Hoofddoek of segregatie voor moslims?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Hoofddoek (Foto: Flickr/CharlesFred)

Wat moeten we daar nu weer van denken? In Vlaanderen is onlangs een verbod op hoofddoeken afgekondigd voor alle openbare scholen, als onderdeel van een verbod op religieuze uitingen. Een knap staaltje cultuurabsolutisme waar de vele rechtse krachten binnen de Nederlandse samenleving ook zo naar snakken. In Vlaanderen is het werkelijkheid.

Een flink aantal moslima’s zijn er vanzelfsprekend niet blij mee, zij willen de vrijheid hebben om hun godsdienst uit te oefenen. Desnoods openen ze zelf wel een islamitische school. Op die manier hebben de islamitische scholieren toch een mogelijkheid om hun geloof te belijden én onderwijs te volgen. Daar is bijzonder onderwijs immers voor.

Zoals altijd in dit soort conflicten kunnen de moslims het niet goed doen. Een bijzondere school oprichten, dat is niet de bedoeling, aldus de grootste Vlaamse politieke partijen. “Het werkt de segregatie tussen gemeenschappen in de hand en schaadt de inburgering.” No shit, sherlock!

Natuurlijk schaadt een verbod op hoofddoeken de integratie. Je slaat mensen terug hun schulp in, omdat je probeert een ideologie of cultuur op te leggen aan mensen die dat niet willen. Ze willen hun identiteit behouden of daar in ieder geval de regie over voeren.

Dat mensen in hun eigen persoonlijke religie – een hoofddoek schaadt immers niemand anders dan de draagster zelf – niet dezelfde vrijheid mogen genieten als de schreeuwende rechts-conservatieven met hun ‘meningen’, geeft mooi aan waar de Vlaamse prioriteiten liggen.

Maar dat is allemaal nog tot daar aan toe. Blijkbaar bestaat er binnen de koepel voor openbare scholen, die het verbod instelde, een meerderheid voor zo’n beslissing.

Het weerzinwekkende aan deze ontwikkeling is echter dat de inventieve moslims die een beroep doen op westerse vrijheden nu worden teruggefloten door de grote politieke partijen. Zelfs de minister van Onderwijs doet een beroep op ze.

Ze laten wél de koepel haar gang gaan door het verbod in te stellen, maar verwijten daarna de moslims dat ze naar het verbod handelen.

Dat moslim-bashen bon ton is, daar is blijkbaar weinig tegen te beginnen. Maar geef de moslims dan ten minste wel de vrijheid om zich te segregeren van de samenleving, zoals de non-verbale communicatie doet vermoeden dat gewenst is. Dat houdt de schijn op van een samenleving die is gestoeld op vrijheid, waar velen zo prat op gaan.

Reacties (29)

#1 Bismarck

“Dat mensen in hun eigen persoonlijke religie – een hoofddoek schaadt immers niemand anders dan de draagster zelf – niet dezelfde vrijheid mogen genieten als de schreeuwende rechts-conservatieven met hun ‘meningen'”

Bij mijn weten mogen rechts-conservatieven net zo min hun mening in de klas rondschreeuwen als dat “moslima’s”* hun hoofddoek er mogen dragen.

*We hebben het hier over minderjarigen, dus ik zou ietwat voorzichtig zijn met de term godsdienstvrijheid. Een kind van een gelovige heeft immers zelden godsdienstvrijheid, die wordt door de ouders veelal op zijn minst zacht gestuurd, maar gewoonlijk gedwongen om de religie van de ouders mee te belijden.

 • Volgende discussie
#2 pedro

Hoofddoekjesverboden of belastingen zijn alleen maar schadelijk voor de integratie van de moslims in onze samenleving. Één van de hoofdpijlers van onze samenleving is immers de individuele vrijheid. Welnu, bij een hoofddoekjesverbod of een belasting op hoofddoekjes kunnen vrije moslimvrouwen zelf beslissen, of ze hun hoofddoekjes wel of niet af zetten. Minder vrije moslimvrouwen hebben die keuze niet. Die werden en worden gedwongen hun hoofddoekjes te dragen. Daar verandert een verbod of een belasting niets aan. Het enige wat zo´n verbod of belasting bereikt, is dat die vrouwen in het vervolg veel meer thuis zullen zitten en veel minder contacten met de rest van de samenleving zullen hebben. Zij zullen daardoor langzamer en slechter integreren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Simon

@1: Ik bedoel natuurlijk niet de praktische vrijheid in een klaslokaal.

