Hirsi Ali knakt het bolwerk Wiegel

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Je kan Ayaan Hirsi Ali van alles en nog wat kan verwijten, maar dat betekent nog niet dat je dat ook hoeft te doen. Haar partijgenoot Hans Wiegel denkt er momenteel duidelijk anders over. Een krantvoorkant beheersende discussie tussen beide VVD’ers doet de oude coryfee grijpen naar alle middelen die hij op de debatclub heeft geleerd. Hij verwijt Hirsi Ali met name dat zij polarisatie in de hand werkt door haar ferme stellingname’s. Het is opmerkelijk dat hij deze tegenwerping moet lenen van de in zijn milieu toch veelal verfoeide politiek correcte theekransleggers. Als Wiegel deze redenering consequent doortrekt dan zou voor hem, en voor de invloedrijke VVD-koffiekringen waar hij pleegt te rond te schrijden, Bolkestein’s taboedoorbrekende opstelling ten opzichte van het ‘immigratievraagstuk’ dus niet zo onomstreden zijn als ik altijd dacht?

Ik denk niet dat de VVD haar claim op het beestjebijdenaamnoem-spel wil opgeven. Eerder lijkt het gelegenheidsargumentatie die illustreert dat Wiegel’s politieke fakkel nog slechts een bijna opgebrand kaarsje is. Diezelfde conclusie trek ik ook uit de wijze waarop Wiegel zijn argumenten kracht wil bijzetten. Zijn bezwaren worden gedeeld door “heel veel VVD’ers”, zo ving ik vanmorgen op via het journaal. Ook sluit hij zich aan bij de opvatting van “velen in de kring van het allochtone volksdeel” dat Hirsi Ali polariseert. Zwakjes. Daarbij oogt dit als een poging om Hirsi Ali te isoleren en is daarmee nog hetzeriger dan zijn opponente. Bovendien hypocrieter omdat Hans hetzelfde teweeg brengt als hij Ayaan verwijt. En Hirsi Ali geeft ten minste nog toe dat zij een harde opstelling inneemt omdat zij meent dat anders de door haar (en velen?) gewenste liberalisering van de Islam niet optreedt.

Intussen grijp ik de discussie uiteraard ook aan een om een persoonlijke voorkeur, of liever getypt: afkeur, te ventileren. Maar gelukkig is dit een weblog en staat het u vanzelfsprekend vrij om inhoudelijk te discuzeuren over de aanleiding van het politieke relletje: de afschaffing van artikel 23 Grondwet. En hoeveel heeft gemiddelde conservatieve Dieverinwoner gemeen met “zo’n Turkse of Marokkaanse vader die instinctief aanvoelt dat hij de modernisering niet kan tegenhouden”?

Reacties (47)

#1 BINGO

Zij belicht mooi de pro’s en tegen’s van Ali, met o.a. niet stil maar wel uitspraken doen die historisch juist zijn.

 • Volgende discussie
#2 Ruud Oost

Een meevalllertje van 3 miljard euri van de flipperkoning en een gratis aflevering van The Bold and the Beautiful.
Het is weer verkiezingstijd en de VVD moet opgekrikt worden na alle bezuinigingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Sikbock

Kun je een “bolwerk knakken”? dat is net zoiets als een “bolknak werken” ofzo ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sazzterix

Geef A.H.A. een talkshow waar ze bolwerkjes kan knakken, dogma’s kan breken en ingeslapen beleidsmakers kan opschudden….dit politieke podium is niet geschikt voor de dingen zij wil bewerkstelgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Mark

@Ruud: “The Old and the Beautiful”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Ruud Oost

Een soort van ‘Alie goed nieuws show’….?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Sazzterix

@3&5
“The Cold and the Beautiful”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jort

Niets wat een mooi verkeersbord niet kan oplossen, dunkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 J

@3&5&7:
“De stoet, the bad and the ugly”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 David

“het allochtone volksdeel” brrrr..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Michiel Maas

