Jonge boefjes moet je vooral opvoeden

Een gastbijdrage van Peer van der Helm, onlangs gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op zijn onderzoek naar het leefklimaat in Justitiele Jeugdinrichtingen. Het stuk is ook op Sociale Vraagstukken te lezen.

Het plan van de staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om het jeugdstrafrecht aan te scherpen, is heilloos. Strenger straffen helpt niet, dat is wetenschappelijk aangetoond. Opvoeden helpt wel. Maar het is, mede in het huidige beleidsklimaat, een uiterst delicate opdracht.

Staatssecretaris Fred Teeven wil volgens een brief van 25 juni aan de Kamer de maximale celstraf voor jongeren van 15, 16 en 17 jaar verhogen van twee naar vier jaar.  Daarnaast wil de staatssecretaris de mogelijkheden tot het opleggen van taakstraffen beperken en de jeugd-tbs laten overgaan in tbs voor volwassenen. Gezamenlijk leiden deze maatregelen tot een enorme verharding van het jeugdstrafrecht.

Met zijn voorstel lijkt Teeven een diepe knieval te willen maken voor de PVV. Deze partij roept in de maatschappelijke discussie over de aanpak van jonge criminelen (12-18 jaar) vaak het beeld op van ‘onverbeterlijke stadsroofdieren waarbij niks werkt’. Ik vraag mij af of een zinvol debat over de bestrijding van jeugdcriminaliteit gebaat is bij dit soort metaforen. Natuurlijk raken we boos, verdrietig of gefrustreerd door de daden van sommige jongeren, maar we moeten ons altijd blijven realiseren dat zij kinderen zijn wier hersenen – en daarmee hun gedrag – nog niet uitontwikkeld zijn. Er is dus een mogelijkheid voor gedragsverandering.

De gedachte dat ‘niks werkt’ getuigt niet alleen van fatalisme maar is ook aantoonbaar onjuist. Uit recent onderzoek naar de invloed van het leefklimaat in jeugdgevangenissen van de hogeschool Leiden in samenwerking met FC Teylingereind (een vooruitstrevende jeugdinrichting in Sassenheim) blijkt bijvoorbeeld dat behandeling binnen een instelling wel degelijk kan leiden tot verandering bij jongeren. Voorwaarde is dat er een open leefklimaat heerst, gericht op behandeling en niet op straf en vernedering. Dit is in de hersenwetenschappen al lang bekend. Uit experimenten met de slak Aplysia bleek dat ze niet leerde van straf maar wel van beloning. Op straf reageerde de slak op ‘slinkse’ wijze: ze ontweek de straffer. Op beloning bleek sprake van een blijvend leereffect in positieve zin.

Allereerst zijn wij opvoeder
Moderne behandelmethoden binnen gesloten residentiële jeugdzorg, zoals YOU-TURN, zijn op dit principe gebaseerd. YOU-TURN, de basismethodiek in de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI), is gericht op het  aanleren van eigen verantwoordelijkheid. De voorwaarde voor deze moderne behandelmethode is door de Nederlandse pedagoog J.F.W. Kok al in de jaren zeventig geformuleerd: een pedagogisch klimaat gebaseerd op wederzijds respect en communicatie. Geheel in lijn met die gedachte heeft FC Teylingereind als motto: ‘allereerst zijn wij opvoeders.’

In mijn promotie-onderzoek First do no Harm laat ik zien dat de uitgangspunten van Teylingereind nog steeds actueel zijn en niets aan waarde hebben ingeboet. Bij het opvoeden is een belangrijke rol weggelegd voor de pedagogisch medewerkers op de groep. Zij kunnen vooruitgang boeken door dag in dag uit met jongeren samen te werken, eerlijk te zijn, te luisteren en hun vertrouwen te winnen. Dat is een uiterst delicate opdracht.

Het creëren van het daarvoor benodigde open leefklimaat was volgens de gezamenlijke inspecties in 2007 zelfs een ‘opgave met risico’s’. Medewerkers moeten voortdurend een balans zien te vinden tussen behandeling en controle. Ze moeten zich een manier van denken en werken eigen maken die recht tegenover een beleid staat dat de knoet erover wil gooien. Het lijkt minder doortastend maar toch doet de staatssecretaris er beter aan om meer tijd, energie en middelen te steken in de opleiding, training en begeleiding van pedagogisch medewerkers dan in het verzwaren van straffen. Opvoeden heeft meer effect dan straffen.

