Hulp schiet nog steeds tekort in strijd tegen ebola

NIEUWS - De ebola-uitbraak in West-Afrika heeft inmiddels 2269 doden in vier verschillende landen veroorzaakt. De situatie lijkt nog lang niet onder controle. Een grote groep ngo’s doet vanuit Liberia een noodoproep. ‘Dit is de ergste uitbraak ooit en we kunnen dit niet alleen aan. We hebben dringend meer hulp nodig om verdere verspreiding te voorkomen.’ Waarom is er zo weinig capaciteit? En waarom kwam de hulp zo laat op gang?

Vooral in Liberia is de situatie nijpend. Dat was gisteren de reden voor een groep ngo’s uit Liberia om een noodoproep aan de internationale gemeenschap te doen. Oscar Bloh is coördinator van de Liberiaanse maatschappelijke organisaties, CSO Taskforce on Ebola, die zich inzetten tegen het virus: ‘De internationale reactie op de ebola-uitbraak is hopeloos inadequaat. Er is urgent meer hulp nodig om deze ziekte een halt toe te roepen.’

Niet alleen lokale organisaties maken zich zorgen. Ook Artsen zonder Grenzen (AzG) ziet het somber in. Katrien Koppens, adjunct directeur: ‘Wij zijn vrijwel de enige organisatie met behandelcentra, andere ngo’s doen alleen aan preventie. Het Rode Kruis helpt wel met het op een juiste manier begraven van mensen, om besmetting te voorkomen, ook dat is erg belangrijk.’

AzG werkt in alle vier de landen waar ebola heerst: Sierra Leone, Liberia, Guinee en Nigeria. Koppens: ‘In de eerste drie landen hebben we behandelcentra en in Nigeria werken internationale stafleden die het ministerie van gezondheidszorg steunen en trainingen geven.’

Maar ze kunnen het niet aan, er zijn teveel ebola-patiënten en AzG kan niet alle besmette patiënten opvangen. ‘In Liberia is het heel heftig. In een behandelcentrum in Monrovia kunnen we ongeveer tweehonderd mensen opvangen. Ik sprak een collega uit het veld en die vertelde dat ze mensen met symptomen aan de poort weg moeten sturen omdat ze helemaal vol zitten. En we kunnen ze nergens anders heen sturen want er is niets anders.’

Te weinig capaciteit

Waarom is er zo weinig capaciteit om patiënten op te vangen? Volgens Koppen heerst er veel angst. ‘Veel Nederlandse organisaties werken via lokale partners. Dat is vaak een goede strategie, maar in dit geval werkt het niet. De lokale mensen waren er het eerst bij, zonder dat ze wisten dat het om ebola ging. Ze behandelden de patiënten dus onbeschermd en daardoor zijn er veel doden gevallen onder lokale hulpverleners. Hierdoor is veel angst ontstaan. Bovendien hebben ze de capaciteit niet om dit enorme probleem aan te pakken.’

Plan Nederland werkt ook in het door ebola getroffen West-Afrika. Directeur Monique van ’t Hek: ‘Artsen zonder Grenzen is inderdaad de enige die behandelcentra heeft. Wijzelf behandelen niet, omdat we niet gespecialiseerd zijn in medische noodhulp. Daarom richten we ons op preventie in de gemeenschappen. We helpen wel met het opzetten van quarantaine gedeeltes in ziekenhuizen en delen medische kits uit.’

Voorlichting is erg belangrijk, omdat er onder de lokale mensen veel angst en bijgeloof heerst over de ziekte. ‘Er is veel onrust onder de bevolking. Familie van besmette patiënten zijn bang omdat ze zien dat de mensen worden opgenomen, maar bijna nooit meer terugkomen. Hierdoor gaan ze patiënten verstoppen’, aldus Esther Vriesendorp, woordvoerder van het Rode Kruis.

Het Rode Kruis biedt net als AzG al sinds het begin van de uitbraak in maart hulp in de getroffen landen. Maar tot voor kort niet met een behandelcentrum, terwijl dat juist zo nodig is. Vriesendorp: ‘AzG richt zich volledig op medische noodhulp, het Rode Kruis werkt ook veel buiten de muren aan voorlichting, het desinfecteren van huizen en het veilig organiseren van begrafenissen. Op dit moment zijn we ook bezig met het opzetten van een behandelcentrum in Sierra Leone.’

