Hoe verder met Afghanistan?

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat Sietse Bosgra. Een uitgebreide versie van dit artikel is hier te vinden.

Ondanks de inzet van 150.000 militairen uit 50 landen en 300.000 Afghaanse militairen en politie slaagt men er niet in het Afghaanse verzet te verslaan. De oorzaak is voor een belangrijk deel te vinden in de omliggende landen: Pakistan, Iran en Saudi Arabië.

Al bijna tien jaar lang probeert Washington tevergeefs een eind te maken aan de voortgaande steun van de Pakistaanse regering, het leger en de geheime dienst aan de taliban. Net als tijdens de koude oorlog worden nog steeds taliban-strijders onder de Afghaanse vluchtelingen in Pakistan geronseld en getraind, en nog steeds speelt de Afghaanse geheime dienst ISI een belangrijke rol bij de aansturing van het verzet in Afghanistan. Maar Washington neemt nog steeds geen strafmaatregelen tegen dit land; het blijft daarentegen het Pakistaanse regime op grote schaal ondersteunen.

Terwijl de Verenigde Staten en Europa zich druk maken over het islamitische Iran, dat mogelijk ooit in de toekomst over een nucleaire bom zal beschikken, zwijgen ze over het uiterst onstabiele islamitische Pakistan dat praktisch elke maand een nieuwe atoombom produceert.

Darentegen is Iran vanouds een tegenstander van de taliban. Toen de Amerikanen na 9/11 Afghanistan binnenvielen leverden Iran en de Noordelijke Alliantie een belangrijke bijdrage aan de omverwerping van het taliban-regime. Hoewel samenwerking tussen Teheran en Washington duidelijk een gemeenschappelijk belang was en is kwam er plotseling een einde aan toen president Bush in januari 2002 in zijn State of the Union Iran indeelde bij de “Axis of Evil” en Pakistan roemde als zijn trouwste bondgenoot buiten de NAVO. De regering-Karzai zou de samenwerking met Iran graag uitbreiden, maar de Verenigde Staten hebben dit verboden.

Amerika’s bondgenoot Saudi Arabië was en is nog steeds de belangrijkste financier van zowel de taliban als Al Qaeda. Nog op 30 december 2009 verklaarde minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton in een vertrouwelijk telegram, uitgelekt via Wikileaks:

Donors in Saudi Arabia constitute the most significant source of funding to Sunni terrorist groups worldwide.

Ze zei dat zowel de taliban als Al Qaeda tot deze gesteunde organisaties behoorden. Maar de Verenigde Staten en Europa hebben nooit maatregelen tegen Saudi Arabië genomen om dat land te dwingen een eind te maken aan de voortdurende financiële steun aan het terrorisme en de verspreiding van het intolerante moslim extremisme.

De Afghaanse verzetsbewegingen worden niet alleen op grote schaal ondersteund door Pakistan en Saudi Arabië, maar wonderlijk genoeg ook door de Amerikaanse belastingbetaler. Het House Subcommittee on National Security and Foreign Affairs schatte dat de taliban in 2009 tussen de 100 en 400 miljoen dollar ontving als “protection money” voor transporten voor het Amerikaanse leger naar de 200 Amerikaanse bases in Afghanistan.

De Europese NAVO-landen hebben op de laatste NAVO-conferentie in Lissabon de Amerikaanse exit-strategie voor Afghanistan omarmd. Dat plan houdt in dat de grootschalige NAVO-oorlog tot 2014 wordt voortgezet. Daarna moeten de Afghaanse strijdkrachten met steun van de NAVO doorvechten. Dit lijkt een onverstandig, onmenselijk, zinloos en gevaarlijk plan:

 • iedereen is het er over eens: de taliban zal niet verslagen worden
 • de taliban vormt geen bedreiging voor de NAVO-landen, en Al Qaeda heeft geen bases in Afghanistan nodig.
 • de westerse oorlog in Afghanistan en in het grensgebied van Pakistan vormt in de meest explosieve regio van de wereld een belangrijke voedingsbron voor het islamitisch extremisme.
 • Deze oorlog kan in Pakistan zelfs tot een nucleaire ramp leiden.
 • De 500 miljoen dollar die de oorlog dagelijks kost zou aan veel armoede in de regio een eind kunnen maken.