Er is een schrijnende discrepantie tussen het recht dat rechtse schreeuwers denken te maken op vrijheden en de vrijheid die ze hun vermeende tegenstanders gunnen.

Alsof we in de grondwet een recht op xenofobie hebben voor die schreeuwers en een plicht om ons daar verregaande naar te gedragen. Dit laatste is natuurlijk hinderlijker dan het eerste.

Als de hemel naar beneden komt hebben we allemaal een blauwe hoed. De morele superioriteit waar de dogmatische rechtse kerk aanspraak op denkt te maken is stuitend en abject en gaat voorbij aan wat voor een vorm van beschaving dan ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@3: Maar het klaslokaal (van de openbare scholen om precies te zijn) is toch het onderwerp van je betoog? er is in België geen algemeen hoofddoekverbod (en zover ik weet is er ook geen enkele overheid daar die daar verandering in wil brengen).

Waar het om gaat is juist dat klaslokaal, waar de moslims wel opzichtig (daarbij niet hoofddoekdragers ook vaak verbaal intimiderend) hun godsdienst mogen tentoonspreiden, althans tot voor kort.

Ik vind dat niet thuishoren op een openbare (dus staats)school, die toch iets van scheiding van religie en staat hoort te eerbiedigen. De afspraak daar was al geen religieuze tekens, in feite wordt die afspraak nu bevestigd (want het was dus tot voor kort: geen religieuze tekens, behalve voor moslims).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bookie

Ja irritant die orthodoxen die er op die school voor gezorgd hebben dat hoofddoekloze moslima’s die school hebben moeten verlaten of zich zijn gaan beklagen bij de directie. Die hoerroepers zijn de enige verantwoordelijken voor deze beslissing tot een totaal verbod. Met islambashen heeft het 0,0 te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Simon

@4: Mijn betoog draait vooral om de afgestoten moslims die recht denken te hebben op bijzonder onderwijs. Dat is opeens ook een probleem, omdat dat segregatie in de hand zou werken.

Bovendien denk ik niet dat je de scheiding van kerk en staat zo kunt uitleggen. Bidden op een openbare school, dat kan niet. Een hoofddoek is echter een persoonlijke aangelegenheid, uitgedragen door een individu. Je kunt mensen hun geloof niet afnemen.

@5: Verduidelijk dat eens. Is het een reactie op geklaag? Dat komt namelijk niet terug in het persbericht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Frank

Tja een hoofddoek verbod is niet de manier iets te bereiken. Maar verschuilen achter godsdienstvrijheid en vrije keuze dekt net zo min de lading. Er zijn ook nog zaken als groepsdruk en conformisme. Is heel leuk dat je volgens ons recht vrij bent je hoofddoek af te doen, als het gevolg is dat je uit de gemeenschap wordt geknikkerd wordt de keuze al iets minder vrij. Natuurlijk zijn er veel vrouwen die de hoofddoek uit vrije wil dragen, maar er zijn er ook die hem door groepsdruk dragen. En zo houden de xenofobe eenzijdige rechtsmensch en de cultuur relativerende linksmensch elkaar in een greep, en alle Moslima;s zijn de dupe. Dus geen van beide partijen mag de steen gooien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

En welke mensch kan hier een doorbraak forceren, Frank? Of is hier gewoon geen oplossing, aangezien de meesten zich menen te moeten conformeren aan groepsdruk, of het nu bij je eerste biertje is, die rok in de biblebelt, of die hoofddoek in Slotervaart.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Sytz

Geheel eens met Bismarck, openbare school hoort godsdienstvrij te zijn.

Sterker nog, een openbare school hoort het door de ouders met de paplepel ingieten van eigen religie zoveel mogeljk te saboteren, door de kinderen te leren zelf na te denken.