Het tekort aan behandelcentra voor ebolapatiënten is niet het enige probleem waar de West-Afrikaanse landen mee worstelen. Door de angst voor ebola zijn de meeste ziekenhuizen en klinieken gesloten. Bart Waalewijn werkte sinds vorig jaar in Sierra Leone voor CapaCare, een Noorse medische hulporganisatie aan een chirurgisch trainingsprogramma. Hij maakte de uitbraak van het virus van dichtbij mee.

Toen in april de eerste verdachte ebolagevallen zich melden, zette hij met zijn collega een ebola-isolatieafdeling op. ‘Er waren veel problemen. Niet alleen werd er vanuit de omgeving dreigend gereageerd, ook waren er te weinig beschermende pakken. In augustus zijn we teruggehaald door onze organisatie, ze vonden het niet meer veilig. Ik heb nog dagelijks contact met mijn collega’s en hoor ik dat niet alleen een collega is omgekomen door ebola, maar ook zijn vrouw, vader en broer.’ Het ziekenhuis is inmiddels niet meer actief, nu de enige twee artsen terug moesten naar Nederland.

Ook Koppens maakt zich hierover zorgen. ‘De algemene gezondheidszorg ligt zo goed als plat in die landen, het is bijna niet meer aanwezig. Dat is een groot probleem, want mensen met bijvoorbeeld malaria, killer nummer één in die landen, kunnen nu nergens meer terecht. Ook bij moeilijkheden bij bevallingen kunnen vrouwen vrijwel nergens meer hulp krijgen.’ Op het moment is er dus niemand die in dit gat springt. Van ’t Hek beaamt dit: ‘Wij proberen vervoer te faciliteren voor bijvoorbeeld zwangere vrouwen naar delen van het land waar nog wel klinieken open zijn, maar het is niet altijd even makkelijk.’

Trage hulpverlening

Waarom komt de internationale hulpverlening pas zo laat op gang? Koppens: ‘In de meeste gevallen als er een noodsituatie is, komt er snel hulp op gang. In dit geval is dat niet zo. Landen zijn bang voor besmetting en nemen maatregelen die hulp in de weg zit, zoals het sluiten van vliegvelden en het stoppen van vluchten. Dit verlamt de noodhulp.’

De WHO, die een belangrijke rol vervult omtrent de uitbraak, ligt onder vuur. Ze hebben de uitbraak te laat serieus genomen, luidt de kritiek onder andere in dit artikel. Ook Koppens is teleurgesteld in de aanpak van de World Health Organization (WHO). ‘Wat er miste is leiderschapcoördinatie. Nu gaat het wel beter en neemt het WHO verantwoordelijkheid, er is een stappenplan en landen worden actiever opgeroepen om in actie te komen. Maar wat ik me nog steeds afvraag is wanneer we er in het veld iets van gaan zien. Er is informatie nodig, capaciteit en medische faciliteiten. We zijn ongeduldig, want we hebben de tijd niet. Iedere ebolapatiënt die wij aan de poort moeten afwijzen omdat we vol zitten, is een bron van besmetting voor andere mensen.’

Ook Van ’t Hek vindt dat de WHO sneller had moeten reageren. ‘De WHO was inderdaad nogal traag in het reageren op deze crisis. De hulp is laat op gang gekomen. Dat had eerder en sneller gekund. Nu is het sinds kort erkend als volksgezondheidscrisis.’

Maar Margaret Harris, woordvoerder van de WHO geeft aan dat ze de uitbraak zeer serieus nemen. ‘Echter’, laat ze weten, ‘de hele internationale wereld heeft de complexiteit van deze uitbraak onderschat. Voorgaande uitbraken waren in geïsoleerde dorpjes, nu zijn er besmettingen in grote steden. Veel mensen zijn ook bang en verstoppen hun zieken.’

