het Saillant | Ook pedofielen en kindermoordenaars hebben rechten

SaillantLOGO Het is een tegenwoordig weinig populair standpunt, maar ook zedendelinquenten en moordenaars hebben rechten. Ook zij moeten kunnen rekenen op rechtsbescherming, net als ieder ander.

De huidige verharde houding ten opzichte van vooral pedofielen, zedendelinquenten en (kinder-)moordenaars is wellicht terecht, dat neemt niet weg dat ook zij beschermd worden door de wet. Er gaan steeds meer stemmen op in het maatschappelijke debat dat je als je bepaalde delicten hebt gepleegd je ook je burgerrechten verspeeld hebt. Afgelopen weekend nog zond Peter R. de Vries beelden uit van de veroordeelde kindermoordenaar Koos H. hiermee lapte hij een rechterlijke uitspraak in kort geding aan zijn laars. Volgens de Vries dient hij hiermee een groter maatschappelijk belang en heeft hij daarom het recht om burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Ik heb de uitzending gezien en ik weet niet precies welk maatschappelijk belang er nu zo gebaat was bij deze uitzending. Ik vond het voornamelijk sensationeel en vrij onsmakelijk, maar dat is ook maar een mening. De rechter zal zich ongetwijfeld nog gaan buigen over de kwestie, ook al had hij de uitzending op verboden omdat hij het maatschappelijk belang niet zwaarwegend genoeg vond.

Na incidenten met TBS-ers op (proef-)verlof is ook keer op keer de wereld te klein en deze incidenten worden in alle media breed uitgemeten. Iemand als de Vries mag dan komen opdraven in praatprogramma’s om uit te leggen wat er allemaal mis is. Maar het is nu eenmaal zo dat er regels zijn voor TBS-ers en als we de regels niet goed vinden dan moeten we dus de regels veranderen. Maar dan wel op goede gronden en niet basis van incidenten. En ja, er worden ook fouten gemaakt, natuurlijk.

Afgelopen oktober al legde de burgermeester van Eindhoven van Gijzel een pedofiel een gebiedverbod voor heel Eindhoven op, maar ook dit verbod werd door de rechter afgeschoten. En wel om twee redenen ten eerste had de burgermeester geen dreigingsanalyse laten opstellen en ten tweede was hij er op basis van artikel 172 van de Gemeentewet geen concrete dreiging voor verstoring van de openbare orde. Wat voor een naar mens Sytze van der V. dan ook is, hij heeft ook rechten. Nu heeft van Gijzel na het opstellen van een dreigingsanalyse alsnog het gebiedsverbod voor heel Eindhoven gehandhaafd. Nu zwerft de man door Nederland en of dat nou zo’n wenselijke situatie oplevert, vraag ik me af. De in oktober op de uitspraak van de rechter volgende oproep van van Gijzel aan het kabinet om iets te doen is dan ook de wel juiste weg. Als wij als maatschappij ander maatregelen wensen voor bepaalde soorten delinquenten dan moeten deze maatregelen via de democratische weg worden ingevoerd. Dan ook kan de rechter uitspraken doen die meer in lijn zijn met wat de mensen kennelijk van de overheid verwachten. Tot die tijd is het niet aan mensen als de Vries of van Gijzel om eigen rechter te gaan spelen. Ook de vreselijkste criminelen hebben rechten, zelfs als we liever zouden zien van niet.

 1. 1

  Volgens de Vries dient hij hiermee een groter maatschappelijk belang en heeft hij daarom het recht om burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Ik heb de uitzending gezien en ik weet niet precies welk maatschappelijk belang er nu zo gebaat was bij deze uitzending.

  Dat deze man niet op proefverlof gaat?

 2. 2

  Het zou allemaal niet zo’n probleem hoeven te zijn als er maar strikter volgens de wet wordt gehandeld, zowel bij uitvoering als bij oplegging van de straf.
  Als er bijvoorbeeld zekerheid is dat TBS ook TBS is en als bij vrijlating van bijvoorbeeld pedofielen (na een gepaste gevangenschap) beter wordt gecontroleerd waar de (dan ex-)gevangene verblijven zal, is er ook minder reden de onderbuikjournalistiek met hoge kijkcijfers te honoreren.

 3. 3

  @JSK: En het is aan de Vries om te bepalen dat dit een maatschappelijk belang is?

  We hebben in dit land instituten, juist om te voorkomen dat de willekeur en het eigenrecht gaat domineren. Feitelijk is de Vries een anti-democraat en een anti-rechtsstaatfiguur.

  Ik had me er nog iets bij kunnen voorstellen als het zou gaan om acuut gevaar (een lekkende kerncentrale) of enorme schade (in de miljarden) of om een extreem politieke doofpot zaak. Dan heb je een argument. Maar niet in het geval van 1 individu.

