Himalaya gletsjers smelten wel

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Watskeburt?!
Afgelopen zondag publiceerde Times het artikel: World misled over Himalayan glacier meltdown. Grote woorden: de wereld is misleid… Het IPCC zou op basis van een New Scientist artikel uit 1999 hebben geconcludeerd dat de gletsjers in de Himalaya in 2035 helemaal gesmolten zouden zijn. New Scientist had op haar beurt dit artikel geschreven n.a.v. een gesprek met een onbekende Indiase wetenschapper: Syed Hasnain wiens bewuste onderzoek niet peer-reviewed was. Hasnain zou zelfs later zijn bevindingen intrekken. Het artikel werd vergeten totdat het in 2005 weer opdook in een WWF rapport. Twee jaar later zou een IPCC rapport enkel op basis van zogenaamde ‘grijze literatuur’ van het WWF tot de conclusie komen dat de Himalaya gletsjers in 2035 foetsie zouden zijn. Het IPCC bedroog de wereld aldus Times en de papagaaiende (burger)media concludeerde voor het gemak ook maar dat de Himalaya gletsjers helemaal niet smelten.

Wats werkelijk keburt?!
In het IPCC Fourth Assessment rapport uit 2007 in de sectie over de Himalaya gletsjers blijkt dat er nooit gesproken is over volledig wegsmelten in 2035. Wel van een forse reductie: “..from the present 500,000 to 100,000 km2 by the year 2035”. Maar inderdaad wel op basis van de grijze literatuur van WWF.

Het bewuste WWF rapport [.pdf]: “An Overview of Glaciers, Glacier Retreat, and Subsequent Impacts in Nepal, India and China” bevat een lange referentielijst naar wetenschappelijke literatuur. De bewering dat de Himalaya gletsjers in 2035 gesmolten zouden zijn is echter geen conclusie in het rapport. In executive summary op blz 11 is wel te lezen: “Based upon a number of scientific investigations (e.g. Kuhn 1993a, Oerlemans 1994) and the IPCC (1996b) there are forecasts that up to a quarter of the global mountain glacier mass could disappear by 2050 and up to half could be lost by 2100”. Een kwart van de mondiale berg-gletsjers mogelijk weg in 2050, dat is wel wat anders dan alle Himalaya gletsjers weg in 2035.

Voor het jaartal 2035 moeten naar de aparte sectie over de gletsjers in India. Daar wordt het als citaat wel genoemd, niet van de omstreden Indiër maar van een instituut: “In 1999, a report by the Working Group on Himalayan Glaciology (WGHG) of the International Commission for Snow and Ice (ICSI) stated: “glaciers in the Himalayas are receding faster than in any other part of the world and, if the present rate continues, the livelihood of them disappearing by the year 2035 is very high””. Livelihood is een typo en moet likelihood zijn. Een hoge waarschijnlijkheid dus. Er wordt verder niet lang stilgestaan bij het jaartal, de tekst zoomt daarna in op de mogelijke effecten die verdwijnende gletsjers op de drinkwatervoorziening hebben. In het hoofdstuk met de conclusies wordt het omstreden jaartal ook niet meer genoemd en somt men louter de potentiële problemen op die voortkomen uit de krimpende Himalaya gletsjers.

Resumerend…
Slechts een beperkte IPCC claim dat alle Himalaya gletsjers gesmolten zouden in 2035. Geen eindconclusie in het WWF rapport omtrent 2035. Ondanks dat het grijze literatuur is behandelt het WWF rapport alle bronnen transparant en oogt het een gedegen opsomming van wat in 2005 bekend was over gletsjers in de Himalaya.

Watkeburt werkelijk met de Himalaya gletsjers?!
In november 2009 was er in de media ook al controverse rondom de Himalaya gletsjers. Wederom ging het om onzorgvuldige en op sensatiebeluste berichtgeving die vervolgens gretig verder werd verbogen door de biased burgermedia. Ook deze mediamistand werd door Sargasso aangepakt: Cherry Picking op de Himalaya gletsjers. Maar ook in de wetenschappelijk wereld voelde men zich genoodzaakt om meer uitleg te geven over de toestand van de Himalaya gletsjers.

