Het Saillant | Stop de afrekencultuur

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SaillantLOGOIeder mens maakt fouten. Laten we eens ophouden met voortdurend het hoofd te eisen van politici die in opspraak komen

“5,4,3,2,1…JAAAHHHHHHHH!!!”
Vanaf dat moment had de Rijnmondse politie mijns inziens alle recht om hun dienstwapens leeg te schieten op een schuimbekkende menigte die, stijf van pillen, coke en drank, uit was op “jodenbloed”. Dat gebeurde ook, maar verbazend genoeg viel er slechts 1 dode. Als je de huiveringwekkende beelden terugkijkt, kan je niets anders dan respect hebben voor de relatieve kalmte van de betrokken agenten, en van de gedisciplineerdheid tegenover een enorm overtal aan barbaren.

De huidige ophef over de rellen in Hoek van Holland toont één ding mooi aan: we zijn in Nederland wel heel erg bezig om mekaar de maat te nemen. De eerste vraag die op de radio werd gesteld na de presentatie van het COT-rapport over de rellen was: “Wie moet hier nou de verantwoordelijkheid voor nemen?” Er werd natuurlijk bedoeld: ‘Wie moet er opstappen?’

Maar is dat wel zo belangrijk? Tuurlijk, de chaos wàs groot. En natuurlijk had er ME en traangas achter de hand gehouden moeten worden. Toch, met zoveel evenementen per jaar is het niet verwonderlijk dat het politie-apparaat faalde in de communicatie. Je wilt het niet, maar er kan altijd wat misgaan. En dat zal ook in de toekomst altijd gebeuren. Zeker als er ronduit moordadige types rondlopen die elk evenement kunnen aangrijpen om een slachtpartij aan te richten. En dan heb ik het niet over moslimterroristen.

Mijns inziens is het beter om mensen te laten zitten als ze een keer een grove fout maken. Door een flinke terechtwijzing door volksvertegenwoordiging en bevolking kunnen mensen leren van hun fouten. En dat is beter dan een nieuwe functionaris dezelfde fouten te laten maken. Aboutaleb zal zich na een nachtelijk telefoontje van de politie nooit meer omdraaien en verder tukken.

Reacties (28)

#1 De Kaasploeg

Alsof je met opstappen verantwoordelijkheid toont. Eerder andersom imo.

Het zou politici sieren, wanneer ze werkelijk verantwoordelijkheid tonen, en de problemen in de maatschappij met visie en daadkracht aanpakken, in plaats van ervan weg te lopen en een ander in het moeras achter te laten.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

Wat er gebeurd is, is me nog steeds niet duidelijk (de beelden en getuigenverslagen die ik gezien heb, komen niet in het minst overeen met de voorstelling die MM hier geeft). Wel lijkt me dat een schietende politie zich dient te verantwoorden en dat er best koppen mogen rollen als er onnodig mensen zijn doodgeschoten (en als het verbazingwekkend is, dat er geen groter bloedbad is aangericht), door verkeerd ingrijpen van de politie (en dat vermoeden krijg ik uit de getuigenverslagen dan weer wel).

Natuurlijk hoeft niet voor elke fout iemand op te stappen, maar als er doden vallen (denk ook aan de Schipholbrand), moeten de verantwoordelijken bestraft worden (en dan is ontslag zelfs niet voldoende). Als een willekeurige burger een dode op zijn geweten heeft, wordt er gelijk om de doodstraf gejoeld (en de uitspraak 20 jaar door de Telegraaf afgedaan als belachelijk weinig), waarom moet een overheidsdienaaar met minder wegkomen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gronk

Inderdaad:leuk, die meute die om het hoofd van een politicus of bestuurder vraagt. Ik heb al zo vaak meegemaakt dat uitvoerend personeel zich verschuilt achter ‘de regels’ terwijl ze zelf een stomme fout maken, om daarna lekker door te blijven modderen totdat hun baas vindt dat het echt niet meer kan. Terwijl ze natuurlijk ook zelf hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen, en besluiten dat hun beroep domweg te moeilijk voor ze is.

