IJsland een ‘safe haven’ voor klokkenluiders

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Je spaargeld was er niet veilig, maar IJsland herpakt zich met een nieuw veelbelovend initiatief: een ‘safe haven’ voor klokkenluiders, bedreigde bloggers en vervolgde journalisten. Met het Icelandic Modern Media Initiative introduceert het verguisde land een wetgeving die maximale ruimte biedt voor het vrije verkeer van informatie.

De aanleiding is te vinden in de nasleep van de financiële crisis. Een document van een IJslandse bank dat was gepubliceerd op de klokkenluiderssite Wikileaks mocht niet getoond worden in het IJslandse tv-journaal. De verontwaardiging daarover in het land was groot en leidde tot een vergaande wijziging van de mediawetten. Inmiddels is Wikileaks al verhuisd naar IJsland. Nu de wet is aangenomen kan elke publicist die zich bedreigd voelt via IJslandse providers de wereld kennis laten nemen van zaken die in eigen land in de doofpot worden gehouden. Verschillende aspecten van het vrije verkeer van informatie, zoals de persvrijheid, de bronbescherming, de openbaarheid van bestuur, de vrijheid van meningsuiting zijn in de nieuwe wet in samenhang geregeld op een wijze die de grootst mogelijke openheid moet garanderen.

Kan deze ‘safe haven’ voor bedreigde informatie en communicatie een voorbeeld worden voor andere landen? Toevallig vergaderde deze week de Europese Raad van Ministers over de mogelijke toetreding van (o.a.) IJsland tot de EU. De Raad stelde zich positief op. Nederland en Engeland lieten hun voorbehoud vallen dat er eerst een bevredigende oplossing moet komen voor het terugbetalen van de Icesave schuld. Verwacht wordt dat er nog grote hobbels genomen moeten worden op het gebied van de visserij (reden waarom tot nu toe Noorwegen, ook een land met veel vissers, nog steeds geen lid is van de EU).

Een vraag die daar nu bijkomt is hoe andere EU-landen de vrijzinnige mediawetgeving van IJsland zullen beoordelen. In het Europarlement is, als vervolg op het debat over de persvrijheid in Italië, afgelopen najaar, een initiatief genomen voor wetgeving die een onafhankelijke journalistiek en de pluriformiteit in de media moet garanderen. De meeste landen staan echter nog ver af van de vrijheden die het IJslandse parlement journalisten schenkt. Dat geldt niet alleen voor Italië maar ook voor het Verenigd Koninkrijk met zijn smaadwetten en Ierland, waar op 1 januari een nieuwe, zeer omstreden wet tegen godslastering van kracht werd. Daarover zal dit najaar een referendum worden gehouden maar intussen is de wet verwelkomd in islamitische landen die in VN-verband ijveren voor een harde aanpak van mensen die god en godsdienst durven te beledigen en daarbij hopen op de steun van christelijke naties.
De IJslandse vrijdenkers mogen dus rekenen op forse tegenstand als zij met hun nieuwe wet internationale podia betreden.

Reacties (7)

#1 Erik

In ’t verleden was de vraag altijd of een land wel klaar was voor Europa*, de vraag is nu of Europa wel klaar is voor IJsland.
Dit voorstel zit niet alleen vol goede bedoelingen, maar ook gezond verstand, redelijkheid (bijvoorbeeld over wanneer iets geacht wordt gepubliceerd te zijn) en eerlijkheid (zie ’t gedeelte over proceskosten of dat over smaad).

Die goede bedoelingen, daar is Europa ook goed in, maar op die andere punten lijkt me dat Europa nog lang niet klaar is om toe te treden tot IJsland.

*en zo’n land kon dan zonder die vraag te beantwoorden toch wel lid worden om politieke redenen, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor Turkije, daar lijkt ’t erg goed uit te komen dat ’t nog niet ‘klaar’ is voor Europa.

 • Volgende discussie
#2 Paul

In de Newyorker een lange reportage over Wikileaks, de oprichter ervan, Julian Assange, en iets over IJsland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jos

Dank voor de tip. Assange is morgen, maandag 21 juni, te gast op een hearing over free speech in het Europarlement georganiseerd door de liberale fractie. Rechtstreeks te volgen vanaf 14.30u. via: http://www.alde.eu/en/live-events/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

Moet die wet niet ingetrokken worden als IJsland zich aansluit bij de EU?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jos

Ik denk niet dat die wet onmiddellijk gevaar loopt als IJsland nu lid van de EU zou worden. De meest kritische wetten gaan over ‘eerlijke’ concurrentie van bedrijven. Wat de persvrijheid e.d. raakt is over het algemeen nationaal geregeld. Maar als er op Europees niveau wel iets geregeld zou worden op het gebied van de persvrijheid dan is het maar de vraag of het IJslandse voorbeeld het integraal haalt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Kropotkin

Mooi initiatief van Ijsland, hoewel staten nooit te vertrouwen zijn natuurlijk.

En over de Ierland, waar op 1 januari een nieuwe, zeer omstreden wet tegen godslastering van kracht werd … In NL vinden de middeleeuwers van de Raad van State de afschaffing verbod op godslastering geen goed idee. Alsof god zich niet zelf kan verdedigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Erik

@5: Italië zal d’r in elk geval zo’n beetje integraal van af willen.

@6: Vind ’t wel een prettig idee dat de wet ’t voor je opneemt als je d’r zelf niet bent.

 • Vorige discussie