Het gaat hier niet eens zozeer over een gevecht tussen twee kopstukken uit de partij, maar een richtingstrijd onder liberalen. Aan de ene kant heb je de traditionele, sigaren-met-koffie, Diever-liberalen. Wiegel, als vertegenwoordiger van die groep, gelooft in de Nederlandse rechtsstaat en grondwet als leidraad voor de samenleving. De huidige “troubles” zijn volgens hen geen fundamenteel probleem, maar een beleidskwestie. Deze stroming wil geen aanpassingen in de Nederlandse grondwet, en is huiverig voor wetgeving die mensen iets verplicht. Dat is -zeg maar- niet liberaal.
Van dat laatste trekt de andere stroming zich niks aan. Deze stroming, zeg maar de dissidenten-lijn (Zalm, Verdonk, Hirsi Ali) heeft meer weg van een echte conservatieve partij. Zij zagen de Fortuyn-revolte als een teken dat ze zich als politicus duidelijk tegen de multiculturele samenleving moeten keren. Ze willen fundamentele maatschappelijke hervorming, van de anti-liberale soort. Een soort polder-neocons.
De kloof bestaat al langer, maar Hirsi Ali’s kruistocht tegen de islam heeft de kloof oneindig diep gemaakt. De VVD is nu een van de meest verdeelde partijen van Nederland, en die kloof is m.i. permanent.
Ironisch genoeg is Wiegels vasthouden aan een oudere, liberale opvatting van cultuur een links standpunt geworden. Het Orakel heeft tegenwoordig meer gemeen met de liberale Groenlinksers dan met de polder-neocons.
De VVD is ten dode opgeschreven zolang de Hirsi Ali-wond doorettert. Ik denk dat ze -op termijn- uit de partij gezet zal worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 ALO

Het meest ironische is nog wel dat het juist Wiegel, en na hem Bolkestein, in staat waren die kloof te dichten. Door gebrek aan een waardige opvolger heeft de VVD nog het meeste last van Fortuyn. Er is trouwens nog een andere VVD-er die op het punt stond er uit geknikkerd te worden. Omdat deze veel minder media-aandacht heeft (ik ben zijn naam zelfs vergeten), wordt het nog een spannende race tussen hem en AHA.

Toen Ayaan nog medewerker was bij de Wiardi Beckman Stichting (wetenschappelijk bureau van de PvdA) en het WBS druk bezig was het drama van de multiculturele samenleving te ontrafelen (door Paul Scheffer) heeft zij geprobeerd om PvdA kamerleden te overtuigen van haar visie. Ook toen al was de klacht dat AHA ongeschikt was voor het politieke bedrijf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 pim berg

Het gaat Hirsi Ali gewoon om het kunnen verbieden van Islamitische scholen of in ieder geval de financiering van die scholen uit overheidsmiddelen onmogelijk te maken. Daarvoor moet je natuurlijk art. 23 opzij schuiven. Of je daarmee het beoogde effect bereikt is maar de vraag. Ouders kunnen dan altijd nog voor eigen rekening scholen oprichten, wat dan ook in veel landen gebeurt. Nou zal dat vooralsnog wel minder islamitische scholen opleveren maar ik denk dat het aantal exclusieve witte rijkeluisschooltjes in het Gooi, Oud-Zuid, Wassenaar en meer van dat soort enclaves enorm zal toenemen. Van de regen in de drup dus……

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mark

@MMaas: Artikel 23 Grondwet is juist wetgeving “die mensen iets verplicht”. Namelijk het afdwingen van de overheid dat iedereen meebetaalt aan scholen op religieuze grondslag. Klinkt niet klassiek-liberaal. In deze discussie vertolkt Hirsi Ali juist het liberale standpunt (in andere integratiekwesties staat AHA overigens wel vaak anti-liberale/paternalistische oplossingen voor). Wiegel lijkt met zijn voorkeur voor 23 Gw de, van overheidswege gestimuleerde, emancipatie binnen eigen zuil te prefereren.

De vraag naar het effect door Pim Berg is interessant. Betekent dit dat of de overheid zich er nou mee bemoeit of niet, er zullen altijd witte (en dus(?) ook zwarte) scholen worden gevormd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 ALO

@Mark
De grondwet verplicht de overheid en gunt de burgers rechten. Het kan daarmee niemand verplichten en je kunt ook niet veroordeeld worden voor een overtreding van de grondwet. Artikel 23 geeft iedereen het recht een school op te richten naar ieders principiele grondslagen. Je kunt dit evenzeer een liberaal standpunt noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Mark

@ALO: “evenzeer” in de zin van “net zo goed”?