Laat ze maar, net als veel gristenen, een halve maan(ipv kruis) aan een keting onder de kleding dragen. Allah ziet dat heus wel.

Hulde voor de Vlamingen in dit opzicht.

Bijzondere scholen afschaffen in Nederland en deze regel handhaven is voor mij de enige acceptabele optie. Geld ook voor ambteneren die in het openbaar (politie/loketbediende) optreden wat mij betreft.
Als je graag een hoofddoek op wilt of een keppeltje ga je maar in een islamitische/joodsche slagerij werken oid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bookie

@6 Bijgaand de reden waarom de laatste gemeenschapsschool in Antwerpen die geen hoofddoekverbod had deze alsnog heeft ingesteld.

Na bezwaar adviseerde een adviseur van de raad van state het hoofddoekverbod op te heffen, omdat niet de overkoepelende organisatie dit had besloten (zij hadden besloten dit over te laten aan de scholen, wat volgens de adviseur niet voldoende was). Hierna besloot de organisatie tot dit verbod.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Martijn

Een hoofddoekverbod vind ik problematisch, omdat het allerlei vaag gedoe rond het begrip “religieus symbool” oproept (‘Ik draag die hoofddoek omdat ik het mooi vind, niet omdat ik moslim ben’.) Bovendien heb je er net zo min last van als een kruisje om iemands nek of een metalhead met een ‘In league with Satan’ shirt.
Als de school echt neutraal moet zijn, dan moet het ook goed gedaan worden en niet met allerlei halfslachtige maatregelen die grijze gebieden en interpretatieproblemen opleveren: schooluniformen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Sytz

Ik zie geen enkel bezwaar (sommige ggristelijke scholen laten meisjes met broeken nu al niet toe, wat wel weer onzin is) een kledingregelement voor school in te voeren, die ook opzichtige Satan oid t-shirts verbied. En gescheurde broeken. En rokjes die boven het kruis uitkomen. Enzovoort.

Lijkt me niet meer dan beschaafd. Laat die pubers maar in hun eigen tijd tegen heilige huisjes aan trappen.

En ook om een andere reden zijn schooluniformen geen slecht idee: peer pressure om dure merkkleding te dragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 VBB

Door een hoofddoek te dragen kiezen moslimvrouwen er zelf doelbewust voor zich deels buiten de maatschappij te plaatsen. Dat moeten ze zelf weten, maar ze moeten niet zeuren over kritiek op hun zo belangrijke hoofdoekje.

Openbare school – scheiding staat en religie – geen hoofddoekje op dus. Hou ‘m dan thuis een paar uur langer op om voldoende uren te maken. Laat de religie buiten beschouwing: in klaslokalen worden geen baseball petjes gedragen, geen bandanas, geen beanies, geen skimutsen, geen cowboyhoeden en dus ook geen hoofddoekjes. In publieke functies net zo.

In mijn bedrijf wil ik ook geen dames met hoofdoekjes. Daarmee ben ik geen racist, xenofoob of islamofoob of watdanook – ik wil ook geen mensen met honkbalpetjes, geen aangezichtspiecings en geen zichtbare tatoeages. Willen mensen zich deze decoraties wel aanmeten – prima, eigen keus, maar dan beperken ze zich wat mij betreft zwaar in hun mogelijkheden wat betreft kansen op werk e.d.

Non conformistisch gedrag is een keuze en de consequentie moet je zelf dragen – niet tegensputteren en moeilijk doen.

Overigens is een voorstel voor het invoeren van een hoofddoejestax natuurlijk volledig absurd en belachelijk – dan kun je net zo goed belasting gaan heffen over het dragen van stropdassen, croxklompen of strakke leggings bij te zware vrouwen – ook allemaal geen gezicht, maar ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Jurr

?een hoofddoek schaadt immers niemand anders dan de draagster zelf?