Veranderd virus

Eric van Gorp, hoogleraar Klinische Virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam, geeft nog een andere reden waarom er zo laat pas ingegrepen werd. ‘De uitbraak is anders dan we gewend zijn. Normaal is een ebola-uitbraak kort en heftig met een hoge mortaliteit. Doordat de slachtoffers snel overlijden beperkt het zich tot een klein gebied. Maar het virus evolueert. Deze keer gedraagt het virus zich anders: mensen worden minder ziek en lopen daardoor langer rond waardoor ze meer mensen besmetten. De mortaliteit is nu ook lager. Bij eerdere uitbraken lag die rond de negentig procent, nu 75 procent. Dat is aan de ene kant positief, maar daardoor is er dus wel meer kans op verspreiding.’

Barend Gerretsen, tropenarts en hoofd tropenopleiding bevestigt dat. ‘Je hoort het al aan de naam. Eerst was het Ebola hemorrhagic fever, omdat je snel bloedingen zag. Nu heet het Ebola virus disease. Het is moeilijker te diagnosticeren omdat de symptomen lijken op andere virusinfecties zoals malaria.’

Daarnaast is er volgens Gerretsen veel gebrek aan kennis waardoor de respons laat op gang kwam. ‘Daarom blijft het belangrijk om Nederlandse tropenartsen op te leiden die daar hun kennis kunnen delen en daarnaast ook artsen uit ontwikkelingslanden op te leiden die met die kennis teruggaan naar hun eigen land. Ziekten globaliseren, ebola houdt zich niet aan landsgrenzen. Het Westen is nu bezig zich voor te bereiden op de eerste patiënt die zich hier aan de poorten meldt, maar er is weinig kennis. Ik begrijp daarom ook niet waarom het ministerie onze tropenopleidingen niet subsidieert. Die kennis is in eerste instantie belangrijk voor ontwikkelingslanden, maar ook voor westerse landen. Artsen zonder Grenzen zit met de handen in het haar omdat er nu eenmaal niet genoeg opgeleide artsen en verpleegkundigen zijn om naar West-Afrika te sturen. Er is niet in geïnvesteerd.’

Getraind personeel en voorlichting

Er is veel voor nodig om ervoor te zorgen dat verdere verspreiding een halt toegeroepen wordt. Volgens tropenarts Waalewijn zijn allereerst meer behandelcentra nodig waar patiënten opgevangen worden. Ook zouden er nieuwe medicijnen moeten komen, maar Waalewijn is er niet van overtuigd dat deze op korte termijn beschikbaar komen. ‘En als er geen effectieve manier van behandelen is, moet men zich richten op het voorkomen van nieuwe besmettingen. Dat kun je doen door het isoleren van patiënten die besmet zijn en het voorkomen van nieuwe besmettingen door voorlichting’, aldus de tropenarts.

De WHO geeft aan dat er een ontzettend gebrek is aan getrainde gezondheidswerkers. ‘We hebben zowel artsen als verpleegkundigen nodig voor het behandelen van patiënten. Epidemiologen en laboratoriumtechnici voor het diagnosticeren van nieuwe gevallen en ook getrainde mensen die op de juiste manier begrafenissen kunnen uitvoeren. Ook is er meer beschermend materiaal nodig, medische benodigdheden, lijkzakken, genoeg voedsel en water en moeten we het transport verbeteren zodat alles ook naar de getroffen landen vervoerd kan worden.’

Artsen zonder Grenzen beaamt dit. Koppens: ‘We hebben meer mensen nodig, meer verpleegkundigen, meer artsen en meer behandelcentra in de regio. Vliegtuigen uit Europa moeten blijven vliegen om hulpverleners en spullen in te vliegen. Westerse landen moeten concreet bijdragen aan patiëntenbehandeling. Er moet meer voorlichten komen. De angst die je in Nederland al voelt voor ebola, is in die landen nog vele malen erger.’

Training

Maar voorlopig zijn het vooral de lokale hulpverleners de strijd moeten voeren. Aan het Royal Tropical Institute (KIT) studeerden afgelopen week 43 nieuwe masters of Public Health af. Velen zijn afkomstig uit West-Afrika en het KIT besloot daarom om ze de morgen voor hun masteruitreiking een training te geven over ebola. Gerretsen: ‘Er waren veel Liberiaanse studenten bij. Ze hebben de verhalen van thuis gehoord, collega’s van hen zijn overleden aan ebola. En ze wisten dat ze bij terugkomst zelf ook ingezet zouden worden in de strijd tegen het virus. Een van de studenten werd al voor de diplomering opgeroepen door Artsen zonder Grenzen.’