Peer van der Helm is verbonden aan het lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid van de Hogeschool Leiden. Hij is op 5 juli gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op zijn
onderzoek naar het leefklimaat in Justitiele Jeugdinrichtingen.

 1. 2

  ‘1] Strenger straffen helpt niet, dat is wetenschappelijk aangetoond. 2] Opvoeden helpt wel.’

  Dat is niet wetenschappelijk aangetoond. Bluf dus. Even nadenken over wat is straffen, wat opvoeden, doet dit al inzien.

 2. 3

  Kleine opmerking,
  straffen, dan wel stevig toespreken helpt weldegelijk, maar dan wel direct, snel, a la minute en onmiddellijk.
  Door de tegenwoordig absurd trage molens der bureaucratie flikken kids tegenwoordig geintjes die niet meteen bestraft worden, ze worden na een proces verbaaltje weer op straat gezet en krijgen soms maanden later pas te horen dat ‘er wat met hun zaak wordt gedaan’.
  Dit is natuurlijk een opvoedkundige ramp.
  Ze menen daardoor werkelijk dat ze ‘onaantastbaar’ zijn, en lange termijn gedachten tref je in die breintjes doorgaans niet aan.

  Als mijn zoon vandaag iets flikt, krijgt hij vandaag nog de wind van voren, no merci.
  Kort en helder, snapt zelfs een puberbrein.
  Het is volstrekt zinloos als ik hem over 2 maanden een draai om z’n oren geef voor iets wat hij vandaag geflikt heeft.
  Het hele oorzaak en gevolg principe gaat daardoor down the drain, ik zie in de praktijk te vaak dat dit gebeurt.
  Sommige jochies flikken zoveel dat ze vaak niet eens meer weten op welk feit ze later worden aangesproken, maar goed, dit even helemaal aan het begin van wat een veelpleger carrière kan worden, want daar loopt het al fout.

  Dus straffen helpt, maar dan wel onmiddellijk, kort en helder.
  Langer straffen lijkt me inderdaad vrij zinloos als je nog wat van die gastjes wil maken, dan moet er behandeld worden.

 3. 4

  Straffen helpt binnen een opvoedkundig kader. Strafrechtelijk strenger straffen vindt juist niet plaats binnen een opvoedkundige context.

 4. 5

  Straffen helpt geweldig. Criminelen die in de gevangenis zitten vallen namelijk zelden of nooit eerzame burgers lastig. Het effect is lineair – straf je twee keer zo zwaar dan is het effect twee keer zo positief voor de samenleving.

  Teeven heeft dus groot gelijk. Jammer dat de klantjes van Peer van der Helm dat zo niet zien maar als burger die graag veilig over straat wil kan mij dat persoonlijk geen biet schelen. Wat mij betreft gooit Teeven er nog een flinke schep bovenop.

 5. 6

  @nittickson:
  Volgens mij is jouw mening precies dat fatalisme waar de auteur het over heeft. Het komt gewoon niet in je op dat er een groep is die niet recidiveert. Daar gaat dit artikel over, over het zo groot mogelijk maken van die groep.
  Ja, dan is er natuurlijk maar één oplossing volgens groot denker Nittickson: elk jeugdig vandaaltje of crimineeltje meteen levenslang! Dan is de maatschappij tenminste beschermd. :/
  Tot het zijn zoon is die dronken op zijn 17e een auto sloopt. Dan is het vast allemaal heel anders.

 6. 7

  Ik vind dat het rechtse kabinet prima bezig is. Straffen moeten nog veel strenger. Er moet hernieuwd onderzoek gedaan worden naar lijfstraffen en shock-therapie en lobotomie’s etc. Ik ben ervan overtuigd dat je het tuig zó kunt bewerken dat ze geen last meer vormen voor de maatschappij. Dit doel heiligt heel veel middelen.

 7. 8

  Accepteren dat het met Marokkanen gewoon niets wordt in Nederland en remigratie bevorderen is ook een optie. Verder een absolute immigratiestop voor Marokkanen en Antilianen.

 8. 9

  Strenger straffen helpt wel degelijk. Gewoon Nederlandse paspoort afnemen en afzetten in Marokko en Turkije. Dan zijn we heel snel van een groot deel van alle problemen af.

 9. 10

  Let op dat “ALLE problemen”, hè? Files, werkloosheid, oplopende kosten in de zorg, woonkosten, teruglopende scholing… * alle problemen * vallen immers uiteindelijk terug te voeren tot allochtonen.