 4. 6

  Nuancering bij mijn eigen #3: Deze zin “En het is aan de Vries om te bepalen dat dit een maatschappelijk belang is?” moet luiden: “En het is aan de Vries om te bepalen dat dit maatschappelijke belang zo groot is dat daarmee de privacy van het individu met voeten getreden kan worden?”

  Met wat extra inspanning had hij zijn punt ook kunnen maken zonder de schending.

 5. 7

  We hebben in dit land instituten, juist om te voorkomen dat de willekeur en het eigenrecht gaat domineren. Feitelijk is de Vries een anti-democraat en een anti-rechtsstaatfiguur.

  Nee, jij bent een autocratische regent die onder het mom van ‘stem van de meerderheid’ bepaalt wat goed en fout is. ;-)

  Dat meen ik natuurlijk niet, maar om te schermen met “De rechtstatelijke instituten” als hoeder van het maatschappelijk belang klinkt mij een beetje totalitair in de oren, en verhoudt zich overigens slecht met jouw standpunt over de privacy. Is de student die zich verzet tegen zijn biometrische gegevens in zijn paspoort ook een ‘anti-democraat’ en ‘anti-rechtstatelijk’ bezig? Ook dat hebben we democratisch afgesproken.

  Laten we eerst vaststellen dat de overheid, zelfs een democratische, feilbaar is en dat democratische ongehoorzaamheid soms ‘goed’ kan zijn.

 6. 8

  Ik vind dat er nogal een verschil zit tussen beide voorbeelden.
  De afwegingen van SBS, Talpa en de Vries waren puur commercieel.

  Van Gijzel stond voor een andere afweging die veel gecompliceerder lag.
  Een voor de derde maal veroordeelde pedoseksueel werd, in afwachting van zijn hoger beroep, zonder behandeling en toezicht tussen zijn slachtoffers geplaatst.

  In ieders belang heeft van Gijzel toen een dergelijke beslissing genomen

 7. 9

  Het gaat tot nu toe alleen maar over Koos, maar de rechterlijke macht had ook enige twijfel over haar eigen onpartijdigheid afgeroepen, nietwaar, omdat het erop lijkt dat Koosie hier en daar bevoordeeld is geworden door diezelfde rechterlijke macht ?

 8. 10

  @JSK: Nee zo zwart-wit ben ik natuurlijk ook weer niet. Overigens is die student met dat paspoort nu juist bezig met een rechtszaak. Geheel in lijn met wat ik zeg.

  En ja, ongehoorzaamheid is nuttig. Maar als dat moet middels het benadelen van een individu of middels eigenrecht, dan zit daar wel een grens.

 9. 11

  Overigens is die student met dat paspoort nu juist bezig met een rechtszaak.

  Ja, maar hij is wel burgerlijk ongehoorzaam geweest door te weigeren zijn biometrische gegevens af te geven.

  Kom op, het kan niet zo zijn dat je voor jouw stokpaardjes burgerlijke ongehoorzaamheid aanmoedigt, maar voor die van een ander het op principiele grond (“het is anti-democratisch”) afkeurt.

 10. 12

  Koos H heeft levenslang. Hij gaat dus sowieso niet op proefverlof, de vraag is alleen of hij in de gevangenis hoort of in de TBS-kliniek.

  Of heb ik het verkeerd begrepen? Ik heb de uitzending niet gezien.

 11. 13

  De vraag is, of ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ hier wel op zijn plaats is – als term. Er is gewoon een berekening gemaakt door SBS en de reclamegelden zullen wel navenant omhoog zijn gegaan – peanuts voor die gasten. Dat kun je cynisch noemen, maar a) volgens mij is dit schering en inslag in de journalistiek, en b) de rechter had gemakkelijk een bedrag kunnen noemen waar SBS niet onderuit had gekund.

  Het onderdrukken van het boek waarin de banden van Philips met de nazi’s werden onthuld op straffe van (geloof ik) 25.000 gulden per gedrukt exemplaar – dat was iets waar de auteur niet mee uit de voeten kon (en m.i. een van de meest schandelijke vormen van censuur in de Nederlandse recente geschiedenis), maar dit ? Met dat bedrag zegt de rechter feitelijk: u doet maar, meneer de Vries.

 12. 15

  Nou en? Biometrisch paspoort is nog steeds met een Kamermeerderheid ingevoerd.

  Maar goed, als Remco G. gelijk heeft dan slaat mijn #1 natuurlijk nergens op.

 13. 16

  @13: Mogelijk dat de dwangsom wettelijk niet hoger kon? Het was toch ook 15.000 per overtreding? Probleem is dat een uitzending meer geld genereert dan een (exemplaar van een) boek en dat de dwangsom daardoor totaal niet in verhouding of zelfs onbenullig is (dat ben ik overigens verder wel met je eens).

