Het Saillant | Symboolwetgeving? Niks mis mee

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SaillantLOGOExcessieve topinkomens aanpakken met een belastingmaatregel? De VVD is er als eerste bij om het ‘symboolwetgeving’ te noemen. Maar er is helemaal niets mis met symboolwetgeving. Juist deze wetten geven een inkijkje in de intenties van een overheid. Wat voor normale wetten ook al geldt, geldt voor symboolwetgeving nog sterker: het is de boodschap die telt.

Topinkomens en dierenseks gaan we aanpakken. Ja, hoe dan? Met een wet die weinig helpt, want nauwelijks handhaafbaar. De graaitax dan, die moet dikke salarisssen afromen, maar zal uiteindelijk geen einde maken aan de hogere hebzucht. Zinloos dus, op het eerste gezicht. En de term symboolwetgeving zingt al in het rond.

Met symboolwet neem je een wel een maatregel, maar tegelijkertijd neem je die maatregel niet. Want een adequate handhaving ontbreekt of is onmogelijk.

Wat mij betreft is symboolwetgeving niet onzinnig. Symboolwetgeving biedt enorm veel inzicht in de intenties van de wettenbouwers. Een aardige vorm van symboolwetgeving is de identificatieplicht. Hoewel deze niet helemaal zuiver onder de definitie valt, want brede parlementaire consensus. Zoals het symboolwetgeving betaamt is de indentificatieplicht wel een volstrekt zinloze maatregel: handhaving verre van waterdicht en het doel van de wet wordt niet gehaald.

Maar de wet heeft wel een duidelijke boodschap: “Wij van het CDA vertrouwen u geen van allen.” (Wij van VVD, PvdA en D66 vertrouwen u overigens evenmin.) Dat is goed om te weten. Symboolwetgeving moet het hebben van de intentie, niet van het resultaat. En die intentie is controle, de boodschap is wantrouwen.

Excessieve topinkomens aanpakken met een beetje symboolwetgeving, dat vind ik zo’n slecht idee nog niet. Dat de schatkist er nauwelijks voller van wordt, daar gaat het niet om. Dat er individuen blijven die ook dan nog vier of meer nullen per maand nodig hebben om hun ego te heel te houden, dat is evident. Kortom, de wet gaat haar doel niet halen. Maar de intentie “Wij pakken iets van uw graaioogst af en wenden dat aan voor iedereen”, lijkt me prima. Voor het verbod op seks met dieren – levende dieren dan, seks met een gehaktstaaf wordt niet verboden – telt hetzelfde argument. Een maatregel met een boodschap: dit is niet fatsoenlijk.

Los van meetbare zaken als handhaafbaarheid en effectiviteit zijn wetten nu eenmaal ook krachtige boodschappers. Een technocraat zal daar wellicht weinig waarde aan hechten. De kiezer des te meer. Symboolwetgeving: doe maar. Maar zorg wel voor een betere boodschap.

Reacties (16)

#1 Bismarck

Nou vind ik hogere belasting op topinkomens geen symboolwetgeving: Het levert de staat wel degelijk extra inkomsten op en (volgens vele aanhangers van de genoemde VVD) vormt het ook een prikkel om niet teveel te verdienen (zij drukken dat dan uit als, om een redactielid van hier uit een ander Saillant te quoten: “succes straffen”).

 • Volgende discussie
#2 Martin

Ook ik ben van mening dat hogere belasting op topinkomens geen symboolwetgeving is; het levert de staat wel degelijk extra inkomsten op. Tevens is er geen sprake van dat er ‘nobele motieven’ achter zitten. Ook de voorstanders van zo’n belastingwet weten dat het enige resultaat van deze maatregel is, dat er meer belasting wordt afgedragen. De topinkomens zullen gewoon hoger worden, als reaktie op de belastingmaatregel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Plinius van den Akkker

De schrijver van dit verhaal laat zelf zien wat er mis is met dit soort voorstellen. Waar trek je de grens? Hij vindt vier nullen per maand kennelijk behoren tot de excessieve topinkomens. €10.000 per maand is leuk, maar zeker niet excessief.

Ga je die 10K-groep pakken dan gaan ze minder hard werken, worden ze wrokkig, vertrekken ze. Per saldo levert een beetje geld veel negatieve resultaten.

Zelf zou ik zeggen dat €100.000 per maand te gek is in een vaste baan (ondernemers mogen alles), of dat bonussen van meer dan 25% onzin zijn, maar daar zullen ook vast wel weer grensdenkers zijn.

Let op: geld aan de private kant levert per saldo meer welvaart dan geld dat via de overheid loopt. De herverdeling dient minimaal te zijn om mensen aan de gang te houden.