Tja, wat is ‘liberaal’? Het artikel is tot stand gekomen als tegenprestatie voor de confessionelen voor het door de liberalen gewenste algemeen kiesrecht. Alvast geen liberale oorsprong.

Het in art.23 opgenomen principe van gelijke bekostiging (dat bijzonder en openbaar onderwijs op dezelfde overheidsgelden aanspraak maken), betekent daarnaast dat de overheid niet slechts godsdienstneutraal onderwijs financiert en er ook een zekere spanning ontstaat met de scheiding tussen kerk en staat.

Als je moet kiezen is de vrijheid van onderwijs met gelijke bekostiging daarom geen liberaal principe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 HansR

Ik denk dat het wel gewoon een gevecht tussen twee personen is. Maar ik denk ook dat het gaat politiseren en dat het splitsing van de VVD op kan leveren.

Zover is het echter nog lang niet. Wiegel is groot en AHA kent eigenlijk maar een gezichtshoek. Ik moet nog zien of ze voldoende diep in de partij, maatschappij en Nederland als geheel staat om dit te gaan winnen. De PvdA had toch gelijk zullen er velen zeggen en dat gaat rondzingen. Ze heeft een geschiedenis – en dan bedoel ik die in de Nederlandse politiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Paul

Het valt weer op: er is iets aan de hand met de stukken van Ayaan Hirsi Ali. Kijk even naar het taalgebruik…

verbindt u deze aanduiding met de tijd

als u dat besef ook deelachtig zou worden

zoals u het belieft te noemen

hebt u er tot nu toe in het openbaar geen blijk van gegeven

Wat in elk geval niet volstaat

koketteert met uw mogelijke terugkeer in de landelijke politiek

met al uw retorische gaven

Enzovoort. Is dat nou wat je verwacht van iemand met Somalisch als moedertaal? Het valt steeds op bij haar stukken, dat ze in bekakt academisch Nederlands geschreven zijn. De meeste Nederlanders kunnen zo’n stuk niet schrijven. Ayaan heeft wel in Leiden gestudeerd, maar is dat voldoende om het te verklaren – dat iemand uit Somalie Leidsch-bekakt kan schrijven.

Waarom is dit de media niet opgevallen? Is het niet relevant om te weten wie haar stukken schrijft?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 JJ

“voor het door de liberalen gewenste algemeen kiesrecht”

Het was toch handjeklap tussen de confessionelen en de SDAP?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Praetoriaan

Elke dag een AHA-erlebnis momenteel…maar volgens Van Aartsen moet het nu potverdrie eens afgelopen zijn…Tsja, houd de kikkers maar eens in de kruiwagen. Een onmogelijke taak…Wiegel trekt ongetwijfeld aan het langste eind, daar hoef je geen helderziende voor te zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Larie

Wiegel is een rat, wat zou zijn agenda zijn in deze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 ALO

@Mark
De scheiding tussen kerk en staat wordt in de grondwet nergens genoemd. Wel worden de vrijheid van religie en de vrijheid om een school naar eigen richting te stichten genoemd. Scholen worden uit de grote kas betaald, maar alleen als zij voldoen aan in een andere wet te bepalen regels.

De scheiding tussen kerk en staat betekent in zijn oorsprong dat de kerk zich niet met de staat mocht bemoeien en de staat niet met de kerk. Dit als uitvloeisel van een strijd tussen kerk en overheid die in de (erg) late middeleeuwen in Europa is gevoerd. Nu wordt het begrip gebruikt om alle invloed van de kerk op de maatschappij te bekritiseren. Ik proef dat een beetje uit jouw reactie. De grondwet verhindert dat echter niet.. Een gelovige mag rechter zijn, een bisschop fractieleider en het leger betaalt aalmoezeniers. Het is een ieder vrij om een op religieuze denkbeelden gebaseerde partij op te richten Je mag dan zelfs regels hanteren die de overheid niet mag, namelijk vrouwen discrimineren. Het kost je dan wel je subsidie.