  @15: Maar mogelijk wel tegen internationale verdragen in (dat zullen we over een paar jaar weten, tegen de tijd dat het Europees Hof eraan te pas komt). Daarnaast geeft Steeph het toch niet zo subtiele verschil aan tussen de wet overtreden en iemand benadelen versus niet de wet overtreden (bij mijn weten heeft de aanvrager tot dusver nog geen wet overtreden) maar aanvechten en daarbij niemand benadelen. Het staat wat mij betreft P. de Vries vrij om het oordeel van de rechter aan te vechten. Hij kan dan altijd nog op later tijdstip, met hoger beroep op zak, de privacy van een psychiatrisch patiënt/gevangene schenden ten gunste van de kijkcijfers.

 14. 17

  Kunnen de banden van Philips met de nazi’s niet op een andere manier onthuld worden? Doe dan die van Fokker er ook meteen bij. En die van …
  laat maar de lijst wordt veel te lang.

 15. 18

  @JSK/1
  Ging dat dan op korte termijn gebeuren? (Anders is het geen reden om het nú uit te zenden.)
  @Riku
  Het zijn ook andere gevallen. Klopt, maar beiden wel met een m.i. onwenselijke uitkomst omdat de rechterlijke macht omzeild wordt. Het lijkt mij nogmaals niet bepaald in ieders belang dat die pedofiele meneer nu door niemand gecontroleerd wordt én door het land zwerft.
  @KJ/9
  Dat weten we nog niet, toch? Volgende week zondag pas.
  @KJ/13
  Lijkt me een waarheid als een koe. (Zijn we nou weer eens. Het moet niet gekker worden.)

 16. 19

  @Bismarck; de rechter heeft toch ook andere mogelijkheden ? Ik weet niet of een dwangsom gebonden is aan een maximum maar als dat zo is, dan is die wet niet helemaal modern genoeg voor het televisietijdperk enzo. Zeg maar, een jaar of vijftig niet modern genoeg. Maar enfin – een rechter kan toch ook zeggen: hier met het materiaal ?

 17. 20

  De vraag is helemaal niet of pedofielen en kindermoordenaars ook rechten hebben. Dat dat zo is, zal zelfs de Vries niet ontkennen. De Vries wil gewoon TV maken en is bereid om daarbij het belang van anderen te schaden (zoals zo vaak het geval is bij TV makerij) zolang hij er zelf niet slechter van wordt.

  Hij kreeg een hele simpele afweging: als je deze TV maakt, kost je dat zo en zoveel. De rechter had de consequenties immers van tevoren duidelijk gemaakt. Als hij dan tegen de uitspraak van de rechter in gaat, komt hij natuurlijk aankakken met een lulverhaal over maatschappelijk belang, want hij moet wel aan zijn imago denken, maar daar gaat het niet om. Wat De Vries denkt, vindt of zegt, is irrelevant. Waar het om gaat, is waar zijn centen vandaan komen. Hij maakt immers commerciele TV en zal zijn afwegingen dan ook in de eerste plaats op commerciele gronden maken.

  De vraag gaat hier dan ook helemaal niet om de rechten van TBSers of om of het handelen van de Vries nou zo verschrikkelijk was en of zijn smoes te hilarisch slecht was. De vraag waar het hier om gaat, is waarom de rechter de rechten van de TBSer niet fatsoenlijk beschermt en aan komt kakken met een zielige dwangsom die volkomen in het niet valt bij de omzet die zo’n uitzending genereert.

  Mijn conclusie: de rechter heeft De Vries bewust de kans gegeven om de beelden wel uit te zenden. Laat hem de volgende keer dan gewoon een dwangsom van een euro opleggen. Weten wij ook hoe de vork in de steel zit.

 18. 24

  @19: “een rechter kan toch ook zeggen: hier met het materiaal?”

  Ik denk van niet (en ik hoop het ook niet). Dat zou de vrijheid van nieuwsgaring in de weg staan. Los daarvan lijkt me dat ook moeilijk te handhaven. Peter de V./SBS6 zullen allicht wel wat kopieën hebben gemaakt.

  NB. Ik tast ook in het duister over de laagte van die boete (lijkt me iig. niet proportioneel, dus vandaar mijn gok op wettelijke begrenzing).

 19. 25

  @zmoc
  Dan is mijn Saillant dus nodig, want als zelfs rechters meegaan in het huidige tijdsgewricht en kindermoordenaars bewust geen recht doen, dan zijn we ver van huis dunkt me.

  Verder helemaal met je eens.

  @Daniël
  Antwoord=veel fragmenten dan kan het toch nog een duur grapje worden.