Wetenschappers betrokken bij het project Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) gaven een presentatie [.pdf] van de huidige kennis over Himalaya gletsjers. De presentatie ‘Satellite-era glacier changes in SE-Asia’ is een heldere uiteenzetting over hoe de Himalaya gletsjers er aan toe zijn, voorafgegaan aan een college fysische geografie over hoe gletsjers zich gedragen en welke factoren dit gedrag beïnvloeden.

De conclusies: klimaatverandering heeft een duidelijk effect op de gletsjers, er zijn verschuivende neerslagpatronen en dat zie je terug in de toestand van de verschillende gletsjers (sommige krimpen andere groeien). “Many glaciers are rapidly retreating and in eastern Himalaya many glaciers will be much diminished in the next few decades, regardless of carbon emissions, aerosol emissions and global warming trajectory. These glaciers are already out of equilibrium with existing climate due to late 20th century emissions. Further emissions increase disequilibrium”. Sommige gletsjers zullen de komende decennia eerst nog stabiliseren of zelfs groeien maar de uiteindelijke trend is krimp.

Maar ook gaat men in detail in op de “2035-claim” in het IPCC rapport, hiervan wordt gezegd dat “This was a bad error. It was really a bad paragraph and poses a legitimate question about how to improve IPCC’s review process. It was not a conspiracy. The error does not compromise the IPCC Fourth Assesment, which for the most part was well reviewed and highly accurate”. En zo moet wetenschap zijn: genadeloos maar enkel op de punten die niet kloppen. Niet goed dus van het IPCC om dit zo te vermelden maar geen complot en dus ook geen misleiding.

UNEP verzamelt ook de gegevens van alle gletsjers op aarde. Op Global Glacier Changes: facts and figures is op het tabblad Central Asia te zien hoe de Himalaya gletsjers ervoor staan. Het algemene beeld voor deze regio: terugtrekkende gletsjer-fronten, dalende massa-balansen.

Concluderend…
De meerderheid van de gletsjers in de Himalaya smelten door de klimaatverandering, al zijn enkele groeiende gletsjers niet uitgesloten. Veel Himalaya gletsjers zullen de komende decennia verdwijnen. Het IPCC was onzorgvuldig met het overnemen van het jaartal 2035. Maar gezien de conclusies dat de Himalaya gletsjers desallnietemin snel krimpen én het feit dat het IPCC niet zegt dat alles weg zal zijn in 2035 is de berichtgeving in de media (te beginnen bij het Times artikel) zwaar overdreven en op bepaalde punten zelfs onjuist.

Reacties (51)

#1 sikbock

Zo! Carlos heeft een glazen bol! volledig peer reviewed! Dat blijkt maar weer. Dus niks aan de hand mensen, wees gerust.

 • Volgende discussie
#2 boog

Op RealClimate ook een analyse van 2035-gate.

Het feit dat de 2025-claim door het review proces heen kon glippen wordt verklaard doordat het alleen in WG2 (effects) staat, en niet in WG1 (the physical basis) wat veel grondiger wordt gereviewed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 sikbock

Vraag me af of het ook “door het review- proces was heen geglipt” als het NIET in het alarmistische straatje had gepast

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Spuyt12

@1: Joh.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 HansR

Ja joh, die sik wordt steeds briljanter en voegt steeds meer toe.
Werkelijk, zonder hem zou het hier onleesbaar zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 MP

en toen was het stil…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 boog

Vast niet lang meer. Hoeveel comments voordat men hier komt melden dat de Himalaya gletsjers sowieso irrelevant zijn voor de waterhuishouding aldaar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 seven

@7 Niet lang ;)

Himalaya: Gletsjersmelt geen invloed op waterhuishouding
http://www.vkblog.nl/bericht/293177/Himalaya%3A_Gletsjersmelt_geen_invloed_op_waterhuishouding

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 boog

Waarom dan de drukte om “2035”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Polderboy

Omdat de eindconclusies van het IPCC in het verleden steevast veel te voorzichtig zijn geweest, zou deze vermelding van een conclusie van het ICSI in een rapport uit 1999 in een deelrapport van het IPCC wel eens dichter bij de waarheid kunnen liggen dan de eindconclusies van het IPCC.

Ik wou dat de media de beweringen uit het verleden van de deniers is aan een dergelijke kritische blik onderwerpen. Kleine IJstijd anybody? Zonnevlekken anybody?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 sikbock

@boog #30: dit stukkie steekt m.i. geheel verkeerd in op de kern van de zaak. “Het publiek” maakt zich namelijk (inderdaad) zorgen of er wel onafhankelijke klimaatwetenschap wordt bedreven en niet vanuit een ideologisch of politiek perspectief.