Oh, natuurlijk, eigen verantwoordelijkheid is vooral voor andere mensen. Ach ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 zmooc

Opstappen c.q. eruitgegooid worden om dit soort incidenten is natuurlijk niet zo zinnig. En dat is ook niet waar het om gaat; waar het om gaat, is dat dergelijke incidenten het vertrouwen in sleutelpersonen kunnen schaden en daarmee het functioneren van de organisatie in gevaar kunnen brengen. Als dat gebeurt – en dat hoeft heus niet altijd, ook in dit geval niet – is opstappen een logische keuze.

De vraag is dan ook niet of er een foutje is gemaakt, of er iets fout is gegaan. De vraag is of het foutje is veroorzaakt doordat iemand zijn werk structureel niet goed blijkt te doen, niet in staat is gebleken om zijn werk goed te doen als het erop aankomt of dat het beeld is ontstaan dat dat zo zou zijn. Het gaat om functioneren binnen de organisatie in het algemeen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 zmooc

@Bismarck, #2: Heb je de reconstructie gezien?

http://www.youtube.com/watch?v=6X2pL0Xyr50

Daaruit wordt mijns inziens onmiskenbaar duidelijk dat er zeer terecht is geschoten. De slachtoffers zijn gevallen in een meute die de politie inmiddels 150 meter achteruit had gedreven van het festivalterrein af. Oftewel: iedereen die daar was, was actief bezig de politie ernstig te bedreigen en ging bovendien stug door nadat er al 7 mensen neergeschoten waren! Dat er niet meer doden zijn gevallen, lijkt me uitsluitend te danken aan de zeer professionele houding van de betrokken agenten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 prometeus

“Mijns inziens is het beter om mensen te laten zitten als ze een keer een grove fout maken. Door een flinke terechtwijzing door volksvertegenwoordiging en bevolking kunnen mensen leren van hun fouten.”
Mee eens, al moet je, denk ik, wel kijken naar of er geen spraken is van grove nalatigheid en of de persoon in kwestie niet een verrot systeem heeft geschapen waarin een dergelijk incident kon gebeuren. Dan is het wel einde verhaal, lijkt mij.

“Aboutaleb zal zich na een nachtelijk telefoontje van de politie nooit meer omdraaien en verder tukken.”
Aboutaleb werd pas na middernacht gebeld. Het probleem wat hem betreft zit’m in het afgeven van de vergunning, volgens mij. Maar goed: figuurlijk gesproken ben ik het met je eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 satorius

Echt al die relschoppers, minstens 10 jaar opsluiten. we tonen teveel clementie en empathie maar wees nou eens eerlijk, vinden we het normaal om politie aan te vallen. Nou dan. Verminderd toerekenings vatbaar door gebruik van alcohol en drugs is zwaar ter discussie. Je weet heel goede a priori wat een drug met je KAN doen, dus….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@5: In die reconstructie heb ik niet zoveel vertrouwen. Ik hoor van mensen die agenten, op het terrein, gericht op mensen hebben zien schieten, waarbij ze onmogelijk onderscheid konden maken tussen mensen die hen bedreigden en onschuldige omstanders. Noem me achterdochtig jegens de overheid (geef ik meteen toe, omdat ik dat als noodzakelijk beschouw), maar ik vermoed dat hier sprake is van het wegpoetsen van fouten van de zijde van de politie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 zmooc

@Bismarck, #8: Ik heb in heel veel aspecten daarvan ook weinig vertrouwen. De presentatie is bovendien bepaald niet neutraal, door te beginnen met het classificeren van de twee groepen hooligans. Echter, wat volgens mij wel duidelijk is, is de lokatie waar uiteindelijk het dodelijke slachtoffer is gevallen. Die lokatie zegt mijns inziens in dit geval heel erg veel en is nou net een aspect van de reconstructie dat volgens mij niet ter discussie staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 S’z

Inderdaad ridicule bloeddorst … maar aan de andere kant pogen politici ook de eer te strijken van het werk van hun voorgangers, dus houden ze mee de schijn in stand dat ze de man of vrouw van het moment zijn. Verder is er soms ook “een signaal” nodig dat zegt “hiermee kan ik niet door de deur”. Mij lijkt een stevig, breedgaand publiek debat over dat soort dingen wenselijk, en kan de RVD daar zelfs een rol in spelen.