 10. 11

  (Kun je comments ook labellen als fact-free politics? Strenger straffen is bewezen niet effectiever. Optreden van criminaliteit en recivide is beter te voorkomen door een stabiele werk- en leefomgeving en snel in te grijpen maar niet oneindig hard.)

  Verder is het probleem met straffen dat je altijd te laat bent. Het demotiverende effect van straffen is maar beperkt – ook dat is aangetoond. Dan heb ik liever maatregelen die de veiligheid ook echt verhogen en niet louter theater zijn (want dat riekt naar cultuursubsidie.)

 11. 12

  @5
  nee.
  gevangenissen zijn duur, meestal een veelvoud van de materieele schade die een misdrijf heeft veroorzaakt. Dat geld dat we in gevangenissen steken kunnen we niet in andere nuttige zaken investeren. Bijvoorbeeld betere zorg voor de ouderen.

  Daarnaast komt iemand na zekere tijd vrij, met een CV-gat van vijftien jaar (want strengere straffen), geen reclassering (want linkse hobby) en dus weinig andere opties tot succes dan weer de criminaliteit, waar men wel wat efficienter te werk dankzij een uitgebreid sociaal netwerk van criminele contacten opgedaan in de gevangenis.

  Preventie spaart de kosten van de gevangenis uit, en de jeugdige delinquent kan fijn de arbeidsmarkt op, en een fijn leven lijden. Het enige dat je moet slikken voor een fijnere maatschappij is je plaatsvervangende verontwaardiging.

  @Share
  Alleen als er ook een preventief programma lobotomie komt. Anders moet je wachten totdat ze in de fout gegaan zijn he. Een aantal media-bedrijven wordt al heel bedreven in lobotomie op afstand…

 12. 13

  @6, Esther – Waarom zou je bewezen criminelen het voordeel van de twijfel geven? Ik geef het voordeel van de twijfel liever aan de (potentiele) slachtoffers.

  Overigens heb ik geen pleidooi voor levenslang gehouden – ik heb alleen gezegd dat opsluiten de samenleving goed helpt. Daar had Van der Helm met zijn fixatie op de belangen van criminelen namelijk even aan voorbij gezien.

  Uiteraard is het heel anders als het mijn zoon is die een auto sloopt. Maar het is mijn zoon niet en u denkt dat dat toeval is. Dat is het niet, hoor. Opvoeding maakt een hoop uit en daarna is het de verantwoordelijkheid van de crimineel. En wie zijn gat brandt moet op de blaren zitten – ongeacht wie hij is.

 13. 14

  We moeten niet straffen, we moeten pedagogisch knuffelen. En vooral meer of anders knuffelen, want anders had dat geknuffel de afgelopen decennia wel resultaat gesorteerd wat betreft een acceptabele recidive.

  Strafrecht is er tenslotte om de crimineel op te voeden en een warm nest te bieden, niet om de samenleving te behoeden voor ongewenst gedrag of genoegdoening te bieden aan slachtoffers. Ouderwetse, middeleeuwse denkbeelden zijn dat.

  In de gevangenis belanden is een kans, een begin van een nieuw leven!

 14. 15

  @2+3 – Er bestaat een groot verschil tussen corrigerend optreden binnen een vertrouwensrelatie (opvoeden) en het bewerkstelligen van gedragsverandering via een therapie.

  @Share wil vermoedelijk provoceren, of hij heeft al een lobotomie achter de rug.

  @Nittickson – Als hetgeen jij stelt waar zou zijn, dan zouden de VS het veiligste land op deze wereld zijn.

 15. 16

  @15
  nee, Loupe. Dat wordt hier niet betoogd.
  Er wordt hier betoogd dat een gastje van 15, 16, 17, arresteren voor een tasjesroof of watdanook, en dan na 3 maanden eindelijk veroordelen voor een bepaalde tijd achter de tralies geen. zin. heeft.

  Direct straffen en goed gedrag belonen wel.

  Overigens is het strafrecht er helemaal niet om “de samenleving te behoeden voor ongewenst gedrag of genoegdoening te bieden aan slachtoffers”, wat een kul. Het strafrecht is er om het volk te (met een zekere efficientie te onderwerpen aan de staat.

  In de middeleeuwen waren ze trouwens ook al niet van het knuffelen. Toen ging de “roep om rechtvaardigheid nog wat verder”, en waren straffen zo gruwelijk dat een onthoofding gold als een blijk van respect.