Er mogen wel “foutjes” gemaakt worden. Die worden overal gemaakt. Maar dat is niet het punt. Climategate heeft ( op zijn zacht gezegd) de indruk gewekt dat een flink aantal klimaatwetenschappers activistisch “stuurt” op de uitkomsten van onderzoek en op het standpunt dat het IPCC inneemt.

Ongevallige bevindingen werden uit de publiciteit gehouden en opponente klimaatwetenschappers werd het werken onmogelijk gemaakt.. Na climategate zijn er nog wat akkefietjes langs gekomen die dat beeld bevestigen. Dit is er weer één van. Something’s rotten in the state of denmark.. and it smells

Dus, ja ik begrijp de pogingen tot damagecontrol door Carlos, maar door alleen maar te roepen dat er “foutjes” worden gemaakt en dat het publiek maar vertrouwen moet hebben gaat hij voorbij aan de kern van de zaak..

De kern van de zaak is namelijk dat een deel van de klimaatwetenschappers ( en in zekere zin ook het IPCC) dat vertrouwen heeft verspeeld..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Anton

Het enige wat als sneeuw voor de zon verdwijnt is de geloofwaardigheid van het IPCC.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Carlos

De inhoudelijke discussie met de kimaatontkenners is nu wel zo’n beetje klaar, we gaan ons nu richten op (herhalings)patronen, motivaties, financiers en de organisatie van de klimaatontkenningsmaffia.

Heren klimaatontkenners, schoon snel uw mailboxen op! We komen er aan!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 boog

@sikbock

“Het publiek” maakt zich namelijk (inderdaad) zorgen of er wel onafhankelijke klimaatwetenschap wordt bedreven en niet vanuit een ideologisch of politiek perspectief.

Dat is nog nmaar de vraag. Ten eerste is het niet zozeer ‘het publiek’ dat zich grote zorgen maakt, maar de bekende kliek van AGW-ontkenners. Ten tweede wordt deze kliek wel degelijk door ideologische of politieke drijfveren aangestuurd. Ideologisch vanwege (blijkens de toon van het debat) een rancune tegen alles wat ‘groen’, ‘links’ of ‘duurzaam’ is. Ten tweede vanwege een libertijnse politieke agenda waarin men vooral geen enkele lastenverzwaring wil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 sikbock

* zucht *

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Anton

@12 En dat terwijl het klapstuk, gegoochel met gammele computermodellen, nog moet worden opgediend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 MP

seven en sikbock hebben een nieuw boek uit, echt waar! mega bestseller stuff

Spin doctors and the art of framing

Uitgegeven door De Bezige Bij

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 sikbock

haha! idioot

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 MP

Heb je op de De Bezige Bij link geklikt sikbock?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 vandyke

De link Bezige Bij werkt niet MP.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 MS

@boog

Ten eerste is het niet zozeer ‘het publiek’ dat zich grote zorgen maakt, maar de bekende kliek van AGW-ontkenners. Ten tweede wordt deze kliek wel degelijk door ideologische of politieke drijfveren aangestuurd. Ideologisch vanwege (blijkens de toon van het debat) een rancune tegen alles wat ‘groen’, ‘links’ of ‘duurzaam’ is. Ten tweede vanwege een libertijnse politieke agenda waarin men vooral geen enkele lastenverzwaring wil.

Zo’n vooringenomenheid alleen al is aan te merken als “bias”. En dat zie je in jou en Carlos constante aanhalen van Labohm om aan te geven dat er sprake is van cherry picking als je zegt dat er sinds 1998 geen verwarming heeft opgetreden. Als je echter kijkt vanaf 2001 is dat nog steeds niet het geval. Dat feit wordt vrolijk genegeerd of, in het geval van Carlos, beantwoord dat het “bekende taktieken” zijn. Labohm fungeert bij jullie in zo’n geval als stroman.

Als je zo denkt, met andere woorden, als je alle sceptici bij voorbaat al als ideologisch gemotiveerd acht, dan maak je onvermijdelijk stomme fouten. Wetenschap is in zo’n geval gegijzeld door een politieke mening.

Jullie zouden Michael Shellenberger en Ted Nordhaus (hier hun interessante blog) eens moeten lezen. Geen AGW sceptici, ze ontleden echter het geloof dat achter de contoverse (of eigenlijk is het een fake controverse) genadeloos.