 20. 26

  @Bismarck

  Bij de wietsupermarkt in B op Zoom was het geen probleem voor de Raad van State om een dwangsom op te leggen die ook een daadwerkelijke financiële prikkel bevatte (omdat de bovenwoning niet volgens bestemming werd gebruikt):

  „Het college heeft in zijn verweerschrift aan de rechtbank uiteengezet dat het de hoogte van de dwangsom heeft bepaald aan de hand van een gemiddelde geschatte maandomzet van € 150.000,00 en een nettowinst van € 100.000,00 per maand. Voorts wil het college maximaal één constatering per week doen. Ook indien, zoals appellanten in feite betogen, zou moeten worden uitgegaan van een winst van minder dan € 75.000,00 per maand, wat hier van zij, dan is het niet onredelijk dat het college de hoogte van de dwangsom op € 30.000,00 per constatering heeft vastgesteld. Van belang daarbij is dat de dwangsom een financiële prikkel moet zijn om het strijdige gebruik te staken.”

  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BA2199&u_ljn=BA2199

  Dus het lijkt me dat het juridisch wel mogelijk was meer op te leggen. (Ben geen jurist.)

 21. 27

  Wat Maikel #23 zegt. Het belang van slachtoffers, maar die vertegenwoordigen toch niet de gehele maatschappij of zo? De Vries haalt (waarschijnlijk expres, hij is slim genoeg) het belang van slachtoffers van Koos H en het maatschappelijk belang door elkaar.

 22. 29

  Het maatschappelijke belang is dat onze kinderen worden beschermd tegen dit soort tijdbommen. Als iemand beweert dat hij homo’s kan ‘genezen’ is het huis te klein. Tegelijkertijd wordt, zonder te verblikken of verblozen, beweerd dat pedo’s wel kunnen worden ‘genezen’.

  Zolang de logen uit de TBS klinieken straffeloos kunnen experimenteren met onze kinderen zijn dit soort uitzending helaas hard nodig.

 23. 30

  dood straf, voor pedofielen en kindermoordenaars
  daar ben ik voor denk je eens in als het jouw kind /kleinkind overkomt dan is dat de beste straf nederland is te slap voor dit soort misdadiger die vet zit dood leuk te vertelen dat hij boos was op dat kind die hij heeft vermoord

 24. 31

  inderdaad pedofielen en kindermoordenaars hebben rechten, je behandeld ze menswaardig en kietelt ze niet dood en zo maar ze hebben zelf hun eigen belang ondergeschikt gemaakt aan het maatschappelijk belang, anders zitten ze niet achter de tralies

  het belang van de slachtoffers en familie zal altijd voor moeten gaan op dat van de dader

  en in deze is er zeker een maatschappelijk belang; tbs is voor mensen die ontoerekeningsvatbaar zijn en niet voor berekende psychopaten die zo een kans zien op proefverlof en vrijlating en dus misbruik maken van een systeem waarschijnlijk met hulp van een dubieuze rechter

 25. 32

  @12 Ook niet gezien SBS6 kijk ik nooit..6x reclame pff, maar bij DWDD (bij monde van vd Heuvel) gisteren kwam uit dat er wel degelijk een route was ingezet naar vrijheid of begeleid wonen. Anders zat hij überhaupt niet in een TBS kliniek. Die route is nu door de Vries en de uitspraken (voorlopig) geblokkeerd. Het scenario dat de rechter expres lage dwangsom gaf kwam ook langs. (Heeft Kooskleine en vergoeding voor gebruik beeltenis, en kan uitzending doorgaan.

 26. 33

  Geheel eens met Hal’s

  “Tot die tijd is het niet aan mensen als de Vries of van Gijzel om eigen rechter te gaan spelen. Ook de vreselijkste criminelen hebben rechten, zelfs als we liever zouden zien van niet.”

  Ik kijk geen tv..de uitzending heb ik niet gezien.

 27. 35

  @seven,sbs6 kijk ik nooit.

  tv kijken kost zo veel tijd, ik kijk naar niks, behalve het 20:00 nos ding.(op automatisch door m’n Mac opgenomen 20/20:30 zodat ik er snel doorheen kan gaan) Couche potato wordt je ervan. Wat steek je er nu eigenlijk van op..weg is je avond.

 28. 36

  Wat betreft Koos H.: dat betrof een kortgeding. Uiteraard dient zo’n uitspraak gerespecteerd te worden. De bodemprocedure die nu waarschijnlijk uitgevochten gaat worden kan best een andere uitspraak krijgen… Het maatschappelijk belang? Lijkt mij wel behoorlijk aanwezig (zeker gezien de bekentenis van Koos H.)

  De kwestie Sytze van der V. lijkt mij iets belangrijker. Van Gijzel treedt daar de grondrechten (volgens mij) met voeten. Het gebiedsverbod is volgens mij een voorbeeld van opportunistisch en doorgeslagen politiek handelen (met electorale oogmerken) vergelijkbaar met Management by Fear. Het gevolg van zo’n gebiedsverbod is ook geheel ongewenst: iemand waarvan niet gegarandeerd kan worden dat hij niet in recidive vervalt komt in een ongecontroleerde situatie, waardoor deze potentieel gevaarlijker is.

