Hof: geen vervolging oud-burgemeester Helmond

NIEUWS - Oud-burgemeester Fons Jacobs van Helmond hoeft niet strafrechtelijk te worden vervolgd wegens malversaties rond een plaatselijk restaurant.

Dat heeft het Gerechtshof in Den Bosch bepaald.

De aangifte van het echtpaar Eric en Mieke Betgem, de voormalige uitbaters van restaurant Berlaer in Helmond, is volgens het Hof terecht terzijde gelegd. Volgens het Hof kan een strafrechter, ‘op basis van de feiten en de omstandigheden zoals ze uit de stukken naar voren komen, niet tot een veroordeling van beklaagde ter zake de door klagers in deze klachtprocedure gestelde strafbare gedraging(en) komen’. Ook ziet het Hof ‘geen althans onvoldoende feiten of omstandigheden’ om Jacobs als verdachte aan te merken en het Openbaar Ministerie opdracht te geven nader onderzoek in te stellen.

De oud-burgemeester werd er door het Helmondse horeca-echtpaar van beticht dat hij malversaties rond hun restaurant zou hebben ‘gefaciliteerd’. Het pand waar het restaurant in zat is eigendom van de gemeente. De Betgems namen het restaurant in 2011 over van een vorige eigenaar. Volgens het echtpaar heeft de gemeente in de jaren daarvoor zaken gedaan met niet bestaande BV’s en de Betgems geflatteerde omzetcijfers voorgehouden.

Ze deden aangifte tegen de burgemeester, als eindverantwoordelijke voor de vergunningverlening. Volgens hen was er sprake van medeplegen of medeplichtigheid aan valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie legde die aangifte terzijde, waarna het echtpaar Betgem een zogeheten artikel-12-procedure startte bij het Hof. Ze eisten dat het Hof het Openbaar Ministerie alsnog opdracht zou geven tot vervolging over te gaan. Dat doet het Hof dus niet, blijkt uit het vandaag verschenen arrest.

Sargasso heeft in ‘dossier Fons Jacobs’ veel geschreven over de verdenkingen rond de Helmondse oud-burgemeester. De rijksrecherche deed onderzoek naar hem wegens verdenkingen van corruptie rond de vergunningverlening aan coffeeshop Carpe Diem. Op die coffeeshop werden tweemaal aanslagen gepleegd, waarna de zaak werd gesloten en burgemeester Jacobs onderdook wegens doodsbedreigingen.

De uitbater van Carpe Diem, John Vosmeer, betoogde onlangs bij de Raad van State dat zijn zaak ten onrechte is gesloten. Die uitspraak wordt over enkele weken verwacht.

Sargasso heeft tal van Wob-procedures (Wet openbaarheid van bestuur) lopen over de precieze gang van zaken rond burgemeester Jacobs. De meeste opgevraagde documenten, onder andere over de aard van de bedreigingen, zijn geweigerd. In december vinden hierover meerdere rechtszaken plaats.

  1. 2

    Het gelijkheidsbeginsel is een theoretisch sprookje, dit is een zeer gebruikelijk patroon: bankiers, too big to jail; Bush era martelpraktijken, we moeten vooruitkijken (ook al is dat ‘vooruitkijken’ op zichzelf óók weer illegaal); Nixon, vervolging is te ontwrichtend; etc., etc., ad inf. Je kan er letterlijk een boek mee volschrijven, zoals Glenn Greenwald heeft bewezen.

    Het strafrecht wordt ingesteld dóór de maatschappelijke elite, het is over het algemeen niet bedoeld vóór de maatschappelijke elite. Alleen in gevallen waarin het afbreukrisico té groot wordt kan het af en toe schijnen alsof invloedrijke personen zich ook aan de wet moeten houden.