IEA roept op tot energierevolutie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De wereld moet een revolutie op het gebied van schone energie beginnen om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met de helft terug te dringen. Daarvoor is 45 biljoen dollar (29 biljoen euro) nodig aan extra investeringen. Een extra 1.1% van de wereldeconomie, gemeten in Bruto Mondiaal Product, moet gestopt worden in de ontwikkeling van schone technologieën in de komende 40 jaar. Dat is de boodschap uit het technology perspectives rapport 2008 van de energiewaakhond van de OESO, het Internationaal Energie Agentschap.

Om de doelen te bereiken, zouden volgens het IEA jaarlijks 32 nieuwe kerncentrales en 17.500 nieuwe windmolens in de wereld moeten worden bijgebouwd. Jaarlijks zouden er ook nog 35 nieuwe kolencentrales en twintig gascentrales bij moeten komen die CO2 kunnen afscheiden en opslaan. Ook moet volgens het IEA 215 miljoen vierkante meter aan zonnepanelen worden aangelegd en moeten een miljard auto’s in de wereld op elektriciteit of waterstof gaan rijden tussen nu en 2050.

Als we verzaken om deze actie’s te ondernemen dan zal volgens IEA-directeur Nobuo Tanaka de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoals koolstofdioxide tot 2050 met 130 procent stijgen. De wereldwijde olievraag zal in die periode met 70 procent toenemen. Dat laatste is een vreemde conclusie gezien de recente uitlatingen van het IEA dat de productie van olie waarschijnlijk niet boven de 100 miljoen vaten per dag uit zal komen in de komende twintig jaar (De Financieele Telegraaf, 22 September 2008, interview Aad van Bohemen, crisismanager IEA bij RTL-Z).

Lees ook: Factsheet Energy Technology Perspectives rapportage 2008.

Reacties (12)

#1 dNEUS

hulde voor uw juiste vertaling van trillion, maar bij de omrekening naar euro heeft u zich een factor 10 vergist (als ik mij niet vergis)

 • Volgende discussie
#2 Rembrandt Koppelaar

@Dneus

1)De kudos komen niet mij ten goede maar het ANP persbericht ;-).

2)45 biljoen dollar = 45.000.000.000.000 dollars

2900 miljard euro = 2900.000.000.000 euro’s

Moet dus 29.000.000.000.000 oftewel 29000 miljard euro zijn

Fout van het ANP, inmiddels aangepast!

Dank!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 zmc

Als de trends op het gebied van zonnepanelen, accu’s, perslucht en de prijs van fossiele brandstoffen zich een beetje voortzetten, gaat dat helemaal geen geld kosten, maar komt het vanzelf goed. Ik vind het een … *tromroffel* onzinverhaal!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@3: Ach, of je het investeren noemt, of toegenmen energieprijs, hoe dan ook moet er betaald worden voor het omzetten van je energiehuishouding.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 ahmadinejad

Maar kernenergie mag zeker niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 zmc

@Bismarck, #4: Helemaal waar, maar we betalen altijd voor energie. IEA doet net alsof we aktief meer moeten gaan betalen voor een transitie terwijl die transitie volgens mij gewoon op puur economische motieven vanzelf plaatsvindt, waardoor het me onzin lijkt om nu te spreken van een kostenpost die we “anders niet zouden hebben”.

Er wordt niet voor niks gekozen om puur op basis van kosten de bouw van kolencentrales alsnog tegen te houden terwijl ondertussen allerlei bedrijven windmolens neer willen zetten (en daarin aktief en bewust tegengewerkt worden door de overheid:-(). Ik zie daar geen “kostenpost” zoals IEA het positioneert, dit is gewoon de normale gang van zaken zoals het altijd; het is niet speciaal duurder om windmolens neer te zetten in plaats van kolencentrales. Van een kostenpost die gerelateerd is aan transitie kan dan ook geen sprake zijn; we zouden toch wel kosten hebben bij het doodnormale upgraden en uitbreiden van onze bestaande energieinfrastructuur.

@Ahmadinejad: http://www.ur-energy.com/images/uranium_price.jpg

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Peter-John

@ahmadinejad: Jawel, maar in beperkte mate, niet meer dan 32 nieuwe kerncentrales jaarlijks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 su

Is dat inclusief of exclusief vervangende kerncentrales voor de oude?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Tim

@zmc
Ik ben het helemaal met je eens dat de transitie gewoon op economische gronden zal plaats vinden. De enige remmmende factor zal, denk ik, de snelheid zijn waarmee de productie omhoog kan worden geschroefd kan worden.

Je verwijzing naar de stijg van de prijs van uranium is niet erg relevant, aangezien dit maar en klein deel van de prijs uitmaakt. De helft van de kosten komen overigens uit de bouw van de kerncentrale. Dus nadat deze is gebouwd, moet hij ook gebruikt worden (zelfs bij dalende energieprijzen) om de bouwkosten er nog enigzins uit te halen. Zelfs bij een veel hogere unraniumprijs en/of een lagere energieprijs maak je, denk ik, nog steeds wel winst ten opzichte van je directe kosten, je haalt alleen je investering er niet meer uit. Aangezien kerncentrales worden gebouwd door overheden zonder al te veel vooruitziende blik, of interesse in het terugkrijgen van hun investering, zullen er nog wel wat worden gebouwd.

Overigens wordt de prijs voor kernfusie energie geschat op 5 cent/kWh, de vraag is of dat weinig genoeg is om het interessant te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 zmc

@Tim: De productie van zonnepanelen verdubbelt volgens mij ieder jaar. Dat is snel genoeg.

En wat uranium betreft: ik kan je soortgelijke grafieken voor de grondstoffen vrijwel alle onderdelen van een beetje kerncentrale of opwerkingsfabriek laten zien. En als je weet dat de helft van de hedendaagse uraniumproductie uit afgedankte kernwapens komt, zou peak uranium wel eens heel erg dichtbij kunnen zijn. Bovendien zijn uraniummijnen zeer sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Maar de tijd zal het leren, het lijkt mij in ieder geval bepaald geen goed moment om nu in een kerncentrale te investeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 richard

Lijkt mij dat dit dus niet gaat gebeuren. 45 biljoen US$ is ongeveer het GDP van de hele wereld.

De enige manier om dit voor elkaar te krijgen is door het financieel aantrekkelijk te maken.

Dus simpel gezegt:
– Verdubbel de accijns op energie
– Halveer de loonbelasting
– etc, etc

(Maar ja, dan kunnen we de uitkerinkjes niet meer betalen!)

45 biljoen extra investeren in iets dat geen extra welvaart brengt? Dit zijn extra kosten, zonder (directe) opbrengsten.

Of ben ik nou te realistisch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Pieter

@Richard;
“(Maar ja, dan kunnen we de uitkerinkjes niet meer betalen!)”
maar meer accijns op energie en minder op loon zou toch meer banen op moeten leveren?
Daarnaast vergelijk je het GDP (jaarlijks) met investeringen die over een lange periode worden uitgesmeerd en die voor een deel toch al gebeuren.
Ik vraag em af of het IEA gelijk heeft en het op een koopje kan. Een koopje vergeleken bij de kosten van geen transitie.

 • Vorige discussie