 16. 17

  @17:
  Staatssecretaris Fred Teeven wil volgens een brief van 25 juni aan de Kamer de maximale celstraf voor jongeren van 15, 16 en 17 jaar verhogen van twee naar vier jaar. Daarnaast wil de staatssecretaris de mogelijkheden tot het opleggen van taakstraffen beperken en de jeugd-tbs laten overgaan in tbs voor volwassenen.

  Dit gaat niet over tasjesroven, hoor. Direct straffen en goed gedrag (in de gevangenis) belonen: prima. Carrot & stick, enzo.

  En wat betreft dat onderwerpen, volgens mij vindt een typische PVV-stemmer dat een prima gedachte. Stop het geknuffel en vang eens aan met onderwerpen!

 17. 19

  @19 – Jij bent degene die een makkelijke vergelijking mogelijk maakt, door een uiterst simple -veel te simpele- redenering toe te passen.

  Iedereen die niet levenslang krijgt komt uit weer op vrije voeten. Dus als een gevangenisstraf averechts werkt, dan is kun je op je vingers natellen wat het uiteindelijk resultaat is.

  Merkwaardig dat PVV-stemmers zich laten leiden door het geloof in moralistische principes, die welbeschouwd op geen enkele wijze verschillen van elk ander (religieus) geloof in goed en kwaad, in plaats van voorstander te zijn van een benadering op rationele basis.

  Het lijkt wel of ze alleen maar het ene geloof hebben vervangen door het andere.

 18. 20

  Het blijft een vorm van chantage. Steek veel positieve energie en geld in ons, anders gaan we recidiveren. Daar kun je beter niet in meegaan, het is een vorm van het Stockholm-syndroom.

  Mijn oplossing zou zijn. Langer en soberder straffen.

  En besteed de detentie uit aan lage lonen landen (China) om de zaak betaalbaar de houden.

 19. 21

  “Het blijft een vorm van chantage. Steek veel positieve energie en geld in ons, anders gaan we recidiveren.”

  Ja, vast. Die slak chanteert zijn bestraffer zeker ook.

  Het is gewoon hoe het brein functioneert. Mensen reageren op vernedering en agressie door oppervlakkig hun gedrag aan te passen, maar inwendig te haten.

  Als jij je werk niet leuk vindt, en je chef reageert op jouw teruglopende resultaten door je en public voor lul te zetten, je rotklussen te geven en je te verhuizen naar een bedompte ruimte; dan reageer jij ook door formeel je werk te doen, maar passief te saboteren.

  Als hij jou echter het gevoel geeft dat ‘ie je serieus neemt, je zover weet te krijgen dat jij op tafel gooit dat je gefrustreerd bent omdat je geen uitdaging meer in je werk vindt en meer in je mars hebt; en constructief met je naar oplossingen zoekt (door je werkzaamheden uit te breiden, en toe te werken naar een functie die je wel ambieert), ga je je heel anders opstellen.

  “Mijn oplossing zou zijn. Langer en soberder straffen. En besteed de detentie uit aan lage lonen landen (China) om de zaak betaalbaar de houden.”

  Ja nou, want die criminaliteitsstatistieken in de VS zien er ook echt zoveel rooskleuriger uit dan in Nederland. En de recidive is er zoveel lager.

 20. 22

  Uiteraard is het heel anders als het mijn zoon is die een auto sloopt. Maar het is mijn zoon niet en u denkt dat dat toeval is. Dat is het niet, hoor. Opvoeding maakt een hoop uit en daarna is het de verantwoordelijkheid van de crimineel.

  En juist dat soort naïeve gedachten als ouders is heel wat ouders opgebroken. 90% van de ouders beweert dat zijn kind nooit iets fout doet, maar dat het altijd de anderen zijn. Toch doet van de kinderen van die 90% een groot deel vroeg of laat ook iets dat niet mag.

  Dat hoeft niet per sé met opvoeding te maken te hebben. Uw opvoeding reikt niet tot in alle facetten van het leven van uw kind. Tenzij u een soort Fritzl bent die z’n kinderen in de kelder opsluit, zijn uw kinderen aan heel wat meer invloeden onderhevig dan alleen hun pa.