  Stel nu dat zo iemand in iedere plaats (pre-emptief) een verbiedsgebod opgelegd krijgt, dan komt dit per saldo neer op verbanning uit Nederland, een maatregel die ons strafrecht naar ik meen niet kent.

  Het is maar hoe je ernaar kijkt…

 29. 37

  Ik kan me nu niet echt druk maken over misdadigers die er zelf voor kiezen zich in die positie te manoeuvreren. Er zijn nog een fors aantal echte slachtoffers wiens rechten ik eerst zou willen waarborgen, indien nodig ten koste van de “rechten” van misdadigers.

  Doch in één ding ben ik het wel Hal eens. We zijn niet gebaat bij ronddolende pedo’s.

 30. 38

  Peter R lijkt sowieso bijzondere ideeën te hebben over hoe de wet in Nederland werkt. Vanochtend was ie bij Chiel op de radio aan het verkondigen dat te hard rijden best okee is, zolang je de boete maar betaald. De wet geeft je immers de ruimte om zelf af te wegen of je het de kosten waard vindt.

  Hij suggereerde dat het daarom ook okee was om de besproken beelden uit te zenden, zolang ze de dwangsom die daar op staat maar betalen.

  … Waarbij ik me dan afvraag of ie het ook okee vindt dat mensen kleine meisjes ombrengen als ze de straf die daar op staat accepteren, maar daar heb ik hem niet over gehoord.

 31. 39

  @38. Zijn redenatie geeft te denken…

  En wat betreft het maatschappelijk belang. Het feit dat die kerel al sinds 1982 vast zit, geeft denk ik wel aan dat het maatschappelijk belang (houd hem van de straat) prima gediend wordt…al 28 jaar.
  Goed, hij heeft ‘bekend’. Dat heeft ten eerste nul komma nul rechtswaarde. Ten tweede, hij zit al zo lang vast…really, we already know he did it! En ten derde, maakt deze ‘bekentenis’ de familie van de slachtoffers gelukkiger?

  Blijft over: Koos H. kijkt pornofilms. Nou, verheffend…als die wetenschap geen maatschappelijk belang dient…? Bovendien, wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.

  Wat betreft de doodstraf: daar zul je bij mijn weten toch echt een nieuwe partij voor op moeten richten. Doe het vlug, kun je nog meedoen in juni.

 32. 40

  @32: Volgens mij zat deze meneer op de longstay en daar kom je niet meer uit. Die mensen zijn nl. niet te genezen. dat is waarom tegenwoordig advocaten tegen een psychiatrisch onderzoek zijn. Als hun client in de TBS komt dan kijkt de rechter elke twee jaar of hij te behandelen is en of hij genezen is. na een bepaalde tijd kom je op de long stay terecht. En ik geloof dat je daar heel erg moeilijk afkomt. Dus mensen willen vaak geen TBS want daar kom je veel moeilijker uit als uit de gevangenis dan is het gewoon heb je je straf uitgezeten dan mag je gaan. En zo werkt het bij TBS niet.

 33. 41

  @40, als ze gewoon geen misdaden meer plegen hoeven ze helemaal niet de bak in. Nog veel makkelijker dan welke discussie dan ook of TBS wel of niet opgelegd moet worden.

 34. 42

  @Charly; Da’s gechargeerde onzin: ten eerste komt de rechter wel degelijk om de hoek kijken bij meerdere verkeersovertredingen (met name in een bepaalde categorie – drank, bijvoorbeeld). Ten tweede: het verschil tussen straffen bestaat om een reden. Een boete kun je betalen en vervolgens lachend weglopen, maar aan gevangenisstraf kun je niet op soortgelijke wijze onttrekken. Ten derde: men redeneert wel degelijk zo: ik denk bijvoorbeeld dat Volkert van der Graaf geredeneerd heeft dat het (in zijn wereld) volstrekt acceptabel was om decennia opgesloten te worden voor het voorkomen van wat hij gedacht moet hebben dat de hel voor Nederlands zou zijn.

  Doen alsof deze afweging niet gemaakt wordt / niet gemaakt zou mogen worden, is toch naief ?