Er is maar éen uitweg, en dat is nu werken aan onderhandelingen zonder voorwaarden vooraf. Dat is de wens van 83% van de Afghaanse bevolking en van de regering-Karzai. Daarnaast moet nu begonnen worden met de terugtrekking van de buitenlandse troepen. Dat vraagt de meerderheid van de Afghaanse bevolking van ons. Het plan van Obama was om in de zomer van 2011 met de terugtrekking te beginnen, maar dat werd door de Amerikaanse militaire top geblokkeerd. De Europese NAVO-landen moeten doorgaan met het uitvoeren van Obama’s plan. De Nederlandse terugtrekking uit Uruzgan leek een aanmoediging voor andere landen om dit voorbeeld te volgen. Maar door de inzet van Groenlinks loopt Nederland met zijn 550 militairen helaas weer in de pas met de exit-strategie van de Amerikaanse militairen.

 1. 1

  de taliban vormt geen bedreiging voor de NAVO-landen

  Nee, maar wel voor de Afghaanse bevolking zelf. Ze zijn verantwoordelijk voor driekwart van de burgerdoden in het gebied en voor de NAVO-inval was er sprake van genocide op de sjiitische minderheidsgroep de Hazara.

  de westerse oorlog in Afghanistan en in het grensgebied van Pakistan vormt in de meest explosieve regio van de wereld een belangrijke voedingsbron voor het islamitisch extremisme.

  De Taliban en Al-Qaida waren er anders al lang voordat de NAVO er was.

  Er is maar éen uitweg, en dat is nu werken aan onderhandelingen zonder voorwaarden vooraf.

  Kan je proberen, maar mullah Omar is niet het type waarmee het goed zaken doen is. Die is meer van de Kim Jong-Il ‘sarren en treiteren’ scholen. Als je hem überhaupt al kan vinden.

 2. 2

  @1: als de taliban meer precisiewapens krijgen, zal het aantal burgerdoden vast wel afnemen. Volgens mij zijn de burgerdoden trouwens de verantwoordelijkheid van beide strijdende partijen. Als de ene partij veel beter bewapend is dan de andere partij, moet je de andere partij niet verwijten, dat ze zich niet als schietschijf willen laten gebruiken. Het Nederlandse verzet in de oorlog school ook onder de burgerbevolking, maar er zijn toch maar weinig mensen, die het verzet de schuld van de burgerdoden geven.

  De Taliban en Al Qaïda waren al eerder in het gebied en konden daar aan de macht komen dankzij de militaire en financiële steun van NAVO bondgenoten. Zij waren er idd al langer dan NAVO troepen, maar dat neemt niet weg, dat de oorlog, die er nu woedt, een belangrijke voedingsbron voor het islamitisch extremisme is, net zoals de oorlog tegen de communisten dat was in de tijd, dat die organisaties ontstonden.

  En Mullah Omar kan best van het Kim Jung Il type zijn (er is niks over hem bekend, dus ik weet daar ook niks over), maar hij is niet de enige taliban, waarmee je kan proberen te gaan praten. Er zijn voortdurend onderhandelingen met allerlei krijgsheren.

 3. 3

  @2: als de taliban meer precisiewapens krijgen, zal het aantal burgerdoden vast wel afnemen.

  Ja, dan kunnen ze met meer precisie vergeldingsacties tegen dorpjes die iets te aardig tegen de NAVO-troepen waren en genocide op de Hazara uitvoeren.

  dat neemt niet weg, dat de oorlog, die er nu woedt, een belangrijke voedingsbron voor het islamitisch extremisme is

  Waarom is het islamisme dan op zijn retour? (Geen retorische vraag.)

  Er zijn voortdurend onderhandelingen met allerlei krijgsheren.

  Die moeten ook vooral doorgaan. Maar dat is geen wondermiddel. De harde kern van de Taliban gaat echt niet zomaar zeggen: “Prima, we leggen de wapens neer en we gaan in de regering en we laten vrouwen en sjiieten voortaan met rust.” Dan moeten ze daar ook wel de druk toe voelen. Het adagium van Roosevelt gaan dan weer op: “Speak softly and carry a big stick.”