In de korte training leerden de studeren over de risico’s van ebola, en kregen ze instructies hoe zichzelf en anderen te beschermen voor besmetting. Ook werd uitgelegd hoe gevaarlijk sommige traditionele begrafenisriten zijn en hoe ze hier mee moeten omgaan.

Angst

Die angst was aanleiding voor de partnerorganisaties van Woord en Daad uit Burkina Faso om nu al om hulp te vragen, al zijn daar nog geen besmettingen met het virus. Rina Molenaar: ‘Er is daar zoveel angst dat onze partnerorganisaties een voorlichtingsprogramma op willen zetten.’ Woord en Daad is niet de enige die al in omringende landen helpt om de bewustwording te vergroten. Ook het Rode Kruis treft in omringende landen zoals onder andere Ivoorkust, Mali en Senegal al maatregelen om een eventuele uitbraak te voorkomen, dan wel te beheersen.

Liberiaanse ngo’s doen eveneens een oproep voor meer experts, isolatiefaciliteiten, beschermende kleding en ambulances. Ook is er een grote nood voor voedsel en schoon water. Oscar Bloh doet een emotionele oproep aan de wereld: ‘De ziekte heeft ons onder belegering, het voedt zich met passiviteit en het is aan de winnende hand. We moeten vechten tegen ebola maar dat kan niet zonder de juiste wapens.’

Via ViceVersa

Reacties (28)

#1 roland

@0: “voorlopig zijn het vooral de lokale hulpverleners de strijd moeten voeren” – “Vliegtuigen uit Europa moeten blijven vliegen om hulpverleners in te vliegen”
– voorlopig? Waarom moet de hulpverlening afhankelijk blijven van buitenlanders, dat lijkt uitzichtloos?

 • Volgende discussie
#2 Richard

De vn zegt dat ze 450 miljoen nodig heeft om ebola te bestrijden.

Stel dat we daardoor het aantal doden tot 5000 kunnen beperken (lijkt mij met de huidige aantallen al moeilijk)

Stel dat als we niets doen, er in totaal 50.000 mensen omkomen. Ebola is immers niet besmettelijk via de lucht.

Dat hetekent dus dat we voor de 45.000 mensen verschil ieder 10.000 euro betalen. Veel geld? Of niet?

Elk jaar gaan er ruim meer dan een miljoen mensen -meer dan 3000 per dag(!)- dood aan malaria. Terwijl een malarianet maar $1 kost.

Ook al klinkt dit als een koele berekening, toch is het niet verstandig om af te gaan op wat politici en andere paniekzaaiertjes -zoals dit krabbelaartje- schreeuwen. Uiteindelijk is ebola niets anders dan een kleine blip. De echt grote knallerts -malaria, ondervoeding, burgeroorlog- zijn de hoofdlijnen, niet ebola.

Hoeveel zieluge mensen marketing je er ook tegen aan knikkert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Hans Verbeek

@1: ik bekijk dit soort problemen en de hulpverlening altijd vanuit historisch perspectief.
Het ebola-virus bestaat al duizenden of miljoenen jaren. Er zijn vroeger ook al mensen overleden aan ebola en andere virussen.

Het hele hulpverleningscircus bestaat pas de laatste 50 jaar, dankzij de makkelijk winbare fossiele brandstoffen (en de bijbehorende CO2-uitstoot).
Ik ben van mening dat we ziektes als ebola gewoon moeten accepteren, zoals aardbevingen en tsunami’s.
Als over 20 jaar de makkelijk winbare aardolie op is, dan zullen de hulpverleners echt niet per fiets of lopend naar Liberia trekken.
Er zullen altijd mensen dood blijven gaan, we kunnen onmogelijk winnen van de dood.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Tinbergen

We wilden gebied van anderen exploiteren – Indianen zaten erop. Rusland, Afrika – worden ook leeggeveegd. Demoniseren maakt het sussen van ons geweten (hebben we dat?) een stuk makkelijker. Filantropen verdringen zich. Ngo’s worden naar voren geschoven.