 21. 23

  @16,
  zeker is er verschil, maar ‘opvoeden’ vind niet alleen binnen het kerngezin plaats, ook familie, buren, de straat, media etc.
  En ‘straf’ moet ook gezien worden als opvoeden, niet alleen straf als wraak of tijdelijke verbanning.
  1 x je vingers aan de kachel branden is vele malen effectiever dan 1000x liefdevol uitleggen dat zo’n kachel heet kan zijn waardoor je je vingers kunt verbranden.
  Snel, krachtig en vooral ook duidelijk,
  iets wat node gemist wordt in de pamper-maatschappij.
  Gedragsverandering, richting ‘gewenst’ gedrag, ook in een therapeutische setting, is gebaat bij snel, krachtig en duidelijk handelen

 22. 24

  @22 De verveelde werknemer gelijkstellen aan de lichtgekleurde 15-jarige straatterrorist en zijn rugzakje met opvoedkundige achterstanden is enigszins eufemistisch.

  Donder ze na een paar keer recidiveren een paar jaar de gevangenis in, en ze komen er weer uit als ze de (criminele) risicoleeftijd gepasseerd zijn.

 23. 25

  @24 Op zich mee eens, maar het rechtssysteem zal nooit in staat zijn om snel, krachtig en duidelijk te straffen. Dus het lijkt me beter om te zorgen dat de opvoedende omgeving gestimuleerd wordt om die functie zo veel mogelijk te vervullen.

 24. 26

  vanderF schrijft:”‘opvoeden’ vind niet alleen binnen het kerngezin plaats, ook familie, buren, de straat, media etc. En ’straf’ moet ook gezien worden als opvoeden, niet alleen straf als wraak of tijdelijke verbanning.”

  Dat de familie, buren, de straat, media etc. ook invloed op het gedrag uitoefenen wil ik niet ontkennen, maar om die als argument op te voeren in een discussie over de zin en de onzin van het straffen lijkt me wat te ver gezocht. Het zijn immers niet de familie, buren, de straat, media etc. die straffen.

  Straffen in het kader van de opvoeding is voorbehouden aan de ouders en in sommige exceptionele gevallen aan leraren of onderwijzers, voorzover ze als plaatsvervangrs fungeren. In alle andere gevallen zegt de dader/verdachte (geheel terecht):”Ik heb met jouw niks te maken, waar bemoei jij je mee.”

  In het geval de gemeenschap de taak overneemt (in de vorm van een procedure) is dat omgeven door strenge rechtswaarborgen en de relatie tussen de bestrafte en degene die de straf uitvoert is geheel anders.

  In dat geval heeft de bestrafte nog steeds het recht om zijn straf te aanvaarden en behandeling te weigeren. (gepakt, volgende keer beter) Tenslotte wordt in de klassieke rechtsopvatting de daad verzoend door de straf en daarmee basta.

  Als de bestrafte een behandeling wel aanvaart, betekent dat, dat hij/zij niet alleen feitelijk de schuld draagt, maar dat die schuld ook zelf in moreel opzicht op zich neemt.

  Alleen in het laatste geval kan je van opsluiting meer verwachten dan slechts gevrijwaard te zijn van ongewenst gedrag voor de duur van de opsluiting.

  Het is dus wel de moeite waard om eens een stevig gesprek met de dader te voeren, om te kijken of het in de toekomst niet anders kan. Makkelijk is dat niet, want dreigen helpt niet echt (hij/zij zit al vast) en veel te bieden heb je ook niet.

  Opvoeden is niet zo gemakkelijk.

 25. 28

  Dus als de ouders verzaken als opvoeders is er eigenlijk geen goede oplossing?

  Heropvoedingskampen met de zachte hand misschien?

 26. 29

  Nu kan ik me vergissen, maar ik geloof dat het beleid van de huidige regering gericht is op het uitkleden van zaken als onderwijs, zorg enzo… Het lijkt me sterk dat men gaat luisteren naar echte argumenten waaruit blijkt dat zwaarder (en meer) straffen niet werkt en dus dat deze jongeren en gedetineerden in het algemeen zorg nodig hebben.

  Dat zwaarder straffen niet werkt zien we, in een heel versimpeld voorbeeld. De boetes voor te snel rijden zijn verhoogd, het aantal flitskasten enorm uitgebreid. Als straffen zouden afschrikken zouden er nu minder mensen zijn die gestrafd worden wegens te snel rijden.

  Of kijk naar ons “grote” voorbeeld, waar bijna 1% van de totale bevolking in de gevangenis zit. 1% op 300 miljoen! (en als gevolg daarvan is er een echte economie ontstaan uit werk dat gevangenen voor te weinig geld uitvoeren. Wellicht is het dat wat de VVD voor ogen heeft?)