Ben ik het niet mee eens. Een hoofddoek schaad meer mensen dan de draagster:
– het schaad de moslima ?s die geen hoofddoek willen dragen, hun positie binnen de gemeenschap wordt verzwakt en vergroot daardoor de druk om ook een hoofddoek te dragen.
– het is slecht voor vrouwen in het algemeen. Het meest problematische van de hoofddoek is dat hij bedoelt is om zich te beschermen (tegen mannen). Daarmee wordt de verantwoordelijkheid om vrouwen niet lastig te vallen weggehaald bij de mannen en komt hij te liggen bij de vrouwen. Een vrouw zonder hoofddoek geeft aan zich niet te willen beschermen en geeft daarmee impliciet toestemming om lastig te worden gevallen.
– Het schaad de maatschappij. Er ontstaat een duidelijk zichtbare tweedeling (deels doordat de hoofddoek voor een deel van de dragers een manier is om zich af te zetten tegen de westerse maatschappij deels omdat autochtonen onzeker worden van een hoofddoek en het alvast zien als een statement tegen hun (vast onterecht, maar daarom niet minder waar)). Daarnaast wordt de economische welvaart van een maatschappij bedreigt omdat dames met een hoofddoek minder carrière maken/makkelijker werkloos worden. Dit is wordt deels veroorzaakt door racisme, maar dat veranderd de feiten niet dat hoofddoek dragende vrouwen minder maatschappelijk succesvol zijn dan niet-hoofddoek dragende vrouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pedro

Waarom gaan zo weinig bijdragen over de vraag, wat met een hoofddoekenverbod bereikt moet worden? Kan iemand mij vertellen welk probleem er op wordt gelost, als alle islamitische meiden, die onder sociale of fysieke druk gedwongen worden een hoofddoek te dragen, in het islamitisch onderwijs verdwijnen? Dat is immers de realiteit van zo een verbod. Imho vergroot dat verbod het probleem dus alleen maar.

Ook ik zou in mijn hart graag de volledige opheffing van het bijzonder onderwijs zien, maar we weten allemaal, dat dat door de christelijke lobby in ons land geblokkeerd wordt. Dat is dus geen antwoord op de vraag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 pedro

@jurr:

hun positie binnen de gemeenschap wordt verzwakt

Ik dacht, dat het hoofddoekjesverbod juist geïntroduceerd moet worden om de integratie in onze gemeenschap te bevorderen. Degenen, die geen hoofddoekjes dragen worden in de maatschappij meer geaccepteerd en staan dus sterker in onze gemeenschap (tenzij je hier natuurlijk van een door racistische scheidslijnen verdeelde maatschappij spreekt, waarin die vrouwen nooit tot ‘onze’ maatschappij kunnen behoren, maar altijd onderdeel van ‘hun’ maatschappij blijven).

Een vrouw zonder hoofddoek geeft aan zich niet te willen beschermen

Zo kun je dat opvatten. Zo vatten fundamentalistische conservatieve moslims dat op. Maar in onze gemeenschappelijke Nederlandse rechtsstaat blijft de verantwoordelijkheid gewoon bij de mannen liggen, of de vrouw nu een hoofddoek of een minirok draagt. Een vrouw, die een minirok draagt, vraagt er niet om om verkracht te worden.

Er ontstaat een duidelijk zichtbare tweedeling

Dat is waar, maar dat is minstens net zo veel de schuld van de mensen, die per se de hoofddoekjes willen verbieden, als van de mensen, die hoofddoekjes willen dragen.

omdat autochtonen onzeker worden van een hoofddoek

Huh? Waarom zou je onzeker worden van economisch minder succesvolle vrouwen, die aangeven niet verkracht te willen worden en die niet eens deel van jouw gemeenschap uit maken? De olifant, die bang is van de muis…

vast onterecht, maar daarom niet minder waar

Hoofddoekjes moeten verboden worden, omdat sommige mensen vinden, dat het een statement tegen hen is, ook al is het dat niet????