 4. 4

  @3:

  Ja, dan kunnen ze met meer precisie vergeldingsacties tegen dorpjes die iets te aardig tegen de NAVO-troepen waren en genocide op de Hazara uitvoeren

  Daar hebben ze geen precisiewapens voor nodig, want in die gevallen zijn zij de beter bewapende partij. De vraag is, of de taliban, wanneer zij de beschikking zouden hebben over stealth bommenwerpers en 500-ponds bommen, zij die tegen de NAVO troepen in zouden zetten of tegen de burgers. Ik vermoed, dat ze eerder tegen de vijandelijke troepen in zouden worden gezet en dat het aantal burgerslachtoffers zou verminderen. Acties tegen Hazara en vijandige dorpjes zullen gewoon door blijven gaan en ik vind ook niet, dat we hen beter moeten bewapenen.
  De Hazara werden in Afghanistan trouwens al lang voordat er taliban waren vervolgd en vermoord. De taliban zetten die verwerpelijke traditie voort.

  Waarom is het islamisme dan op zijn retour?

  Het islamisme is op zijn retour, omdat extremistische en / of gewelddadige bewegingen nooit lang op veel steun onder verstandige mensen kunnen rekenen (wanneer die mensen maar een andere keus hebben), niet omdat we er een oorlog tegen voeren. En of de bewering, dat het islamisme op zijn retour is, in Afghanistan, Irak, Iran en Pakistan waar is, daar zou ik mijn hand ook niet voor in het vuur durven steken.

  De harde kern van de Taliban gaat echt niet zomaar zeggen: “Prima, we leggen de wapens neer en we gaan in de regering en we laten vrouwen en sjiieten voortaan met rust”

  Ik zie het er nog wel van komen hoor, dat ze de wapens neer leggen, en de weg daar naar toe zijn de onderhandelingen met individuele krijgsheren, maar als we als voorwaarde stellen, dat ze voortaan sjiieten en vrouwen met rust moeten laten, vragen we aan hen meer dan aan Karzai en zijn gevolg. Dat is een proces dat vele jaren zal duren, want eeuwen van haat kun je niet met een dictaat oplossen.

 5. 5

  @martijn

  Hoe lang denk je dat we daar moeten blijven en met wat voor inzet voordat we het land onder controle hebben?

  Het gestuntel met de politiemacht laat zien hoe weinig we kunnen veranderen in dat land.

 6. 6

  Het artikel besteedt aandacht aan een onderbelicht punt in de oorlog in Afghanistan, namelijk de steun van westerse bondgenoten Pakistan en Saoedi-Arabië voor de islamitische verzetsgroepen. Dit verklaart ten dele waarom de oorlog niet gewonnen kan worden. De VS voedt de oorlog tegen zichzelf. Een ander punt dat te weinig aandacht krijgt is de optie van onderhandelingen met het verzet. Ook in de discussie over de politiemissie wordt deze optie helaas stelselmatig genegeerd. En daar waar geen wil tot onderhandelen bestaat rest slechts het voortduren van de strijd. Ten koste van de Afghanen.

 7. 7

  @4: Laten we niet net doen alsof Karzai het goed voor heeft met vrouwen. Dat er een enkele symbolische vrouw in de regering zit is puur onder Westerse druk en er wordt wel gezorgd dat ze op een onbelangrijk ministerie zit (voor defensie, financiën, binnenlandse zaken of justitie komen vrouwen niet in aanmerking). Ondertussen wordt gezichtsbedekking nog steeds door lokale overheden afgedwongen.

 8. 8

  Dit is een nooit te winnen oorlog. De US beseffen het maar al te goed. Hoe meer en hoe langer je moslims bevecht, des te groter het verzet zal groeien. De Islamitische bevolking is meer en meer geïnformeerd en is ook op de hoogte van de plannen van het oorlogszuchtige westen (verdeel en heers, steunen van dictators, dubbelpolitiek, hypocrisie, zelf bommen laten ontploffen in markten,…).

 9. 9

  @8: hoe meer je mensen bevecht, des te meer zullen ze zich verzetten. Dat heeft met godsdienst niks te maken.

  En wanneer de islamitische bevolking steeds meer en beter geïnformeerd raken, zullen ze hun islamitische dictators ook spoedig laten vallen, want ook die mensen kunnen alleen aan de macht blijven door hun bevolking dom te houden. Kijk maar wat er gebeurt in Tunesië, Egypte, Syrië, Yemen, waar de mensen dankzij internet beter geïnformeerd zijn geraakt.