Fijn reeksje, verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 anderS

De agenten ter plaatse hebben zich blijkbaar zo goed mogelijk opgesteld gegeven de erbarmelijke situatie.
De schuldvraag betreft dan ook wie er verantwoordelijk was voor het ontbreken van ondersteuning door ME en dergelijken. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er geschoten moest worden met kogels in plaats van water kanonnen.

In het vergunningstraject moet duidelijk zijn welke verantwoordelijkheden de organisatie en welke de politie op zich neemt, hoe wijzigingen (in verwachte aantallen) worden doorgenomen etc.

In het algemeen hebben we dit in NL best goed voor elkaar (Gay Parade, Mystery Land, Sail, Uitmarkt, Dance Parade etc. etc.). Je hebt een uitzondering nodig om je daar bewust van te worden blijkbaar..

En iedereen die aantoonbaar in die dreigende meute zat moet natuurlijk veroordeeld worden voor bedreiging van een ambtenaar in functie, maar standrechterlijke executie is toch wat te zwaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Marian

Op bepaalde bepaalde beelden zie je vier rug aan rug staan met een menigte tegenover hen. Iedereen weet hier dat er al verschillende keren mensen zijn doodgeschopt en geslagen. (zeven tegen 1 of vier tegen 1). Hoeveel waren het nu tegen die vier. Wanneer mogen ze dan hun wapen trekken? Op het moment dat ze op de grond liggen en geschopt en geslagen worden? Ik vind het best dat uitgezocht wordt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Van fouten kunnen we nl. leren. Als mensen hun baan verliezen doordat ze een fout gemaakt hebben zijn mensen niet zo open over wat er gebeurt is. Ik vind het wel vreemd dat er zoveel gesproken wordt over de politie en heel weinig over die dreigende menigte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 gronk

Ik vind het wel vreemd dat er zoveel gesproken wordt over de politie en heel weinig over die dreigende menigte.

Uit die persconferentie:’er waren eerder op de avond verschillende steekpartijen’.

Fijn feestje, met lekker volk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Emile

Gegeven de omstandigheden -voor zover ik die ken – mochten de politieagenten ook in mijn optiek gebruik maken van hun vuurwapen. Dat neemt niet weg dat zij niet in de omstandigheden terecht hadden mogen komen. Daarvoor kunnen superieuren verantwoordelijk worden gehouden. Het COT-rapport biedt het inzicht dat het op diverse niveaus fout is gegaan. Daaraan mogen wat mij betreft best politieke en/of personele consequenties worden verbonden. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat betrokkene niet weer elders in een vergelijkbare functie benoemd kan worden. Dat de hooligans verantwoordelijk zijn voor de strafbare feiten en daarvan de consequenties zullen ondervinden maakt dat niet anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Hanedop

@14: neeeeeeee! die politieke consequenties waarbij ‘de betrokkene weer elders benoemd kan worden’ zijn de slechts denkbare oplossingen. daaruit is het beeld van plucheklevers ontstaan, die als duikelaars steeds weer omhoog komen en lekker betaalde baantjes houden en eens in de tien jaar een lintje krijgen opgespeld. Mijn inziens moet het andersom: maak je een fout, dan mag je blijven mits je duidelijk een les geleerd hebt. maak je weer een fout of maak je een heel ernstige fout, dan moet je je heil voorgoed elders zoeken. tegelijkertijd zou politieke verantwoordelijkheid nooit een excuus mogen zij om lagere niveaus en dienstdoende ambtenaren te ontzien. Als zij persoonlijke fouten gemaakt hebben moet dat consequenties hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Hockey

Ik kan me slechts voor een deel in het stuk vinden.