Je hebt gelijk dat artikel 23 een uitruil is geweest. Wat is liberaal kan je dus goed afvragen, evengoed wat links is en wat rechts in de politiek.

In het onlangs op een VVD-congres aangenomen Liberaal Manifest staat dat artikel 23 moet blijven. Ik vermoed echter dat het punt nu door AHA nu naar voren wordt gebracht omdat er islamitische scholen zijn. Als zij hier veel moeite mee heeft dan zal ze op zijn minst de VVD-fractie moeten verlaten. Zij kan de ideeën van de partij niet geloofwaardig uitdragen.

Deze vanachter een sigaar uitgesproken woorden zij mij uit het hart gegrepen:

‘Mevrouw Hirsi Ali is polariserend bezig en jaagt tegenstellingen op. Zij zoekt niet naar bruggen, zet allochtonen en moslims in de hoek en gooit ze op een hoop,’ aldus Wiegel woensdagavond in het radioprogramma Met het oog op morgen.

Overigens denk ik dat Wiegel iets beters rookt dan een bolknak

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 ALO

Politiek correcte Wiegel: is rundergehakt soms niet goed genoeg voor jullie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 nove

Het punt: kiest de overheid (wij dus) voor ontzuild, openbaar en seculier onderwijs door de belastingbetalers voor iedereen (gelijke voorwaarden) of voor particulier gefinancierde basisvorming en hogere educatievormen waarbij de kapitaalbron selecteerd wie er aan onderwijs deel mag nemen. (bvb, de iraanse of israelische , saoudische of westers- christelijke charitaskapitalen. Irrelevante vraag zolang het de belastingbetalers (overheid, regering, wij dus) maar geen cent meer kost want oh wee.. we zullen eens een veer laten voor een ander, elkaar eens wat gunnen. Als die verknochtheid aan stokpaardjes en theologische dogmatiek toch eens mocht verdwijnen. Racisme en politieke discriminatie is de oorsprong, de wortel van ongelijkheid die elke religie verzwakt. Als Rome zich boven Mekka, Jeruzalem en Bombay plaatst en men verliest elkaar in blinde machtstrijd om de de suprematie en hegemonie (de wapenwedloop floreert) erodeert de wereld en de cultuur van verdraagzaamheid verdwijnt, waarmee zelfs atheisten, humanisten, agnostici, kortom ook minderheden in hun bestaan bedreigd worden. Men beseft kennelijk niet wat men aanricht met hun kinderlijk, infantiel gekijf en bekvechterij. Het demokratisch bestel loopt op haar laatste benen, men reduceert en relaiveert zichzelf tot een kreupel armetierig lijk.
Politici behoren te politiseren, democraten te democratiseren en te socialiseren i.p.v het ideologisch debat te ontwijken onder het mom van terrorisme en een pragmatische ‘real -politiek’ die niets uitlegt maar kleineert en vernederd en massamoord (religie, armoede, honger, ‘ vee en dierziekten’ bagatelliseert en vergoeilijkt ‘in het nut van het algemeen’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 David

@Paul: merkwaardige vooringenomenheid. Volgens mij is AHA gewoon een ‘bekakte academicus’. Ze praat in ieder geval net zoals ze schrijft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Michiel Maas

Een belangrijke vraag voor de VVD in 2007 lijkt me: komt AHA op een verkiesbare plaats. Veel partijgenoten willen haar weg hebben, maar de VVD kan haar niet zomaar aan de kant zetten. Een aanzienlijk deel van de VVD-aanhang steunt Hirsi Ali.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Caprio

Hirsi Ali heeft altijd goede bedoelingen, maar ze begrijpt de Nederlandse cultuur van ‘de gulden middenweg’ en ‘overleg, consensus, etc’ niet zo. Zij doet me met haar polarisaties meer denken aan Ethiopische culturen van vechten, ophitsen etc. Zat dat allemaal nog niet in de inburgeringscursus toen Ali asiel kwam zoeken hier?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Degtyarev Pekhotny