 27. 30

  @aynranddebiel – Natuurlijk heb je hele en halve garen, maar laten we er nu eens als gedachtenexperiment van uitgaan dat de overtreder goede redenen had om zijn overtreding te begaan.

  Die “goede reden” kan materiaal zijn (het loont), maar kan ook emotioneel zijn (miskend) of maatschappelijk bepaald (uitzichtsloos).

  Jenseits von Gut und Böse.

  Het echte antwoord -voor zover dat bestaat- vindt je slechts als je afstand doet van ELK geloof.

 28. 31

  @21 alt. johan is vrij direct. Hij stelt:” Het blijft een vorm van chantage.”

  Maar hij wil wel dat iedereen achter in de rij gaat staan voor een job die niemand werkelijk ambieert: werklozen moeten aan het werk gedwongen worden.

  Dat is chantage, want als je de putjesschepper 10.000 in de maand betaalt wil iedereen putjesschepper worden.

  Eigenlijk zegt alt. johan: Als je niet net zo’n laffe gehoorzame burger wordt als ik, die zich zonder vorm van tegenspraak laat uitbuiten, maar actief verzet pleegt en zelfs de wet overtreedt, dan moet je worden opgesloten en wat mij betreft levenslang.

  De lafheid regeert.

 29. 32

  @ 20/Harm: Uw opmerking verandert niets aan het feit dat iemand die langer vast zit langer geen misdrijven kan plegen. Nu suggereert u weer dat hoe langer iemand vast zit, des te misdadiger hij weer naar buiten komt. Dat is niet zo en ook Van der Helm beweert dat niet. Langer opsluiten is dus gewoon goed voor de samenleving.

  @ 23/Herman: Natuurlijk kunnen ouders hun kind niet volledig beheersen en dat heb ik ook niet beweerd of bepleit. Maar een goede opvoeding helpt enorm en ouders die daartoe de moeite hebben genomen (daar wordt je niet altijd populair van bij je kind) kunnen de toekomst van hun kind met vertrouwen tegemoet zien. Gaat het desondanks toch nog fout, dan is het inderdaad de fout van het kind, dat dan ook, zoals ik al gezegd had, op de blaren mag zitten.

  Maar bij veel kinderen begint de criminele carriere met een slechte opvoeding, of een opvoeding voor een samenleving waarin zij niet zullen leven. Zie de Marokkanenproblematiek.

 30. 33

  @33: Het probleem houdt bij u op wanneer de “crimineel” in de gevangenis zit. U gaat uit van de aanname dat ieder “boefje” door de politie wordt opgepakt en daadwerkelijk voor de rechter komt. Die kans is niet zo groot, dus zal zwaarder straffen niet afschrikken. De politie is een bureaucratisch apparaat geworden dat het belangrijker lijkt te vinden dat alles geprotocoleerd wordt dan dat aan misdaadpreventie wordt gedaan.

  Daarnaast draait u wanneer het gaat over opvoeding.

 31. 35

  @ 34/Jan – Ik deel uw mening over de politie. Maar dat is een apart probleem, dat ook aangepakt zal moeten worden. Overigens lijkt minister Opstelten daar nu als druk mee bezig te zijn, als is het nog wat vroeg om al conclusies te trekken.

  Hoe bedoelt u: “draaien”. Opvoeding is heel belangrijk en een goede opvoeding houdt kinderen meestal uit de criminaliteit. Maar er zijn uitstekende ouders die hun kinderen toch in de criminaliteit zien verzeilen en er zijn waardeloze opvoeders die boffen dat hun kinderen heel aardig uitpakken. Noemt u dat “draaien”? Het lijkt me eerder realisme. Maar het leidt geen twijfel dat een goede opvoeding helpt. Ook de meeste docenten zullen u dat vertellen – de thuissituatie is heel bepalend (maar niet ALLES bepalend) voor de prestaties van kinderen.

  @ 35/ aynranddebiel – inderdaad, randdebiel, voor jou wel.

 32. 36

  Het draaien van u is simpel uit te leggen: Als uw “offspring” in de criminaliteit zou geraken dan is het de schuld van hun. In het geval van bijvoorbeeld Marokanen is het altijd per definitie de schuld van de ouders. Want zegt u, die kunnen niet opvoeden.

  Dat is draaien. Want bij uw kinderen is het anders als bij die van “anderen”.