Daarnaast wordt de economische welvaart van een maatschappij bedreigt

Volgens mij wordt de economische welvaart van een maatschappij vooral bedreigd door domme mensen, waar ik hoofddoekendraagsters en mensen, die consequent niet weten wanneer ze een d of een t moeten gebruiken, toe reken. De domheid van de hoofddoekendraagsters lossen we niet op met een verbod op de hoofddoek, net zo min als we de domheid van mensen bij Nederlandse werkwoordsvervoegingen op kunnen heffen door een schrijfverbod voor die mensen in te stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bookie

@15 Zoals uit mijn link blijkt ging het hier om bescherming van de hoofddoekloze moslima. Deze kunnen nu op dit atheneum blijven/terugkomen. De hoofddoek is geen verplichting voor islamitische minderjarige meiden.
Waarschijnlijk zal het op Nederlandse middelbare scholen met meer dan 50/60% moslims ook spelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

@17: je blijft er dus bij, dat de hoofddoekdraagsters gestraft moeten worden voor het wangedrag van de hoerroepers, en dat niet opgetreden moet worden tegen de hoerroepers? Dat ben ik niet met je eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 pedro

PS: de meiden zonder hoofddoeken worden op straat, voor de school en op andere plaatsen nog steeds voor hoer uitgescholden, omdat niemand tegen de hoerroepers optreedt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Bookie

@Pedro
Ik ben het met je eens dat het niet zou moeten. Deze directrice heeft er jaren tegen gevochten, maar het bleek vechten tegen de bierkaai. Een duivels dilemma voor de directrice met een multiculturele droom aan duigen naar ik heb begrepen.

Wil je dit in Nederland voorkomen/terugdringen zal je er naar moeten streven het aantal moslims op openbare scholen niet boven de zeg pakweg 30% te laten komen.

De opkomst van het salafisme / wahabisme in NL en wereldwijd wordt meer en meer een probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 kropotkin

Er wordt in het stuk vergeten dat de koninklijke athenea van Antwerpen en Hoboken nog een van de weinige ‘openbare’ scholen in Vlaanderen waren waar nog geen hoofddoekjesverbod gold.
De reden van de beslissing van het KA wordt prima uitgelegd in de link van #10. Het recht op een hoofddoek werd langzamerhand een plicht tot het dragen er van.

zij willen de vrijheid hebben om hun godsdienst uit te oefenen.
Huh? Daar heb je toch een moskee of kerk voor? Dat moslims graag openbare scholen willen islamiseren, het zal, maar prima dat er tegen opgetreden wordt.

Natuurlijk schaadt een verbod op hoofddoeken de integratie.
Ja natuurlijk … een slaaf kan beter slaaf blijven want anders zal ie nooit een echt vrij mens kunnen worden. Wat een flauwekul.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 pedro

@20/21: dat je het kunt verbieden, is waar. Dat dat ideaaltypisch het beste is, ben ik met iedereen eens.

Het probleem is alleen, dat het hoofddoekjesverbod slechts symboolpolitiek voor de eigen blanke burgers is. Het probleem, dat sommige meiden gedwongen worden hoofddoekjes te dragen, los je er niet mee op. Straks zitten die meiden op een islamitische school en hebben ze niemand meer, die hen steunt, wanneer ze de hoofddoek af willen doen.

§21: ik snap dat je bij gebrek aan argumenten met zware termen als islamiseren en slavernij aan moet komen.

Het probleem op het KA, dat het dragen van een hoofddoek bijna een plicht werd, is inmiddels idd al duidelijk uitgelegd. Het probleem daar is ook al veroorzaakt door het eerdere verbod op andere scholen, zoals je terecht meldt. Zonder dat verbod ervan op andere scholen, was dat probleem op het KA veel kleiner. Door het verbod op het KA zullen er meer islamitische scholen komen. Als dat het doel is, zal de maatregel zeker succesvol blijken.

een slaaf kan beter slaaf blijven want anders zal ie nooit een echt vrij mens kunnen worden

Leuke stelling, kropotkin. Jij wil dus beweren, dat we de slavernij zonder verdere strijd op hadden kunnen lossen door de slaven te verbieden kettingen aan hun voeten te dragen? Je laatste 3 woorden zijn me bij die stelling uit het hart gegrepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bookie

@22
Ik snap niet wat je bedoelt. Deze meiden blijven nu toch gewoon hoofddoekloos op school? Hier ging het om dwang door medescholieren en niet door ouders. De ouders zullen vaak geen salafisten of wahabisten zijn. Ouders die kinderen dwingen is weer een ander probleem.
De slachtoffers zijn de werkelijke vrije hoofddoekdragende moslima’s en de directrice.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Martijn

@12: een kledingregelement voor school in te voeren

De meeste scholen hebben dat ook. Maar het levert altijd interpretatieproblemen op. Wat mij betreft draag daarom iedereen wat hij/zij wil (mits de fysieke veiligheid van jezelf of anderen niet in gevaar komt). Maar als er dan persé toch iets afgesproken moet worden, kies dan niet voor een halfslachtige oplossing.

