Iran en de bom

Zoals de wereld nu bezig is met Iran heeft heel veel overeenkomsten met hoe de wereld 9 jaar geleden bezig was met Irak. Hebben we lessen geleerd van toen of worden we weer een oorlog in gerommeld. Met de kennis van toen….

Minister Rosenthal twee weken geleden:
Iran is nu aan zet om met bewijslast te komen dat de nucleaire installaties geen militaire maar enkel civiele bedoelingen hebben. Het afgesproken sanctiepakket moet de druk opvoeren.

Minister van Defensie van de VS Panetta:
The consensus is that, if they decided to do it, it would probably take them about a year to be able to produce a bomb and then possibly another one to two years in order to put it on a deliverable vehicle of some sort in order to deliver that weapon.

Net als in 2002/2003 zegt geen van de bewindslieden keihard dat Iran kernwapens heeft of een oorlog zal starten. Maar net als toen met Irak wordt keer op keer de suggestie gewekt dat het niet ver meer weg is en dat Iran wel degelijk kwaadwillend is.
Zelfs nu naar buiten komt dat de Amerikaanse inlichtingendiensten helemaal niet geloven dat Iran een kernwapen aan het ontwikkelen is, zal de retoriek niet stoppen. Sterker nog, de roep om sancties zal alleen maar toenemen en in Israël zullen de voorbereidingen voor het voeren van een beperkte oorlog (zo die niet al geweest is) gewoon doorgaan.

De overeenkomsten met de aanloop naar de Irakoorlog zijn legio. En ook nu weer zullen veel mensen er heilig van overtuigd zijn dat Iran reeds kernwapens heeft en die zal gaan inzetten in een toekomstige oorlog. Het is immers een “kwaardaardig” land.
Nu is Iran geen vredelievend land. Het is extreem gewelddadig tegen haar eigen bevolking en voert oorlog by proxy tegen Israël via Syrië en Libanon. Maar het land is naar mijn weten de laatste honderd jaar geen enkele directe oorlog gestart. Ze zijn echter wel slachtoffer geworden van een oorlog vanuit Irak waar o.a. de VS stevig de hand in had waarbij meer dan een half miljoen doden als gevolg.

Er is dus geen reden om de kernwapenhysterie steeds verder op te laten lopen totdat iedereen zich weer een oorlog in laat rommelen waarvan later blijkt dat er eigenlijk geen enkele grond voor was. Maar wel met alle gevolgen van dien.

Overigens voelen we die gevolgen nu al. Door de boycot en de reactie van Iran is de olieprijs nu op recordhoogte. Dank u wel oorloghitsers!

 1. 3

  Iran is nu aan zet om met bewijslast te komen

  Deze klinkt ook wel heel bekend. Precies wat over de Irak gezegd werd. Daarnaast natuurlijk een onmogelijkheid en daarom een vordering die je alleen doet als je doel is dat er niet aan voldaan wordt.

 2. 7

  Het is nuttig om hier een beetje gedetailleerder naar te kijken.

  Het leidt weinig twijfel dat er campagne gevoerd wordt om een aanval te doen op Iran. Vooral de Isrealiërs zijn panisch over Iran, en lijken elk moment te willen. In de VS krijgen ze steun van de israellobby/wapenlobby/algehele bombardeer ze lobby en de neoconservatieven.

  Echter, net als dat Iran al decennia ‘bijna’ de bom heeft, zo zijn we nu al een aantal jaar bezig met ‘een oorlog in gepraat worden’. Net als dat het eerste sceptisch maakt over dat atoomprogramma van Iran, moet het tweede sceptisch maken over in hoeverre er echt aangestuurd wordt op een oorlog.

  De VS zitten totaal niet op een oorlog met Iran te wachten, zeker niet vlak voor de verkiezingen. De officiële lijn van Obama is er diplomatiek, met sancties, druk uitgeoefend moet worden op Iran. Maar dat absolut militair ingrijpen voorkomen moet worden. De uitspraak van Panetta is hier niet in tegenspraak met deze lijn.

  Dit is een groot verschil met de regering Bush ten tijde van Irak, die actief aanstuurden op een oorlog.

  Het is nuttig om sterke vraagtekens te zetten bij het verhaal over het atoomprogramma van Iran, we worden actief bewerkt wat dat betreft. Tegelijkertijd denk ik dat militair ingrijpen in Iran niet waarschijnlijk is, in ieder geval wat de VS betreft. Ik zou de parallel met Irak dan ook niet te breed maken, maar focussen op het WMD verhaal, en niet op de oorlog.

  Vergeet ook niet dat de publieke opinie het echt niet zou pikken, niet na Irak. En dat weet de regering Obama heel goed. (Rosenthal is een clown, wat dat betreft).

 3. 8

  Ik zie het de komende tien jaar niet gebeuren, die oorlog met Iran. Een volledige invasie om “democratie te brengen” kan Amerika voorlopig helemaal niet bolwerken en alleen maar een paar bommen gooien dient geen enkel doel.

  Natuurlijk moet de schoorsteen van het militair-industriële complex wel blijven roken, maar dat staat met de crisis wel op een laag pitje. Ik neem aan dat ze niet zo cynisch zijn om zich in een oorlog te storten waarvan ze weten dat hij niet te winnen is.

 4. 9

  Alsof er toen naar Hans Blix geluisterd werd. Weet nog goed een cruciale VN bijeenkomst waar Hans Blix luid en duidelijk uitlegde dat er niets te vinden was.
  Voorpagina volkskrant volgende dag….. Christina wordt afgeluisterd (of iets uit die affaire). Pas pagina 7 een klein bericht.

 5. 11

  Aangezien Rosenthal vindt dat het Nederlandse buitenlands beleid de Nederlandse economie ten dienste moet staan, en dat Shell daar een belangrijk deel van uitmaakt, is het stijgen van de benzineprijs dus een goede ontwikkeling. Bovendien leidt die stijging weer tot stijging van de aardgasbaten. Rosenthal heeft het helemaal door.

 6. 12

  Er zijn best wel aardig wat overeenkomsten, maar vlak ook de verschillen niet uit. Van het excelent adventure in Irak kan ik me een episode als deze in ieder geval niet herinneren.

  Zou het te veel gevraagd zijn aan de Nederlandse journaliek om Uri of Geert hierover on commentaar te vragen?

 7. 14

  disclaimer 1: Rosenthal is een Pipo
  disclaimer 2: De oorlog in Irak onder valse voorwendselen is een oorlogsmisdaad

  Maarrrr…. iedereen hier is wel erg naïef als het over Iran gaat. Ook al lijken er overeenkomsten met Irak van Saddam Hussein, Iran heeft een nucleair programma. En zelfs als de Amerikaanse inlichtingendiensten geen bewijs zien voor een atoomwapenprogramma (dat is overigens iets anders als bewijs dat er geen atoomwapenprogramma is) dan nog is het zo dat Iran moedwillig heeft gelogen over de omvang van haar nucleaire programma en dat ze de IAEA controles actief tegenwerkt.

  Iran met atoomwapens lijkt me een heel heel heel slecht idee (net zoals Pakistan of voor het zelfde geld Israël). Ik vind dat forse druk op Iran om volledige openheid te krijgen over hun atoomprogramma meer dan terecht. En verbaas me tegelijkertijd over zoveel naïviteit hier.