Ik heb niet de indruk dat onze overheid nu erg hard loopt om te besparen, maar erg creatief is om geld naar zich toe te trekken. Precies verkeerd om dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 InvertedPantsMan

Los van deze specifieke uitspraak is er bij bijna alle wetten wel een partij te vinden die de wet niet ziet zitten en te lui is om met een tegenargument te komen om vervolgens de hele zaak af te serveren als symboolpolitiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jan

Laten we beginnen bij “excessief”. Wie bepaalt dat? Waarop is dat gebaseerd? Iemand die veel verdient is vaak een succesvol persoon of werkt voor de overheid. In het ene geval is het een straf voor het succesvol zijn, in het andere geval is het geld in belasting innen die de overheid als loon betaalde…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hanedop

Ik denk dat symboolwetgeving wel een probleem is, vooral voor het intelligentere deel van de bevolking (ik ben optimist en denk dat dat toch het grootste deel is). Symboolwetgeving leidt ertoe dat wetten niet meer serieus genomen worden. Geen daden, maar woorden. Zeker de ‘slachtoffers’ van dergelijke wetgeving zullen stennis gaan schoppen en in afnemende mate bereid zijn bij te dragen aan de samenleving.
Wellicht dat bepaalde politieke bewegingen die er maar niet in slagen gangbaar genoeg voor regeringsdeelname te worden streven naar symboolwetgeving om toch het gevoel te hebben iets nuttigs te doen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 JSK

Het symbool is natuurlijk dat we teruggaan naar de jaren ’70. Dat kan niet en dat wil ik ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Herman

En dat andere voorstel, dierenseks. Terug naar de jaren ’50? Het argument dat iets onfatsoenlijk is vind ik persoonlijk totaal niet ter zake doen. Zolang er geen niet-willende derde bij betrokken wordt mogen mensen van mij zich in hun privésfeer zo onfatsoenlijk gedragen als ze zelf willen. Als het dier er schade door lijdt valt dierenseks wettelijk gezien al onder dierenmishandeling. Dit lijkt me dus puur een symbool van: Wij (de goegemeente) bepalen wat lekker en vies is en een ieder heeft zich daar maar naar te gedragen. De spruitjeslucht walmt er vanaf!

En nee, dit is geen poging m’n eigen gedrag te verdedigen. Persoonlijk moet ik er niet aan denken het met iets te doen dat niet meerderjarig, vrouw en menselijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 sikbock

we kunnen MEER wetgeving missen als kiespijn.. Waar zijn toch die doelstellingen gebleven om het aantal wetten en regels te verminderen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Rene

@8: Het punt dat een PvdD senator maakte was dat ooit de hele dierenbescherming opgezet was met argument dat een dier pijn doen de doende mens in zijn waardigheid aantastte. Dat wil zeggen dus, met het argument van fatsoen, op een zelfde manier als hier.

Niet dat ik de huidige wet zou hebben gesteund, maar als je dan toch met dat argument in het achterhoofd een stapje terug doet van het beeld van een wereld als net stapeltje principes en je concentreert op hoe dingen echt veranderen in plaats hoe we principieel misschien zouden willen dat ze veranderen is er mogelijkheid om ook in deze wet iets te zien. De dierenbescherming vind ik namelijk achteraf ook geen slecht idee.

Combineer met het gegeven dat de individuele geiten- of schapenneuker, of geit of schaap, wegens handhavingsproblemen toch weinig concreet voor- of nadeel ondervindt van een dergelijke wet en het vervolg argument dat dit een eerste stap is op een weg die naar de bio-industrie leidt, en op mij kwam het weer wat minder onzinnig over als op het eerste gezicht…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 JSK

Daarom zijn CDA/VVD ook tegen Rene. Het onverdoofd castreren van biggen staat niet zover van dierensex, in juridische zin. Lijkt mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Rene

Juist. Wellicht betekent dat verzet dat het een ook effectieve zijdeur-maatregel kan zijn. Ik houd niet van dat soort steggel-politiek maar in de praktijk kan ik de belangen van bijvoorbeeld dierenporno makers niet van belang achten.

Wel jammer dat we geen internationale vluchtheuvel voor dit soort mensen meer kunnen zijn:

http://www.youtube.com/watch?v=btk1sOBvY5c

Ik lach me echt helemaal suf…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 mescaline

@12 Dat flimpje ruikt heel erg naar viral. Maar wel grappig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 mescaline

“Het punt dat een PvdD senator maakte was dat ooit de hele dierenbescherming opgezet was met argument dat een dier pijn doen de doende mens in zijn waardigheid aantastte. Dat wil zeggen dus, met het argument van fatsoen, op een zelfde manier als hier.”

Ik weet niet of dat echt waar is. Maar stel dat eens, op grond waarvan is het mishandelen van je hond een degradatie voor de mens ?

Precies, op grond van de joodse regel dat je een dier niet moet kwellen. Vanwege het leed voor het dier. Dat idee is b.v. ook compleet onbekend in China, Indonesie tenzij er taboes en geesten in het spel zijn.

Die gedachte van de PvdD’er lijkt me een schijnconstructie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 esgigt

Graaitax? De enige die in dit land graait is de overheid.

Waaraan ontleent de overheid eigenlijk het morele recht om de lastendruk steeds verder op te schroeven? En, nee, ik heb het niet alleen over topinkomens maar over normale inkomens. Hebben jullie al eens gekeken naar hoe de lastendruk de laatste 5 jaar weer is gestegen? Gelijkblijvend inkomen betekent al minder netto euri om uit te geven. Dan hebben we de prijsstijgingen nog niet eens gehad.

Ik denk dat het fatsoenlijk zou zijn als de overheid zijn aspiraties eens bijstelt. En dan heb ik het ook over die overheidsdienaren die weer extra salaris willen terwijl de rest van het land erop achteruit gaat. Het uitmelken van de particuliere sector is niet erg verstandig als je in tijden van crisis de economie wilt stimuleren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Rick

16. Interessant idee, de overheid die graait. Kan ik inkomen. Zullen we dan belasting heffen op overheidsinkomsten en dit rechtstreeks overmaken aan de belastingbetalers, naar rato van reeds afgedragen belasting? Dat zal de echte graaiers goed straffen! En wellicht zet het ze aan het denken.

 • Vorige discussie