 35. 43

  Ik heb me aanvankelijk nog wel sterk gemaakt voor de rechten van Sytze van der V. Maar hij lijkt zichzelf te hebben verstrikt door al zijn tegenstand die hij in de media heeft geuit. Dit wordt hem door het Openbaar Ministerie nu tegengeworpen. Het OM heeft zijn verzet namelijk onderdeel gemaakt van de risico-analyse die de burgemeester van Eindhoven heeft opgesteld over de man. En inderdaad: de wijze waarop Sietze zich soms uitlaat en de wispelturigheid waarmee dat gebeurt, dat vormt toch wel een risico. Kan je die man wel vertrouwen?
  Ik vind het zelf verder onbegrijpelijk dat hij bijna twee jaar lang een huis huurt (en de huur niet betaalt) tijdens zijn verblijf in de gevangenis. Zo heeft hij een flinke, niet meer in te halen huurschuld opgebouwd. Waarom heeft de woningbouwvereniging de huur niet eerder al opgezegd? Zo kun je het natuurlijk ook bekijken.
  Verder moet hij maar gewoon fatsoenlijk begeleid worden door instanties die hiervoor zijn. Je mag niemand toch een enigszins menswaardig bestaan ontzeggen.
  Ik ben verder van mening dat SBS, Endemol en P.R. de Vries die dwangsom die in de miljoenen gaat lopen maar moeten betalen. Wellicht in een apart fonds te storten voor fatsoenlijke onderzoeksjournalistiek. De Vries laat gedetineerden heimelijk filmen. Kan je die man wel vertrouwen? Nee, De Vries kan je hierin niet meer vertrouwen. De Vries maakt een onderscheid tussen goed en slecht: hij is goed, dat zegt hij zelf, en dat bewijzen immers de kijkcijfers.

 36. 44

  @43, ” Wellicht in een apart fonds te storten voor fatsoenlijke onderzoeksjournalistiek.”

  Ik hoop dat je dit sarcastisch bedoeld is. De enigen naar wie dat geld zou moeten gaan zijn de families van de echte slachtoffers. En niet naar een of ander kulfonds of een kinderverkrachter en -moordenaar.

 37. 45

  Ik begrijp niet dat dit soort misdaden verjaren…Daders zouden NOOIT vrijuit mogen gaan al was ’t na 100 jaar…Niet iederen is in staat ’n moord te begaan- zelfs niet als soldaat in oorlog!- getuige de vele trauma’s die deze soldaten mee naar huis brengen.Het wordt echter gewoon doodgezwegen.. net als jong sterven omwille van economische belangen.

  Het betalen van 30.000 aan Koos H (dwangsom van de rechter) is ook onvoorstelbaar,het zou de families van de slachtoffertjes ten goede moeten komen…OOK het krijgen van 7 jaar lang(of langer)van WAO is ongehoord..Dat zou allang afgenomen moeten zijn Ik hoop ook dat het werkelijk zo is gegaan want in Nederland is alles mogelijk!Deze moordenaar zit in een prachtige omgeveing met flatscreen TV en DVD player,.rookt eet en zet zijn WAO op de bank…of koopt er vergunstigingen voor..Het is de wereld op zijn kop en een paar meter verder in een bejaardenhuis liggen 4 oudjes op een kamer in pisluiers te rotten!

 38. 46

  Ter aanvulling nog wat informatie van de website van de Gemeente Eindhoven. Burgemeester Van Gijzel heeft hierop zijn beschikking openbaar gemaakt. Over dit besluit is bij de commissie bezwaarschriften al advies uitgebracht: dat was negatief voor Sietze van der V: de burgemeester werd gesteund in zijn gebiedsverbod. De burgemeester moest zijn besluit motiveren, en heeft dat kunnen doen met behulp van het Openbaar Ministerie.
  Het openbaar maken van het besluit is wettelijk niet verplicht volgens de Algemene wet bestuursrecht. De belanghebbende (Sytze van der V.) kan binnen zes weken beroep aantekenen bij bestuursrechter in Den Bosch.
  Voor zover mij bekend ontvangt Sytze van der V. een uitkering WWB, maar van welke gemeente is mij niet duidelijk.
  De burgemeester kan nu verder niets doen, alleen zijn besluit doen toelichten bij de bestuursrechter door een van zijn ambtenaren.

  Wat die kwestie Koos H. betreft: iedereen die in Nederland verblijft heeft recht op bescherming conform het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De overheid moet hiervoor zorgen. Het gaat niet aan dat andere burgers of bedrijven als SBS stellen dat een burger die bescherming niet zou mogen genieten. Het is vaak typerend voor schending van mensenrechten dat de overheid ‘in een bepaald specifiek geval’ die rechten niet wil erkennen. Er is bij Koos H. wel sprake van een speciale situatie, aangezien hij gedetineerd is. Maar van een noodtoestand in Nederland is geen sprake. Tijdens een noodtoestand kunnen rechten namelijk worden beperkt door de overheid.

 39. 49

  @Hal; Kun je duizend keer ‘Europees verdrag voor de Rechten van de Mens’ roepen, maar niemand zal beargumenteren dat we op grond daarvan dan maar al onze gevangenissen open moeten zetten. Ook niet onze levenslang gestraften (dat laatste wordt overigens van tijd tot tijd wel geprobeerd).

