Kabinet: Schijt aan de grondwet

Torentje Balkenende (Foto: Arnoud Boer)Onze regering neemt het niet zo nauw met de grondwet. Er wordt vandaag namelijk vergaderd door JP ‘normen en waarden’ Balkenende en zijn kliek over de boerka. Of liever, over hoe je deze indirect kan verbieden. Dus zonder de in de grondwet verankerde vrijheid van godsdienst te schenden. Hoe? Nou, simpel: ov-bedrijven ‘stimuleren’ huisregels aan te laten nemen, zodat passagiers geen boerka’s mogen dragen. Geen wet, dus geen probleem met de grondwet. Toch?

Rot toch op, stelletje lamlullen. Een grondwet is niet iets waar je je zomaar aan kunt onttrekken door door de mazen te glippen. Wat er in de grondwet staat is zo goed als heilig. Ben je het er niet mee eens, probeer hem dan aan te passen. Lukt dat je niet, neem dan je verlies en probeer je zin niet op slinkse en achterbakse wijze alsnog te krijgen.

Je degradeert zo een stukje van de grondwet tot dode letter. En de grondwet is een wettelijk, maar vooral ook een moreel document. Eenieder die probeert hier oneigenlijk iets aan te veranderen, ook al is het ‘slechts’ in de praktijk en niet op papier is de leiding van dit land niet waardig. Erger nog, die schept een precedent dat zijn weerga niet kent.

Normen en waarden. Die heb je niet nodig met zo’n regering. Bah.

 1. 1

  Wat Spuyt zegt.

  Mooi begin van De Ochtenden vaochtend. Presentator Chris Kijne: “Nou dat werkt inderdaad goed dat boerkaverbod, ik heb er niet één gezien vanochtend in de tram..”

 2. 2

  Rob Wijnberg, NRC.next redacteur schrijft iedere woensdag een beschouwing in op de zin-pagina. Meestal vallen zijn epistels een beetje tegen, maar laatst had hij een leuke:

  schrap artikel 6 (vrijheid van godsdienst) af. Nu niet meteen roepen: “dat is juist waar Spuyt tegen ageert.” Ik ben het namelijk wel met hem eens, maar vrijheid van Godsdienst is prima te vatten onder vrijheid van meningsuiting, van vergadering en het verbod op discriminatie.

  De achterliggende gedachte is dat alles wat je vindt of denkt in zekere zin een geloof is.

  @1 ik heb ook wel eens gehoord dat deze heisa over enkele tientallen vrouwen gaat…

 3. 4

  Maakt me niet uit over hoveel gevallen het gaat. Als je het wilt verbieden doe je dat via de koninklijke weg. Spuyt heeft op dat punt volkomen gelijk. De vraag is wel of het een rechtmatige algemene voorwaarde is. Hij lijkt mij in de eerste plaats in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Verder is de algemene voorwaarde mogelijk vernietigbaar op grond van artikel 6:237, onder b, BW, omdat het een van de contractspartijen onnodig beperkt. Tot slot vraag is mij af in hoeverre de overheid in kan grijpen in de civiele overeenkomsten tussen passagiers en ov-ondernemingen. Die zijn immers verzelfstandigd. Opnemen van deze eis in de aanbesteding is volgens mij in strijd met het Eurpees aanbesdingsrecht. Kortom nog legio juridische voetangels en klemmen. Vast nog veel meer dan ik nu in vijf minuten kan verzinnen.

 4. 8

  @2 : De achterliggende gedachte is dat alles wat je vindt of denkt in zekere zin een geloof is.

  Niet accoord. Of denkt u dat wetenschap ook een soortement van geloof is ?

 5. 9

  @8 precies! volgens die filosoof (Wijnberg citeerde ook weer iemand) in deze discussie wel. Of hoe zou je anders geloof willen definieren, en wel op zo’n manier dat je het mag beschermen in een grondwetartikel. Dan kom je al snel op definities waar aanhanger zijn van een voetbalclub, wetenschap of eetgewoontes ook onder vallen.