Ik denk eerder dat Wiegel het bolwerk Hirsi Ali aan het knakken is. En terecht want de VVD is zoals anderen hierboven al beschrijven over deze onderwerpen tot op het bot verdeeld. Ik wil ook nog even een andere naam noemen; Dijkstal. Een aanzienlijk deel van de VVD aanhang steunde ooit Dijkstal. Ik denk dat een hoop VVD’ers tegenwoordig wel eens weemoedig terugdenken aan het tijdperk Dijkstal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Wot

Wiegel: “…het omgaan met ons allochtone volksdeel. Velen in die kring – en ik deel hun mening – vinden dat u door uw opstelling geen bruggen slaat, maar wiggen drijft en kloven verbreedt”

Krijg nou wat… Wiegel wil de boel bij elkaar houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Caprio

Ik moet zeggen dat ik week wordt voor de VVD als ik dit volmondige liberale, tolerante geluid hoor. Het spijt me dat links zich niet origineel in de discussie kan mengen. Bos is en blijft toch een nietszeggende middelmotor, dat werkt blijkbaar ook in de politiek, maar mij zegt het helaas niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 mescaline

Laten we niet vergeten dat wij met het binnenhalen van gatarbeiders wel heel lang blint, stum, cropel ende oock niet al te wael by sinne zijn geweest. Alweer ouwe koek misschien, Bolkestein met Moslim in de polder en Fortuyn, De islamisering van onze cultuur. Maar Hirsi Ali is nog ongeveer de enige die ons die koek voorhoudt en zegt kijk eens, doe er wat aan. Uit Wiegels reactie spreekt geen meedenken maar sus sus hier die koek, in de prullenbak ermee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 ALO

De islamisering van onze cultuur. Zo leer je nog eens wat.

AHA is echt niet de enige die ‘er wat aan doet’. Tegenwoordig doen vertegenwoordigers van alle partijen er wel wat aan. Maar de lompheid van AHA en het gezeur over de politieke (zuivere, zwarte) islam is ineffectief en maakt het probleem alleen maar erger in plaats van het op te lossen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Michael Paris

De islamitische lobby werkt op volle toeren. Hirsi Ali moet eruit. Het begin van Submission, the Final Act. Geschreven door de islamisten dit keer. Holland wakey wakey rise and shine.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 mescaline

@ALO, Dat is helemaal niet zo’n kwaad boekje trouwens tot blz 79 van de 108. De rest moet nog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 mescaline

@Michael Paris LOL.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Willem Dezwijger

@Mmaas (!3:53)
Ik zie meer in een indeling in twee dimensies:
De X-as is dan klassiek links-rechts (sociaal-economisch, buitenlandse politiek) en de Y-as loopt van seculier/liberaal naar conservatief/romantisch/(quasi)religieus.
Meulenbelt is dan links-conservatief, bijvoorbeeld, evenals heel Groen Links, en Wiegel rechts-conservatief.
Marijnissen en de hoofdstroom van de SP is links-seculier en Wilders rechts-seculier. Kwa links/rechts hoort AHA bij de PvdA, maar daar waren op het moment van de breuk met haar op de Y-as de conservatieve krachten nog te sterk – misschien nog wel. Kwa seculier/niet-seculier zit ze uiteraard aan de radicaal-seculiere kant (net als Fortuyn indertijd).

Vandaar dat ze Wiegel een reactionair-conservatief noemt: in haar ogen lijdt hij aan anti-seculiere en anti-vrijheidssentimenten ten gunste van een ‘harmonische’ maatschappelijke ordening oftewel het land van Ooit.

De befaamde “kloof” tussen burgers en politiek komt hier vandaan: de burgers positioneren zichzelf de laatste jaren vooral op de seculier/niet-seculier schaal – en twee-derde is consequent seculier – terwijl de politiek geordend is langs de ouderwetse links-rechts schaal.

Dus als het gaat om typisch seculiere issues als de bedreiging van de Westerse liberale cultuur door geïmporteerde denkbeelden (Fortuyn) of de handhaving van zoveel mogelijk autonomie (Europese grondwet) zie je ineens dat de burgers iets heel anders denken dan de meeste politici. Laatste voorbeeld: alweer twee-derde is voor een verbod van hoofddoeken op scholen en in openbare instellingen, blijkt uit recent onderzoek van de Hond. Die 2/3 is niet rechts, racistisch, anti-islam of neo-con, maar gewoon seculier.