  En het is ontzettend makkelijk om graduele verschillen aan te brengen tussen de (grond-)rechten van een gevangene en die van een vrij mens. Die zijn er namelijk al: een gevangene kan zich niet vrij bewegen. Het enige wat je zou moeten doen (en gegeven het politieke klimaat zijn zulke acties in de toekomst waarschijnlijk onvermijdelijk) is daar extra inhoud aan geven. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat mensen als Sietze gewoon een gradatie tussen gevangenis-straf en vrijheid krijgt, a la een gebiedsverbod. Daarmee tast je zijn grondrechten niet aan, want hij heeft gewoon straf.

  Dat dit in dit specifieke geval mosterd na de maaltijd is, allicht.

 40. 50

  Nee, inderdaad moet je de gevangenissen niet openzetten voor televisiecamera’s. De Vries heeft met zijn actie nog maar eens aangetoond dat mensen niet te vertrouwen zijn. Althans: hij is niet te vertrouwen.
  Hij zit op dezelfde lijn als Wilders: de televisierechter velt het oordeel over misdadigers, politici en onschuldige burgers. Dit soort oppervlakkige gehaktfilosofie, daar haal je tegenwoordig een master mee op de universiteit en hogeschool. Want Nederland moet zonodig veel hoogopgeleiden afleveren, afspraken ooit gemaakt in Lissabon.
  Deze keer is het Koos H., Sietze van der V., gisteren was het Lucia de B. Wat wordt het volgende slachtoffer van Rechter De Vries? Dezelfde soort onzinjournalistiek bedrijft overigens zijn collega Stegeman. Misschien kan Stegeman volgende keer is undercover deelnemen aan de beveiliging rond Koninginnedag? Daarover zwijgt de pers namelijk wijselijk in alle talen. Want de politie mag immers niet worden bekritiseerd, behalve dan door een raadsheer van gerechtshof Arnhem die er in zijn vrije tijd wat bijklust voor de CEAS. Als je ergens dom juridisch leert denken, dan is het wel onder hoogleraar Burema: op het niveau van de gemiddelde SBS-kijker slaag je voor elk tentamen strafrecht. Aan niveau hebben ze immers geen behoefte in juridisch Nederland, want het hapt allemaal zo lekker weg voor de camera.

 41. 51

  @KJ
  Volgens mij riep J. Kessel dat.

  Maar om erop in te gaan. Ik pleit nergens voor het eerste.

  Volgens is de burgermeester geen partij in het strafrecht en legt hij dus ook geen aanvullende straffen naast de straferechter op in geval van het plegen van een strafbaar feit. Want ook van der V heeft recht op rechtszekerheid lijkt me. (Bovendien is een situatie zoals nu gecreëerd echt onwenselijk. Pragmatisme.)

 42. 52

  @Hal; De burgemeester is geen partij in het strafrecht, maar hij is wel een partij in de tenuitvoerbrenging daarvan – hij is immers onderdeel van de uitvoerende macht en hoofd van de politie (of in elk geval onderdeel van ‘de driehoek’ o.i.d.) Hij zal dus de facto misdaden aanbrengen (in dit geval kan ik mij voorstellen dat het je onttrekken aan een gebiedsverbod daaronder valt) en ontsnapte gevangenen (wat gek genoeg in NL niet strafbaar is) binnen zijn gebied proberen op te pakken (dat zou ook nog enigszins opgaan).

  Ik ben het in dit geval met je eens. Ik pleit er alleen voor dat in sommige gevallen in de toekomst er een zekere, misschien wel levenslange, verordening op iemand geplaatst kan worden zodat zo iemand toch in een zekere ‘vrijheid’ kan leven (omdat zijn daad geen verdere opsluiting rechtvaardigt), maar we ook de maatschappij afdoende kunnen beschermen tegen iemands neigingen.

 43. 53

  @KJ
  Dat klopt, maar in dit geval bedenkt de burgermeester zelf de straf, volgens mij.

  “Ik ben het in dit geval met je eens.”

  Het moet wel leuk blijven, hè? :)

  Natuurlijk moeten we de maatschappij beschermen, maar niet met ad hoc maatregelen lijkt me en wel met structurele. Anders is de rest van het systeem er namelijk meestal niet op berekend.