  Tsja, wat wil meneer Opstelten er aan doen? Hij moet immers ook bezuinigen en bij zijn maatregelen voorrang geven aan de dierenpolitie. Dus komen we terug op uw stelling dat zwaarder straffen helpt. Uw “argument” kan daarmee dus ook in de prullenbak. Zwaarder straffen zal niemand afhouden van het plegen van criminaliteit, wat eigenlijk het doel van straffen zou moeten zijn (Zie daarin trouwens ook de parallel met opvoeding). En wel omdat het risico gepakt te worden te klein is.

  PS: Mijn eerdere post heeft u waarschijnlijk ook niet gelezen, waarin ik een parallel leg met snelheidsovertredingen. De pakkans en de straffen zijn hoger geworden dan zeg 10 jaar geleden, maar er zijn niet minder straffen door uitgeschreven.

 33. 37

  We moeten eens goed onderscheidt durven maken tussen violent crime en non-violent crime.

  Als een 17 jarige een auto sloopt, straf hem zodat hij later beter weet.

  Als een 17 jarige iemand bijna dood slaat, gaat het voor mij niet meer om leerzaamheid van de opgelegde straf, maar het voorkomen dat dit persoon nogmaals iemand anders bijna dood slaat.

  Ik pleit voor een three-strikes system: Maar dan alleen voor violent crime. Dat is de enige manier om NL weer veilig te maken.

  Ik woon in Zuid Afrika, niet bepaald een van de veiligste landen is de wereld. Maar wat ik aantrof in mijn oude buurt (Bos&Lommer) vorig jaar was eng. Echt eng. Als ik hier door een township loop snachts dan weet ik dat ik gepakt kan worden, maar iig om mijn portomonee. In Adam west had ik het gevoel dat mijn niet-moslim zijn mij zo de nek kon kosten. Nederladse straffen zijn te idioot voor woorden. Als je hier iemand neersteekt ga je de gevangenis in. Kom je er na een paar jaar weer uit en doe je het weer ga je terug naar die gevangenis en kom je er nooit meer uit. Hoe kan het nou dat de SA regering meer sense maakt dan de NL strafmaat?

  Jullie zijn gek. Het zal mij roesten hoor, ik heb niets meer met Nederland. Maar godsamme, ik zou er niet voor staan.

 34. 38

  Bij jongeren die in een groepscrimineel gedrag vertonen, zijn er meestal een paar “leiders”. Die moet je verplicht laten verhuizen naar een andere plaats. Roemenië, Turkije of Marokko. Laat Nederland een stukje uitpolderen en daar wat dorpen stichten die zo heten.

 35. 39

  Geachte allen,

  Ik heb de waarheid en wijsheid niet in pacht. Mijn mening is dan ook maar weer een mening als PVV stemmer.

  Ik de denk zeker dat een klein deel van kinderen later volledig op het recht pad kan blijven. Maar slechts een heel klein deel. Wat ik in de media heb gelezen is dat het recidieven van tal van jeugdprogramma’ s uitzonderlijk hoog is. Met andere woorden: tot nu toe is niet gebleken dat jonge boefjes daadwerkelijk veranderen ( de goede niet te nagesproken). Dit informatie stukje mis ik.
  Daarnaast lees ik over Amerika en dat strenger straffen daar ook niet werkt. Je kunt de Amerikaanse samenleving niet 1 op 1 over Nederland of welk dan land ook heen leggen. Appels en peren.
  Ik lees ook dat langere gevangenisstraffen zouden leiden tot meer crimineel gedrag eenmaal weer uit de cel. Hiermee zeg je dat elke crimineel en soort tabula rasa is voor meer crimineel gedrag. De bladzijden zouden alleen maar meer moeten worden beschreven? Na de gevangenis kan men verder ontzetten veel werk krijgen voor niet-opgeleiden: schoonmaak, kassen, manager worden etc.
  Persoonlijk vind ik dat primair de eerzame burger beschermd moet worden tegen jonge boefjes. Verder denk ik dat opvoeding wel degelijk een zeer belangrijke bepaler is voor later criminel gedrag.

 36. 40

  Maar gaat dit nu over de behandeling van jonge criminelen of over hun strafmaat en de pakkans? Niemand is volgens mij tegenstander van opleidings- en beroepsmogelijkheden in justitiële inrichtingen en goede reclassering om recidive te voorkomen maar er zijn velen met mij, die vinden dat je voor zware vergrijpen een flinke douw moet krijgen. Ook als jeugdige. Op dat je de bokken van de schapen kunt scheiden. Gek genoeg ziet de schrijver van dit stuk dat verschil niet. En hij heeft er nog wel voor gestudeerd.