Ben ik nog te volgen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 mescaline

Petje af, Willem als dat jouw flits van vanavond is geweest. Maar, ik moet het vragen, is zoiets al niet voorgesteld ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Willem Dezwijger

Zou kunnen, weet ik niet, maar alle goede ideeën hebben vele vaders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Stijn

Als het echt zo op scherp gaat, verliest Ayaan het van Wiegel, dat lijkt me duidelijk. Mijn sympathie ligt hier ook duidelijk aan zijn kant. Niet omdat ik het met zijn politieke stellingnames eens ben, maar wel omdat ik AHA erg onverstandig vind:
Allereerst vecht ze in Nederland een gevecht uit dat zich met name in Noord-Afrikaanse landen afspeelt. Dat ze het daar niet kan uitvechten snap ik, maar dat is geen reden om dus in Nederland alles overhoop te willen halen. Concreet: Vanuit haar persoonlijke achtergronden kan ik me voorstellen dat ze niet blij wordt van islamitische scholen, maar dat lijkt me onvoldoende redenen om art 23 af te schaffen, en daarmee een groot aantal (christelijke, Montessori, antroposofische) scholen op te offeren waar prima onderwijs gegeven wordt: Dat is met een kanon op een mug schieten.
Overigens vindt ik de hierboven (14-16) gevoerde discussie over te vraag of art 23 nu liberaal is of niet, niet zo vreselijk zinnig: Iedere wet die over vrijheden gaat brengt per definitie onvrijheden met zich mee: Als we jouw vrijheid vastleggen, krijg ik namelijk de onvrijheid om jouw vrijheid te moeten respecteren. Dat zijn twee kanten van hetzelfde.
Tweede punt: AHA is geen politica. Zij heeft een missie, en gebruikt alles (van haar kamerzetel tot een film) om haar missie te volbrengen. Los van je mening over haar missie, zal het daarom verliezen van een raspoliticus als Wiegel, met al zijn lelijke en soms mooie retoriek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Stijn

Derde en belangrijkste reden waarom AHA het hopelijk van Wiegel gaat verliezen: haar manier van denken deugt niet. Ze erkent namelijk niet dat (oude) teksten altijd op vele manieren kunnen worden uitgelegd. AHA begrijpt dit niet, leest zelf de Koran en geeft haar eigen theologische interpretatie van de Koran, die samenvalt met die van de extremisten. Vervolgens wijst ze die positie af en schiet naar het andere uiterste: Ze is tegen ‘de Islam’. Het problematische is alleen dat ze intussen wel een theologische keuze gemaakt heeft over wat de ‘ware’ Islam is (heel opmerkelijk hoe ze die term gebruikte in de discussie met Cohen in Buitenhof, een paar weken terug), en daarmee alle anders dan haarzelf gelovige islamieten als niet tot de ware Islam behorend buitenspel zet. Door zo zelf een fundamentalistische hermeneutiek te gebruiken, creeërt ze een tegenstelling in iets wat oneindig genuanceerder ligt (vergelijk mijn eigen katholieke kerk: Wij zijn met ongeveer een miljard en als ik eerlijk ben, denk ik dat er niet één ding is waarover we het met zijn allen eens zijn. Dat lijkt me ook normaal, en prima), en vergroot ze het probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 wim

IK HEB EEN HEKEL AAN:

1. Als je moet schijten terwijl je net wilt gaan eten.
2. Franse toiletten
3. Aan mensen die je in de supermarkt niet voor laten gaan terwijl jij alleen maar een brood hebt en hun een overvolle kar.
4. Aan mensen die hun huisdieren aankleden.
5. Als het alarm van mijn wekker op 7.00 uur staat en ik word 6.58 uur wakker.
6. Aan mensen die eten als ik nog aan het roken ben.
7. Als je wordt wakker gebeld, je naar de telefoon rent, te laat op neemt en dat er dan niks op je voicemail is ingesproken.
8. Als ik een scheet laat en denk dat ik het in m’n broek heb gedaan en dan naar de wc ren om het te checken en dat er dan niks in zit
9. Er dan aan het einde van de dag er achter komen dat het aan de voorkant zat.
10. Tweedehands schilderijen met zo’n huilende Remi erop.
11. ‘s morgens wakker worden met twee slapende armen,en dan proberen de wekker uit te zetten.
12. Aan tegenwind en dan ook nog is op de terugweg.
13. Vrijdag de dertiende.
14. Duitse schlagers ( zo veel,dat ik niet weet of ik het goed schrijf )
15. Tomaat (maar niet aan tomatensap, tomatenketchup en tomatenpuree )
16. Aan mensen die zeggen:het was Gods wil als er een ramp heeft plaats gevonden.
17. Jij weet het,ik weet het,maar we doen alsof onze neuzen bloeden.
18. Mensen die met een oor aan de muur,net aan horen dat de buren muziek draaien, en dan gaan klagen over geluidsoverlast.
19. Zwijgplicht.
20. Als er vlak voor Studio Sport de voetbal uitslagen worden gezegd, terwijl je dat nog niet wilt weten.
21. Ontslag krijgen, terwijl je dat al een week terug te horen hebt gekregen.
22. De verkoop van spullen op een rommelmarkt die nergens op slaan, zoals: schilderij met huilende Remi, telefoon zonder hoorn, tv uit 1975 waarvan je weet dat hij het toch nooit zal doen en ga zo maar door.
23. Backstabbers.
24. Aan kerels die oerlelijk zijn en dan zeggen dat ze iedere week een one-night-stand hebben met een bloedmooie vrouw. En het dan ook echt menen en geloven dat de mensen hem geloven als hij dat zegt.
25. Pyromanen die brandweerman zijn
26. tytkyjtjytoiuyktuytouiyiiti
27. Onduidelijke taal
28. Jodenkoeken die door skinheads zijn gebakken.
29. Mannen die breed gaan lopen, terwijl ze smal zijn.
30. Aan huisartsen die zeggen dat het door de stress komt als je een klacht hebt.
31.Aan mensen die denken dat ze goed kunnen zingen, bijvoorbeeld op het werk of in de vriendenkring en dan regelmatig gaan zingen. Op zo’n manier van:hoor is wat goed ik kan zingen.
32. Aan mensen die zeggen: ach, we hebben allemaal wel is een dip,als je diep in de shit zit.
33. Aan mensen die doen alsof ze stomdronken zijn na 2 pilsjes.
34. Aan tandartsen die eigenlijk liever bouwvakker hadden willen worden.
35. Tegen een ober in een restaurant zeggen dat het heerlijk was,als hij vraagt of het gesmaakt heeft,terwijl het niet te vreten was.
36. Vissen die het verdommen om te zwemmen.
37. Als je moet plassen, poepen, kotsen of huilen en het lukt niet.
38. De linkse lente.
39 . Jou.
40. Femke Halsema.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 ALO

@Mescaline
Ik lees net vanmorgen in de krant dat ‘de islamisering van de cultuur’ de titel van een boek van Fortuyn is. Zo als ik al zei: zo leer je nog eens wat. Ik heb het boek inmiddels uit en ga nu weer over op gewoon toiletpapier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 David

@Willem: “evenals heel Groen Links”. Niet héél GroenLinks. Dat weet ik zeker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 mescaline

@ALO Zo had ik het boek nog niet bekeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 ALO

Je hebt je ogen ook niet in je rug.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 mescaline

hehe

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Bismarck

@David/Willem: Willem plaatst wel meer dingen niet correct. Geert Wilders is namelijk helemaal niet seculier en zeer conservatief. Groenlinks is in meerderheid ook niet religieus of conservatief, maar juist liberaal, terwijl de SP wel heel conservatief is en misschien niet religieus in de directe bewoording, maar wel in zin. Ook Hirschi Ali is zeer religieus in haar kruistocht tegen de Islam (anti een bepaalde religie zijn is net zo religieus als voor een bepaalde religie zijn).

Overigens bestaat er denk ik een beter 2-assensysteem om politieke partije/kopstukken in te plaatsen:

http://www.politicalcompass.org/

 • Vorige discussie