@14: Het probleem met al je stellingen is dat ze uitgaan van een bepaalde interpretatie van de hoofddoek. Dat is theologie, niet iets waar je als overheid of instelling je mee bezig moet houden. Voor de Nederlandse overheid moet de hoofddoek niets meer zijn dan de lap stof waar hij van gemaakt is en eventuele regels moeten daarop gebaseerd zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Frank

Beste Joost,

De mens die beseft dat elke verhaal 2 kanten heeft. Het lijkt erop dat er daar niet zoveel meer van zijn.

Mvg

Ps. Conformisme en conformeren aan groepsdruk is niet hetzelfde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Frank

of het nu bij je eerste biertje is, die rok in de biblebelt, of die hoofddoek in Slotervaart.

Vind je het erg als ik deze zin onder de noemer cultuurrelativisme plaats?

Grtz

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Max

De hoofddoek is in Nederland een kledingstuk bij autochtone vrouwen bedoeld om het hoofd te beschermen tegen de regen,ook als onderdeel van klederdracht komt de hoofddoek nog voor traditionele kleding die in gemeenschappen gedragen werd door een groot deel van de bevolking.Volgens de traditionele Koranuitleggers is de hoofddoek er ter ?bescherming? van de vrouw omdat ze zonder hoofddoek de lusten van mannen zou kunnen opwekken.Meer liberale moslims, vinden dit overtrokken en menen dat de meeste moslims in het westen na verloop van tijd toch wel de westerse gewoonten en gebruiken zullen aannemen. Volgens hun interpretatie van de Koran schrijft, deze vrouwen ook nergens voor een hoofddoek te dragen. Volgens hen weerspiegelt de traditioneel conservatieve kijk op de vrouw door moslims meer de patriarchale cultuur van het Midden Oosten dan de islam die volgens hen juist zeer emanciperend is voor de vrouw.Jonge meisjes die de hoofddoek dragen, beweren soms dat zij die keuze in volle vrijheid genomen hebben. Ik heb geen reden om aan hun oprechtheid te twijfelen. Wanneer men dan te weten wil komen waarom ze die beslissing genomen hebben, antwoorden ze veelal:God vraagt dat van mij.Maar het probleem is hoe zij weten dat God dat vraagt.Zij zijn geen islamdeskundigen en kunnen moeilijk op eigen kracht tot dat inzicht gekomen zijn. Laten we dus niet langer die meisjes lastig vallen, maar ons richten tot degenen die ze geïndoctrineerd hebben: de godsdienstleraars of de imams of de ouders hebben wel een inbreng, maar ook zij kunnen meestal niet autonoom de teksten interpreteren. Op de vraag naar het waarom, antwoorden de imams dat het bevel tot het dragen van de hoofddoek in de Koran staat.Maar dat is in strijd met de waarheid. De Koran spreekt niet over een hoofddoek.Pardon! Imams die letterlijk dat boek willen volgen, moeten dus aan de meisjes een van die twee types aanraden. Nu zie je soms een vrouw met een hijab en een nauwsluitend broekpak of een jeans. Dat is totaal in strijd met de geest van de Koran. Militante moslims eisen het recht voor hun vrouwen om overal een sluier te mogen dragen, ook in het onderwijs en in openbare functies en openbare diensten.Maar als ze volledig eerlijk willen zijn, moeten de imams aan de meisjes uitleggen dat God in de Koran ook het volgende zegt: God heeft de man boven de vrouw bevoorrecht (Soera 4, 34); de vrouw mag alleen met haar man seksuele betrekkingen hebben, de man met een onbeperkt aantal vrouwen (S. 23, 1-6); de man kan zijn vrouw verstoten, het omgekeerde is niet mogelijk (65, 1); de vrouw krijgt de halve erfenis van de man (S. 4, 176); een getuigenis van een vrouw is maar half zoveel waard als dit van een man (S. 2, 282); de vrouw moet gehoorzaam zijn aan haar echtgenoot (S. 4, 34); bij blijvende ongehoorzaamheid moet de man zijn vrouw slaan (S. 4, 34),etc?Er staan in de Koran 150 oproepen tot het gebruik van geweld..Zo komen we tot de kern van dit hele debat.Deze /zeven discriminaties/ van de vrouw staan met een volstrekte duidelijkheid in de Koran; maar even duidelijk is dat ze radicaal in strijd zijn met de Rechten Van De Mens.Men kan van ons niet verwachten dat wij een godsdienst in onze tijd als respectabel beschouwen, wanneer hij deze zeven discriminaties in stand wenst te houden.Maar dat hoeft eigenlijk niet. Zoals het met de bijbel gebeurd is, kan men bepaalde teksten als tijdsgebonden interpreteren, zodat ze in een moderne samenleving niet meer van toepassing zijn.De eerste geëmancipeerde islamvrouwen hebben het afleggen van de sluiers dan ook niet alleen als een symbool, maar ook als een wezenlijk onderdeel van hun bevrijding ervaren.De verantwoordelijken voor de islamgemeenschap moeten beseffen dat als ze vasthouden aan de letter van de Koran in verband met kledij, ze onvermijdelijk suggereren dat ze ook de /zeven discriminaties/van die Koran in stand willen houden.Het zou goed zijn als de Islam zou moderniseren.Hoe en of dat gaat gebeuren zal nog blijken?Kan Turkije eindelijk eens ergens als voorbeeld in dienen als land waarin geloof en staat doorgaans prima gescheiden kunnen blijven.In plaats dat de Islam moderniseert en ?losser? wordt, worden te teugels steeds strakker aangehaald.Een tweede verschil met het Christendom en het Islamisme is volgens mij hoe andere mensen, die niet hetzelfde geloof aanhangen, worden bejegend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Erniesam