NPO trok Coutinho weer uit ’t blik. Die pleitte voor inzet NAVO-troepen. (opm: die zitten er al jaren).
U weet wel Coutinho – die van de massa hysterie – Vogelgriep, Tamiflu, en zo. Een enorme fraude, m.m.v.. de corrupte politiek in concert met de propagandakanalen (massamedia). Rumsfeld zat – toevallig? – in bestuur Tamiflu. Tamiflu ging naar Gilead. Dat is weer – heel toevallig? – sponsor van UNAIDS 2014.

Die man gaat gewoon door. Behalve de ‘Bruikbare Idioten’ doorziet iedereen deze leugens en leugenaars.

Ebola is een biowapen.
Door de VS gepatenteerd.het U.S. patent#:US 20120251502 A1
Bovenstaand patent is gemaakt voor een door mensen samengestelde Ebola virusvorm die gemaakt is uit verschillende Ebola vormen.

En vaccin ontwikkeld tegen een gesyntetiseerde Ebola variant.
Tekmira Pharmaceuticals,
Hierin heeft n.b. Monsanto een belang genomen.

Wist u dat Rumsfeld de licenties bezit van het H1N1 (Mexicaanse griep) virus?
Biowapens worden meer ingezet dan u weet. Rockefeller financierde beide partijen. Roosevelt én Hilter (Mengele), ook Japan – om Rusland van 2 kanten te pakken. De Jappen hadden hun eigen Mengele. Unit 731. prof. Kawaoka is wereldvermaard in de Biowapens, werkt samen met Fouchier van Erasmus M.C..
Dat flink gesubsidieerd, onder mom van Top-sectoren.

USAMRIID is sinds 2006 actief in de regio.

‘Bruikbare Idioten’ geloven dit niet, of vinden de waarheid zo bedreigend dat ze het feitenvrij bestempelen als complottheorie. Het valt niet te ontkennen, met theorie heeft het ook al helemaal niks te maken.

De politieke slippendragers, in concert met de even gecorrumpeerde media, blijven er over zwijgen en begraven het diep onder hun tsunami van leugens.
Informeert u zichzelf; paar hints:

Glenn Thomas-WHO-Tekema ziekenhuis-Soros-Gates;
http://www.naturalnews.com/046290_Ebola_patent_vaccines_profit_motive.html#ixzz3As3BHtjX
http://www.thecommonsenseshow.com/2014/08/04/the-monsanto-sponsored-ebola-vaccine-will-kill-more-people-than-the-ebola-itself/
Shimatu versloeg al de UNAIDS conferentie van 2001, voor Hong Kong Univ. pers.. Lees dat: type url abeldanger.net/2014/07

Ebola is onderdeel van de Permanent Oorlogseconomie. De zelfde lobby firm (Hill&Knowlton) die de ‘Video Press Releases’ monteerde die de NPO klakkeloos uitzend – en dat is zéker niet toevallig – die het volk deden kiezen voor de 2de Golfoorlog (ca. 1,5 vermoorde burgers), die firma heeft – in concert met het IMF nu ook in de Ukraine toegeslagen;
Cargill en Monsanto kunnen er los gaan met ggo’s. zie het Constantine Report, van het Oakland Institute (denktank – nieuwspraak voor anti-democratische beleidsontwikkeling):
http://www.constantinereport.com/monsanto-hill-knowlton-ukraine/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Tinbergen

Meer over de (van belasting vrijgestelde) filantropen, die – heel toevallig – in besturen zitten van de ergste roofkapitalisten van de planeet. Andere keer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Olav

@3:

Ik ben van mening dat we ziektes als ebola gewoon moeten accepteren, zoals aardbevingen en tsunami’s.

Fuck de slachtoffers & laat maar lekker doodgaan, is wat je zegt vanuit je veilige zolderkamertje. Zak patat dat je d’r bent.

Bij grote rampen als aardbevingen en tsunami’s bieden landen elkaar ook hulp aan. Is een kwestie van beschaving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hans Verbeek

@6:

Bij grote rampen als aardbevingen en tsunami’s bieden landen elkaar ook hulp aan. Is een kwestie van beschaving.

