Is centrale database echt van de baan?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Een gastbijdrage van Het Nieuwe Rijk dat zich tegen de centrale opslag van vingerafdrukken verzet.

Het Nieuwe Rijk rammelt: vandaag is dan eindelijk een Kamermeerderheid tegen de opslag van vingerafdrukken bereikt. ,,Een meerderheid van de Tweede Kamer keert zich tegen de centrale opslag van vingerafdrukken. Het kabinet wil biometrische gegevens van alle Nederlanders verzamelen in een database, maar de VVD, de PvdA en de ChristenUnie hebben hun standpunt van ‘voor’ veranderd in ’tegen’’’, aldus de Volkskrant.

Het Nieuwe Rijk is uiteraard opgetogen met dit voortschrijdend inzicht. Toch is opvallend dat in deze discussie en alle berichtgeving in de media de opslag van vingerafdrukken één op één wordt gekoppeld aan de nog aan te leggen centrale database. Immers uw vingerafdrukken worden vanaf 21 september 2009 al opgeslagen als u een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aanvraagt.

Centraal, decentraal, vier of twee vingerafdrukken, op de chip van het paspoort of ook in een database? En moet het nou van Europa of niet? De discussie is vanaf het begin af aan troebel geweest. Het kabinet goochelde met de terminologie en verschool zich onterecht achter Europa. Ten tijde van de invoering van de Gewijzigde Paspoortwet in september 2009 werd een officiële overheidsfolder huis- en huis verspreid om alle burgers hierover te informeren. Hierin werd de suggestie gewekt dat deze wetswijziging volledig voortvloeide uit de Europese verordening van 2004, wat simpelweg niet waar is. Ook werd er met geen woord gesproken over de plannen om de vingerafdrukken voor opsporing te gaan gebruiken.

Niet alleen de burgers, maar ook de Tweede Kamer en de media bleken onvoldoende geïnformeerd en ingevoerd.

Nu dat de Tweede Kamer steeds bewuster wordt en meer van zich laat horen, is het belangrijk dat de discussie alsnog vólledig gevoerd wordt. Ook decentrale opslag bij de gemeente is een initiatief van Nederland zelf en niet verplicht volgens de Europese verordering. Twee vingerafdrukken op het reisdocument zelf zijn voldoende.

Decentrale overheidsdatabases zijn ook overheidsdatabases. Decentrale databases kunnen in de toekomst met de figuurlijke druk op de knop alsnog tot een centrale opsporingsdatabase verworden als de politiek daar om vraagt.

Een Kamermeerderheid is nu tegen de totstandkoming van een centrale database. Decentrale opslag in databases vindt echter nu al plaats. Ook hier kan nu nog een streep door worden getrokken.

Dat de politiek onvoorspelbaar is, is niets nieuws. Dat de politiek wispelturig en tendentieus kan zijn is nu ook weer bewezen. Dus creëer geen middelen die in de toekomst, afhankelijk van de tendens in de politiek, op eenvoudige wijze kunnen leiden tot datgene waar je nu tegen bent.

Reacties (10)

#1 TK

Ik had vernomen dat de biometrische gegevens bij de rest van de reisdocumenten centraal wordt opgeslagen bij Sagem in Frankrijk.

Is dit dan volkomen uit de lucht gegrepen?

 • Volgende discussie
#2 esgigt

TK, dat had ik ook begrepen uit de berichtgeving rond het systeem. Tenslotte komen alle paspoorten bij dezelfde drukkerij (Voormalig Johann Enschede & Zonen dat tegenwoordig inderdaad onderdeel van Sagem is) vandaan alwaar de kenmerken aangebracht worden (fysiek en electronisch). Er is dus al sprake van centrale verwerking van ALLE vingerafdrukken. Centrale opslag (voor archief doeleinden) lijkt me voor de handliggen. Uiteraard weet ik niet hoe de drukkerij ermee omgaat, maar de relatie met de NL overheid lijkt mij (historisch gezien) nogal intiem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 onnavolgbaar

Een voorbeeld van ‘gecreëerde middelen’ hebben we al gehad, maar er is klaarblijkelijk niet echt van geleerd.