200% eens met het deel over de politie. Maar dat niemand hoeft op te stappen? Hmmm, nee. Wat nu als bepaalde kopstukken al meerdere malen gefaald hebben? Of niet op hun taak toeberekend zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Taco Zip

Ik hoor liever concrete plannen en maatregelen over hoe de misstanden aangepakt gaan worden.
Alleen poppetjes vervangen en verder doorgaan zoals het ging leidt tot niets. Ja, hogere salariseisen van topbestuurders vanwege het toegenomen afbreukrisico.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Anoniem

Zeker als er ronduit moordadige types rondlopen die elk evenement kunnen aangrijpen om een slachtpartij aan te richten.
De enige die op dat evenement iemand geslacht heeft is de politie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Taco Zip

@18: jaja, klopt helemaal. Maar moeten een meute gedrogeerde partypeople die tegenover een clubje agenten komen te staan er raar van opkijken dat er schoten vallen? Als je zo’n braaf, onschuldig type bent wat doe je dan in de vuurlinie? Ramptoeristje spelen? En ben je dan dom of heb je dan pech?
Ik was er niet bij maar ik hoor graag de theorieën.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Harry

Er zijn in de regio Rotterdam meerdere incidenten geweest waar niet adequaat werd gereageerd door zowel de burgermeester en de politietop (waar de burgermeester de baas van is) Een van de meest sprekende zaken was Oudjaarsnacht afgelopen jaar, waaarbij ook een dode viel.
Nu ben ik ook niet voor een afrekencultuur, maar op een gegeven moment heb je toch wel een optelsommetje van problemen en dat gaat hier in Rotterdam niet lang meer duren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Anoniem

Één foutje is volgens jou geen reden om iemand te ontslaan want van zijn fouten leert diegene maar dat het nu een keer echt fout is gegaan en er een dode is gevallen betekent niet dat dit de eerste fout is.

Want ook helemaal zonder politie zou 99% van de evenementen gewoon goed aflopen, het is voor die 1% dat je al die extra maatregelen treft. Het is dus waarschijnlijk dat er al heel wat evenementen hebben plaatsgevonden waarbij de veiligheidsmaatregelen ook onvoldoende waren. (dit was niet eens de eerste editie van dit specifieke feest op deze specifieke locatie)

Consequent handelen moet bij alle betrokkenen het besef doen doordringen: “het zal waarschijnlijk wel goed gaan, maar als er iets fout gaat ben ik mijn baan kwijt” i.p.v. “ach als het een keer fout gaat is er nog niets aan de hand”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Anoniem

@19 Tuurlijk zijn het ramptoeristen en mensen die dronken zijn en niet weten waar ze heen lopen en een echte ubermensch zou beter weten en zo snel mogelijk wegrennen naar de duinen maar de meeste mensen zijn nu eenmaal geen ubermenschen en daar moet de politie rekening mee houden. De politie had zich moeten terugtrekken tot ze de situatie aankonden. In een mensenmenigte gaan schieten moet geen optie zijn. Ik kan me trouwens ook voorstellen dat je in een panieksituatie zoals daar je je juist expres in de buurt van een groepje agenten ophoudt omdat je je daar nog enigzins veilig voelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Simon

@18

Alle agenten daar aanwezig verdienen een lintje, alle mensen die op het moment dat er gericht geschoten werd in de buurt waren kan de samenleving missen als kiespijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Anoniem

@23 De samenleving kan mensen die vinden dat de politie mensen die de samenleving kan missen als kiespijn zomaar moet kunnen doodschieten missen als kiespijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 sikbock

ONEENS met de stelling.. TE ALGEMEEN.. ieder mens maakt fouten, maar of je moet opstappen is vaak een kwestie van hoeveel krediet je (nog) hebt bij de mensen die bepalen of je blijft of vertrekt. ..( tipje van de sluier, dat is niet het gepeupel) … Blijft politiek he?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Michiel Maas

@sikbock Tja, dat een dergelijke stelling voor een machiavellist als jij te simpel zou zijn, was te verwachten. ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Taco Zip

@22: ja precies zó werkt natuurlijke selectie. Verkeerde plaats + verkeerde tijd + slecht oordeelsvermogen + beetje pech = fataal.
Zo werkt het in het uitgaansleven, het verkeer en het voetbalstadion ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Fred

De meute die onmiddellijk het hoofd van een burgemeester of hoge ambtenaar eist, toont akelige overeenkomsten met de meute die in Hoek van Holland de politie te lijf ging. In beide gevallen lijden ze aan een ernstig geval van ‘I want it all and I want it now’.

 • Vorige discussie