VBB,

Ik ben het volledig met je eens. In openbare functies (dus ook scholen, in ieder geval OPenbare SCholen) hoofddoeken af! Net als alle ander geloofsattributen. In een bedrijf bepaald de bedrijfsleider of het mag of niet. Daarnaast vind ik dat minderjarige meisjes geen hoofddoek mogen dragen (tenzij het af en toe is, als modeverschijnsel). Een geloofsuiting kun je pas verdedigen als je een weloverwogen keuze hiervoor hebt kunnen maken. Een hoofddoek is een ongewenst onderscheid tussen man en vrouw, aangezien het een geloofsuiting is en geen modeverschijnsel (als het consequent wordt opgehouden). In openbare ruimten (ambtenaarsfunctie en scholen en andere aan de overheid gelieerde instanties) alle geloofsuitingen af! Wat moslima’s in hun eigen vrije tijd dragen, dat mogen ze uiteraard helemaal zelf weten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 pedro

@28:

tenzij het af en toe is

Hahahahaha. Buitenshuis is af en toe. Het is helemaal niet of eigen keus. Bij helemaal niet kun je het ook niet als modeverschijnsel toestaan.

@27: een paar alinea´s had je wel in mogen lasten. Verder een goed stuk, hoewel je wel iets meer onderscheid tussen de islamieten en de islamisten aan had mogen brengen. De meeste islamieten willen niets met het islamisme te maken hebben en het islamisme is een reactionaire beweging vanuit een traditionalistische opvatting over de islam, die aan macht verliest onder de islamieten en daarom probeert de teugels aan te halen. Het is dus een reactie op de modernisering van de islam, waar je terecht aan refereert, en zo lang wij oorlog blijven voeren tegen de islam en niet tegen het islamisme alleen, versterken onze eigen acties het islamisme, omdat de wat simpelere en slecht opgeleide islamieten dan zullen denken, dat de islamisten ergens wel gelijk zullen hebben.

 • Vorige discussie