Het is een kwestie van fossiele brandstoffen, Olav. De oude Grieken waren ook al beschaafd, maar ze gingen niet naar Afrika om daar ebola te bestrijden.

Beledigingen als zak patat, vind je zeker ook een kwestie van beschaving. En excuses aanbieden is zeker niet nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Olav

@7:

Beledigingen als zak patat, vind je zeker ook een kwestie van beschaving.

De beschaving zit ‘m erin dat ik me nog heb ingehouden. Ik had je makkelijk voor erger kunnen uitmaken. Als je omwille van je obsessie met olie ervoor pleit om mensen die hulp nodig hebben maar gewoon te laten kreperen dan vind ik dat kwaadaardig van je. En op zijn best volkomen gestoord.

En excuses aanbieden is zeker niet nodig.

Verbeeld je maar niets, ik was dat ook niet van plan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 De echte Rob

@2

Stel dat als we niets doen, er in totaal 50.000 mensen omkomen. Ebola is immers niet besmettelijk via de lucht.

Je hebt dus echt geen flauw idee van de risico’s. Je speculeert maar wat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hans Verbeek

@8: het heeft niks met mijn obsessie voor olie te maken, Olav.
Ik denk gewoon dat sterven aan ebola al milennialang de gewoonste zaak van de wereld is. Net als sterven door een andere ziekte of door de honger.

Doe maar je best en stuur nog maar 100 vliegtuigen met beschermende pakken en ontsmettingsmiddelen naar Liberia. De wereld is er echt beter op geworden sinds jij er op rondloopt.
Ik wens je een prettig weekend en een goede nachtrust.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 De echte Rob

Ik denk gewoon dat sterven aan ebola al milennialang de gewoonste zaak van de wereld is. Net als sterven door een andere ziekte of door de honger.

Wat een eufemistische uitleg van je eigen mening. Nee Hans, jij bent er voorstander van om mensen maar te laten wegrotten omdat er nu eenmaal een probleem van overpopulatie is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Olav

@10:

@8: het heeft niks met mijn obsessie voor olie te maken, Olav.

Als je het zo nadrukkelijk stelt denk ik meteen dat het er juist alles mee te maken heeft. Het is immers je favoriete stokpaardje hier. In elke discussie die er niets mee te maken heeft weet je wel weer over olie te beginnen.

Ik denk gewoon dat sterven aan ebola al milennialang de gewoonste zaak van de wereld is. Net als sterven door een andere ziekte of door de honger.

Ik begrijp dat jij nooit een beroep zult doen op medische zorg. En je al helemaal niet per ambulance naar het ziekenhuis zult laten vervoeren als je eens van je keukentrapje lazert, want fossiele brandstoffen. Doodgaan aan een gebroken been is immers ook al millennialang de normaalste zaak van de wereld.

Of vind je dat alleen arme Afrikanen dood moeten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 gbh

Snel stijgende lijn in het aantal infecties door Ebola, over een maand worden 20.000 besmettingen verwacht, een maand later komt de 100.000 al in zicht. Elke maand een stijging van 300%. Volgens sommige harteloze idioten de normaalste zaak van de wereld:

http://www.nytimes.com/2014/09/13/world/africa/us-scientists-see-long-fight-against-ebola.html?_r=0

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Hans Verbeek

@12:

Ik begrijp dat jij nooit een beroep zult doen op medische zorg. En je al helemaal niet per ambulance naar het ziekenhuis zult laten vervoeren als je eens van je keukentrapje lazert, want fossiele brandstoffen.

Inderdaad, Olav. Ik ben helemaal klaar met medische zorg.
Ik ben de laatste 10 jaar niet bij mijn huisarts geweest en kom alleen maar in een ziekenhuis op bezoek bij anderen.
Ik heb me verzoend met mijn eigen sterfelijkheid. Ik zorg dat ik fit en gezond blijf en ik zal sterven als mijn lichaam zichzelf niet meer kan herstellen.

Of vind je dat alleen arme Afrikanen dood moeten?

Ze moeten niet dood, maar over 100 jaar zijn ze allemaal dood, net als ik.
Accepteer dat, Olav, Je bent hier maar even, geniet van elk moment dat je nog hebt… fijne zondag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Hans Verbeek

@11:

jij bent er voorstander van om mensen maar te laten wegrotten omdat er nu eenmaal een probleem van overpopulatie is.