 37. 41

  Wetenschappelijk aangetoond staat te ver van de praktijk. Stoffige boeken en statiek verslinders droplullen moeten de straat op worden gestopt.
  Men straft naar de taal die de dader spreekt. Punt.
  Spreekt de dader alleen geweld. Prima, breek zijn botten en duw hem in een lekke boot de Noordzee op.
  Mag primitief klinken maar dat zijn de helft van de inwoners van de grote steden ook.

 38. 42

  @40, 42
  Satire is leuk, maar jullie leggen het er wel erg dik bovenop. Zo dom is de PVV-stemmer nu ook weer niet.

 39. 45

  Wat een soft geneuzel wederom. In een beschaafd land bestaat de doodstraf. De kans op recidive is dan zero ofwel nul komma nul. Zie bij voorbeeld de USA. Dat land beschermt zijn burgers op dien wijze tegen moordenaars, verkrachters en rovers. Ik heb gezegd.

 40. 47

  Er zit geen woord Frans bij Hans en normaliter ben ik niet zo scheutig met complimentjes maar mag ik u desondanks danken voor Uw uit-ste-kende analyse/ bijdrage ik hoop oprecht dat u deze veren in uw reet zal kunnen verdragen…

 41. 48

  @46; Wat een soft geneuzel wederom. In een beschaafd land bestaat het afhakken van handen. De kans op recidive is dan zero ofwel nul komma nul. Zie bij voorbeeld Saoedi-Arabië. Dat land beschermt zijn burgers op dien wijze tegen dieven. Ik heb gezegd.

 42. 49

  Hans: Zie bij voorbeeld de USA. Dat land beschermt zijn burgers

  Jaja. En daarom hebben ze er het laagste moordcijfer van de eerste wereld, en het hoogste beschavingspeil. Allemaal dankzij de doodstraf. Dat werkt dus geweldig.

 43. 50

  Een van de eigenschappen van detentie is dat de maatschappij enige tijd verlost is van dit uitschot. Ik stel dan ook voor dat Peer van der Helm dat geboefte zelf een tijdje in huis neemt. Zo kan hij *kuch* bewijzen dat “zijn methode” helpt.

 44. 52

  Het effect van straffen is discutabel. Nu merkte ik één klein zinnetje op… Het You-turn principe werkt op basis van wederzijds respect.

  Als je twee van die capuchonkleaudzakjes hebt, praat niemand meer over respect. Vaak is er geen conversatie meer mogelijk met deze jongens.

  Straf werkt misschien niet afdoende, maar vrijlaten en “in touch” komen is helemaal slappe hap.

 45. 53

  Teeven maakt geen knieval voor de PVV, maar voor het Nederlandse volk dat al jaren roept om een harde aanpak.

  Een flink pak slaag voor jonge boefjes zou heel goed helpen maar dat mag niet meer en als het wel zou mogen zouden veel ouders met hun morderne opvattingen over opvoeding daar grote problemen mee hebben. Dus moet de overheid de zaak aanpakken. Om te kunnen voelen wat de dader het slachtoffer heeft aangedaan mag die aanpak wat mij betreft weinig zachtzinnig zijn.

 46. 54

  Angelo geeft al wel aan in welke richting het gaat: geef het nog een jaar of tien, en we zitten op de politiek van de gebroken botten.

 47. 55

  Opvoeden begint bij baby’s. Niet eens bij peuters. En al helemaal niet bij pubers.

  Ouders en omgeving, samen met (religieuze of ideologische) dogma’s, rituelen en aantasting integriteit van een minderjarige (inclusief of juist vooral besnijdenis) bepalen de kans op een betrekkelijk succesvol leven.

  Nature (genen, aanleg, stoornissen van psychiatrische/psychologische aard) spelen natuurlijk een rol en nurture kan niet alles oplossen.

  Maar de kern van het probleem, zeker ook bij marokkanen en antillianen is de opvoedstijl en cultuur.
  PAs als je daar ingrijpt vanaf peuter leeftijd (en dan niet met MBOérs die de taal niet beheersen en niet weten wat pedagogische reflexie is dan wel het niet kunnen uitvoeren) is er een kans dat het wat wordt.

 48. 60

  Kun je nagaan wat er gebeurt als PVV-ers eigen rechter gaan spelen.

  Daartegen kun je beter preventief optreden, zie @58.

 49. 61

  “Links” is niet goed bij zijn hoofd. Het bewijs?

  Die onweerstaanbare drang om met PVV-psychoten in een uitzichtsloze discussie te treden.