In truth, greens like Joe Romm, and skeptics like Inhofe need each other to give their lives meaning.

Kort samengevat, boog, zegt het feit dat er een consensus is over iets wat op modellen is gebaseerd veel meer over hoe gepolitiseerd deze wetenschappelijke discipline is dan over de mate waarin haar voorspellingen waar zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 MS

Ik heb geen rancune tegen alles wat groen is. Sterker nog, natuurbeheer gaat mij aan mijn hart. Maar als ik reacties lees zoals die van boog, of George Monbiots artikel dat we toch echt alle schuld bij blanke westerlingen moeten leggen, dan vrees ik voor de gevolgen voor de mileiubeweging als een en ander toch niet blijkt te lopen zoals voorspeld.

De verkramptheid waarmee de andere kant wordt gedemoniseerd, het feit dat de usual suspects (blanke westerlingen) weer als schuldigen worden aangevoerd: Het voorspelt niet veel goeds. Vandaar dat ik wel eens vraag of jullie ruimte reserveren voor scepsis. In een eerdere thread waar ik zoiets aanhaalde werd ik uiteindelijk neergezet als religieus. God man, wat heb ik gelachen. Maar ook, wat leerzaam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Bismarck

“George Monbiots artikel dat we toch echt alle schuld bij blanke westerlingen moeten leggen”

Maar Carlos’ aanhalen van Labohm is stroman-argumenteren…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 MS

It’s no coincidence that most of those who are obsessed with population growth are post-reproductive wealthy white men: it’s about the only environmental issue for which they can’t be blamed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 boog

Als je zo denkt, met andere woorden, als je alle sceptici bij voorbaat al als ideologisch gemotiveerd acht, dan maak je onvermijdelijk stomme fouten. Wetenschap is in zo’n geval gegijzeld door een politieke mening.”

Spreek voor jezelf. Volgens mij ben ik hier degene die steeds met primaire wetenschappelijke bronnen aan komt zetten. Waar de ontkenners niet inhoudelijk op in gaan maar in plaats daarvan steeds weer aan komen kakken met heartland-institute blogs etc.

het feit dat er een consensus is over iets wat op modellen is gebaseerd veel meer over hoe gepolitiseerd deze wetenschappelijke discipline is dan over de mate waarin haar voorspellingen waar zijn.

Lees eens een inleiding in de wetenschappelijke methode, zou ik zo zeggen. Gezien de complexiteit en inherent spatiotemporele dynamiek van het klimaatsysteem kan de link tussen oorzaken en systeemtoestand, nodig ter verkalring van geobserveerde trends in die systeemtoestand, niet worden gelegd zonder modellen.

Nu kun je terecht inhoudelijke kritiek hebben op die modellen. Overigens is iedereen zich daar van bewust. Doe er wat aan zou ik zeggen. Kom met een idee ter verbetering, en vraag een onderzoeksbeurs aan bij NWO.

Maar door modellen an sich terzijde te schuiven plaats je je volledig buiten het wetenschappelijk debat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 MS

Nee, boog, je begrijpt me niet. Natuurlijk moet je modellen gebruiken. Het feit dat er echter zo’n consensus is dat die goed zijn is zo verdacht. Er hoort helemaal geen consensus te zijn, precies om de redenen die je aanhaalt, gezien de complexiteit en inherent spatiotemporele dynamiek van het klimaatsysteem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 MS

En ik haal geen heartland-institute blogs aan (Wat is dat eigenlijk?).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 boog

Het feit dat er echter zo’n consensus is dat die goed zijn is zo verdacht.

Er is helemaal geen consensus dat de modellen zo goed zijn. Er is concensus dat het op dit moment het best beschikbare is, en dat op basis van de modellen AGW de beste verklaring voor de observaties is.

In Nature van deze week wordt het ook gezegd:

Such holes [in our understanding of the climate system] do not undermine the fundamental conclusion that humans are warming the climate, which is based on the extreme rate of the twentieth-century temperature changes and the inability of climate models to simulate such warming without including the role of greenhouse-gas pollution.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 MS

Goed, boog. Is het dus heel goed mogelijk dat er een netto negatieve feedback in het wereld klimaat systeem zit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 MS

M.a.w: Is er een model die dat bevat en falsified is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 pleefigurenverenigtu

Ach, de zoveelste industrie-gesponsorde “outlet” die meent dat het allemaal wel meevalt.