Je verdraait mijn woorden, Rob.
Ik denk alleen dat we niet iedereen kunnen redden en dat de dood onlosmakelijk bij het leven hoort.
Is die gedachte zo bedreigend voor je dat je mijn woorden door moet trekken tot iets absurds?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 gronk

@14: je kunt ook naar het ziekenhuis toe moeten voor ouderdomskwaaltjes waar je niet meteen aan dood gaat. Versleten knie, dat soort werk. Of je gaat een keer onderuit als je uit de douche komt, en je breekt/kneust je arm (dat overkomt ook mensen van een jaar of 30).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Sigi

@14
“Ik zorg dat ik fit en gezond blijf en ik zal sterven als mijn lichaam zichzelf niet meer kan herstellen.”

Ik ken genoeg mensen die altijd gezorgd hebben dat ze fit en gezond bleven – in ieder geval daar altijd erg mee bezig waren – gezond eten etc. en die toch nare dingen zoals kanker of parkinson kregen.
Ik denk niet dat je kan zorgen dat je gezond blijft, over sommige dingen heb je geen controle.
Maar, ik vind het best bewonderenswaard dat je jezelf dan gewoon dood laat gaan ipv gebruik te maken van de medische verworvenheden, scheelt weer een slok op een borrel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 De echte Rob

@15:

Je verdraait mijn woorden, Rob.
Ik denk alleen dat we niet iedereen kunnen redden en dat de dood onlosmakelijk bij het leven hoort.
Is die gedachte zo bedreigend voor je dat je mijn woorden door moet trekken tot iets absurds?

Nee Hans. Ik verdraai jouw woorden niet, ik trek er enkel de enige juiste conclusies uit.

Ik ben van mening dat we ziektes als ebola gewoon moeten accepteren, zoals aardbevingen en tsunami’s.

Anders gezegd: laat die mensen alsjeblieft aan hun lot over. Dat zou men volgens jou moeten doen.

Als je wilt kan ik ook nog wel wat andere quotes van je tevoorschijn toveren. Het is immers niet de eerste keer dat jij je hierover uitlaat. Jij bent er simpelweg een voorstander van om mensen te laten wegrotten, en dan zeg ik het nog zo mild als ik kan, zak patat dat je d’r bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hans Verbeek

@18: Kom maar op met die quotes, Rob.
Ga de rest van de dag maar besteden om mij hier zwart te maken en uit te schelden. Als jij daar een goed gevoel van krijgt, vind ik het prima.
Je redt er geen enkel mensen leven mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Hans Verbeek

@16 en @17: dit is een “wacht-maar-totdat-het jou-overkomt”-discussie. Die discussie zullen we verder voeren als het mij inderdaad overkomt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 De echte Rob

@18: Kom maar op met die quotes, Rob.
Ga de rest van de dag maar besteden om mij hier zwart te maken en uit te schelden. Als jij daar een goed gevoel van krijgt, vind ik het prima.
Je redt er geen enkel mensen leven mee.

Een kwartiertje met grote vriend google was voldoende. Enkele quotes:

Moeten we Afrika ook omploegen tot akkers om de wereldbevolking tot 9 miljard te laten groeien? Is dat een zinvol streven? Of moeten we accepteren dat voedselschaarste en hongersnood de populatie gaan beperken.

Het is niet zinvol om nu Somalische babies van de hongerdood te redden, waar over 5 jaar geen voedsel meer voor is.

En inderdaad: ik vraag me af of voedselhulp bij een hongersnood het probleem oplost of juist erger maakt.

Ik zag dat ik eerder ook al op die gewenste uitroeiingspolitiek van Hans Verbeek heb gereageerd: https://sargasso.nl/s-werelds-grootste-zonnecentrale-met-zoutbatterij-gaat-bijna-elektriciteit-leveren/#comment-852063

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Hans Verbeek

@21: ik sta nog steeds achter die citaten, Rob.
Over 100 jaar zijn alle mensen, die nu leven dood. Noem het maar uitroeingspolitiek. In feite is het de gewoonste zaak van de wereld: het hoort zo te gaan.
Ik hoop dat je na dat kwartiertje iets leukers bent gaan doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Sigi

@20
“dit is een “wacht-maar-totdat-het jou-overkomt”-discussie.”