Het perfecte bevolkingsregister van Jacobus Lambertus Lentz, ingevoerd in 1936, bewees vier jaar later zijn nut voor de ‘nieuwe machthebbers’. Een onverwachte en ongewenste vorm van hergebruik van een centrale en decentrale persoonsgegevensopslag was het gevolg.
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Bevolkingsregister).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Martin

In WOII had je overvallen op bevolkingsregisters. Nu heb je wellicht IT’ers die de unieke mogelijkheden van hun positie bij Johan Enschede & Zonen zien. Die dienen dan wel over een soort van Volkert van der G-mentaliteit te beschikken. Of héél erg slim zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Ministry of Truth

Zoek de verschillen met het Persoonsbewijs 1941:
http://www.youtube.com/watch?v=ERQzx7AFFZ8&feature=player_embedded

Decentrale opslag is net zo gevaarlijk en onnodig.
(De)centrale opslag van hashcodes van vingerafdrukken is net zo ongewenst.
Het tijdelijke productie-register bij de paspoortproducent moet wettelijk vernietigd worden, maar wie zegt dat dit inderdaad gebeurt?

Goed nieuws dat de EU de biometrische databank-opslag uit de Paspoortwet analyseert en tegen de EU-grondrechten aanhoudt.
De fundamentele vraag of vingerafdrukken en gezichtsscan überhaupt mógen worden opgeslagen in pas/id-kaart, zal de EU naar verwachting niet beantwoorden.

Die vraag moet in Straatsburg bij de Raad van Europa worden onderzocht aan de hand van het Europese mensenrechten-verdrag (met name privacybescherming).
Daarom is ‘Hands off Biometrics’ in wording, een Europese alliantie van organisaties om met een petitie de Secretaris-Generaal van deze andere Europese raad te verzoeken ook de toelaatbaarheid van biometrie-opslag in een RFID-chip te onderzoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Vander F

@Martin,
en dat had verdomde weinig zin,
ook toen had je al de ‘backup’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 tigger

Zal de PvdA in de oppositie nu eindelijk weer haar principes gaan ontdekken? De wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar dit is wel de weg naar een zelfverzekerde, geloofwaardige en progressieve partij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Vander F

Mijn vingerafdruk of ‘onze’ vingerafdruk?
 
De Nederlandse staat weet zich steeds opdringeriger op te stellen naar de burger toe, camera toezicht op straat, telefoontaps en biometrische herkenning op identiteitspapieren.
 
Als voorbeeld ga ik in op ons nieuwe paspoort waar tegenwoordig onze vingerafdrukken in zijn verwerkt. En niet alleen dat, al de afgenomen vingerafdrukken gaan worden verzameld in een landelijke database waarvan het de vraag is wie deze databank mag inzien en gebruiken en dat voor doeleinden die we nog niet kunnen overzien, een onwenselijke situatie wat mij betreft.
In hoeverre wordt mijn persoonlijke integriteit aangetast als men mijn vingerafdruk afneemt?
Vooral als mijn vingerafdruk eenmaal in de database is terechtgekomen, kan ik dan spreken van ‘onze’ afdruk, ‘onze’ als in onze staat?
Hier komt de staat wel heel dicht bij mijn persoonlijke privésfeer, m’n intieme zelf,
zo kun je nog beargumenteren dat het slechts een vinger ‘afdruk’ is, net zoiets als een foto,
maar het blote feit dat m’n afdruk in een landelijke database belandt die ook gebruikt wordt om criminelen op te sporen zit mij niet lekker, zo gezien is elke burger dus een potentiële verdachte totdat het tegendeel bewezen is, alleen al rechtstechnisch de omgekeerde gang van zaken.
En laten we de volgende stap niet vergeten, het afnemen en opslaan van iemands DNA, z’n DNA ‘fingerprint’, hier is volstrekt geen sprake meer van een externe afdruk, een Eidola,  hier wordt letterlijk tot in mijn celkern ingegrepen, gesnuffeld, gewaakt, en wordt het bewaard als collectief ‘bezit’ van de staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Winston Smith

George Orwell was een ziener. Mentaliteit veranderd niet, als je de geschiedenis kent, ken je de toekomst. Mensen die roepen dat ze niets te verbergen hebben zijn naïef. Alles wat ze over je weten kan tegen je gebruikt worden en je weet, inderdaad, nooit wie er in de toekomst aan de macht komt. Zelfs je mening op fora laten horen kan gevaarlijk zijn, noem het paranoia, maar toch…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 skeptisch

George Orwell was een propagandist die de “nieuwe” samenleving in de hoofden van de bevolking programmeerde. Mensen die zeggen dat alles wat “ze” over je weten tegen je gebruikt kan worden zijn naïef. En waarom? Omdat dat uitgaat van
a) geldigheid van het juridicule systeem dat voor jou bepaalt wat mag, wat je mag denken etcetera
b) negativiteit (het woordje tegen)
c) het idee dat je “iets” zou kunnen en/of willen verbergen.

 • Vorige discussie