Of het nou Times, of Elsevier of GS is, de missie is: “verwarring zaaien”. Als je leugens maar vaak genoeg herhaald, worden ze vanzelf waar, is het niet?

En wie profiteert? Is het de “gewone man” die zich aangesproken voelt, die niet wil inleveren, wiens egoïsme als “deugd” gezien wordt? Neen, het zijn de brallende “betergestelden” die de onnozelheid van “Jan met de korte achternaam” graag uitbuiten, zodat ze daarmee kunnen doorgaan waarmee ze nu hun centjes verdienen: vervuilen, afschuiven, externaliseren.

Dat diezelfde “Jan met de korte achternaam” uiteindelijk voor die kosten moet opkomen, schijnt “Jan Doedel” niet te willen inzien. Lange termijn denken is waarschijnlijk te moeilijk. Het gaat tenslotte om: “ikke, ikke, ikke”, en dat is “goed” volgens de calvinistische kapitalisten.

Stelletje lutsers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 MS

Dat (reactie #32) is nu precies wat ik bedoel. Het lijkt over het klimaat te gaan, maar uiteindelijk is het niet meer dan gescheld tegen calvinistische kapitalisten, en zijn alle de poster onwelgevallige meningen industrie-gesponsord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 pleefigurenverenigtu

@33 MS

Het gaat over het klimaat. 99% van de wetenschappers ziet in dat we met zijn allen de boel op aarde flink uit balans brengen.

Die ene procent “twijfelaars” zijn ongeïnformeerden die niet willen inzien dat er iets moet veranderen, “wetenden” die profiteren van de status quo, en “wetenden” die willen doorgaan met “business as usual”.

Kun je nog zo hard roepen dat het “allemaal wel meevalt”, maar dan val je in dezelfde categorie als de tabaks-industrie lobby, de flat-earthers, de intelligent-designers en andere charlatans.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 boog
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Steeph
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 seven

@34 Je praat wel leuk allerlei politieke verhalen over 99 procent na, maar een bron heb je er kennelijk niet voor. Uit een onderzoek onder klimaatwetenschappers is gebleken dat 42 procent niet achter de stelling stond “Climate change is mostly the result of anthropogenic causes.”
http://blogs.nature.com/climatefeedback/chart.JPG ( The Perspectives of Climate Scientists on Global Climate Change, Bray and von Storch )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 seven
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Herman Vruggink

Diverse religieuze stromingen als de Jehovah getuigen hebben meerdere malen de terugkomst van Jezus op aarde voorspelt op een bepaalde datum. Dacht je dat na het verstrijken van de bewuste datum ze daarna massaal van hun geloof vielen? Ben je mal, er was alleen een rekenfoutje gemaakt. Als zijn huis door het kruiend ijs wordt verpletterd gilt Carlos het nog steeds uit: En toch warmt het op !, en toch warmt het op!, kom terug zeg ik je, weest geduldig volgelingen, heb vertrouwen, eens komt de dag dat het opwarmt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Yevgeny Podorkin

Tsjja, net als Ceauşescu voordat ie zijn laatste adem uitblies nietwaar Herman.

HAHAHA, prachtige die vergelijking met jehova’s. Die nemen met gewoon nee ook geen genoegen. Zie je het voor je: trrring trrring, “Ja? Wie daar? Godverdegodver alweheer. Jaaaa nou weten we het wel “we komen Jezus brengen”, in die geest. Je lacht je helemaal gek. Terwijl het weer ongehoord gaat vriezen let maar op er komt zelfs weer een elfstedentocht het ken nêt, YKWIM? Voel je ‘em, Herman? Dusss…

Maar nu niet loslaten Herman Doorbijten nu…knauw z’n nekkie door, rrrrrang

HUP HERMAN

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Harry

@15
Onzin, ik betaal graag 52% belasting. Ga er daarom ook van uit dat mijn stem zwaarder telt.
@35
Zou ik ook zeggen als ik Nature was. Pats boem klaar, maar het is natuurlijk niet echt meetbaar.
@36
Dat wetenschappelijke bewijs is de afgelopen weken aardig tegen het licht gehouden en in de Londen Times van vandaag duikt weer het e.e.a. op
@40
Uit wraak de doodstrijd verlengen, brrr, maar het gebeurt wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Carlos

het was inderdaad verdomde koud op de fiets vanochtend en toen ik savonds weer naar huis reed was het misschien nog wel kouder, zoiets zet een mens wel aan het denken?!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Fred