Nee hoor, wat mij betreft niet.
Ik gaf je zelfs een compliment, daarnaast wilde ik je alleen zeggen dat het idee dat je er zelf voor kunt zorgen dat je fit en gezond blijft een waanidee is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 roland

@6: “Bij grote rampen als aardbevingen, tsunami’s bieden landen elkaar hulp aan, een kwestie van beschaving”
– Welke beschaving? Bij vermoeden van besmetting worden buitenlandse artsen met eigen vliegtuigen terugvlogen en krijgen thuis alle behandeling. De ziekenhuizen waar ze voorheen werkten, worden gesloten en lot van de bevolking laat zich raden. Blijkbaar lukt het hulpverleners niet om de grote afhankelijkheid te verminderen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Olav

@24:

@6: “Bij grote rampen als aardbevingen, tsunami’s bieden landen elkaar hulp aan, een kwestie van beschaving”
– Welke beschaving?

Nou, dat je elkaar helpt in moeilijke tijden. Vooral als degenen die getroffen worden er ook niets aan kunnen doen en zelf de middelen niet hebben om zich te redden. Daarom sturen we tenten, voedsel, medicijnen, speurhonden e.d. als er ergens een natuurramp is. Zelfs landen/regeringen die op voet van vijandschap staan bieden elkaar onder dat soort omstandigheden vaak nog hulp aan. Tegenstellingen worden op zulke momenten makkelijker overbrugd.

Bij vermoeden van besmetting worden buitenlandse artsen met eigen vliegtuigen terugvlogen en krijgen thuis alle behandeling.

Dat lijkt me volkomen terecht.

De ziekenhuizen waar ze voorheen werkten, worden gesloten en lot van de bevolking laat zich raden. Blijkbaar lukt het hulpverleners niet om de grote afhankelijkheid te verminderen

Hoe bedoel je? Dat mensen (behalve soldaat Flink hierboven) afhankelijk zijn van gezondheidszorg lijkt me op zich niet het probleem. Wel problematisch is dat die gezondheidszorg nu compleet in elkaar is gestort onder druk van een zo grote crisis.

De landen waar we het nu over hebben zijn als regel ook nog eens straatarm, onderontwikkeld, geteisterd door oorlogen die er hebben gewoed. Je kan niet van (buitenlandse) hulpverleners verwachten dat ze dat ook nog even gaan oplossen, tussen de bestrijding van de ebola door.

Het zal dus echt veel grootschaliger aangepakt moeten worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 roland

@25: “.. dus echt veel grootschaliger aangepakt moeten worden”
Nu de kleinschalige, lokale aanpak niet echt gelukt is, moeten we het veel grootschaliger aanpakken!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Hans Verbeek

@23: Sigi, ik weet ook wel dat de jaren hun tol zullen gaan eisen. Ik ben nu al minder fit dan 20 jaar geleden.
Maar dat betekent niet dat ik over 15 of 20 jaar met hangende pootjes een beroep ga doen op de gezondheidszorg. Ik ga toch dood en de laatste jaren van mijn leven ga ik niet in een ziekenhuis doorbrengen.
Zie ook de beslissing van schaatser Harm Kuipers om zich niet tegen prostaatkanker te laten behandelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Hans Verbeek

Het IMF heeft alvast nieuwe leningen aangeboden aan de landen, die door de ebola getroffen worden.
http://online.wsj.com/articles/imf-in-talks-with-african-nations-to-expand-bailouts-on-ebola-crisis-1410448296
Let wel: nieuwe leningen, geld waarmee Sierra Leone, Liberia en Guinee in de VS en Europa medische hulp kunnen kopen.
De getroffen landen zullen hierdoor dieper in de schulden raken!!

Waarom geen kwijtschelden van de schulden?
Daar hebben de westerse bedrijven natuurlijk niets aan, kwijtschelden van schulden.
De westerse hulpverleners willen gewoon hun brood verdienen. En het IMF wil wel geld in het hulpverleningscircus pompen.
Hardstikke goed, natuurlijk.

 • Vorige discussie