  Ik weet ook wel het verschil tussen geloven in het scheppingsverhaal en de hypothese van de evolutietheorie, maar als je kijkt wat voor rechten je aan beide “geloven” mag ontlenen, dan word je mooi op achterstand gezet met de evolutietheorie.

  Ergo: afschaffen en niet slap regeltjes om één geloof heen proberen te verzinnen (nog los van de practische onhaalbaarheid).

 6. 10

  Is er eigenlijk al eens serieus gekeken naar wat nu precies de implicaties zijn van een Boerka voor de vrouwen die deze dragen? Daarmee bedoel ik. Is het zo dat deze vrouwen door een dergelijk verbod ineens meer vrijheden krijgen -> hun man kan ze niet meer verplichten tot het dragen van een dergelijk kledingstuk. Waardoor men beter in de maatschappij komt te staan. Of is het zo dat het door of eigen keuze of dwang van de man zo wordt dat deze vrouwen dan nooit meer het huis verlaten en gevangenen worden in hun eigen huis?

  Kortom zou het helpen om vrouwen die zoiets dragen meer bij de samenleving te betrekken en meer ge-emancipeert te maken, of juist een contraproductief effect hebben?

  Dat staat overigens los van de vraag of mensen “verplicht verlicht moeten worden”.

 7. 11

  We dwalen af… Ik vind de boerka een non-issue, vergeleken met wat het kabinet probeert te doen, alleen maar om de Nederlandse onderbuik tegemoet te komen…

 8. 13

  Op Verbal Jam wordt keurig opgesomd wat ook niet meer gedragen mag worden om een boerka-verbod te ontdoen van de schijn van ongelijkheid en de door Kamp en heer W. gwenste veiligheid te vergroten.
  En natuurlijk leg je de ruim 600.000 mensen die chronisch last van hun ingewanden hebben, niet het zwijgen op door 150 mensen te verbieden hun vrees voor overmatig zonlicht uit te dragen.
  Overigens is die vermeende veiligheid één argument die de verbodvoorstanders gebruiken. Abhorsen (#10) dwaalt dus niet zo heel ver af met wat hij aan wil snijden.
  Teveel kleding mag niet, te weinig is ook niet goed. CDA, VVD en PVV persen, indirect, “de vrouw” in het o zo korrekte mantelpakje.
  Niet dat het verder wat uitmaakt, want hoe “de vrouw”ook gekleed gaat, het aantal dat door het glazen plafond mag breken wordt aan alle kanten uitermate beperkt gehouden.

  Waarmee we weer on-topic zijn: Rot toch op, stelletje lamlullen

 9. 14

  Waarom al dit gedoe wie er in nederland zich wil vestigen moet de nederlandse normen aanmemen zich kleden als hollanders en elkaar respecteren ook wat geloof betreft dan zal het een stuk beter zijn

 10. 17

  @14, hoe kleed de nederlander zich dan? Ik wist niet dat wij in een fashion-dictatuur woonde waar je aan bepaalde kleding voorschriften moest voldoen. Ik dacht altijd dat een van de nederlandse normen was dat je VRIJ was? Silly me. Zij die het hardst schreeuwen “Nederlandse Normen en waarden” vergeten altijd de belangrijkste: vrijheid.

  Mijn moeder liep trouwens vroeger ook, net als Spuyt’s oma met een hoofddoekje om als het koud was, of tijdens het fietsen, etc. Niets religieus aan, net zoals bijna alle Nederlandse vrouwen ooit.

 11. 18

  Het zal er hier nooit van komen dat iedereen (mannen, vrouwen door alle rangen en standen heen) verplicht wordt een mao-pakje te dragen.
  Wellicht maakt een diversiteits-dress-code meer kans. Is ook beter voor de koomunikaasie. Want laten we wel zijn: die boerka’s scheppen ook duidelijkheid.
  Dus als nou al die gereformeerden, hervormden, evangelisten en katholieken zich ook weer eens in een herkenbaar pak hijsen, weet ik tenminste waar ik aan toe ben bij een ontmoeting met de gelovige mens.