 44. 54

  De burgemeester van Eindhoven heeft een beschikking genomen op grond van artikel 173, lid 3 van de Gemeentewet. Hij vreest voor verstoring van de openbare orde. De beschikking is gericht aan Sietze van der V. Als Van der V. weigert te voldoen aan het ambtelijk bevel, dan is dat strafbaar. Ik kan niet zo snel vinden welk artikel dit is, vergelijkbaar met overtreding van stadionverbod. De politie kan hem op heterdaad aanhouden, trouwens elke burger.
  Mag de burgemeester een burger dubbel bestraffen, zoals bijv. bij het huisverbod (iemand wordt tijdelijk zijn huis uitgezet omdat hij zijn vrouw in elkaar slaat e.d.).
  Hier speelt het zgn. non-bis-in-idem. Volgens Europees en internationaal recht mag iemand niet dubbel worden bestraft. Bestraffing geldt ook als er een besluit onder bestuursrecht wordt genomen.
  Echter, Nederland heeft voor dit artikel in het verdrag een uitzondering gemaakt. Het protocol waarin het is geregeld dat is nooit geratificeerd.
  De burgemeester van Eindhoven staat dus in zijn recht. Maar het geeft wel te denken: de bezwaren die Sietze van der V. tot nu toe heeft geuit tegen de maatregel worden nu tegen hem gebruikt. Ze tonen volgens het Openbaar Ministerie aan dat er sprake is van ‘risico’. Als je nu op een andere wijze dit risico zou kunnen bepalen, dan zou ik er nog vrede mee hebben. Het komt echter wat krom over als het OM en de burgemeester de bezwaren van iemand aanvoeren als argument voor ‘provocerend gedrag’. Niet alleen de burgemeester, maar ook het OM zitten kennelijk graag op de stoel van de rechter.
  Van der V. kan ook nog een schorsingsverzoek indienen tegen de beschikking van het OM. Oeps, een verschrijving! Het is geen bevel van het OM, maar een beschikking van de burgemeester van Eindhoven.

 45. 55

  Dan kan hij daartegen bezwaar maken. En als dat niet helpt (weer) naar de rechter. De hele bedoeling lijkt mij dat de man weggepest moet worden.

 46. 56

  De bedoeling van het gebiedsverbod voor dat monster Sietze van der V (ik weet zijn echte naam en vind dat deze gepubliceerd dient te worden) is dat hij niet nogmaals zijn slachtoffers tegen kan komen en in Eindhoven geen nieuywe slachtoffers kan maken.
  Deze kinderverkrachter heeft elke medewerking aan reclassering geweigerd.

  Hoe politiek correct en kamergeleerde we hier ook willen gaan oordelen over eventuele rechten van dit figuur, laten we alsjeblieft eerst eens gaan kijken naar wat voor effect dit op zijn slachtoffers heeft, hem nogmaals tegenkomen.

 47. 57

  Ja, maar een burgemeester hoeft niet als handpop te dienen voor het Openbaar Ministerie, noch als eerste stenengooier van het volk.
  De juridische basis waarop Van Gijzel zijn besluit baseert is uiterst smal. Hij heeft bovendien geen greep op de nu ontstane situatie.
  Mijn ervaring is dat je types als Sytze van der V. op een juridisch correcte wijze moet aanpakken, anders ontglippen ze je. Het OM is nu gewoon raar bezig, ze mag toch niet meer doen dan wat de wet toelaat?

 48. 58

  Ik kan me een gebiedsverbod als straf voor dit soort misdrijven best voorstellen. Het probleem is alleen dat dat juridisch niet bestaat of niet wordt toegepast.

 49. 59

  De straf die de burgemeester van Eindhoven oplegt die wordt inderdaad niet in het Wetboek van Strafrecht vermeld bij dit strafbaar feit. Of de rechter het als extra maatregel zou mogen opleggen, dat is me niet duidelijk.

 50. 60

  @J.Kessel, mijn ervaring is dat beste methode om te voorkomen dat types als die kinderverkrachter en -moordernaar van een Sytze je ontglippen gewoon de doodstraf is. Maar aangezien ons land die straf niet kent is levenslang (en dus sterven in de cel) het daaropvolgende beste alternatief.

 51. 62

  Hocky, Sytze van der V. heeft dingen gedaan waarvoor hij straf verdiende, maar hij heeft niemand vermoord. Dus door hem moordenaar te noemen ben je ernstig aan het stemmingmaken.

 52. 65

  @61, je opmerking klopt niet. De manier in de VS is erg duur. Er zijn enkele andere landen, zoals Singapore waar het lang niet zoveel kost.

 53. 66

  @Hockey
  Als ik het goed begrijp dan vind je de Singaporese situatie (waarom dan niet gelijk Iran) wenselijk voor ons land? Dat lijkt me toch niet. Ik dacht gewoon dat het pecuniaire aspect je wel aan zou spreken.

 54. 67

  De term pedo betekend gewoon kind. Dus uitkijken wie je op pakt. `kindermoordenaars of verkrachters onder elkaar kan best wel eens een organisatie zijn met heel erg veel macht. Dat ze gewoon hun tegenstanders koud maken. Want ze helpen elkaar.Toen het bekend werd dat pim fortijn het was werd hij vermoord door een andere. En zeer vreemd vind ik dat als er twee torens tegen de vlakte gaan zegt de wereld o wat erg. maar niet dat er nep gezinnen bestaan waarin kinderen verhoerd worden en na de misbruik ze worden vermoord en op video wordt gezet. Nieuwe naam wordt voor dat soort `mensen` gaat ook iets heel anders heten. En zonder rechten en dat geldt ook voor de vrouwelijke variant en niks ziekte. Want die worden dan anders weer beschemd door de psychiatrie.