Toch interessant dat Carlos en Steeph hier wanhopig proberen te verdoezelen wat het IPCC inmiddels zelf heeft toegegeven. Roomser dan de paus heet zoiets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Stickmeister

mini-ijstijd…brrr…

*zucht*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 seven

Vers nieuws:


VN-wetenschapper geeft klimaatfraude toe

zondag 24 jan 2010, 17:05

De VN-wetenschapper achter het IPCC-rapport over het smelten van de gletsjers dat laatst werd herroepen, geeft toe dat hij wist dat het rapport niet klopte. De wetenschapper, Dr. Murari Lal, zegt dit in een interview met de Britse krant The Mail on Sunday.

Lal zei dat hij de feitelijk onjuiste informatie in het rapport verwerkte om zo politici aan te zetten tot actie. “Het was van belang voor de regio, dus hadden we het idee dat we het erin moesten stoppen”, zei Lal. Verschillende pogingen van wetenschappers de foutieve informatie te weren uit het rapport werden door Lal genegeerd.”

http://nos.nl/artikel/131547-vnwetenschapper-geeft-klimaatfraude-toe.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Fred

@MP: Het artikel waar u naar verwijst, maakt het er voor het IPCC in ieder geval niet beter op:

“Science News asserts: The IPCC report was supposed to reflect only peer-reviewed science. Not the speculation of scientists, which the initial source of that 2035 figure (Indian glaciologist Syed Hasnain) recently acknowledged it was. Nor should magazine articles or gray literature reports – like the World Wildlife Fund document that repeated the speculative 2035 figure – become the foundation for IPCC conclusions. Which is why IPCC specifically prohibits reliance on such documents.

Interestingly, I thought that was true, too, but I decided to check with two top IPCC scientists, and they both confirmed to me that in fact, the IPCC does allow gray literature reports.”

Kortom, speculatieve uitspraken van wetenschappers, speculatieve redactionele artikelen en overdrijvingen van het WWF (nu weer over de Amazone): ze worden opgenomen in de IPCC-rapportages geheel tegen de eigen regels in. Dat riekt naar politieke overwegingen waar wetenschap aan de zijlijn staat. Zelfs Diederik Samsom beseft dit inmiddels.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 MP

Tuurlijk Fred, dan ga je gewoon ergens anders over beginnen. Dit is niet de eerste keer van De Daily Mail, die vervolgens driftig geciteerd wordt zonder fact checking door de “sceptici”. Dus ik vraag het je maar direct, vind jij het goed dat leugens en verdachtmakingen verspreidt worden door de verschillende media?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Stickmeister

Fred wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 MP

-t

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Fred

@MP: Vooralsnog ga ik ervan uit dat The Daily Mail een fout heeft gemaakt door Lal woorden in de mond te leggen. Ik wacht nog even met een eindoordeel, omdat menig journalist telefonische interviews opneemt en dit nog wel een staartj zal krijgen.

Het neemt echter niet weg dat het IPCC kennelijk ook ‘grey literature’ en speculatieve uitspraken tegen de eigen regels in heeft opgenomen in de rapportages, vooral uiteraard de samenvattingen voor beleidsmakers. Dit zijn de voorspellingen over glestjersmelt, Amazone, zeespiegelstijgingen, waar politici weer gebruik van maken om klimaatmaatregelen te kunnen doorvoeren.
Dat weet het IPCC verdomde goed. U kunt nu wel pogen door dit incident op te voeren het bewuste opnemen van niet peer reviewed uitspraken en voorspellingen weg te moffelen, maar uit deze praktijk blijkt dat het IPCC politieke doelstellingen heeft. Het houdt zich in ieder geval niet aan de eigen doelstellingen en regels.

Overigens begin ik niet over iets anders, ik citeer uit hetzelfde artikel waar u naar verwijst. De essentie blijft dat het IPCC kennelijk bewust voorspellingen heeft opgenomen zonder wetenschappelijke basis, zonder peer review, tegen de eigen regels in. En laten vhet nu vooral voorspellingen zijn die de gevolgen overdijven. geen uitspraken die stellen dat het wel mee zal vallen. ik zie hier toch wel degelijk politieke bedoelingen.

 • Vorige discussie