zeker niet de oplossing. Net zo min als kernenergie dat is.

 11. 13

  @larie: omdat we nogal veel energie gebruiken, en windenergie – bij mijn weten – opzich wel sympathiek ies, maar niet in staat een substantieel deel van de energiebehoefte op te vangen. En vor wat betreft kerenergie: ik heb wel eens begrepen dat de voorraad uranium ook niet onbegrensd is (hoewel, men hoopt op de maan vrij veel te kunnen winnen).

  Waarom geen zon? Onuitputtelijk en vrij krachtig.

 12. 15

  @Humphrey: Het is de mix die het ‘m doet. Er is geen 1 zaligmakende bron. het moet komen van de meest haalbare voor die lokale plaats. Hier in NL is dat dan al snel windenergie.
  En men hoopt geen uranium van de maan te gaan halen, maar tritium, extra zware waterstof, voor volledig schone kernfusie.

 13. 18

  Ons energie probleem kan opgelost worden, ook op de lange termij, nmet veel windmolens, zonnecellen op alle daken, en opslag van elektriciteit en warmte en koude.

  Technisch is het nu al mogelijk voldoende windmolens te bouwen voor onze stroomvoorziening. Tegen de tijd dat de olie nog duurder wordt kunnen we in elektrisch aangedreven auto’s rijden, die zijn op zich al een factor 2 tot 3 zuiniger.

  Ruimte verwarming kan ook nu al zonder fossiele energie, alleen elektriciteit is nodig voor de warmte pompen.

  Daarnaast zullen we meer en sneller moeten investeren in zonnecel fabrieken, dat is nog een markt met onvoldoende marktwerking. In nederland tenminste.

  Willen we echt succesvol zijn in het bestrijden van de tegenkrachten om carbon wedges duurzaam in te vullen, dan zullen we die carbon bedrijven moeten overtuigen dat het beter is de carbon in de grond te laten zitten.

 14. 19

  @Henk Daalder,

  Das leuk voor het huishoudelijk verbuik, maar hoe wil je het overgrote gedeelte van het verbruik aanpakken namelijk:

  1) Het industriele verbruik
  2) Transport